Mail Duyên Store ئاپەکان

Loading...
LINES 2019 3.3
Mail Duyên Store
Game lines 2019 a classically powerful classic game that hasnotbeen forgotten over the years. Coming to game lines 2019playerswill be able to show their quick and clever skills. After ahardworking day or studying a lesson, let lines 2019 help yourelievestress and fatigue. game lines 2019 will give playersthesatisfaction that is not unexpected. Come to the game line youwillsee the interesting thing there. LINES game 2019 classic gamebutnot easy at all. Let's try the 2019 line game today. Wish youhavefun entertainment time on game lines 2019.
UFO Fly 4.1
Mail Duyên Store
UFO FLY Super classic flying saucer game is back. Coming to UFOFLY,you will become superhuman aliens controlling your flyingsaucer toovercome obstacles. UFO FLY requires your dexterity andsharpness,the more obstacles you overcome, the more stars you willbe able toget more money to return to your planet. Come to UFOFLY, you alsohave wonderful moments of relaxation and stressrelief. Wish youhave a relaxing moment with the FLY UFO.
Learning English Easy 3.0.1
Mail Duyên Store
Learning English Easy useful and interesting application tohelpyour child learn English and speak English confidently,canconfidently communicate in English with people around.LearningEnglish Easy is an application designed specifically fortoddlers,preschoolers and early students, it is for all ages.LearningEnglish Easy is easy focuses on building spokenEnglish,vocabulary, reading, writing and listening comprehension-LearningEnglish Easy is an interesting and safe educationalapplicationthat helps your child build a good English foundation .LearningEnglish Easy has no advertising, with the control ofadvanced andknowledgeable parents, Learning English Easy has manyeducationalgames, learning activities, nursery rhymes, videos andEnglishstories. Matching English Easy.Learning is also anapplication thatadapts to your child's level and your child'slearning speed.Learning English Easy has the following features:Standardpronunciation Rich content and beautiful graphics Easy tolearnbasic English speaking Learning English Easy is aninterestingeducational application that helps children recognizeand learnanimal sounds, vehicles and many kinds of instrumentsthroughextremely interesting images. In addition, Learning EnglishEasyalso provides the names and ways of reading animals and objectstohelp them learn foreign languages, increase vocabulary andabilityto memorize words more effectively. Learning English Easyiscreated by Mai Duyen Store with the purpose of education,helpingchildren to learn English better, improve their listeningandspeaking skills. Besides Learning English Easy helps parents donothave to worry about learning English boring and difficult fortheirchildren. Mai Duyên Store Desire children to learn English inthemost fun and exciting way with our English Learning Easy.LearningEnglish Easy - Always try for your baby's development,discover andexperience now with this Easy English Learning! Don'tforget tocomment on your feelings about Learning English Easyapplicationand support 5 stars so that we can develop newapplications in thefuture.
Xem bói miễn phí 1.0.1
Mail Duyên Store
Xem bói miễn phí - là một ứng dụng cung cấp cho các bạn về tửvitrọn đời một cách chính xác nhất. Xem bói miễn phí cung cấp chobạnthông tin về tử vi của năm đời người ứng với tuổi của bạn nhưhạnvận tốt xấu tình duyên ,công danh sự nghiệp tài lộc ,ngày giờxuấthành hợp, tuổi hợp làm ăn tuổi kỵ và những việc nên làm nhữngviệcnên tránh... trong năm. Ứng dụng xem bói miễn phí bao gồmnhiềutính năng hữu ích như xem tử vi trọn đời , tử vi hằng ngày.Ứngdụng xem bói miễn phí cung cấp cho bạn về tử vi 12 con giáptrongcác năm khác nhau, tử vi 12 cung hoàng đạo, giải mã những giấcmơ,bói nốt ruồi , .. cung cấp cho bạn nhiều thông tin chính xác vàhữuích. Ứng dụng xem bói miễn phí tập hợp đầy đủ và mới nhất cácnộidung sau : Tử vi 2019 Tử vi trọn đời Tử vi 12 con giáp Tử vicunghoàng đạo Tuyển tập Văn khấn, các văn khấn của Việt Nam Bóitìnhyêu, cung hoàng đạo, tính cách qua màu sắc, bói nốt ruồi...Giải mãgiấc mơ Xem theo bản mệnh ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa vàThổ. Hợptuổi vợ chồng con cái, Sinh con theo ý muốn Sao chiếu mệnhvà giảihạn Điềm báo ... Với ưu điểm dễ dàng tra cứu thông tin bạncần thìbạn hãy nhanh tay tải ngay ứng dụng xem bói miễn phí này vềchiếcđiện thoại thông minh của mình ngay nhé. Xem tử vi xuất pháttừphong tục của Người Việt Nam nói chung, có thể coi đây là cuốnsáchgiúp tra cứu tử vi Việt Nam hay nhất. Đây là một ứng dụng đơngiảnvới mục đích giải trí đơn thuần mà Mail Duyên Store muốn gửitớicộng đồng . - Các thông tin trong xem bói miễn phí mong rằngsẽgiúp các bạn có thể cải thiện các điều tốt tránh và giải cácđiềuxấu giúp bạn có thể tiến thân thuận lợi trên con đường côngdanh sựnghiệp giải được hạn cho bản thân và người thân bạn bè...Cảm ơncác bạn đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi . See fortunetelling forfree - is an application that provides you with the mostcompletehoroscope for life. Watch free fortune telling provides youwithinformation about the horoscope of the five lives of your age,suchas limiting good and bad love, honoring the career of fortune,thedate and time of departure, the age of matching and workingwithage and things to do things to avoid ... during the year.Freefortune-view application includes many useful features suchaslifetime horoscopes, daily horoscopes. The free fortune-tellingappprovides you with a 12-horoscope horoscope in differentyears,zodiac 12 horoscope, dream decoding, mole fortune telling,etc.that gives you more accurate information and useful.Freefortune-telling application with full and latest collection ofthefollowing content: Horoscope 2019 Horoscope for life Horoscope12armor Horoscope of the zodiac Proceedings of the Van khanh,thevows of Vietnam Fortune telling of love, zodiac,personalitythrough colors, fortune telling of moles ... Decode thedream Seeaccording to the five elements: Kim, Moc, Thuy, Fire andEarth.Match the age of a couple and children, Give birth tochildren atwill Starring parade and term resolution Omen ... Withtheadvantage of easily looking up the information you need,pleasequickly download this free fortune-telling application toyoursmartphone right away. See horoscopes derived from the customsofthe Vietnamese people in general, this can be considered as abookto help search the best horoscopes in Vietnam. This is asimpleapplication with the purpose of pure entertainment that MailDuyenStore wants to send to the community. - The information inwatchingfree fortune telling hope that you can help improve goodthings toavoid and solve bad things so that you can go ahead andproactivelyon the path of publicity to be limited to yourself andrelativesfriends ... Thank you for your trust and support.
Cupid Fly 3.3
Mail Duyên Store
Cupid Fly, the most sought after love game with easy gameplayandbeautiful character shaping. Cupid Fly helps youpracticeperseverance and acumen right while you play. In addition,CupidFly game also helps you relieve stress after tired workingandstudying hours. Cupid Fly game is also very useful in raisingyoungchildren, the game helps parents to train their children tobeskillful and patient. Because of the popularity and not limitedtothe scope of players, Cupid Fly game is very much chosenandsearched for by many people. Download Cupid Fly today to enjoythefun. Wish you all have fun playing games!
Cockroach Dam 1.2
Mail Duyên Store
Cockroach beating game is the game that makes the mostsatisfyingfor players. Knowing your psychological fear ofcockroaches, hatingcockroaches, we created a cockroach game so thatplayers can handleit without fear. Smashing is a game that helps usrelieve stressmost effectively. Cockroaches also help us trainsharpness. Notonly that, the game of cockroach beating also helpsyou to relievestress and fatigue, and help us improve yourreflexes. Cockroachbeating game is easy to play and suitable forall ages. Come to thegame Crash you you will not be disappointedabout its level ofentertainment. We are happy to help you relievestress.
Sổ mơ lô đề 1.0
Mail Duyên Store
Sổ mơ lô đề giúp bạn giải mã ý nghĩa hơn 1000 giấc mộng phổ biếnvớikết quả đầy đủ và chính xác nhất.Cuốn sách Sổ mơ lô đề này đượctổnghợp theo kinh nghiệm dân gian, chuyên dùng để giải mã giấc mơcủabạn, giúp bạn soi cầu, dự đoán và tính toán trước các con số lôđề,xổ số cực đẹp có xác suất trúng cao. Ứng dụng Sổ mơ lô đề dựatheocác hiện tượng bạn gặp phải trong giấc chiêm bao của mình như:gặpchó, gặp gà, rắn rết, tại nạn, người chết, đánh nhau … Bạn cóthể ápdụng Sổ mơ lô đề để đánh xổ số lô tô miền bắc, miền trung,miền namđều được. Bạn hay nằm mơ rồi băn khoăn và trăn trở vềnhững giấc mơcủa mình có liên quan tới các con số ,Không biết làhung dữ, maymắn, hay tổ tiên báo mộng thì ứng dụng Sổ mơ lô đềđược Mail DuyênStore cho ra đời nhằm giải đáp các thắc mắc của bạnvề những giấc mơđó. Ở nhiều xã hội cổ đại, giấc mơ đã được coi làmột thông tin liênlạc siêu nhiên hay một phương tiện can thiệp củathần thánh, màthông điệp của nó có thể được làm sáng tỏ bởi nhữngngười có quyềnnăng nhất định. Ứng dụng Sổ mơ lô đề hỗ trợ đắc lựccho các bạn muốntrở thành thần lô, thần đề hay vua bàn đề. Còn gìthú vị hơn khinhâm nhi tách cafe và cùng tra cứu những con sốthông qua ứng dụngSổ mơ lô đề với bạn bè vào buổi sáng và hồi họpchờ kết quả vào buổichiều. Hãy tải ứng dụng Sổ mơ lô đề của chúngtôi ngay chỉ đơn giảnbằng 1 nút ấn ' Cài Đặt '. Bạn sẽ có ngaycông cụ tuyệt vời để tracữu những giấc mơ và ủng hộ để Mail DuyênStore cho ra đời thêmnhiều ứng dụng hữu ích khác nhé ! TheDreambook helps you deciphermeaning more than 1000 popular dreamswith the most complete andaccurate results. This Dreambook book issynthesized according tofolk experience, used to decipher thedream of you, help you lookat, predict and calculate before thelottery numbers, beautifullottery with a high probability ofwinning. The Dreambookapplication is based on the phenomena youencounter in your dream,such as: meeting dogs, meeting chickens,snakes, victims, dead,fighting ... You can apply the Dreambook toLottery lottery in theNorth, Central and South You often dream andwonder and wonder aboutyour dreams related to the numbers, Do notknow is ferocious, lucky,or dreaming ancestors, then the Lotteryapplication is recommendedfor the Duyen Mail Store. was born toanswer your questions aboutthose dreams. In many ancientsocieties, the dream was considered asupernatural communication ora means of divine intervention, whosemessage could be clarified bythose with certain powers. TheDreambook application is aneffective support for those who want tobecome gods, gods or king.What's more interesting when sipping acup of coffee and looking upthe numbers through the Dreambookapplication with friends in themorning and meeting for the resultsin the afternoon. Download ourTitle Book app now simply by pressingthe 'Settings' button. Youwill have a great tool to search fordreams and support to MailDuyen Store to create more usefulapplications!
Love story 1.0.0
Mail Duyên Store
The love story is the most sought after story of the youngpeopletoday. It is not difficult for us to search for it, you onlyneedto type in the love story, you will immediately enter a worldoflanguage with marshal, having a woman. Not only that, whenwatchingthe love story, you will always immerse yourself in theimaginationmaking character fly away. Coming to the love story, youwill findthe verses like love story between the master and themaid, or thestory of the pupil's age love in the respect. Just sayit alone,you can't say it all, please go to the Trouble of Love apptoimmerse yourself in the character. Wish you have greatrelaxationmoments with the characters.
Tiếng Anh Song Ngữ 1.1.1
Mail Duyên Store
Tiếng Anh Song Ngữ là ứng dụng học tiếng Anh dành cho bé yêucủabạn. Bé sẽ học tiếng Anh bằng các hoạt động và tương tác hấpdẫn.Chương trình học của chúng tôi giúp bé yêu của bạn giải trí vàlàmquen với phát âm và đánh vần các chữ cái, chữ số và một số từtiếngAnh thông dụng theo chủ đề. Tiếng Anh Song Ngữ Phát âm chuẩnmực sưphạm cả 2 ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt. Từ vựng trongcuộc sốnghàng ngày được chia ra thành các chủ đề chuyên biệt giúpbé làmquen với thế giới bên ngoài cũng như phát triển tư duy logic,khảnăng nhận biết. Giao diện đơn giản, bắt mắt, có thể dễ dàng tựkhámphá trò chơi. Tiếng Anh Song Ngữ SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ VÀ DÀNH CHOAI?Tiếng Anh Song Ngữ Có thể dùng cho các bé, cho các bậc phụ huynhvàgiáo viên.. Tiếng Anh Song Ngữ giúp các bé học tiếng Anh thôngquacác hoạt động hấp dẫn. Tiếng Anh Song Ngữ Phù hợp với các bémầmnon và trước tiểu học (3-12). Các chủ đề có trong Tiếng AnhSongNgữ : Số đếm / Numbers Màu sắc / Colors Động vật / Animals Raucủquả / Vegetables Hoa quả / Fruits Vườn / Garden Quần áo vàtrangsức / Clothing and Appearance Trường học / School Vật dụng giađình/ Appliances Đồ bếp / Kitchen Thể thao / Sport Dụng cụ /ToolsPhương tiện giao thông / Transportation Nhạc cụ / MusicalTiếng AnhSong Ngữ giúp trẻ phát huy tính tự tin hơn trong việc nóivà nghetiếng Anh. Trẻ em sẽ học tiếng Anh bằng chơi trò chơi tươngtáctheo những chủ đề tốt nhất và thực tế cuộc sống hàng ngày, dễdàngvà thú vị để học từ vựng qua hình ảnh Tiếng Anh Song Ngữ Dễsửdụng, dễ hiểu, dễ thực hành! Tiếng Anh Song Ngữ Cải thiệnnhanhchóng kỹ năng nghe, nói trong tiếng Anh, hữu ích và thiếtthực.Tiếng Anh Song Ngữ Không cần kết nối internet. Tiếng Anh SongNgữ–Luôn cố gắng vì sự phát triển của bé, cùng khám phá và trảinghiệmngay bây giờ với Tiếng Anh Song Ngữ này nhé ! Đừng quênCommentscảm xúc của bạn về ứng dụng Tiếng Anh Song Ngữ và ủng hộ 5sao đểchúng tôi phát triển những ứng dụng mới trong tương lainhé.Bilingual English is the English learning app for your baby.Yourchild will learn English with engaging activities andinteractions.Our study program helps your baby to entertain andfamiliarizethemselves with pronunciation and spelling of letters,numbers andsome common themed English words. Bilingual EnglishPronunciationin pedagogical standards in both English andVietnamese. Thevocabulary in everyday life is divided intospecialized topics thathelp children become familiar with theoutside world as well asdevelop logical thinking and ability torecognize. Simpleinterface, eye-catching, can easily explore thegame itself. WHATDO Bilingual English DO AND FOR WHO? BilingualEnglish Can be usedfor children, for parents and teachers ..Bilingual English helpschildren learn English through engagingactivities. BilingualEnglish Suitable for preschool and pre-primarychildren (3-12).Topics covered in Bilingual English: Numbers count/ Numbers Colors/ Colors Animals / Animals Vegetables / VegetablesFruits / FruitsGarden / Garden Clothing and jewelry / Clothing andAppearanceSchool / School Household appliances / Appliances Kitchen/ KitchenSport / Sport Tools / Tools Transportation /Transportation Musicalinstruments / Musical Bilingual English helpschildren to developmore confidence in speaking and listening toEnglish. Children willlearn English by playing interactive gamesaccording to the besttopics and practical everyday life, easy andfun to learnvocabulary through images Bilingual English Easy touse, easy tounderstand, easy to practice! Bilingual English Quicklyimprovelistening and speaking skills in English, useful andpractical.Bilingual English No internet connection required.BilingualEnglish - Always try for your baby's development, discoverandexperience now with this Bilingual English! Don't forgetthecomments about your application of Bilingual English and5-starsupport so that we can develop new applications in thefuture.
Tử vi toàn tập 1.1.1
Mail Duyên Store
Tử vi toàn tập- là ứng dụng xem bói miễn phí hàng đầu, giúp bạntracứu lịch âm dương, lịch vạn niên, tử vi hàng ngày một cáchnhanhchóng và chính xác nhất. Đây là một ứng dụng tử vi toàn tậphàngđầu được nhiều người chọn lựa và tin dùng, sẽ không thể thiếutrongnhững chiếc điện thoại thông minh của mỗi người. Ứng dụng tửvitoàn tập giúp bạn tiếp cận với hàng loạt các tính năng đặc sắchữuích về bói, về tử vi, về các hoạt động đời sống tâm linh nhưkhấnbái, xem ngày hoàng đạo, ngày giờ tốt xấu,... chỉ có trong ứngdụngtử vi toàn tập của chúng tôi. Tử vi toàn tập bao gồm một khoứngdụng đồ sộ, nội dung phong phú đa dạng, giao diện đẹp mắt điềuđógiúp bạn dễ cảm nhận được những nét khác biệt và những tầng ýnghĩađặc sắc. Từ tử vi truyền thống đến tử vi hiện đại, từ bói dângianđến bói mới, từ bói phương đông đến tử vi phương tây, mọi thứđềucó trong tử vi toàn tập. Ứng dụng tử vi toàn tập với nhữngtínhnăng nổi bật: Lịch ngày: xem lịch âm dương, ngày hoàng đạo -hắcđạo, xem sao tốt xấu, xem bình xét nhị thập bát tú. Lịch tháng:xemngày âm dương theo tháng, dễ dàng đổi ngày tháng khác, xem sựkiệncủa những ngày năm xưa trong nước và quốc tế. Bói tổng hợp: tậphợpcác thể loại về bói, bói trong nhiều lĩnh vực, bói cho nhiềuchủđề. Tử vi hôm nay: Tiên đoán trong ngày theo 12 cung hoàng đạovềcác mức độ tâm trạng, tình yêu, tài chính, may mắn, công việccủabạn. Mở rộng: những tính năng bổ trợ hữu ích như văn khấntruyềnthống, đổi ngày âm dương, đo nhịp sinh học, xem lịch xuấthành. Đâylà một ứng dụng chỉ mang tính chất tham khảo mà Tử vi toàntập muốngửi tới cộng đồng , vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi ápdụng nóvào thực tế. Hãy tải ngay ứng dụng tử vi toàn tập về máy đểcảmnhận, đừng quên để lại bình luận của bạn về ứng dụng tử vi toàntậpvà ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển thêm những ứng dụngkháctrong tương lai nhé. Complete horoscope - is the topfreefortune-telling application, helps you look up thelunisolarcalendar, perpetual calendar, daily horoscope quicklyandaccurately. This is a top-rated horoscope application thatiswidely used and trusted by many people, and will beindispensablein every smartphone. The full horoscope applicationhelps youaccess a series of special features useful about fortunetelling,horoscopes, about spiritual life activities such asprayer,watching the zodiac day, good and bad times. .. only in ourfullhoroscopes app. Complete horoscope includes a huge app store,richcontent, beautiful interface that makes it easy to feelthedifferent features and special meaning layers. Fromtraditionalhoroscopes to modern horoscopes, from folk fortunetelling to newfortune telling, from divination to the westernhoroscope,everything is in the horoscope. Complete horoscopeapplication withoutstanding features: Calendar of the day: see thelunisolarcalendar, the zodiac day - black magic, see how good andbad, seethe bowl of the crucifix. Monthly calendar: see yin andyang daysby month, easily change dates, see events of the old daysin thecountry and internationally. Synthetic fortune telling:acollection of genres of fortune telling, fortune telling inmanyfields, fortune telling for many topics. Horoscope today:Predictthe day of the 12 signs of the zodiac about the levels ofmood,love, finance, luck, your work. Expand: useful add-on featuressuchas traditional vocation, changing the date of yin andyang,measuring the circadian rhythm, see the calendar of departure.Thisis an application for reference only that the CompleteHoroscopewants to send to the community, so you should consider itbeforeapplying it to practice. Please download the fullhoroscopesapplication on your device to feel, don't forget to leaveyourcomments on the whole horoscope application and support 5 starssothat we can develop more applications in the future.
Rock Block Puzzle 1.0.1
Mail Duyên Store
Rock Block Puzzle with easy gameplay and beautiful game designhasattracted a lot of play downloads. Rock Block Puzzle is also agamethat is not limited to age, you can let your children play tohelpthem train their flexibility quickly in the game. Also you canplaygames even without an internet connection. There aremanyinteresting things in Rock Block Puzzle waiting for youtodiscover. Wish you have relaxing moments with Rock Block Puzzle.
English Every Day For Babies 1.1.1
Mail Duyên Store
Với English Every Day For Babies bạn có thể cho con học tiếngAnhvới hàng trăm từ vựng với hình ảnh và phát âm. English EveryDayFor Babies rất dễ sử dụng với giao diện đơn giản, trực quan vàmạnhmẽ. Ứng dụng English Every Day For Babies rất phong phú với cácđốitượng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày. Hãy cho bénhàbạn cùng học với English Every Day For Babies . English EveryDayFor Babies sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho bé. Nếu bạnhoànthành một bài học, bạn sẽ thấy bạn có thể học đượcbaonhiêu.English Every Day For Babies sử dụng tất cả các kỹ thuậthọctiếng Anh tốt nhất để giúp bạn hoặc con bạn học tiếng Anh đơngiảnvà dễ dàng. Ứng dụng English Every Day For Babies được tạo rađểgiúp con bạn học tiếng Anh theo từng bước. Các bài học đượccấutrúc bằng cách sử dụng các từ và câu dễ dàng ngay từ đầu và dầndầntrở nên khó hơn. Với English Every Day For Babies hầu như mọitừđều có một tập tin hình ảnh và âm thanh để giúp bạn học và ghinhớcác từ vựng. Ngoài ra còn có một loạt các phương pháp học tậpđểgiữ cho trẻ vui vẻ. Khi nói đến việc học một ngôn ngữ mới,EnglishEvery Day For Babies là một trò chơi giáo dục được thiết kếđể giớithiệu cho trẻ em của bạn về từ vựng hàng ngày. Trò chơi nàyđượcthiết kế để dạy con bạn những từ mới thông qua âm thanh, hìnhảnhđộng và thẻ flash. Ứng dụng rất vui, miễn phí và hoàn hảo chotrẻem trong độ tuổi từ 1 đến 12. Các chủ đề có trong English EveryDayFor Babies: Màu sắc Động vật Côn trùng Bảng chữ cái Số HìnhdạngTrái cây Món ăn Bộ phận cơ thể Vận chuyển Quần áo Các môn thểthaoRau Động từ Nghề nghiệp Thiết bị gia dụng Cảm xúc Trường họcNơiPhòng bếp Thời tiết Phòng tắm Phòng khách Hoa Quốc kỳ NhạccụTruyện cổ tích Hệ mặt trời Hy Lạp cổ đại Ai Cập cổ đại Thóiquenhàng ngày và hơn thế nữa. Trẻ nhỏ thích học. Cách tiếp cậntương tựnày đúng cho trẻ học một ngôn ngữ mới. Ứng dụng EnglishEvery DayFor Babies thực sự là cách tốt nhất để thực hiện vì nó làmcho việchọc ngôn ngữ trở nên thú vị và dễ dàng. Thật đáng ngạcnhiên khitrẻ em sẽ nhanh chóng tiếp thu một ngôn ngữ mới (tiếngAnh) trongkhi vui chơi! Hãy biến điện thoại thông minh hoặc máytính bảng củabạn thành một công cụ giáo dục thú vị cho những đứatrẻ của bạn!Giới thiệu tiếng Anh cho con bạn và dạy chúng những từđầu tiênbằng tiếng Anh! Vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắnkhi bạncó bất kỳ phản hồi và đề xuất nào về cách chúng tôi có thểcảithiện hơn nữa thiết kế và tương tác của các ứng dụng của chúngtôi.Chúng tôi rất vui khi được nghe từ bạn vì chúng tôi cam kếtcậpnhật tất cả các ứng dụng và trò chơi của chúng tôi một cáchthườngxuyên với các tính năng mới và cũng muốn có một số ý tưởng đểpháttriển ứng dụng trong tương lai. Hãy đến và học nói tiếng Anhvớichúng tôi ngay bây giờ! With English Every Day For Babies youcanlet your children learn English with hundreds of vocabularywithpictures and pronunciation. English Every Day For Babies iseasy touse with simple, intuitive and powerful interface. EnglishEveryDay For Babies app is very rich with objects used ineverydaysituations. Let your kid learn with English Every Day ForBabies.English Every Day For Babies will bring a lot of fun forbabies. Ifyou complete a lesson, you will see how much you canlearn.EnglishEvery Day For Babies uses all the best Englishlearning techniquesto help you or your child learn English easilyand easily . EnglishEvery Day For Babies app was created to helpyour child learnEnglish step by step. Lessons are structured usingeasy words andsentences from the beginning and gradually becomemore difficult.With English Every Day For Babies almost every wordhas a pictureand sound file to help you learn and memorizevocabulary. There arealso a variety of learning methods to keepchildren happy. When itcomes to learning a new, English Every DayFor Babies language isan educational game designed to introduceyour children to everydayvocabulary. This game is designed to teachyour child new wordsthrough sounds, animations and flash cards.Very funny, free andperfect application for children between theages of 1 and 12.Topics included in English Every Day For Babies:Color AnimalInsect Alphabet Number Shape Fruits Dish Body partsTransportClothes Sports Vegetables Verb Job Household appliancesFeelSchools Place Kitchen Weather Bathroom Living room flowerEnsignMusical instrument Fairy tales Solar system Ancient GreekAncientEgypt Daily routines and more. Young children love to study.Thissame approach is right for children to learn a newlanguage.English Every Day For Babies application is really thebest way todo it because it makes learning language interesting andeasy.Amazingly, children will quickly acquire a new language(English)while having fun! Turn your smartphone or tablet into afuneducational tool for your kids! Introduce English to your childandteach them the first words in English! Please leave us amessagewhen you have any feedback and suggestions on how we canfurtherimprove the design and interaction of our applications. Wearehappy to hear from you because we are committed to updating allourapps and games on a regular basis with new features and alsowantsome ideas for developing apps in future. Come and learn tospeakEnglish with us now!
Kĩ Năng Bà Bầu 1.0
Mail Duyên Store
Kĩ Năng Bà Bầu ứng dụng chăm sóc mẹ và bé tốt nhất. Để có thaikỳhoàn hảo thì các mẹ nên quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏebảnthân ngay từ trước và suốt thai kỳ. Những việc làm đơn giảnnhưnglại có hiệu quả to lớn mà không phải mẹ nào cũng biết. NhưngKĩNăng Bà Bầu sẽ cho bạn biết những điều đó. Mang thai là mộthànhtrình khám phá có rủi ro và bất ngờ. Do đó bạn cần trang bịchomình những kiến thức căn bản nhất để không quá ngỡ ngàng. Chếđộdinh dưỡng khi mang thai rất quan trọng bởi nó là cơ sở cho sựpháttriển cuả thai nhi. Mẹ khoẻ mạnh sẽ giúp cho thai nhi dung nạpđủdưỡng chất cần thiết để phát triển trong suốt thai kỳ. Bạn cầnbiếtrằng tất cả những gì bạn ăn uống cũng đều được hấp thụ bởithainhi. Chính vì vậy, việc ăn uống đầy đủ khi mang thai là vô cùngcầnthiết. Vì vậy các bạn hãy trang bị ngay Kĩ Năng Bà Bầu để chúngtôiđồng hành cùng bạn trong suốt thai kỳ nhé. Kĩ Năng Bà Bầu tổnghợpđầy đủ từ A-Z những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất. Đây làmộtứng dụng bổ ích và cần thiết không chỉ riêng cho bà bầu mà HoaChuStore muốn gửi tới tất cả mọi người. Chúc các mẹ có một thaikỳkhỏe mạnh và hạnh phúc và nhớ ủng hộ Hoa Chu Store ngày mộtpháttriển. Đừng quên Comments cảm xúc của bạn về ứng dụng Kĩ NăngBàBầu và ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển nhiều App mớitrongtương lai nhé. Skills Ms. Gourd app to take care of the bestmotherand baby. To have a perfect pregnancy, mothers should takecare oftheir own health right from before and throughout pregnancy.Simplebut effective jobs that are not known to all mothers. But TheSkillShe Will Know will tell you those things. Pregnancy is a riskyandunexpected journey of discovery. So you need to equip yourselfwiththe most basic knowledge to not be too surprised. Nutritionduringpregnancy is important because it is the basis for thedevelopmentof the fetus. A healthy mother will help the fetus toget enough ofthe nutrients it needs to develop throughoutpregnancy. You need toknow that everything you eat is absorbed byyour baby. Therefore,eating well during pregnancy is extremelynecessary. So you shouldequip yourself with the skills of theVoters so that we canaccompany you throughout your pregnancy.Skills She elected tofully synthesize A-Z with the most basic andnecessary knowledge.This is a useful and necessary application notonly for pregnantwomen but Hoa Chu Store wants to send to everyone.Wish mothershave a healthy and happy pregnancy and remember tosupport thegrowing Chu Chu Store. Don't forget to comment on howyou feelabout applying the Voting Skills and supporting 5 stars sothat wecan develop many new App in the future.
Learn Enghlish 1.0.1
Mail Duyên Store
Learn English ứng dụng bổ ích, thú vị giúp con bạn học tiếng Anhvànói tiếng Anh một cách tự tin , có thể tự tin giao tiếp bằngtiếnganh với mọi người xung quanh. Learn English một ứng dụng đượcthiếtkế đặc biệt dành cho trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và học sinhsớm,nó dành cho mọi lứa tuổi. Learn English Tập trung vào việc xâydựngtiếng Anh nói, từ vựng, đọc, viết và nghe hiểu - Learn Englishlàmột ứng dụng giáo dục thú vị và an toàn, giúp con bạn xây dựngnềntảng tiếng anh tốt. Learn English không có quảng cáo, với sựkiểmsoát của những phụ huynh tiên tiến và hiểu biết, Learn Englishcórất nhiều trò chơi giáo dục, hoạt động học tập, vần điệu trẻ,videovà những câu chuyện tiếng Anh phù hợp với trẻ em. LearnEnglish cònlà ứng dụng thích ứng với cấp độ con của bạn và tốc độhọc của trẻ.Learn English có những tính năng sau: Phát âm chuẩn Nộidung phongphú và đồ họa đẹp mắt Dễ dàng để học nói tiếng Anh cơ bảnLearnEnglish là ứng dụng thú vị mang đậm tính giáo dục giúp cho bénhậnbiết và học hỏi âm thanh động vật, phương tiện giao thôngcùngnhiều lọai nhạc cụ qua hình ảnh vô cùng thú vị. Ngoài ra,LearnEnglish còn cung cấp tên gọi và cách đọc của những con vật, đồvậttrên nhằm giúp bé học ngoại ngữ, tăng vốn từ vựng cùng khả năngghinhớ từ một cách hiệu quả hơn. Learn English được Mail DuyênStoretạo ra với mục đích giáo dục, giúp các bé có thể học tiếng anhtốthơn, cải thiện kỹ năng nghe nói. Bên cạnh đó Learn English giúpchocác bậc phụ huynh không phải lo lắng về việc học tiếng anhnhàmchán và khó tiếp thu của các con mình. Mail Duyên Store Mongmuốntrẻ em học tiếng anh một cách vui vẻ và thú vị nhất vớiLearnEnglish của chúng tôi. Learn English– Luôn cố gắng vì sự pháttriểncủa bé, cùng khám phá và trải nghiệm ngay bây giờ với LearnEnglishnày nhé ! Đừng quên Comments cảm xúc của bạn về ứng dụngLearnEnglish và ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển những ứng dụngmớitrong tương lai nhé. Learn English useful andinterestingapplication to help your child learn English and speakEnglishconfidently, can confidently communicate in English withpeoplearound. Learn English an application designed specificallyfortoddlers, preschoolers and early students, it is for allages.Learn English Focus on building spoken English,vocabulary,reading, writing and listening comprehension - LearnEnglish is anexciting and safe educational application that helpsyour childbuild a good English foundation. Learn English withoutadvertising,with the control of advanced and knowledgeable parents,LearnEnglish has a lot of educational games, learningactivities,nursery rhymes, videos and English stories suitable forchildren.Learn English is also an application that adapts to yourchild'slevel and the pace of learning. Learn English has thefollowingfeatures: Standard pronunciation Rich content andbeautifulgraphics Easy to learn basic English speaking LearnEnglish is aninteresting educational application that helpschildren torecognize and learn animal sounds, transport means andmany kindsof instruments through extremely interesting images. Inaddition,Learn English also provides names and ways to read theanimals andobjects to help them learn foreign languages, increasevocabularyand ability to memorize words more effectively. LearnEnglish iscreated by Mail Duyen Store with the purpose ofeducation, to helpchildren learn English better, improve theirlistening and speakingskills. Besides Learn English helps parentsdo not have to worryabout learning English boring and difficult fortheir children.Mail Duyen Store Desires children to learn Englishin the most funand interesting way with our Learn English. LearnEnglish - Alwaystry for your baby's development, discover andexperience now withthis Learn English! Don't forget to comment onyour feelings aboutLearn English and support 5 stars so we candevelop newapplications in the future.