1.0 / November 2, 2015
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Aplikacja powstała w ramach projektu 22. Ogólnopolskiej NagrodyLiterackiej im. K. Makuszyńskiego “Interpretacje i eksperymenty”,dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego. Część jej funkcjonalności oraz interfejsu zostałastworzona na warsztatach z uczniami szkół podstawowych i ichrodzicami, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody User ExperienceDesign. Spotkania odbyły się 6.08, 10.09, 17.09 oraz 24. 09 wMiejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu imoderowane były przez trenerów Mistrzów Kodowania Annę Krawczyk iAdama Zielińskiego. Ostateczny kształt aplikacji (czyli połączenieelementów powstałych na warsztatach elementów oraz ichzaprogramowanie w środowisku App Inventor) nadał Adam Zieliński.Opieka merytoryczna nad treścią aplikacji - Anna Krawczyk (CentrumLiteratury Dziecięcej, MBP Galeria Książki w Oświęcimiu).Theapplication was created within the project 22. National Prize forLiterature them. K. Makuszyńskiego "Interpretations andexperimentation", funded by the Ministry of Culture and NationalHeritage. Part of its functionality and interface was developed inworkshops with students of primary schools and their parents, usingthe method of User Experience Design. The meetings were held 6.08,10.09, 17.09 and 24. 09 in the Public Library Gallery Books inAuschwitz and was moderated by trainers Champions Coding AnnaKrawczyk and Adam Zielinski. The final form of the application(which is a combination of elements produced at the workshopelements and programming environment App Inventor) gave AdamZielinski. Mentoring over the content applications - Anna Krawczyk(Children's Literature Centre, the ILO Gallery Books at Auschwitz).

App Information Koziołek 2015

 • App Name
  Koziołek 2015
 • Package Name
  appinventor.ai_azielinski87.Koziolek2015
 • Updated
  November 2, 2015
 • File Size
  1.6M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Biblioteka Galeria Książki
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Biblioteka Galeria Książki Show More...

Koziołek 2015 1.0 APK
Aplikacja powstała w ramach projektu 22. Ogólnopolskiej NagrodyLiterackiej im. K. Makuszyńskiego “Interpretacje i eksperymenty”,dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego. Część jej funkcjonalności oraz interfejsu zostałastworzona na warsztatach z uczniami szkół podstawowych i ichrodzicami, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody User ExperienceDesign. Spotkania odbyły się 6.08, 10.09, 17.09 oraz 24. 09 wMiejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu imoderowane były przez trenerów Mistrzów Kodowania Annę Krawczyk iAdama Zielińskiego. Ostateczny kształt aplikacji (czyli połączenieelementów powstałych na warsztatach elementów oraz ichzaprogramowanie w środowisku App Inventor) nadał Adam Zieliński.Opieka merytoryczna nad treścią aplikacji - Anna Krawczyk (CentrumLiteratury Dziecięcej, MBP Galeria Książki w Oświęcimiu).Theapplication was created within the project 22. National Prize forLiterature them. K. Makuszyńskiego "Interpretations andexperimentation", funded by the Ministry of Culture and NationalHeritage. Part of its functionality and interface was developed inworkshops with students of primary schools and their parents, usingthe method of User Experience Design. The meetings were held 6.08,10.09, 17.09 and 24. 09 in the Public Library Gallery Books inAuschwitz and was moderated by trainers Champions Coding AnnaKrawczyk and Adam Zielinski. The final form of the application(which is a combination of elements produced at the workshopelements and programming environment App Inventor) gave AdamZielinski. Mentoring over the content applications - Anna Krawczyk(Children's Literature Centre, the ILO Gallery Books at Auschwitz).
Loading...