1.0 / September 3, 2013
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Wannan wani aiki ne na bayanin hukunce-hukuncen musulunci asauqaqe, cikin hotuna masu motsi da marasa motsi, ta hanyar harsunadaban-daban, aikin ya qunshi: www.muslimfigh.com - Littafinhukunce-hukuncen ibada a cikin hotuna. - Wanda yake tattare dahotuna da dalilai, domin sauqaqewa ga mai karatu. - bidiyo. - Maisharhi da sauti da surah na abinda ya zo a cikin littafin. - Shafinyanar gizo. Kowane harshen yana da shafin shi na musamman. Shafikansabbin hanyoyin sadarwa. Duniyar fiqihu (cikin cd). Yana qunshe dakwafi na bugaggen littafin, hakanan bidiyo mai sharhin abinda kecikin littafin na darussa. Tsari na musamman gameda na'urori masuqwaqwalwa na zamani (smart devices) Yarukan aikinmu Turanci,Español ,Deutch ,Português ,русский ,Kiswahili ,Indonesia, Hausa ,larabci ,Amhari ,parisanci ,বাংলা ,中文 ,Тоҷикӣ ,Français ,OrduWannan not wani Aiki-na bayanin hukunce hukuncen musulunci thesauqaqe, embarrassing hotuna masu Maras Mots Mots da, ta-songs,songs, hanyar harsuna, alkyne ya Qunshan: www.muslimfigh.com -Littafin hukunce-Ibadan hukuncen the embarrassing hotuna. - WandaYake Tattare da da hotuna Dalila, domin sauqaqewa ga Karatu today.- Bidiyo. - Today's Sharh Saute da ya da Surah na zo abinda theembarrassing littafin. - Shafira Yanar Gizo. Harsh Kowane yana dashi na Shafira musamman. Shafikan Sabbia hanyoyin sadarwa. Duniyarfiqihu (cyclo cd). Yana Qunshan da na kwafi bugaggen littafin,Hakane bidiyo today sharhin abinda ke na embarrassing littafindarussa. Tsar musamman Gamède na'urori na na masu qwaqwalwa Zamani(Smart Devices) Yarukan aikinmu Turanci, Español, Deutch,Português, русский, Kiswahili, Indonesia, Hausa, larabci, AmharaPeople, parisanci, বাংলা, 中文, Тоҷикӣ, Français, Ordu

App Information Koyar Da Ibada - Azumi

 • App Name
  Koyar Da Ibada - Azumi
 • Package Name
  com.fadaamedia.elm.hu_siam
 • Updated
  September 3, 2013
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Fada
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Fada Show More...

MINBARI YA ULIMWENGU - Trial 2.0 APK
Fada
Kitabu cha khutba za minbar kinacho fahamisha mafunzo ya uislamu namisingi yake muhimu - Mkusanyiko wa khutba za ijumaa katika madambali mbali: www.swahiliminbar.comInakusudia mradi wa minbari yaulimwengu kufikisha na kueneza ufahamu sahihi wa uislamu kwa lughaya Kiswahili kupitia vyombo vya habari na mawasilianonmbali mbalikatika mada tofauti tofauti kupitia kwa runinga na mtandao ikiwemo(video,sauti,picha na maandishi) na kutengeneza kitabu kinachokusanya mada hizo na kuziingiza katika vifaa vya mawasiliano nahabari vya kisasa kama vile (iphone-ipod-ipad)Mradi huu wa minbariya ulimwengu imekusanya mada muhimu katika Nyanja tofauti,kwamfano:1: sehemu ya imani na katika mada zake (kumpwekesha mwenyezimungu, na kusherehesha majina ya mwenye zimungu matukufu,nakumtegemea mwenyezi mungu,na alama za qiyama,na pepo na moto namada nyinginezo)2: sehemu ya jamii na katika mada zake( kuwatiiwazazi wawili,hishima ya mwanamke katika uislamu na zaka na namnayakutangamana na wasio kuwa waislamu na nyinginezo kama hizo)3:sehemu ya utangazaji na katika mada zake ( njia zakuvutia nyoyo zawatu na kuhimiza juu ya ilimu na utendakazi wake na nyinginezo)4:sehemu ya tabia na katika mada zake( tahadhari kwa kuteleza kwaulimi na kutubia kutokamana na maasia na hatari ya kutembea uchikwa mwanamke wa kisilamu,athari ya madawa ya kulevya kwa vijana namada nyinginezo)5: sehemu ya ibada na katika mada zake (namna yaunyenyekevu katika swala,na namna ya kupokea mwezi wa ramadahni,nafadhala za siku kumi za dhulhijja,na hatari ya kuzuwa katikadini,na mada nyingi nezo)6: sehemu ya misimu nakatika mada zake(idul adha’haa,iidul fitri,na swala yakuomba mvua na swala yakupatwa kwa jua na mweziHivyo basi zitakusanywa mada hizi katikakitabu,na kupeperushwa kupitia vyombo vya habari na mawasliano kamavile tv na radio,na kupitia kwenye mtanadao na kuwekwa kwenye cdambapo itakusanya mada zote sawa za kuonekanika au kusikika.Na piakupeperushwa kwenye vituo mbali mbali za televisheni kwa lugha yaKiswahili.Yarukan aikinmu:Indonesia ,Kiurdu ,Español ,বাংলা,русский ,Kiswahili ,中文 ,Тоҷикӣ ,Kiarabu ,Persian, Français,Hausa,Kiyoruba ,PortuguêsBook of the minbar sermon that makes notifiedtraining on Islam and its essential - collection of the Fridaysermon in different topics:www.swahiliminbar.comIntends projectminbari the world to convey and spread a correct understanding ofIslam in Kiswahili through the media and mawasilianonmbali off indifferent topics difference through television and the Internet,including (video, sound, pictures and text) to make a book for thatgathers these topics and incorporate them into communicationsequipment and modern media such as (iphone-ipod-ipad)This projectminbari the world has collected important topics in differentaspects, for example:1: part of the faith and in his presentation(kumpwekesha Allah and zimungu commentary with glorious names, andtrust in Allah, and marks Judgement, and winds and fire and othertopics)2: part of the community and in its presentation (obeyparents, dignity of women in Islam and the tithes and howyakutangamana and non-Muslim and other such)3: the share ofbroadcasting and in its presentation (the way zakuvutia hearts ofpeople and encourage on its knowledge and performance and other)4:part of the character and in his presentation (warning to repentslip of the tongue being from Asia and the danger of walking nakedwith a woman of Muslims, the effects of drugs on young people andother topics)5: places of worship and in his presentation (sort ofhumility in prayer, and how to receive ramadahni month and ten daysfadhala dhulhijja, the risk of kuzuwa in religion, and many topicsan organization)6: part of his presentation nakatika seasons (iduladha'haa, iidul fitri and rain yakuomba issue and the issue of theeclipse and the moonHence these topics will be collected in a book,and carried through the media and communications as well as TV andradio, and through the online nadao placed on the cd which willcollect all the same topics of kuonekanika or heard.And alsocarried on various television stations in Kiswahili.Yarukanaikinmu:Indonesia, Urdu, Español, বাংলা, русский, Kiswahili, 中文,Тоҷикӣ,Arabic, Persian, French, Hausa, Yoruba, Português
সচিত্র ফিকহুল ইবাদাত 3.0 APK
Fada
সচিত্র ফিকহুল ইবাদাত অ্যাপটি একজন মুসলিমের মৌলিক ইবাদাত শিখারসর্বপ্রথম অ্যাপ।অ্যাপটিতে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে, যেমন:1. আলকুরআনের আয়াত, হাদিস এবং টেক্সট সার্চ করার সুযোগ।2. টুলস সমন্বয়করণঅপশন।3. পড়ার সময় পর্দার উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ।4. ফেভারিট অধ্যায় ওভিডিও সমূহকে পরবর্তীতে দেখার জন্য বুকমার্ক করে রাখার সুবিধা।5.পছন্দনীয় বিষয় ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করার সুবিধা।6. পছন্দনীয় বিষয়গুলো ফেসবুক, টুইটার এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্ধুদেরসাথে শেয়ার করার সুবিধা।সচিত্র ফিকহুল ইবাদাত অ্যাপটি প্রত্যেকমুসলিমের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি অ্যাপ।Muslim worship phikahulaIllustrated app to learn basic first app of worship.App has somespecial benefits, such as:1. Al-Quran verses, hadith, and the textreads.2. tools synchronization options.3. While reading the screenbrightness control.4. Business section and videos for viewing laterthan the facility to bookmark.5. The ability to send via e-mail ispreferred.6. Preferred are the subject of Facebook, Twitter andother social media to share with friends.A much needed app forevery Muslim worship illustrated phikahula app.
Fiqhi ya Ibada Kwa Njia Picha 2.0 APK
Fada
‘Tatbiiq’ (Utekeleza wa) Fiqhi ‘Ibadat yenye picha huzingatiwa kuwani utekelezaji wa kwanza kabisa wa mafundisho ya Ibada kwa muislamukatika: Tohara, Swala, Funga, Zakat na Hijja kama ilivyokuja katikaQur-aan na katika sunna za Mtume kwa njia mbali mbali;inayokusanya: Nasw yenyewe (kama ni aya au Hadithi), sauti na pichazilizotuwa na zenye kutembea, masomo kwa njia ya video; yenyekusaidia katika wepesi na hali ya uharaka zaidi wa kujifunza nakutekeleza; nayo ni kutokana ya kuwa Nasw pekee haimtoshelezi mtukujifunza fiqhi kwa njia sahihi zaidi na kwa ukamilifu wake, lakinikujifunza makini kunahitaji njia ya kuona mbali na Nasw yenyewe,haya yanathibitishwa na kauli yake Mtume, “Swalini kama mlivyonionanikiswali.” www.fiqhiswahili.com Nakala iliyotimia ya ‘Tatbiiq’ yafiqhi Ibadat yenye picha inakusanya yafuatayo: 1-Zaidi ya video 55za mafundisho 2-Kiasi cha masomo 57 3-Mamia ya picha yenye maelezona mafundisho Fiqhi hii ya utekelezaji inasifika kwa yafuatayo:1-Uwezekano wa kutafuta Nasw yoyote, pamoja na uwezo wa kutafuraaya na Hadithi mbali mbali. 2-Chaguzi mbali mbali za vyombo vyauratibu 3-Uwezo wa kuweka mwanga wakati wa kusoma 4-Viweko ambayounaweza kuweka masomo yaliyokupendezesha na video mbali mbali kwaurahisi wa kuyarejea. 5-Urahisi wa utumaji wa uyapendayo kwamarafiki zako kwa njia ya barua pepe. 6-Rafiki zako kushiriki kwayale yanayokupendeza katika programu katika tovuti za kijamii kamavile face book na twiter na nyinginezo. Kama ambavyo ‘Tatbiiq’ hiiimefasiriwa kwa zaidi ya lugha tano, nazo ni: (Kiingereza,Kifaransa, Kichina, Ki-indonesia, Kibengali, Kifursi, Kirusi,Kitajiki, Kiurdu, Kihausa, Kiswahili, Kihispania, Kireno,Kijerumani, Kihamhari) baadhi zimeshateremshwa na nyinginezozinafuatia utekelezaji wake InshaAllah. Fiqhi ya Ibada iliyokuwa napicha-Ni lazima kwa Kila nyumba ya Muislamu'Tatbiiq' (Action a)Fiqh 'Ibadat a picture is considered to be an implementation of thevery first to the teachings of worship for the Muslim incircumcision, Prayer, Fasting, Zakat and Hajj as it came in theQuran and the sunna of the Prophet by far off; er: ASW itself (as averse or Hadith), voice and image zilizotuwa and with movement,learning through video; with help in quicker and more sense ofurgency to study and implement; it is due to be alone canimtoshelezi person ASW study jurisprudence through more accurateand in its entirety, but requires careful study ways of seeing offand ASW itself, these are confirmed by the statements of theProphet, "Swalini if ​​you vyoniona Iquestion."   www.fiqhiswahili.com      Cometrue copy of 'Tatbiiq' of jurisprudence collects pictures Ibadatwith thefollowing:            1-Morethan 55 video teachings2-The amount of tuition 573-Hundreds ofpictures with explanations and teachingsThis jurisprudence isrenowned for its execution the following:1-The possibility offinding any ASW, including the ability to kutafura verses andHadith apart.2-Options various coordination instruments3-Ability toset light when reading4-Console which you can put video lessons andvarious yaliyokupendezesha for ease of goes.5-Ease of that theyprefer to send to your friends through e-mail.6-your friend toshare what you find interesting in applications in socialnetworking sites such as face book and twiter and others.As'Tatbiiq' This has been interpreted for more than five languages,namely: (English, French, Chinese, Ki-indonesia, Bengali, Kifursi,Russian, Tajik, Urdu, Hausa, Kiswahili, Spanish, Portuguese,German, Kihamhari) some zimeshateremshwa and other Insha'llahfollow its implementation.Fiqh of Worship was a picture-is a mustfor every Muslim house
Fiqhi ya Ibada - Swala 1.0 APK
Fada
Swala ‘Fiqhi Ibada yenye picha’ Lengo la ‘Taqbiiq’ hii ni kumfikiamwanafunzi na kujua sifa ya swala ya Mtume kuanzia kwenye takbiirhadi kwenye salamu kama kwamba Mtume (Swala LLahu ‘Alayhi wasallam)yu baina yetu tunasoma moja kwa moja kutoka kwake. Msomaji atasomasifa ya swala, fadhila zake, hukumu zake, nguzo, yaliyokuwa lazimakufanywa na sunna zake, yaliyoruhusiwa na kukatazwa na yenyekubatilisha swala, kuanzia adhana hadi iqama; hukumu zake nafadhila zake, sharti na sunna zake. Kisha baada ya hapo huangaliashari za swala sharti baada ya sharti kwa uwazi kabisa na ufafanuzimzuri, kisha sujudi ya kusahau na ya kushukuru na ya kisomo, baadaya hapo swala ya jamaa na yanayohusiana na uimamu na maamuma, kishakuna sehemu maalum kwa ajili ya swala ya ijumaa, sifa yake hukumuzake na kila kinachohusiana nayo. Mwishowe kwa njia ya isharainaelezea swala za sunna, swala ya kuomba mvua, kupatwa kwa mwezina jua na swala ya idi mbili nay a jeneza. www.fiqhiswahili.comNakala iliyotimia ya ‘Tatbiiq’ ya fiqhi Ibadat yenye pichainakusanya yafuatayo: 1-Zaidi ya video 55 za mafundisho 2-Kiasi chamasomo 57 3-Mamia ya picha yenye maelezo na mafundisho Fiqhi hii yautekelezaji inasifika kwa yafuatayo: 1-Uwezekano wa kutafuta Naswyoyote, pamoja na uwezo wa kutafura aya na Hadithi mbali mbali.2-Chaguzi mbali mbali za vyombo vya uratibu 3-Uwezo wa kuwekamwanga wakati wa kusoma 4-Viweko ambayo unaweza kuweka masomoyaliyokupendezesha na video mbali mbali kwa urahisi wa kuyarejea.5-Urahisi wa utumaji wa uyapendayo kwa marafiki zako kwa njia yabarua pepe. 6-Rafiki zako kushiriki kwa yale yanayokupendeza katikaprogramu katika tovuti za kijamii kama vile face book na twiter nanyinginezo. Kama ambavyo ‘Tatbiiq’ hii imefasiriwa kwa zaidi yalugha tano, nazo ni: (Kiingereza, Kifaransa, Kichina, Ki-indonesia,Kibengali, Kifursi, Kirusi, Kitajiki, Kiurdu, Kihausa, Kiswahili,Kihispania, Kireno, Kijerumani, Kihamhari) baadhi zimeshateremshwana nyinginezo zinafuatia utekelezaji wake InshaAllah. Fiqhi yaIbada iliyokuwa na picha-Ni lazima kwa Kila nyumba yaMuislamuPrayer 'with pictures FiqhWorship'            Theaim of the 'Taqbiiq' this is the approach the student to know thecharacteristics of the issue of the Messenger from on takbiir to agreeting like that the Prophet (prayers Hasan 'alaihi wasallam) isbetween us we learn directly from him. The reader will read thequery attributes, His grace, His judgments, columns, werenecessarily made to his sunna, permitted and forbidden toinvalidate a query, from azan up iqama; His judgments and Hisgrace, condition and his sunna. And then you see the evil inquestion must post must clearly and proper definition, thenprostrating to forget and thanks to literacy, after which the issueof family and related to the Imam and simpleton, then there is aspecial section for Friday prayers, his reputation and hisjudgments all do it. Finally, through the signs describes the sunnaissue, subject to request rain and solar eclipses and twoincredulous query and of acoffin.     www.fiqhiswahili.com      Cometrue copy of 'Tatbiiq' of jurisprudence collects pictures Ibadatwith thefollowing:            1-Morethan 55 video teachings2-The amount of tuition 573-Hundreds ofpictures with explanations and teachingsThis jurisprudence isrenowned for its execution the following:1-The possibility offinding any ASW, including the ability to kutafura verses andHadith apart.2-Options various coordination instruments3-Ability toset light when reading4-Console which you can put video lessons andvarious yaliyokupendezesha for ease of goes.5-Ease of that theyprefer to send to your friends through e-mail.6-your friend toshare what you find interesting in applications in socialnetworking sites such as face book and twiter and others.As'Tatbiiq' This has been interpreted for more than five languages,namely: (English, French, Chinese, Ki-indonesia, Bengali, Kifursi,Russian, Tajik, Urdu, Hausa, Kiswahili, Spanish, Portuguese,German, Kihamhari) some zimeshateremshwa and other Insha'llahfollow its implementation.Fiqh of Worship was a picture-is a mustfor every Muslim house
በሥዕል የተደገፈ - ሶላት 2.0 APK
Fada
Prayer application is apart of Illustrated Islamic Law for Acts ofWorship project This application aims at knowing the description ofthe prayer of prophet Mohamed peace and blessing be upon him. Hestarts with takbeer and end with tasleem as he peace and blessingbe upon him among us we learn from him directly . the learner knowsthe description of prayer,its position , its virtue ,its ruling andits integrals ,its obligatory acts and sunnan. Permissible,Disliked, and Invalidators of As-Salāh and on whom praying isobligatory .As well as the application aims to introduce thelearner everything related to the performance of prayer and allintroductions of Adan and eqama and their rules, theirvirtues,their conditions and sunnan . And deals with the conditionsof validity of prayer with explanation and clarification . And theapplication clears praying more and more; deals with the prayer offorgetfulness, thanks and recitation,congragational prayer and whatis related of leadership and following.it also devote apart to dealwith Friday prayers in special ,its description and rules and whatis related to it . latter it deals in explanation withSupererogatory Salāt, The Witr prayer, Salātul-Istisqa,Salātul-Kusuf, Salātul-Khusuf, Salāt of the two’Eids (festivals)andThe Funeral Prayer The full version of the applicationIllustratedIslamic Law for Acts of Worship enclude : 1- More than 55educational video 2- nearly 57 lessons 3- Hundreds of illustrationsand educational images Illustrated Islamic Law for Acts of Worshiphas many services including : 1- The ability to search for anytext, in addition to the ability to search for the Quranic versesand prophetic hadith . 2- Quick formatting tools 3- the control ofthe light of the screen during reading 4- Favorites that you canput what you like of lessons and videos to be easily referenced. 5-Send what you like of the material to your friends via e-mail6-shre your friends what you admire from the program materials onsocial media such as facebook and twitter etc . The application hasbeen translated into fifteen languages, namely: (English - French -Chinese - Indonesian - Bengali - Farsi - Russian - Tajik - Urdu -Hausa - Swahili - Spanish - Portuguese - German Amharic)some ofthem are published and the otherwill be published inshallah .Illustrated Islamic Law for Acts of Worship an imporatantapplication Indispensable for every Muslim home .Prayer applicationis apart of Illustrated Islamic Law for Acts of Worshipproject            Thisapplication aims at knowing the description of the prayer ofprophet Mohamed peace and blessing be upon him. He starts withtakbeer and end with tasleem as he peace and blessing be upon himamong us we learn from him directly. the learner knows thedescription of prayer, its position, its virtue, its ruling and itsintegrals, its obligatory acts and sunnan. Permissible, Disliked,and Invalidators of As-Salāh and on whom praying is obligatory .Aswell as the application aims to introduce the learner everythingrelated to the performance of prayer and all introductions of Adanand eqama and their rules, their virtues, their conditions andsunnan. And deals with the conditions of validity of prayer withexplanation and clarification. And the application clears prayingmore and more; deals with the prayer of forgetfulness, thanks andrecitation, congragational prayer and what is related of leadershipand following.it also devote apart to deal with Friday prayers inspecial, its description and rules and what is related to it.latter it deals in explanation with Supererogatory Salāt, The Witrprayer, Salātul-Istisqa, Salātul-Kusuf, Salātul-Khusuf, Salāt ofthe two'Eids (festivals) and The FuneralPrayer            Thefull version of the applicationIllustrated Islamic Law for Acts ofWorshipenclude:              1-More than 55 educational video2- nearly 57 lessons3- Hundreds ofillustrations and educational imagesIllustrated Islamic Law forActs of Worship has many services including:1- The ability tosearch for any text, in addition to the ability to search for theQuranic verses and prophetic hadith.2- Quick formatting tools3- thecontrol of the light of the screen during reading4- Favorites thatyou can put what you like of lessons and videos to be easilyreferenced.5- Send what you like of the material to your friendsvia e-mail6-shre your friends what you admire from the programmaterials on social media such as facebook and twitter etc.Theapplication has been translated into fifteen languages, namely:(English - French - Chinese - Indonesian - Bengali - Farsi -Russian - Tajik - Urdu - Hausa - Swahili - Spanish - Portuguese -German Amharic) some of them are published and the otherwill bepublished inshallah.Illustrated Islamic Law for Acts of Worship animporatant application Indispensable for every Muslim home.
Fiqh Ibadah Bergamba 1.0 APK
Fada
Program aplikasi Fiqh Ibadah Bergambar ini merupakan aplikasipertama yang menyajikan pengajaran fiqh ibadah kepada kaummuslimin, ibadah-ibadah tersebut mencakup antara lain; Thaharah,Salat, Puasa, Zakat dan Haji, berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.Melalui berbagai strategi dan sarana, meliputi; buku, rekaman,gambar animasi, video yang memudahkan pengajaran dan pembelajaransecara praktis dan efisien. Karena pembelajaran fiqh yang benar dantepat tidak akan tercapai jika hanya media buku. Oleh karena itudiperlukan teknik pembelajaran yang profesional dengan media yangbisa dilihat, disamping juga menggunakan buku. Hal tersebut jugaditegaskan oleh hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam:“Salatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku salat”http://www.fiqhindonesia.com/Di antara program aplikasi Fiqh IbadahBergambar; 1. 55 video pembelajaran 2. 57 buku pembelajaran 3.Ratusan gambar pembelajaran aplikatif Kelebihan program fiqh ibadahbergambar, antara lain; 1. Pencarian teks yang efisien dan praktis,dilengkapi dengan pencarian ayat Al-Qur’an dan Hadits 2. Berbagaipilihan alat pengaturan 3. Pengaturan cahaya monitor 4. Anda bisamemberikan tanda favorit pada buku atau video yang anda sukai. Andajuga bisa dengan mudah kembali pada halaman buku sebelumnya ataumemutar ulang video kajian. 5. Mengirim file yang anda sukai kepadateman, melalui email 6. Anda bisa Mengikutsertakan teman-teman andaterhadap tema-tema kajian dalam situs jejaring sosial, seperti;facebook, twiter, dan lainya. Program aplikasi ini juga disajikandalam berbagai bahasa yang berbeda, seperti; Inggris, Prancis,China, Indonesia, Bangladesh, Persia, Rusia, Tajikistan, Urdu,Hausa, Swahili, Spanyol, Portugal, Jerman, Amharic. Sebagiannyasudah diaktifkan, dan sisanya menunggu dilauncing insya AllahFiqhIbadah Bergambar....Aplikasi yang sangat dibutuhkan setiapmuslimFiqh of Worship Illustrated application program is the firstapplication that presents the teaching of fiqh worship of theMuslims, worship includes, among others; Thaharah, Salat, Fasting,Zakat and Hajj, based on the Qur'an and Sunnah. Through variousstrategies and means, include; books, recordings, animated images,video that facilitate teaching and learning in a practical andefficient. Because learning the correct and appropriate fiqh willnot be achieved if only the media guide. Therefore we need aprofessional learning techniques with the media which can be seen,while also using the book. This is also confirmed by the hadith ofthe Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam: "Salatlah you, as you seeme praying" http://www.fiqhindonesia.com/Among theapplications program Fiqh of Worship Illustrated;1. 55 videolessons2. 57 instructional books3. Hundreds of learning imageapplicativeExcess fiqh of worship pictorial program, amongothers; 1. Search Text efficient and practical, equipped withsearch verses of the Qur'an and Hadith2. A wide choice ofinstrument settings3. Setting the monitor light4. You can markfavorite book or video that you like. You can also easily go backto the previous page of a book or a video replay review.5. Send thefile you like to friends, via email6. You can Involve your friendsto the themes in the study of social networking sites, such as;facebook, twiter, and others.This application is also presented ina variety of different languages, such as; Britain, France, China,Indonesia, Bangladesh, Persia, Russia, Tajikistan, Urdu, Hausa,Swahili, Spanish, Portuguese, German, Amharic. Some of these areactivated, and the rest is waiting dilauncing inshallahFiqh ofWorship Picture .... The applications that are needed every Muslim
MINBARI YA ULIMWENGU 4.0 APK
Fada
Kitabu cha khutba za minbar kinacho fahamisha mafunzo ya uislamu namisingi yake muhimu - Mkusanyiko wa khutba za ijumaa katika madambali mbali: www.swahiliminbar.comInakusudia mradi wa minbari yaulimwengu kufikisha na kueneza ufahamu sahihi wa uislamu kwa lughaya Kiswahili kupitia vyombo vya habari na mawasilianonmbali mbalikatika mada tofauti tofauti kupitia kwa runinga na mtandao ikiwemo(video,sauti,picha na maandishi) na kutengeneza kitabu kinachokusanya mada hizo na kuziingiza katika vifaa vya mawasiliano nahabari vya kisasa kama vile (iphone-ipod-ipad)Mradi huu wa minbariya ulimwengu imekusanya mada muhimu katika Nyanja tofauti,kwamfano:1: sehemu ya imani na katika mada zake (kumpwekesha mwenyezimungu, na kusherehesha majina ya mwenye zimungu matukufu,nakumtegemea mwenyezi mungu,na alama za qiyama,na pepo na moto namada nyinginezo)2: sehemu ya jamii na katika mada zake( kuwatiiwazazi wawili,hishima ya mwanamke katika uislamu na zaka na namnayakutangamana na wasio kuwa waislamu na nyinginezo kama hizo)3:sehemu ya utangazaji na katika mada zake ( njia zakuvutia nyoyo zawatu na kuhimiza juu ya ilimu na utendakazi wake na nyinginezo)4:sehemu ya tabia na katika mada zake( tahadhari kwa kuteleza kwaulimi na kutubia kutokamana na maasia na hatari ya kutembea uchikwa mwanamke wa kisilamu,athari ya madawa ya kulevya kwa vijana namada nyinginezo)5: sehemu ya ibada na katika mada zake (namna yaunyenyekevu katika swala,na namna ya kupokea mwezi wa ramadahni,nafadhala za siku kumi za dhulhijja,na hatari ya kuzuwa katikadini,na mada nyingi nezo)6: sehemu ya misimu nakatika mada zake(idul adha’haa,iidul fitri,na swala yakuomba mvua na swala yakupatwa kwa jua na mweziHivyo basi zitakusanywa mada hizi katikakitabu,na kupeperushwa kupitia vyombo vya habari na mawasliano kamavile tv na radio,na kupitia kwenye mtanadao na kuwekwa kwenye cdambapo itakusanya mada zote sawa za kuonekanika au kusikika.Na piakupeperushwa kwenye vituo mbali mbali za televisheni kwa lugha yaKiswahili.Book of the minbar sermon that makes notified training onIslam and its essential - collection of the Friday sermon indifferent topics:www.swahiliminbar.comIntends project minbari theworld to convey and spread a correct understanding of Islam inKiswahili through the media and mawasilianonmbali off in differenttopics difference through television and the Internet, including(video, sound, pictures and text) to make a book for that gathersthese topics and incorporate them into communications equipment andmodern media such as (iphone-ipod-ipad)This project minbari theworld has collected important topics in different aspects, forexample:1: part of the faith and in his presentation (kumpwekeshaAllah and zimungu commentary with glorious names, and trust inAllah, and marks Judgement, and winds and fire and other topics)2:part of the community and in its presentation (obey parents,dignity of women in Islam and the tithes and how yakutangamana andnon-Muslim and other such)3: the share of broadcasting and in itspresentation (the way zakuvutia hearts of people and encourage onits knowledge and performance and other)4: part of the characterand in his presentation (warning to repent slip of the tongue beingfrom Asia and the danger of walking naked with a woman of Muslims,the effects of drugs on young people and other topics)5: places ofworship and in his presentation (sort of humility in prayer, andhow to receive ramadahni month and ten days fadhala dhulhijja, therisk of kuzuwa in religion, and many topics an organization)6: partof his presentation nakatika seasons (idul adha'haa, iidul fitriand rain yakuomba issue and the issue of the eclipse and themoonHence these topics will be collected in a book, and carriedthrough the media and communications as well as TV and radio, andthrough the online nadao placed on the cd which will collect allthe same topics of kuonekanika or heard.And also carried on varioustelevision stations in Kiswahili.
Fiqh Ibadah Bergamba - Haji 2.0 APK
Fada
Aplikasi Fiqh Haji bergambar: adalah bagian dari “Fiqh IbadahBergambar” Aplikasi ini memudahkan para pelajar untuk mengenallebih detail tentang sifat hajinya Nabi Muhammad shallallahu‘alaihi wasallam, yang dimulai dari ihram hingga selesai rangkaianibadah haji, berdasarkan petunjuk dari Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam, sehingga kita seakan-akan belajar langsung darinya.Aplikasi ini menjelaskan mulai dari kedudukan dan keutamaan kotaMekah, lalu masuk kepada inti ibadah haji di antaranya; defenisi,hukum, keutamaan, tempat-tempat miqat, dan semua yang berhubungandengan ibadah haji dan umrah, yang dijelaskan secara detail. Mulaidari berihram, mengetahui hal-hal yang dianjurkan dan laranganketika berihram. Pembahasan seputar rangkaian ibadah haji dan umrahdan talbiyah. Kemudian dilanjutkan dengan rukun, kewajiban, dansunnah haji, demikian juga ibadah umrah, rukun, kewajiban, dansunnah-sunnanya. Kemudian dilanjutkan dengan hukum seputar fidyah,hadyu, dan hukum hewan kurban, defenisi, waktu penyembelihan, danpembagiannya. Dan pembahasan terakhir yakni hukum berziarah ke kotaMadinah Al-Munawwarah, sebelum jama’ah haji pulang kerumah-rumahnya masing-masing, dan semua hal yang berhubungan denganadab-adab berziarah, dan penjelasan beberapa kesalahan-kesalahanyang sering terjadi pada saat berziarah.www.fiqhindonesia.comProgram Aplikasi ini mencakup; 1. 55 videopembelajaran 2. 57 buku pembelajaran 3. Ratusan gambar pembelajaranaplikatif Kelebihan program fiqh ibadah bergambar, antara lain; 1.Pencarian teks yang efisien dan praktis, dilengkapi denganpencarian ayat Al-Qur’an dan Hadits 2. Berbagai pilihan alatpengaturan 3. Pengaturan cahaya monitor 4. Anda bisa memberikantanda favorit pada buku atau video yang anda sukai. Anda juga bisadengan mudah kembali pada halaman buku sebelumnya atau memutarulang video kajian. 5. Mengirim file yang anda sukai kepada teman,melalui email 6. Anda bisa Mengikutsertakan teman-teman andaterhadap tema-tema kajian dalam situs jejaring sosial, seperti;facebook, twiter, dan lainya. Program aplikasi ini juga disajikandalam berbagai bahasa yang berbeda, seperti; Inggris, Prancis,China, Indonesia, Bangladesh, Persia, Rusia, Tajikistan, Urdu,Hausa, Swahili, Spanyol, Portugal, Jerman, Amharic. Sebagiannyasudah diaktifkan, dan sisanya menunggu dilauncing insya AllahFiqhIbadah Bergambar....Aplikasi yang sangat dibutuhkan setiapmuslimFiqh of Hajj applications display: is part of the "Fiqh ofWorshipIllustrated"        Thisapplication allows students to get to know more details about thenature of Hajj of the Prophet Muhammad sallallaahu 'alaihiwasallam, which starts from ihram to complete the pilgrimagecircuit, based on the instructions of the Prophet sallallaahu'alaihi wasallam, so that we seemed to learn directly from him. Thisapplication describes the start position and the primacy of thecity of Mecca, he went to the core of the pilgrimage of them;definition, law, virtue, places miqat, and all associated with theHajj and Umrah, which is described in detail. Starting fromberihram, knowing the things that encouraged and restrictions whenberihram. Discussion around a series of Hajj and Umrah andTalbiyah. Then proceed with the pillars, obligations and SunnahHajj, Umrah likewise, pillars, obligations, and sunnah-sunnanya.Then proceed with the law regarding fidyah, hadyu, and the law ofanimal sacrifice, definition, time of slaughter, and distribution.And discussion of the law last pilgrimage to the city of MadinahAl-Munawwarah, before the pilgrims return to their homes each, andall things associated with adab-adab pilgrimage, and theexplanation of some of the mistakes that often occur during thepilgrimage ,www.fiqhindonesia.comThis application programincludes;1. 55 video lessons2. 57 instructional books3. Hundreds oflearning image applicativeExcess fiqh of worship pictorial program,among others; 1. Search Text efficient and practical, equippedwith search verses of the Qur'an and Hadith2. A wide choice ofinstrument settings3. Setting the monitor light4. You can markfavorite book or video that you like. You can also easily go backto the previous page of a book or a video replay review.5. Send thefile you like to friends, via email6. You can Involve your friendsto the themes in the study of social networking sites, such as;facebook, twiter, and others.This application is also presented ina variety of different languages, such as; Britain, France, China,Indonesia, Bangladesh, Persia, Russia, Tajikistan, Urdu, Hausa,Swahili, Spanish, Portuguese, German, Amharic. Some of these areactivated, and the rest is waiting dilauncing inshallahFiqh ofWorship Picture .... The applications that are needed every Muslim
Loading...