2.5.3 / December 2, 2016
(5.0/5) (14)
Loading...

Description

De ClubApp van Kollum biedt alle officiële uitslagen, programma’s,standen en afgelastingen van de club én de competities waarinKollum vertegenwoordigd is.Deze app bevat:• Alle teamsoverzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren ensenioren.• Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen enwedstrijdprogramma's van uwfavoriete teams.• Upload en bekijkfoto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd• Nieuws, publiceerhet laatste verenigingsnieuws direct in de app of via uw eigenTwitteraccount• Wedstrijddetails en Routeplanner• Plaatsgemakkelijk advertenties van uw sponsors binnen de app• Deelgemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitteren EmailOok geïnteresseerd in uw eigen ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl.The ClubApp of Kollum offers all the officialresults, fixtures, tables and cancellation of the club and theleagues in which Kollum represented.This app includes:• All teamsclearly discoverable by category: pupils, juniors and seniors.•Navigate directly to the latest results, tables and fixtures ofyourfavorite teams.• Upload and view photos and / or videos duringor after the match• News, publish the latest association newsdirectly in the app or via your own Twitter Account• Race and RouteDetails• Place your ads easily sponsors within the app• Easilyshare all games, media and news via Facebook, Twitter and EmailAlsointerested in your ClubApp check www.knvbclubapp.nl.

App Information Kollum

Datawiresport BV Show More...

DVV 2.5.3 APK
De ClubApp van DVV biedt alle officiële uitslagen, programma’s,standen en afgelastingen van de club én de competities waarin DVVvertegenwoordigd is.Deze app bevat:• Alle teams overzichtelijkvindbaar per categorie: pupillen, junioren en senioren.• Navigeerdirect naar de laatste uitslagen, standen en wedstrijdprogramma'svan uwfavoriete teams.• Upload en bekijk foto's en/of video'stijdens of na de wedstrijd• Nieuws, publiceer het laatsteverenigingsnieuws direct in de app of via uw eigen Twitteraccount•Wedstrijddetails en Routeplanner• Plaats gemakkelijk advertentiesvan uw sponsors binnen de app• Deel gemakkelijk alle wedstrijden,media en nieuws via Facebook, Twitter en EmailOok geïnteresseerd inuw eigen ClubApp, check www.knvbclubapp.nl.The ClubApp DVV offersall the official results, fixtures, tables and cancellation of theclub and the leagues in which DVV represented.This app includes:•All teams clearly discoverable by category: pupils, juniors andseniors.• Navigate directly to the latest results, tables andfixtures of yourfavorite teams.• Upload and view photos and / orvideos during or after the match• News, publish the latestassociation news directly in the app or via your own TwitterAccount• Race and Route Details• Place your ads easily sponsorswithin the app• Easily share all games, media and news viaFacebook, Twitter and EmailAlso interested in your ClubApp checkwww.knvbclubapp.nl.
vv Scharn 2.6.1 APK
De ClubApp van vv Scharn biedt alle officiële uitslagen,programma’s, standen en afgelastingen van de club én de competitieswaarin vv Scharn vertegenwoordigd is. Deze app bevat: • Alle teamsoverzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren ensenioren. • Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen enwedstrijdprogramma's van uw favoriete teams. • Upload en bekijkfoto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd • Nieuws, publiceerhet laatste verenigingsnieuws direct in de app of via uw eigenTwitteraccount • Wedstrijddetails en Routeplanner • Plaatsgemakkelijk advertenties van uw sponsors binnen de app • Deelgemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitteren Email Ook geïnteresseerd in uw eigen ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl. The ClubApp vv Scharn offers all the officialresults, fixtures, tables and cancellations of the club and theleagues in which vv Scharn represented. This app includes: • Allteams clearly discoverable by category: pupils, juniors andseniors. • Navigate directly to the latest results, tables andfixtures of your favorite teams. • Upload and view photos and / orvideos during or after the match • News, publish the latestassociation news directly in the app or via your own TwitterAccount • Contest Details and Route • Place your ads easilysponsors within the app • Easily share all games, media and newsvia Facebook, Twitter and Email Also interested in your ClubAppcheck www.knvbclubapp.nl.
HVV Tubantia 2.6.1 APK
De ClubApp van HVV Tubantia biedt alle officiële uitslagen,programma’s, standen en afgelastingen van de club én de competitieswaarin HVV Tubantia vertegenwoordigd is. Deze app bevat: • Alleteams overzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren ensenioren. • Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen enwedstrijdprogramma's van uw favoriete teams. • Upload en bekijkfoto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd • Nieuws, publiceerhet laatste verenigingsnieuws direct in de app of via uw eigenTwitteraccount • Wedstrijddetails en Routeplanner • Plaatsgemakkelijk advertenties van uw sponsors binnen de app • Deelgemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitteren Email Ook geïnteresseerd in uw eigen ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl. The ClubApp of HVV Tubantia offers all officialresults, fixtures, tables and cancellations of the club and thecompetitions which HVV Tubantia represented. This app includes: •All teams clearly discoverable by category: pupils, juniors andseniors. • Navigate directly to the final results, standings andfixtures of your favorite teams. • Upload and view photos and / orvideos during or after the match • News, publish the latest clubnews directly in the app or via your own Twitter Account • ContestDetails and planner • Place ads easily from your sponsors withinthe app • Easily share all games, media and news via Facebook,Twitter and Email Also interested in your own ClubApp checkwww.knvbclubapp.nl.
SV Loil 2.6.1 APK
De ClubApp van SV Loil biedt alle officiële uitslagen, programma’s,standen en afgelastingen van de club én de competities waarin SVLoil vertegenwoordigd is. Deze app bevat: • Alle teamsoverzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren ensenioren. • Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen enwedstrijdprogramma's van uw favoriete teams. • Upload en bekijkfoto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd • Nieuws, publiceerhet laatste verenigingsnieuws direct in de app of via uw eigenTwitteraccount • Wedstrijddetails en Routeplanner • Plaatsgemakkelijk advertenties van uw sponsors binnen de app • Deelgemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitteren Email Ook geïnteresseerd in uw eigen ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl. The ClubApp SV Loil offers all the officialresults, fixtures, tables and cancellations of the club and theleagues in which SV Loil represented. This app includes: • Allteams clearly discoverable by category: pupils, juniors andseniors. • Navigate directly to the latest results, tables andfixtures of your favorite teams. • Upload and view photos and / orvideos during or after the match • News, publish the latestassociation news directly in the app or via your own TwitterAccount • Contest Details and Route • Place your ads easilysponsors within the app • Easily share all games, media and newsvia Facebook, Twitter and Email Also interested in your ClubAppcheck www.knvbclubapp.nl.
EVVC 2.2 APK
De ClubApp van EVVC biedt alleofficiëleuitslagen, programma’s, standen en afgelastingen van declub én decompetities waarin EVVC vertegenwoordigd is.Deze app bevat:• Alle teams overzichtelijk vindbaar per categorie:pupillen,junioren en senioren.• Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standenenwedstrijdprogramma's van uwfavoriete teams.• Upload en bekijk foto's en/of video's tijdens of nadewedstrijd• Nieuws, publiceer het laatste verenigingsnieuws direct in deappof via uw eigen Twitteraccount• Wedstrijddetails en Routeplanner• Plaats gemakkelijk advertenties van uw sponsors binnendeapp• Deel gemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws viaFacebook,Twitter en EmailOok geïnteresseerd in uw eigen ClubApp,checkwww.knvbclubapp.nl.The ClubApp of EVVCoffersall the official results, fixtures, tables and cancellationof theclub and the leagues in which EVVC represented.This app includes:• All teams clearly discoverable by category: pupils, juniorsandseniors.• Navigate directly to the latest results, tables and fixturesofyourfavorite teams.• Upload and view photos and / or videos during or afterthematch• News, publish the latest association news directly in the apporvia your own Twitter Account• Race and Route Details• Place your ads easily sponsors within the app• Easily share all games, media and news via Facebook, TwitterandEmailAlso interested in your ClubApp check www.knvbclubapp.nl.
Fc Den Helder 2.6.1 APK
De ClubApp van Fc Den Helder biedt alle officiële uitslagen,programma’s, standen en afgelastingen van de club én de competitieswaarin Fc Den Helder vertegenwoordigd is. Deze app bevat: • Alleteams overzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren ensenioren. • Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen enwedstrijdprogramma's van uw favoriete teams. • Upload en bekijkfoto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd • Nieuws, publiceerhet laatste verenigingsnieuws direct in de app of via uw eigenTwitteraccount • Wedstrijddetails en Routeplanner • Plaatsgemakkelijk advertenties van uw sponsors binnen de app • Deelgemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitteren Email Ook geïnteresseerd in uw eigen ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl. The ClubApp Fc Den Helder offers all theofficial results, fixtures, tables and cancellation of the club andthe leagues in which Fc Den Helder represented. This app includes:• All teams clearly discoverable by category: pupils, juniors andseniors. • Navigate directly to the latest results, tables andfixtures of your favorite teams. • Upload and view photos and / orvideos during or after the match • News, publish the latestassociation news directly in the app or via your own TwitterAccount • Race and Route Details • Place your ads easily sponsorswithin the app • Easily share all games, media and news viaFacebook, Twitter and Email Also interested in your ClubApp checkwww.knvbclubapp.nl.
AFC IJburg 2.5.3 APK
De ClubApp van AFC IJburg biedt alle officiële uitslagen,programma’s, standen en afgelastingen van de club én de competitieswaarin AFC IJburg vertegenwoordigd is.Deze app bevat:• Alle teamsoverzichtelijk vindbaar per categorie: pupillen, junioren ensenioren.• Navigeer direct naar de laatste uitslagen, standen enwedstrijdprogramma's van uwfavoriete teams.• Upload en bekijkfoto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd• Nieuws, publiceerhet laatste verenigingsnieuws direct in de app of via uw eigenTwitteraccount• Wedstrijddetails en Routeplanner• Plaatsgemakkelijk advertenties van uw sponsors binnen de app• Deelgemakkelijk alle wedstrijden, media en nieuws via Facebook, Twitteren EmailOok geïnteresseerd in uw eigen ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl.The ClubApp AFC IJburg provides all the officialresults, fixtures, tables and cancellation of the club and theleagues in which AFC IJburg is represented.This app includes:• Allteams clearly discoverable by category: pupils, juniors andseniors.• Navigate directly to the latest results, tables andfixtures of yourfavorite teams.• Upload and view photos and / orvideos during or after the match• News, publish the latestassociation news directly in the app or via your own TwitterAccount• Race and Route Details• Place your ads easily sponsorswithin the app• Easily share all competitions, media and news viaFacebook, Twitter and EmailAlso interested in your ClubApp, checkwww.knvbclubapp.nl.
SCO 2.6.1 APK
De ClubApp van SCO biedt alle officiële uitslagen, programma’s,standen en afgelastingen van de club én de competities waarin SCOvertegenwoordigd is. Deze app bevat: • Alle teams overzichtelijkvindbaar per categorie: pupillen, junioren en senioren. • Navigeerdirect naar de laatste uitslagen, standen en wedstrijdprogramma'svan uw favoriete teams. • Upload en bekijk foto's en/of video'stijdens of na de wedstrijd • Nieuws, publiceer het laatsteverenigingsnieuws direct in de app of via uw eigen Twitteraccount •Wedstrijddetails en Routeplanner • Plaats gemakkelijk advertentiesvan uw sponsors binnen de app • Deel gemakkelijk alle wedstrijden,media en nieuws via Facebook, Twitter en Email Ook geïnteresseerdin uw eigen ClubApp, check www.knvbclubapp.nl. The SCO ClubAppprovides all official results, fixtures, tables and cancellationsof the club and the competitions in which SCO is represented. Thisapp includes: • All teams clearly discoverable by category: pupils,juniors and seniors. • Navigate directly to the final results,standings and fixtures of your favorite teams. • Upload and viewphotos and / or videos during or after the game • News, publish thelatest association news directly in the app or through your ownTwitter Account • Contest Details and planner • Place ads easilyfrom your sponsors within the app • Easily share all games, mediaand news via Facebook, Twitter and Email Also interested in yourown ClubApp check www.knvbclubapp.nl.
Loading...