„Нет Инфо” АД ئاپەکان

Loading...
Sinoptik.bg 2.0.5
„Нет Инфо” АД
Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяко време.Сайтът предоставя детайлна десетдневна прогноза за 80 000 локации вцял свят. На Sinoptik.bg можете да се информирате и за условията заски в най-големите български зимни курорти, както и да видитекартина от камерите на пистите. Сега цялата информация отSinoptik.bg е достъпна за вас навсякъде, където и да сте и по всяковреме, чрез мобилното ни приложение за Android. Някои от любимитени функционалности: - „Усеща се като“ температурна стойност; -Синхрон между фоново изображение и състояние на времето в момента;- Почасова прогноза за следващите 24 ч., с конкретни детайли завсеки час; - Детайлна 10-дневна прогноза; - Бърз достъп до любимилокации; - Ски условия в големите български зимни курорти; -Картина от камери на пистите; - Състояние на пистите исъоръженията; - Карти на пистите; - Widget; Как да използватеприложението: - Плъзнете екрана нагоре, за да видите детайли завремето в момента; - Плъзнете екрана наляво, за да преминете на24-часова или 10-дневна прогноза; - Добавете любима локация чрезсимвола + в горния десен ъгъл; - Натиснете името на града за бързопревключване между любими локации; - За детайли за конкретен денили час - натиснете върху конкретния ред; - За да пуснете камера отконкретна местност, натиснете върху реда или малката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горния ляв ъгъл; Sinoptik.bg- weather forecast, anywhere and anytime. The site provides adetailed ten-day forecast for 80,000 locations around the world. AtSinoptik.bg you can also get information about the skiingconditions in the biggest Bulgarian winter resorts, as well as apicture of the slopes of the ski slopes. Now all the informationfrom Sinoptik.bg is available to you anywhere, anywhere, anytime,through our mobile Android app. Some of our favorite features: -"Feels like" temperature value; - Synchronize between backgroundimage and current state of the time; - Hourly forecast for the next24 hours, with specific details for each hour - Detailed 10-dayforecast - Quick access to favorite locations - Ski conditions inthe major Bulgarian winter resorts; - Picture of the cameras on thetracks; - Track and equipment condition - Maps on the slopes; -Widget; How to use the app: - Drag the screen up to view detailsfor the current time; - Slide the screen to the left to switch to a24-hour or 10-day forecast - Add a favorite location with the +symbol in the top right corner; - Tap the city name to quicklyswitch between favorite locations - For details of a particular dayor hour - click on the specific line; - To launch a camera from aspecific location, click on the row or small camera on the right; -Drag the full menu from the symbol in the upper left corner;
Vbox7 2.1.10
„Нет Инфо” АД
---- НЕЩО СВЕЖО В ТЕЛЕФОНА ТИ ---- Изтегли Vbox7 App и гледайпоследните епизоди на любимите си уеб сериали и реалити формати. Непропускай свежите и култови видеа от България и Vbox7 в Избор наРедактора и ТОП 40! Бъди в час с популярните музикални парчета икласации във Vbox7. Гледаш, коментираш и споделяш с 1 клик! ----ЗАЩО ДА ИЗТЕГЛИШ VBOX7 APP? ---- ▸ Фън без край - очакват темилиони видеа и часове забавление ▸ Енджойвай ексклузивносъдържание, коментирай и споделяй с приятели ▸ За да си в час каквогледат и за какво си говорят твоите хора
Gong.bg 2.0.0
„Нет Инфо” АД
Gong.bg е лидер в областта на спортната информация в интернет.Сайтът предлага богато съдържание от актуални и ексклузивни новиниот света на спорта, широк избор от аудио и видео материали, модернавизия и уникални функционалности. Gong.bg се стреми да бъденай-актуалният и най-достоверен източник на спортни новини вбългарското уеб пространство, като освен информация от света набългарския и световен футбол, на Gong.bg може да откриете и богатосъдържание за спортове като тенис, волейбол, баскетбол, моторни,зимни и др. Коментарите в Gong.bg са дело на най-авторитетнитеспортни журналисти в България. Мисията на Gong.bg е да поднасяинформацията коректно и бързо. Вече приложението е и с Livescore зафутбол.
Gong Play 0.2.5
„Нет Инфо” АД
Спортът – навсякъде с вас!Gong Play е платена платформа за онлайн излъчване на спортнисъбития, създадена за вас – феновете на спорта.Вие можете да гледате:• А Група на Българското футболно първенство• Английската Висша лига• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• Европейски квалификации 2016 (без срещите на националния отбор наБългария)• NBA• Боксови гала вечери• Формула 1• И още спортни събития!Приложението е идеално за динамичните хора, които не искат дапропускат нито едно спортно събитие и искат да гледатпредставянията на любимите си отбори и спортисти.Приложението Gong Play ви позволява да гледате стрийма вHQ.Моля, проверете с вашия интернет доставчик дали скоростта исвързаността му могат да поемат подобен капацитет.Приложението Gong Play ви предлага лесно заплащане – чрезабонаментни планове, платими чрез вашия акаунт за разплащане намобилния ви телефон.Препоръчваме да заплатите вашето спортно събитие или абонаментпоне 24 часа преди първия мач, който искате да гледате. Ако платитенепосредствено преди започване на мача/спортното събитие, не можеда гарантираме, че системата ще обработи навреме вашето плащане ище може да гледате безпроблемно избрания от вас мач.Можете да гледате по 6 мача от всеки кръг на А Група и 6 мача отвсеки кръг на Английската Висша лига и още 6 мача английски футбол.За повече информация и нови спортни събития, както и кои спортнисъбития ще бъдат излъчвани, вижте в Програма, тъй като са възможнипромени в програмата, които не зависят от Gong Play.В чужбина можете да гледате мачовете от А Група. Мачовете отВисшата лига, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Евроквалификации 2016, NBA и Боксови гала вечери и други спортнисъбития не са разрешени за гледане извън България. При промяна, щеуведомяваме своевременно.Sport - anywhere withyou!Gong Play paid platform for online broadcasting of sports eventscreated for you - the fans of the sport.You can watch:• A group of Bulgarian football championship• English Premier League• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• European Qualifications 2016 (no meetings of the national team ofBulgaria)• NBA• Boxing gala dinners• Formula 1• And more sporting events!The application is ideal for dynamic people who do not want to missany sports event and want to watch the performances of theirfavorite teams and athletes.Gong Play application allows you to watch stream at HQ.Please check with your ISP whether the speed and connectivity itmay take a similar capacity.Gong Play app offers easy payment - through subscription plans,payable by payment to your account on your mobile phone.We recommend to pay your subscription or sporting event at least24 hours before the first match you want to watch. If you pay justbefore the start of the match / sporting event, we can notguarantee that the system will process your payment on time and youcan easily watch your chosen game.You can watch six games of each round of Group A and 6 games fromevery round of the Premier League and six more matches in Englishfootball. For more information and the latest sporting events andsporting events which will be broadcast refer to the program aspossible changes in the program that do not depend on GongPlay.Abroad you can watch the games from the A Group. Matches of thePremier League, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Euro2016 qualifiers, NBA and boxing gala dinners and other sportingevents are not allowed to look outside Bulgaria. In case, we willbe informed in due course.
ABV Mail
„Нет Инфо” АД
Mobile application of ABV Mail gives you easy access to yourcorrespondence. As with the desktop version and mobile app, you cancheck and read the new letters, write emails and be in constanttouch with your friends and business partners.
Vesti.bg 1.0
„Нет Инфо” АД
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
Vesti.bg 2.0.4
„Нет Инфо” АД
Vesti.bg - новини от България и света и...не само новини. Тук щенамерите най-актуалните теми от деня, авторски материали, човешкиистории, любопитна информация, илюстрирани с много снимки и видео.Екипът на Vesti.bg се стреми да подбере най-интересното за вас отсвета на политиката, финансите, шоубизнеса, и да го поднесе поинтересен начин. Vesti.bg e информационен сайт, в който можете дапрочетете най-важните новини от деня, любопитни истории, да научитенови факти по занимателен начин, да разберете кои са топ темите всоциалните мрежи. Репортерите на Vesti.bg ще ви предложат репортажис видео от интересни събития в реално време и ще ви срещнат синтересни хора. Vesti.bg е и платформа, в която читателите могат даучастват в създаването на съдържанието чрез своите коментари, (асъщо и като ни изпращате ваши снимки и видеа, ако сте попаднали наинтересно събитие)
Dariknews.bg 2.0.3
„Нет Инфо” АД
Dariknews.bg е сред лидерите в информационното обслужване вБългария. Darik предлага на читателите си бърза, точна и обективнаинформация за случващото се в страната и света, както и гледнитеточки, реакциите, коментарите и анализите към събитията и процеситеу нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg. Богатото информационно съдържание на Darik е плод наработата на редакторския екип на сайта и журналистите от Дарикрадио. Нашите потребители имат възможността да следят потока отновини и на местно ниво в 18 града на страната - София, Варна,Пловдив, Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово,Добрич, Шумен, Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, СтараЗагора, Кърджали и Разград. Потребителите на Darik могат да„погледнат“ към случващото се благодарение на своевременнопредставените видео и снимки към материалите от страната и чужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателите и дозаразвлечение, и усмивка чрез рубриката ни „Любопитно“. Dariknews.bg- oбективност, бързина, прецизност, богатство и разнообразие наинформацията, винаги верни на журналистическите принципи и нааудиторията си! Dariknews.bg is a leader in information services inBulgaria. Darik offers readers fast, accurate and objectiveinformation about what is happening in the country and the world,and the views, comments and analyzes the events and processes athome and abroad. Copyright news trademark Dariknews.bg. The richinformation content of Darik is the fruit of the work of theeditorial staff of the site and journalists from Darik Radio. Ourusers have the ability to monitor the flow of news and locally in18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv, Blagoevgrad,Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich, Shumen, Vratsa,Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora, Kardzhali andRazgrad. Users of Darik can "look" at what is happening thanks totimely submitted videos and photos to the materials from home andabroad. Besides serious and precise information giving readers anda dose of fun and smile through the rubric "curious." Dariknews.bg- obektivnost, speed, precision, richness and diversity ofinformation always true to journalistic principles and youraudience!
Edna.bg 2.0.1
„Нет Инфо” АД
Edna е най-полезното и практично приложение за жени в България.Предоставя бърз достъп до вашия дневен, седмичен, месечен и годишенхороскоп, специално изготвен за вас от професионален астролог. Тукще откриете вашата персонална Таро карта на деня, ще получитесъвети за здраве, диети, връзки, секс, мода и козметика. Щенамерите своята лична Тайна на деня, Късмет на деня и Рецепта наденя. Edna вдъхновява жените в България и им дава възможност даоткрият себе си в качественото, актуално и авторско съдържание наприложението, създадено от лайфстайл редактори, специалисти иментори. Edna is the most useful and practical application forwomen in Bulgaria. Provides quick access to your daily, weekly,monthly and yearly horoscope, specially prepared for you by aprofessional astrologer. Here you will find your personal Tarotcard of the day, you'll get tips on health, diet, relationships,sex, fashion and cosmetics. You'll find your personal secret of theday, luck of the day and Recipe of the day. Edna inspire women inBulgaria and enables them to find themselves in quality, current,and copyright content application created by lifestyle editors,experts and mentors.