1.3 / November 18, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

KPSS 'de çıkmış son 10 yılın tarih soruları 2017 KPSS tarihsoruları 2016 KPSS tarih soruları 2015 KPSS tarih soruları 2014KPSS tarih soruları 2013 KPSS tarih soruları 2012 KPSS tarihsoruları 2011 KPSS tarih soruları 2010 KPSS tarih soruları 2009KPSS tarih soruları 2008 KPSS tarih soruları 2017 KPSS TürkçeSoruları 2016 KPSS Türkçe Soruları 2015 KPSS Türkçe Soruları 2014KPSS Türkçe Soruları 2013 KPSS Türkçe Soruları 2012 KPSS TürkçeSoruları 2011 KPSS Türkçe Soruları 2010 KPSS Türkçe Soruları 2009KPSS Türkçe Soruları 2008 KPSS Türkçe Soruları 2017 KPSSVatandaşlık Soruları 2016 KPSS Vatandaşlık Soruları 2015 KPSSVatandaşlık Soruları 2014 KPSS Vatandaşlık Soruları 2013 KPSSVatandaşlık Soruları 2012 KPSS Vatandaşlık Soruları 2011 KPSSVatandaşlık Soruları 2010 KPSS Vatandaşlık Soruları 2009 KPSSVatandaşlık Soruları 2008 KPSS Vatandaşlık Sorularıetiket:kpss,tarih,tarih soruları,tarih testleri,kpss tarihtesti,KPSS Tarih Çıkmış Soruları,kpss TÜRKÇE,kpssVATANDAŞLIK,ÇIKMIŞ SORULAR ,türkçe,tarih,vatandaşlık Historyquestions of the last 10 years in KPSS 2017 KPSS history questions2016 KPSS history questions 2015 KPSS history questions 2014 KPSShistory questions 2013 KPSS history questions 2012 KPSS historyquestions 2011 KPSS history questions 2010 KPSS history questions2009 KPSS history questions 2008 KPSS history questions 2017 KPSSTurkish Questions 2016 KPSS Turkish Questions 2015 KPSS TurkishQuestions 2014 KPSS Turkish Questions 2013 KPSS Turkish Questions2012 KPSS Turkish Questions 2011 KPSS Turkish Questions 2010 KPSSTurkish Questions 2009 KPSS Turkish Questions 2008 KPSS TurkishQuestions 2017 KPSS Citizenship Questions 2016 KPSS CitizenshipQuestions 2015 KPSS Citizenship Questions 2014 KPSS CitizenshipQuestions 2013 KPSS Citizenship Questions 2012 KPSS CitizenshipQuestions 2011 KPSS Citizenship Questions 2010 KPSS CitizenshipQuestions 2009 KPSS Citizenship Questions 2008 KPSS CitizenshipQuestions Tags: kpss, history, history questions, history tests,kpss history test, kpss history, kpss english, kpss CITIZENSHIP

App Information KPSS Çıkmış Soruları

 • App Name
  KPSS Çıkmış Soruları
 • Package Name
  com.firstclassapp.kpsstarih
 • Updated
  November 18, 2018
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  First Class App
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

First Class App Show More...

Ashabi Bedir 2.0 APK
Değerli kardeşimiz,1. Bedir Savaşı'na katılanların cennetlikolduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.2.Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilenmeleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar içinayrıca bir fazilet sebebidir.3. Ehli kemâl bazı zevatın beyanınanazaran evliyâullahdan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlininmübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.4. Birçokhastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederekbu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarakhastalık­larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.5. Ehli irfanbir zat: "Hasta bir kimsenin başı­na elimi koyup halis bir niyyetleBedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hattahastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığıhafiflemiştir." demektedir.6. Bazıları da: "Duadan önce Bedirashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesileolduğunu" söylemişlerdir.Cafer b. Abdullah şöyle diyor:"Babam banaPeygamber (asm)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunuilave ederdi:'Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilinceduâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet;bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarakhacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' "7. "EhliBedrin üzerinde bulundurmak, oku­mak, hıfzetmek, düşman üzerinenusret, düşman­ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız veboğul­maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâiredenhimayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânüzünûb ve keşfi kürûb ve ten­viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibidünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaiiâlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazaratlarını defetmek vemerâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğunaMeşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediyeolunmuştur."Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasındaherbirinin adı söylenince, Radıyallahü anh "Allah ondan razı olsun"demek lazımdır. Şüphe yok ki Peygamberimizin (asm) adı söylenince"Sallallahü Aleyhi ve Sellem" denecektir. Zira bu edebe riayetetmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesindevesiledir.Cenab-ı Hak (c.c.) bizleri onların şefaatine naileylesin. AminOur dear brother,1. Participants in the Battle of Badrheaven they personally have heralded the Gracious ProphetProphet.2. During the course of the war is declared in the Qur'anthat they participated in the angel sent by God, this is also avirtue reasons for them.3. People of ripeness and some otherpersons with respect to the declaration of guardianship authorityBadr evliyâullahd that many have been the nail still continue totame reading the holy names.4. People of many diseases held one ofthe Badr chanting the holy name, by the grace of healing whetherreadline honored on the occasion of the hymn is rumored that theyget rid of the disease.5. People of lore, a person: "The patient isa person has been the breed absolute healing when I read the nameof Badr companions of my hand, put a pure niyyetl the head. If eventhe patient's death comes even abated at least discomfort." Hesays.6. Some others: "the reading of the names of his companionsbefore Badr Duan Duan is instrumental in rapidly to an acceptance"they said.Ja'far b. Abdullah says:"My father told me the Prophet(pbuh) would testament to love all my companions and I would add:'Omy soul, baby, name of Badr edilince companions chanting prayersare kindly accept this blessed servant mentioning names, divinemercy; gufran blessings and consent-i Ilahi surrounds. Located inhacetd wish to read these names will always be observed ... ' "7."to keep on the People Bedri, reading, memorization to, nusret onenemies, vikayet from the evil of the enemy and fire and burglarand overwhelmed from sıyânet and plague and tâûn and cünûn andEmraz poet from himayet and jeopardize the difference and resultingin sick and fidelity senses and güfrân the zünûb discovery andKurubacak and irradiance hearts have become a miniature Cemi'imatâlib the dünyeviyye and Mekas was uhreviyye to arriving andfiling menfai the âlakiyy and enfüsiyy and the ins and genies tofight off the mazarati and merâtib the dünyeviyye to that potionmücerreb to nail Meshikhat-then the mujahideen by IslamiyyaIslamiyye gift has become. "In so far have said: this holy namesduring the reading of each name when pronounced, Radiyallahu anh"May Allah be pleased with him" and I gotta say. There is no doubtthat the Prophet (PBUH) name Told "sallallahu alayhi Sellem" willbe called. Because, in conformity with the decorum, the order isinstrumental in obtaining a shorter time.God Almighty (C.C.) wehave nail her soul to their intercession. Amine
Çocuk İlahileri , Dualar ve Sureler 1.4 APK
Kuran Harfleri ve Okunuşları Abdest İlahisi Elif Be Te İlahisiBirsin Allah'ım İlahisi Bismillah İlahisi Camiye Gidiyorum İlahisiEn Büyük Kim Allah İlahisi İslamın Şartı Beştir İlahisi İmanınŞartı Altı İlahisi Niloy'a Peygamber İlahisi Peygamberim HemÖnderim İlahisi Sordum Sarı Çiçeğe İlahisi Yemekten Önce Bismillahİlahisi Zekat Vermek İlahisi Yüce Kitabım İlahisi Esma-ül HüsnaNiloy'a Salavat İlahisi Subhaneke Duası Yemek Duası Tahiyyat DuasıAllahümme Salli Barik Duası Rabbena Atina Duası Kunut Duası FatihaSûresi Fil Sûresi Kureyş Sûresi Mâûn Sûresi Kevser Sûresi KâfirûnSûresi Nasr Sûresi Tebbet Sûresi İhlâs Sûresi Felâk Sûresi NâsSûresi Sabah ve Akşam Aşr-ı şerif Öğlen Aşr-ı şerif İkindi Aşr-ışerif Yatsı Aşr-ı şerif Çocuklar için eğlenerek dinleyeceği güzelbir uygulamadır. Çocuk İlahileri ve Duaları,Dualar,İlahiler,NamazSureleri,Kısa sureler,sureler,Elif be,Kuran Quran recitations ofletters and Hymns of ablution Elif Ba Te Hymn You're a God HymnBismillah Hymns I'm going to the mosque Hymns Biggest God Who Hymns Five is Divine Islam's Charter Six Hymns of Faith CharterNiloy Prophet Hymns I am Divine Prophet and Leader I asked theDivine Yellow Flowers Hymns from the first Bismillah Food Hymnsgive Zakat Supreme Hymn Book I Esma-ul Husna Niloy Salavat HymnsDua of Subhanek Food Prayer Tahiyyatu Prayer Allahumma Salli BarikPrayer Athens until the Lord's Prayer Kunut Prayer Al-Fatiha Al-FilQuraish Surah Al-ma'un Al-Kawthar Al-Kafirun Nasr Surah TebbetSurah Al-Ikhlas Al-Falaq Nas Surah Morning and Evening Asar-isheriff Noon Asar-i sheriff Asar-i sheriff Afternoon Isha Asar-isheriff It is a good practice to listen to children amused.Children Hymns and Prayers, Prayers, Hymns, Prayer Sure, the shortsuras, suras, Elif ba Quran
Body Mass Index-Boy Kilo Endeksi 1.0 APK
*Ideal Weight Calculator*Learning Healthy Riskinizi* İdeal KiloHesaplama* Vücut Kitle İndeksi(VKİ) Hesaplama* Sağlık RiskiniziÖğrenme*Sade ve Anlaşılır Tasarım* Ideal Weight Calculator*Learning your risk of Healthy* Ideal Weight Calculator* Body MassIndex (BMI) Calculator* Health Learning Your Risk* Simple and clearDesign
En Güzel Seçme 60 İlahi (İnternetsiz) 1.1.2 APK
İlahiler, En Güzel Seçme 60 İlahi, ilahiler, medine, "1- ALLAH DİYEYANDIM", "2- BEDİR", "3- 40 YAŞINDASIN", "4- UCUN KUŞLAR MEDİNEYE","5- BİLALİ HABEŞİ", "6- GÜZELDİR KABE YOLLARI", "7- HASAN İLEHÜSSEYİN", "8- MEDİNE GÜLÜ", "9- AÇILSINDA YOLLAR SANA GELEYİM","10- ALLAHA KUL OLAMADIK", "11- ARAFAT DAĞI", "12- AFFEYLE ALLAH","13- HALKAYI ZİKİR", "14- AZAPTAYIM ANNECİĞİM", "15- AH KABRİMİİNİLK GEECESİ", "16- YALAN DÜNYA", "17- ADIN GEÇER", "18- MİRAÇ","19- GELSEYDİN", "20- GÜL AHMEDİM", "21- GÜNEŞ DOĞMASA DA", "22-GÜLLER AÇMIŞ RAVZASINDA", "23- GÜLLERE VURGUNUM", "24- RAZIYIMÇÖLLER AŞMAYA", "25- KERBALA", "26- KOY BİZİ CENNETİNE", "27-DEMBUDEMDİR", "28- YA NABİ SELAM ALEYKA", "29- BİR GECE", "30- YERAĞLIYORDU", "31- AMENNA", "32- GÜL SULTAN", "33- ONLAR ÖNDELER","34- ÖZLEDİM RASULÜ", "35- HASBİ RABBİ", "36- RAHMEYLE", "37- SANALAYIK KUL OLAMADIK", "38- AĞLAYA AĞLAYA", "39- SEVDİM SENİMABUDUMA", "40- GEL TEVBE EYLE", "41- ZALİM NEFSİM", "42- ŞEHİTLERÖLMEZ", "43- SENİN RAVZAN GÜZEL KOKAR", "44- UYAN EY GÖZLERİM","45- YAKMA YARABBİ", "46 -NEYLEYİM DÜNYAYI", "47 -ALLAHA KULOLAMADIM", "48 -AŞKIN İLE AŞIKLAR", "49 -YEMEN ELLERİNDE VEYSELKARANİ", "50 -EY AŞIK-I DILDANE", "51 -GÖTÜRÜR BİZİ RAHMANA", "52-BEN BİR YAKUP İDİM", "53 -KERVAN KERVAN GÜZEL KERVAN", "54-SULTANIM", "55 -ISLANDI SECCADEM", "56 -SEFA ORDA MERVE ORDA", "57-ŞEHİTLERIN SER ÇEŞMESİ", "58 -YA İLAHİ SENDEN BIR DİLEGİM VAR","59 -ESMAÜL HÜSNA", "60 - MATEM" Hymnody, 60 Most Popular Selectionhymnody, Medina, "1- I GOD CALLED",            "2-BEDİR",            "You're3-40",            "4-BIRDS TO THE MEDINA",            "5-BILALİ HABEŞİ",            "6-BEAUTIFUL ROAD ROADS",            "7-SHARE WITH HASAN",            "8-MEDINE ROSE",            "9-WAYS WILL COME TO YOU"            "10-GOD WAS NOT WE"            "11-MOUNTAIN ARAFAT",            "12-GOD WITH AFFEY",            "13-CHOKE THE PUBLIC",            "14-MY AZAPTAYIM MOM",            "15-FIRST NIGHT OF AH CABINET",            "16-THE Lying WORLD",            "17-YOUR NAME GOES",            "18-HERITAGE",            "Ifyou had come 19"            "20-ROSE AHMEDIM",            "Eventhough the sun is not born",            "22-GÜLLER WAS OPENING"            "23-HOW TO ROSE",            "24-I'm willing to overcome DESERT",            "25-KERBALA",            "26-KOY US TO HEAVEN",            "27-DEMBUDEM IS",            "28-YA NABI HELLO ALEYKA",            "29-ONE NIGHT",            "30-PLACE WAS Crying",            "31-AMENNA",            "32-ROSE SULTAN",            "33-THEY ARE THE LEADERS",            "34-MISSED RASULU",            "35-HASBI LORD",            "36-With the Womb",            "37-WE CANNOT BE A WORTHY OF YOU"            "38-Cry Cry",            "39-I LOVED YOU MABUDUMA",            "40-COME WITH REPAIR",            "41-CRUDE NEFSIM",            "42-Martyrs do not die",            "43-YOUR RAVZAN BEAUTIFUL SMOKING",            "44-Wake up my eyes",            "45-COMBUSTION WIPE",            "46-WHAT'SA WORLD",            "47- I CAN'T BE ALREADY",            "48- LOVE WITH LOVE",            "49-VEYELKARANİ IN THE HANDS OF THE YEMEN",            "50-ELOVE-I DILDANE",            "51-TAKESUS RAHMANA",            "52- I WAS A JOB",            "53-BEAUTIFULCARAVAN CARAVAN",            "54-SULTANIM",            "55-ISLANDSECCADEM",            "56-CEFATHERE MERVE THERE",            "57- SER Fountain of Martyrs",            "58-ORI HAVE A WISHING FROM YOU"            "59-ESMAULHUSNA",            "60- MATEM"
Kamu Personel Alım İlanları 1.3 APK
Resmi bir uygulama değildir. Devlet Personel BaşkanlığınınSitesinde Yayımlanan Kamu Personel Alım İlanları sunmaktadır.İnternetsiz Çalışmaz. Alım yapan Devlet kurumları Adli Tıp KurumuBaşkanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Askeri YargıtayBaşkanlığı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Atatürk KültürMerkezi Atatürk Kültür,Dil,Tarih Yüksek Kurumu Bşk. Atatürk OrmanÇiftliği Müdürlüğü BAĞKUR Basın Yayın ve Enformasyon GenelMüdürlüğü Danıştay Başkanlığı Darphane ve Damga Matbaası GenelMüdürlüğü Denizcilik Müsteşarlığı Deprem Araştırma Dairesi DevletDenetleme Kurulu Başkanlığı Türkiye İstatistik Kurumu DevletPlanlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DevletTiyatroları Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Elektrikİşleri Etüt İdaresi Emekli Sandığı Emniyet Genel Müdürlüğü EXİMBANKFutbol Federasyonu Başkanlığı Gap Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genelkurmay Başkanlığı GülhaneAskeri Tıp Akademisi Komutanlığı Gümrük Müsteşarlığı HazineMüsteşarlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İhracatıGeliştirme Merkezi Genel Sekreterliği İller Bankası Genel Müdürlüğüİş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Jandarma Genel KomutanlığıKadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd. Karayolları Genel MüdürlüğüKOSGEB Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maden Tetkik ve Arama GenelMüdürlüğü Meteoroloji İşleri Genel Müd. Milli İstihbarat TeşkilatıMüsteşarlığı Milli Kütüphane Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüOrman Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özürlülerİdaresi Başkanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Refik SaydamHıfzıssıhha Merkezi Rekabet Kurumu Sahil Güvenlik KomutanlığıSavunma Sanayi Müsteşarlığı Sayıştay Başkanlığı Sermaye PiyasasıKurulu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Genel Müd. T.C.Halk Bankası Genel Müd. T.C.MerkezBankası Başkanlığı T.C.Vakıflar Bankası Genel Müd. T.C.ZiraatBankası Genel Müd. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Toplu Konutİdaresi TRT TUBİTAK Türk Dil Kurumu Başkanlığı Türk StandartlarıEnstitüsü Başkanlığı Telekomünikasyon Kurumu Türkiye Atom EnerjisiKurumu Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkiye İşbirliği veKalkınma Ajansı Türkiye Odalar Borsalar Birliği (T.O.B.B) Türkiyeve Ortadoğu Amme İdaresi Ens(TODAİE) Vakıflar Genel MüdürlüğüYargıtay Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) It is not anofficial application. State Personnel Presidency published on thesite of the Public Personnel offers Buying Leads. It will not workwithout a net. The pickup State institutions Forensic MedicineInstitution Family Research Institution Military Supreme CourtAtatürk Research Center Presidency Ataturk Cultural Center AtaturkCulture, Language and History High Authority Chairman. AtaturkForest Farm Management BAGKUR Directorate General of Press andInformation Council of State General Directorate of Mint andPrinting UMA Earthquake Research Department State Audit BoardTurkish Statistical Institute State Planning Organization StateHydraulic Works General Directorate of State Theaters ReligiousAffairs Electrical Power Resources Survey and DevelopmentAdministration Pension fund general Directorate of SecurityEximbank Football Federation Presidency GAP Regional DevelopmentAdministration Youth and Sports General Directorate Chief of StaffGulhane Military Medical Academy Command Undersecretariat ofCustoms Treasury Undersecretary General Directorate of Border andCoastal Health Export Development Center General SecretariatGeneral Directorate of Bank of Provinces General Directorate ofLabor and Employment Agency Gendarmerie General Command GeneralDirectorate of Women's Status and Problems. general Directorate ofHighways KOSGEB General Directorate of Rural Services GeneralDirectorate of Mineral Research and Exploration Meteorology AffairsGeneral Directorate. National Intelligence Organization; NationalLibrary General Directorate of National Lottery Forest managementPrivatization Administration Disability Administration GeneralDirectorate of Petroleum Affairs Refik Saydam Hygiene CenterCompetition Authority Coast Guard Undersecretariat for DefenseIndustries Office of the Auditor Capital Markets Board SocialServices and Child Protection Agency General Directorate of SocialAssistance and Solidarity. t.c.halk Bank General Directorate.t.c.merkez Bank Presidency t.c.vakıf Bank General Directorate.t.c.ziraat Bank General Directorate. Recorder of deeds HousingAuthority TRT TUBITAK Turkish Language Institution President of theTurkish Standards Institute Telecommunications Authority TurkeyAtomic Energy Agency Turkey Academy of Sciences (TUBA) TurkeyCooperation and Development Agency Turkey Union of Chambers andCommodity Exchanges (T.O.B.B) Turkey and Middle East PublicAdministration Ansar (TODAIE) Foundations General DirectorateSupreme Court Higher Education Council (YOK)
İller Arası Mesafe 1.0 APK
iller arası mesafe hesapla programını indirdikten sonra internetbağlantısı olmadan , ilave hiçbir izin istemeden kullanabilirsiniz.İndirin ve gerektiğinde kullanın.İller arası km hesaplama:hesaplama aracımızdan kolaylıkla Km Hesaplaması yapabilirsiniz.Aşağıdaki Mesafe Hesaplama aracında ‘A’ noktası ve ‘B’ noktasınıbelirterek iki nokta arasında mesafe hesaplamasıyapabilirsiniz.After downloading the program calculates thedistance between cities without an internet connection, you can useany added without asking permission. Download and use whenneeded.Provinces km from the calculation: Calculation of ourcalculation tool, you can easily Km. The following DistanceCalculator tool 'to' point 'B' point, you can calculate thedistance between two points and specifying.
En Güzel İlahiler(İnternetsiz) 1.1 APK
1 Gel gör beni aşk neyledi 2 Güllere vurgunum 3 Mevlam Sana ErsemDiye 4 Nefse Uyup 5 Sol Cennetin Irmaklari 1 Ah Medinem 2 AllahDiye 3 Ne Zaman Anarsam Seni 4 Seher Vakti Bülbüller 5 Yan Yüreğim1 Gururlanma İnsanoğlu 2 Arayu Arayu 3 Ölüm Ani 4 Veysel Karani 5Arafat Dağı 1 Aşk Elinde 2 Sevdim Seni 3 Hasbi Rabbi Cellallah 4Guvercin 5 Seni Isterim 6 Islandi Seccadem 1 Ağlama Karanfil 2 BirGün Gelir 3 Bir Güneş Doğuyor 4 Söyle İstanbul 5 Şehadet Uykusu 1Hani Bir Yanımız 2 Şehit Tahtında 3 Bilemezler 4 Kudüs 5 La İlaheİllallah etiket,İlahiler,ilahiler,seçkin ilahiler,en güzel ilahilerCome and see me love 2 Roses 3 Mevlam Sana Ersem Diye 4 Foursquare5 Left Rivers of Heaven 1 Ah Medinem 2 Allah Say 3 When Do I GetLost 4 Seher Vakti Nightingale My Side Heart 1 Pride Human 2Interface 3 Death Sudden 4 Veysel Karani 5 Arafat Mountain In TheHands Of Love 1 2 Likes 3 Hasbi Rabbi Cellallah 4 Guvercin 5 I WantYou 6 Islandi Seccadem 1 Crying Carnation 2 One Day Income 3 A Sunis Born 4 Tell Istanbul 5 Martyrs Sleep 1 Hani One 2 The throne ofMartyrs 3 Don't know 4 Jerusalem 5 La Ila'la illallah label, hymns,hymns, exclusive hymns, the most beautiful hymns
Loading...