1.1.2 / September 29, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Kouzelné hrátky se zvířátkyChcete své děti pobavit, nechat jezazpívat si, zatancovat, podívat se na pár kouzel a ještě si izahrát v soutěžích o sladké ceny? Pak právě pro vás a vašeratolesti jsou určeny „Kouzelné hrátky se zvířátky“. Nejedná se oklasickou divadelní pohádku, kde děti sedí a poslouchají, a kteroumůžete vidět skoro kdekoli. Právě naopak: vaše děti nebudou sedětani chviličkou a po celou dobu budou doslova v centru dění. Takžesi nachystejte mobilní telefon nebo fotoaparát, abyste si mohlizaznamenat jejich „chvíle slávy“ a jdeme na to!„Kouzelné hrátky sezvířátky“ jsou interaktivní hudební performance určená pro děti od4 do 8 let, která ale pobaví i děti mladší (cca od 2 let), případněi o něco starší, které si toto představení užijí jako dětskoudiskotéku. Čeká vás 8-14 písniček (dle délky pořadu) obsahujícíchjednoduché choreografie, jež děti snadno napodobí, a které si rádizazpívají s našimi herci. Pořad je propojen jednoduchou, snadnopochopitelnou dějovou linií, a je doplněn několika kouzly vhodnýmipro tuto věkovou skupinu. Rovněž může být doplněn soutěžemi o ceny(dle časových možností pořadatele).„Kouzelné hrátky se zvířátky“obsahují původní, dobře známé české písničky i originální písničkys českými texty, které jsou v ČR uváděny poprvé. Celá show jedoplněna webovými stránkami www.kouzelnehratky.cz, kde si můžetenejen stáhnout melodie a texty k písničkám (a zazpívat si je domači ve škole nebo školce), ale také prozkoumat doplňkové aktivity(kouzla, hry a pokusy), které si děti mohou bezpečně vyzkoušet sesvými rodiči a ohromit jimi své kamarády.Představením vás provedoua zazpívají vám naši herci, kteří mají spoustu zkušeností s prací vdivadle i televizi (včetně mnoha ocenění za herecké výkony nafestivalech po celé republice).Takže se vydejte na webové stránkywww.kouzelnehratky.cz a už zanedlouho se na vás budeme těšit naněkterém z našich představení.Magical chat with the animalsYou wantyour kids to have fun, let them sing, dance, take a look at acouple of spells and still play well in the competition for sweetprizes? Then, just for you and your kids are, "Magic chat with theanimals." This is not a classic fairy tale theater where childrensit and listen, and you can see almost anywhere. On the contrary,your kids will not even sit a moment and throughout literally inthe center of the action. So Prepare cell phone or camera so youcan record their "moment of glory" and go for it!"Magical chat withthe animals" are interactive musical performances designed forchildren 4 to 8 years, but that will entertain children younger(approx 2 years), or even a little older, you will enjoy this showas a kids' disco. You can expect 8-14 songs (depending on thelength of the show) containing simple choreography that childreneasily imitate, and that you like to sing with our actors. Theprogram is linked to a simple, easily understandable storyline, andis complemented by several spells suitable for this age group. Itcan also be supplemented with competitions for prizes (according tothe time schedule of the organizer)."Magical chat with the animals"include the original, well-known Czech songs and original songswith Czech lyrics, which are reported in the Czech Republic for thefirst time. The show is accompanied www.kouzelnehratky.cz websiteswhere you can not only download the tunes and lyrics to songs (andsing them at home or at school or kindergarten), but also toexplore additional activities (spells, games and experiments),which children can safely try out their parents and impress theirfriends with them.By introducing you to perform and sing you ouractors who have lots of experience working in theater andtelevision (including many awards for his performances at festivalsacross the country).So go to your website www.kouzelnehratky.cz andhe soon will you be looking forward to one of our performances.

App Information Kouzelné hrátky se zvířátky

 • App Name
  Kouzelné hrátky se zvířátky
 • Package Name
  com.effortix.app91
 • Updated
  September 29, 2016
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.1.2
 • Developer
  mxd.cz
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Filip Oščádal Khodlova 989/9 Praha 193 00 Czech Republic
 • Google Play Link

mxd.cz Show More...

Kouzelné hrátky se zvířátky 1.1.2 APK
mxd.cz
Kouzelné hrátky se zvířátkyChcete své děti pobavit, nechat jezazpívat si, zatancovat, podívat se na pár kouzel a ještě si izahrát v soutěžích o sladké ceny? Pak právě pro vás a vašeratolesti jsou určeny „Kouzelné hrátky se zvířátky“. Nejedná se oklasickou divadelní pohádku, kde děti sedí a poslouchají, a kteroumůžete vidět skoro kdekoli. Právě naopak: vaše děti nebudou sedětani chviličkou a po celou dobu budou doslova v centru dění. Takžesi nachystejte mobilní telefon nebo fotoaparát, abyste si mohlizaznamenat jejich „chvíle slávy“ a jdeme na to!„Kouzelné hrátky sezvířátky“ jsou interaktivní hudební performance určená pro děti od4 do 8 let, která ale pobaví i děti mladší (cca od 2 let), případněi o něco starší, které si toto představení užijí jako dětskoudiskotéku. Čeká vás 8-14 písniček (dle délky pořadu) obsahujícíchjednoduché choreografie, jež děti snadno napodobí, a které si rádizazpívají s našimi herci. Pořad je propojen jednoduchou, snadnopochopitelnou dějovou linií, a je doplněn několika kouzly vhodnýmipro tuto věkovou skupinu. Rovněž může být doplněn soutěžemi o ceny(dle časových možností pořadatele).„Kouzelné hrátky se zvířátky“obsahují původní, dobře známé české písničky i originální písničkys českými texty, které jsou v ČR uváděny poprvé. Celá show jedoplněna webovými stránkami www.kouzelnehratky.cz, kde si můžetenejen stáhnout melodie a texty k písničkám (a zazpívat si je domači ve škole nebo školce), ale také prozkoumat doplňkové aktivity(kouzla, hry a pokusy), které si děti mohou bezpečně vyzkoušet sesvými rodiči a ohromit jimi své kamarády.Představením vás provedoua zazpívají vám naši herci, kteří mají spoustu zkušeností s prací vdivadle i televizi (včetně mnoha ocenění za herecké výkony nafestivalech po celé republice).Takže se vydejte na webové stránkywww.kouzelnehratky.cz a už zanedlouho se na vás budeme těšit naněkterém z našich představení.Magical chat with the animalsYou wantyour kids to have fun, let them sing, dance, take a look at acouple of spells and still play well in the competition for sweetprizes? Then, just for you and your kids are, "Magic chat with theanimals." This is not a classic fairy tale theater where childrensit and listen, and you can see almost anywhere. On the contrary,your kids will not even sit a moment and throughout literally inthe center of the action. So Prepare cell phone or camera so youcan record their "moment of glory" and go for it!"Magical chat withthe animals" are interactive musical performances designed forchildren 4 to 8 years, but that will entertain children younger(approx 2 years), or even a little older, you will enjoy this showas a kids' disco. You can expect 8-14 songs (depending on thelength of the show) containing simple choreography that childreneasily imitate, and that you like to sing with our actors. Theprogram is linked to a simple, easily understandable storyline, andis complemented by several spells suitable for this age group. Itcan also be supplemented with competitions for prizes (according tothe time schedule of the organizer)."Magical chat with the animals"include the original, well-known Czech songs and original songswith Czech lyrics, which are reported in the Czech Republic for thefirst time. The show is accompanied www.kouzelnehratky.cz websiteswhere you can not only download the tunes and lyrics to songs (andsing them at home or at school or kindergarten), but also toexplore additional activities (spells, games and experiments),which children can safely try out their parents and impress theirfriends with them.By introducing you to perform and sing you ouractors who have lots of experience working in theater andtelevision (including many awards for his performances at festivalsacross the country).So go to your website www.kouzelnehratky.cz andhe soon will you be looking forward to one of our performances.
Loading...