ENA ئاپەکان

Loading...
Salavatı Şerifeler 19
ENA
Efendimize (S.A.V) yapılansalavatlar,hikmetleri ve anlamları.Tamamı alıntıdır.Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesindebulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur.Türkçe okunuşunda anlam kayması olabilir.(Manası değişebilir) Engüzeli orijinal Arapçasıyla okumaktır. Arapça bilmeyenler okumasınıBilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldur.Lütfen herhangi birisinde sorun olduğu zaman, yazım yanlışı,anlamyanlışı,kelime yada harf yanlışı olduğunu farkederseniz lütfenuyarınız.Arşiv genişletilecek,toplu halde bütün salavatlara ulaşmanızsağlanmaya çalışılacaktır.Salavatlar için kaynak gönderen Mehmet Sever arkadaşımızdan Allah(C.C.) razı olsun.Our Lord (S.A.V) are madeof Salavat, wisdom and meaning.All are quoted.Important Note: all letters in the Arabic alphabet because theTurkish alphabet written here who is not just a close reading. Itcan shift the meaning of Turkish text. (Manasi vary) The best is toread the original Arabic. Speaking Arabic is liked more than thosewho do not learn to read by the oral route.Please take the time to be in any trouble, misspellings, meaningfalse Please alert if you notice that the wrong words orletters.Archives will be expanded to reach batches will try to provide allof Salavat.God sends our friend Mehmet Sever source for Salavat (C.C.)bless.
I Hate Dogs 1.0
ENA
HOW TO PLAY- Drag or swipe the cat with your finger to make them rollasbilliard balls.- Collect all the pieces of fish.- Avoid or break the obstacles to get to the fish.- With your final roll hit the dog to complete the level!FEATURES- Different types of obstacles that require all your skillstosolve.- Easy and simple gameplay - just swipe or drag the cat.
Escape Area 2.5
ENA
Chase begins, escape fires.A funny rocket game. The survival of the this astronauts areatstake. This pilots, under threat of death, our hapless pilotsiswaiting for your help to control rocket. Avoid firetosurvive.Escape Area is a simple and very addictive game inspired intitleslike Flappy Bird, Spring Ninja and other viral difficultgames thatchallenges your ability.- How to fly and escape fires.It is very easy to play, hold tap anywhere on the screen to flyforescape fires.Physics-based gameplayEasy to learn, but challengingComfortable graphics------Kovalama BaşlıyorEğlenceli bir roket oyunu, Bu astronotların kurtuluşutehlikede,sevimli bahtsız pilotlar ölüm tehdidi altında ve hayattakalmakiçin sizden yardım bekliyor. Hayatta kalmak içinateşlerdenkaçın.- Nasıl uçulur ve ateşlerden nasıl kaçılır.Oynaması çok kolaydır, roketi ateşleyip havalanarakateşlerdenkaçmak ekrandaki herhangi biryere basılı tutun.Escape Area, Flappy Bird, Spring Ninja ve diğer yeteneğinizemeydanokuyan oyunlar gibi basit ve bağımlılık yapan biroyundur.Fizik temelli oyun.Öğrenmesi kolay ama oynaması zordur.Güzel grafikler
Rocket Land 2.4
ENA
Become a rocket spaceship pilot, landingyourvessel on the destination platform.Dont crush astroids and walls.Land the platform before you run out of gasolineIf your speed is too high, the line would be red on your top, ifyouhurry to the platform when the line red, your rocket will crushandexplode, reduce your speed and wait for safe green.Starting with 48 different levels, the initial ones very easytomake you feel confortable with the controls, but soon enoughyouwill be very challenged.Touch the screen to make you fly and reach the landing area.Rocket Land is a simple and very addictive game inspired intitleslike Flappy Bird, Spring Ninja and other viral difficultgames thatchallenges your ability.How to control rocketControls are simple,tap to start engine and fly.to move left and right just tilt the phone where you want to goPhysics-based gameplayEasy to learn, but challenging----------Güvenli platforma indirmek için uzay gemisi pilotu olun.Astroidlere ve duvarlara dikkat edinYakıtınız bitmeden iniş yapınEğer hızınız çok yüksekse, roketnin üzerindeki can barıkırmızıyadöner, kırmızıda iniş yapmak roketin patlamasına yol açar,hızınızıdüşürün ve güvenli yeşil olmasını bekleyin48 farklı bölüm ile başlayın, ilk bölümler kontrollerealışmanıziçin kolaydır, ama ilerleyen bölümler gerçektencanınızısıkabilir.Motoru çalıştırıp uçurmak için ekrana dokunun ve güvenliplatformaulaşarak iniş yapın.Rocket Land, Flappy Bird, Spring Ninja ve diğer yeteneğinizemeydanokuyan oyunlar gibi basit ve bağımlılık yapan biroyundur.Nasıl kontrol edilirKontroller çok basittirMotorları çalıştırıp uçmak için ekrana dokununSağa ve sola dönüşler için telefonu gitmek istediğiniz yönedoğrueğin.Fizik temelli oyun.Öğrenmesi kolay ama oynaması zordur.
Up Down Runner 1.2
ENA
Moves up and down to avoid hitting the bombandran away.Order the emerging power potions and extend thedistanceyou can go.Your score is the distance you've come.The play is extremely simple, you move up and down by touchingthescreen.Purple potion destroys bombs and up your speed.Yellow potion provides safe passage from bombsOrange potion earn you points.You return poition color that you received,so you alwaysbealert.Up Down Runner is a simple and very addictive game inspiredintitles like Flappy Bird, Spring Ninja and other viraldifficultgames that challenges your ability.Bombalara çarpmamak için yukarı aşağı hareket edinvekaçın.Ortaya çıkan güç iksirlerini alın ve gidebileceğinizmesafeyiuzatınSkorunuz kat ettiğiniz mesafedir.Oynaması son derece basittir, ekrana dokunarak yukarı veaşağıhareket edersiniz.Mor iksir hızınızı artırıp bombaları yok eder.Sarı iksir bombalardan güvenli geçiş sağlar.Turuncu iksir ise size puan kazandırır.Aldığınız iksirin rengine dönüşürsünüz ve her antetikteolursunuz.Up Down Runner, Flappy Bird, Spring Ninja ve diğeryeteneğinizemeydan okuyan oyunlar gibi basit ve bağımlılık yapanbiroyundur.It moves up and downtoavoid hitting the bomb and ran away.ord is the emergingpowerpotions and extend the distance you can go.yo the score isthedistance you've come.The play is extremely simple, you move up and down by touchingthescreen.Purple potion bombs and destroys up your speed.Yellow potion Provides safe passage from bombsOrange potion earn you points.You return poitio the color that you received, so you alwaysbealert.Runner Up Down is a simple and very addictive game inspiredintitles like Flappy Bird, Spring Ninja and other viraldifficultgames that challenges your ability.Move up and down to avoid hitting the bombs.Get emerging power potions and extend the distance you can goYour score is the distance you've come.The play is extremely simple, you move up and down by touchingthescreen.Bomb destroys purple potion will increase your speed.It provides safe passage from the yellow potion bombs.The orange elixir earns you points.You can turn the color of the potion you get and you can be alertatall times.Up Down Runner, Flappy Bird, Spring Ninja is a simpleandaddictive game that challenges your ability as other games.
Slide Puzzle 1.1
ENA
Classic sliding gameYou can use custom pictures from your phone/tablet gallery.Slide puzzle is one were the aim is to sort the given pieces,usingablank slot for movement.Classic board with different levels- easy 3x3, 4x4, 5x5,- medium 6x6, 7x7, 8x8, 9x9,- hard 10x10, 11x11, 12x12,- impossible 13x13, 14x14, 15x15Use your logic skills to complete this puzzling andaddictinggame. Have fun problem-solving!At the end, the empty square must be in the down rightcorner.Resolve the puzzle choosing a photo from your gallery or makingonewith your camera. You can also use one of the fantasticphotoswhich are included in the game.Choose your own photo from the galleryMultiple levels of difficulty.Improve your memory and concentration.For all ages.Klasik kaydırma bulmaca oyunu,Tablet veya telefonunuzun kamerası ile bir görüntü çekinyadagaleriden resim seçin veya hazır resimlerden birisinikullanarakbulmacanızı oluşturup çözün.Farklı becerilere göre farklı bulmaca seçenekleri- Kolay 3x3, 4x4, 5x5,- Orta 6x6, 7x7, 8x8, 9x9,- Zor 10x10, 11x11, 12x12,- İmkansız 13x13, 14x14, 15x15Bu şaşırtıcı ve bağımlılık yapıcı oyunu tamamlamak içinmantıkbecerilerinizi kullanıp çözerken eğlenin!Galeriden resim seçmeFarklı zorluk seviyeleriHafıza ve konsantrasyonunuzu geliştirinTüm yaşlar için.Classic slidinggameYou can use custom pictures from your phone / tablet gallery.Slide the puzzle is that were the aim is to sort the givenpieces,using a blank slot for movement.Classic board with different levels- Easy 3x3, 4x4, 5x5,- Medium 6x6, 7x7, 8x8, 9x9,- Hard 10x10, 11x11, 12x12,- Impossible 13x13, 14x14, 15x15Use your logic skills to complete this puzzling andaddictinggame. Have fun problem-solving!At the end, the empty square must be in the down rightcorner.Resolve the puzzle Choosing a photo from your gallery or makingonewith your camera. You can also use one of the fantasticphotoswhich are included in the game.Choose your own photo from the galleryMultiple levels of difficulty.Improve your memory and concentration.For all ages.Classic slider puzzle game,Select image from the camera or gallery Take a picture ofyourtablet or your phone, or create and solve puzzles using one oftheavailable pictures.different options for different skill puzzle- Easy 3x3, 4x4, 5x5,- Medium 6x6, 7x7, 8x8, 9x9,- Hard 10x10, 11x11, 12x12,- Impossible 13x13, 14x14, 15x15This amazing and addictive game using your logic skillstocomplete fun solving!Choose a picture from galleryDifferent difficulty levelsImprove your memory and concentrationFor all ages.
Gazete Haber 1.1
ENA
Gazete haber uygulaması,gazete ve diğerhaberservislerinin haberini başlık olarak çeker ve sizdebeğendiğinizioyabileceğiniz bir haber uygulamasıdır, Bir habereulaşmak içinmevcut haber sitesini komple yüklemek zorundadeğilsiniz. Başlık vemanşet ve diğer ilginizi çeken bölümebakın,beğendiğiniziokuyun.Program basittir, kafa karıştırmaz,habermenülerindeboğulmazsınız.Haberi okumasanız bile,sadece başlıklaragözgezdirerek,gündem hakkında çok çabuk bir şekilde bilgisahibiolabilirsiniz.Gittiğiniz gazete sayfasındaki reklamların programla biralakasıyoktur.Newspaper newsapp,newspapers and other news services and takes the title of thenewsis a news app you might like if you vote, you do not havetoinstall the existing news sites to get a complete report. Refertothe section title and headline catches your interest andother,read what you like.The program is simple, head does not mix, even if the newsokumasaboğulmazsınız.haber the menu, just skim the headlines, youcan havevery quickly about the agenda.It has nothing to do with the programs of the ads in thenewspaperpages you visit.
Space War 1.2
ENA
Space War is a space-based strategygame.This game depends on waves like tower defense,let's see howmanywaves will be able to pass. Collect all powers at the beginningofthe game as you can collect. Waves you will be passincreasedifficulty after a while levels getting seriousdifficulty,sometimes you will be irritated.Progressively will not leave Space War in your hands, It willcauseyou anger to disturb.Space War is a game that will keep you in constant competitionandgreedSpace War uzay tabanlı bir strateji oyunudur.Bir çeşit tower defans gibi wave tarzında ilerlemeli biroyun,ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Bakalım nekadarilerleyebileceksiniz, oyunun başında toplayabildiğiniz kadargüçtoplayın,siz ilerledikçe zorluk seviyesi artacak bir süresonraciddi anlamda zorlanacak, hatta sinir olacaksınız.İlerledikçe elinizden bırakamayacak, sizi rahatsızedenesinirlenmenize sebep olacak, Space War sizi sürekli rekabet vehırsiçinde tutacak bir oyun.
Memory Game 1.3
ENA
Memory game is simple, fun and colorful for kids also adults. Italso makes your brain fresh. Your kids have fun while playing.Memory game has 4 different levels. - Simple play - Colorfulgraphics Have fun.
Kids Pop Balloon Bubble 2.8
ENA
Everyone loves balloons, but it's more fun to blow them off. PopBalloon is a simple but addictive balloon blasting game that givesyou a great excitement. It's fun for you to blow up sended colorfulhelium balloons from bubble shooter on the phone or on the tablet.Your aim is simple, pop as many number party city balloons aspossible and try to collect as many points as possible during theprocess. Stay away from dangerous balloons and do not miss otherballoons. If the balloons start to accelerate, do not be afraid,collect the energy and slow the balloons. Pop Balloon is a classicballoon blasting game with colorful graphics! Speed ​​and size ofbubbles are reflected in children's level Pop Balloon is a simpleand engaging game suitable for all ages, whether you try to relaxor try out serious tests and test your touch skills. The game issuitable for young children. Features: Numerous colorful and cuteballoons Easy gameplay HD graphics Stunning effects You can turnoff the music or sound and open it if you like. If you are lookingfor more entertainment, check out my other games! I liked it? I donot like? Please let us know. Have fun.
Ninja Climb 1.6
ENA
Ninja Climb is an amazing ninja climbing game, slide toescapethrowed items by your enemies and climb without stopping.Becareful, your enemies are very intelligent and agile.Sometimes,your enemies throw shield or health by mistake, you canhealyourself and continue climbing. As time passed you climb fasterandwho knows, maybe you may catch and stop them. Ninja Climbisextremely enjoyable game, you can organize competitions andbreakrecords. - Safe for children - Colorful graphics - Easy andsimplegameplay - Easy to learn - You can turn off the music orsound andopen it if you like. - Free, endless climbing game Havefun
Bubble - Balloon Pop For Kids 2.29
ENA
Everybody loves bubbles but it is more fun to pop them, Thisbubblesfor kids also adults, it is simple but addictive bubble popgame,bubble machine send you more and more to get you trouble, ifanybubble balloons escaped gear will down, dont miss specificbubbles,pop all bubble to become a bubble shooter. It is fun toblow upcolorful bubbles on the phone or on the tablet. Bubble -Balloon popis a classic poping game with colorful graphics! Speed​​and size ofbubbles are reflected in children level Bubble -Balloon pop is asimple and engaging game suitable for all ages,whether you try torelax or try out serious tests and test yourtouch skills. The gameis suitable for young children. Features:Numerous colorful and cutebubbles - balloons Easy gameplay HDgraphics Stunning effects Youcan turn off the music or sound andopen it if you like. If you arelooking for more entertainment,check out my other games! I likedit? Please let us know. Have fun.
Kids Pop Balloon - Bubble 1.0.1
ENA
Everybody loves balloons but it is more fun to pop them,Thisballoons for kids also adults, it is simple but addictiveballoonspop game, balloon machine send you more and more to getyoutrouble, dont miss balloons, pop all balloons to become aballoonshooter. It is fun to blow up colorful balloons on the phoneor onthe tablet. Kids balloon pop - bubble is a classic poping gamewithcolorful graphics! Speed ​​and size of bubbles are reflectedinchildren level. You may select number balloons to learn numbersorcolor balloons to learn colors. Bubble - Balloon pop is asimpleand engaging game suitable for all ages, whether you try torelaxor try out serious tests and test your touch skills. The gameissuitable for young children. Features: Numerous colorful andcutebubbles - balloons Learn Numbers Learn Colors Easy gameplayHDgraphics Stunning effects You can turn off the music or soundandopen it if you like. If you are looking for moreentertainment,check out my other games! I liked it? Please let usknow. Have fun.