trugur ئاپەکان

Loading...
Multiplication Table 5.0
trugur
With this application you can do the exercises in order to learnthe multiplication table. You asked the multiplication operations,you must answer as quickly and error-free. In this way, the aim isto learn the multiplication table practice.
Nine Men's Morris 3.0
trugur
- The game is played by two people.- Players move the Men's topoints on the board.- The player who set triple Men on the boardhorizontaly or vertically, can get opponent player's Man from theboard (Except triple men).- If the player has three Men only,he/she can move the Men any point on the board.- The player who hasonly two Men, lose the game.- The player who can't move, lose thegame.Have fun..
Shake it 3.1.0
trugur
This a simple application for fun. You shake your phone and getscore. That simple.Have fun..
MemoMath 1.0
trugur
There are squares on screen. You open them by touching. When youopen them, you'll see the numbers. You have to save these numbersin your memory to do mathematical operations. If you find any threenumbers that can be done mathematical operations, select theoperator and then touch the squares. The goal is open all squares.The time and opened square count is important for score.Have fun..
Gerçek Taraftar 1.3.1
trugur
- Futbol bilginize güveniyorsanız, ben fanatik bir taraftarımdiyorsanız bu oyun tam size göre.- Oyuna girişte tuttuğunuz takımıseçiyorsunuz ve soruları çözmeye başlıyorsunuz. Soruları doğrucevapladıkça hem kendi puanınızı hem de takımınızın puanınıarttırıyorsunuz. - Puan tablosunda kendinizi ve takımınızı üstsıralara taşımak için daha çok soruyu doğru cevaplamanızgerekiyor.- Uygulamanın içerisinde soru ekleme özelliği de mevcut.Siz de soru ekleyebilirsiniz.- Yeni sorular eklendikçe çözmeyedevam edebilirsiniz.İyi Eğlenceler..- If you trust your footballknowledge, I call you a fanatic supporter of this game is for you.-You choose the team you keep the entrance to the game and you beginto solve questions. Cevapladık of questions correctly and you willincrease your own score as well as your team scores.- The pointstable for yourself and the more questions you need to answer inorder to take your team to the top right.- Adding questions in theapplication's features is also available. You can also addquestions.- New questions are added, you can continue to solve.Goodluck ..
Save the World 1.1.1
trugur
This is a game that you save the world from meteors. There is ashield around of the world. You control this shield. There are twosection in this game:First is level mode that has ten levels. Youcan play this section for practice by clicking New Game.The secondone is Free Mod. The purpose of this section, best score and besttime.Have fun.
Hasta Takip 1.0
trugur
- Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi bölümü için geliştirilmiş özelbir uygulamadır.- Order ve Progress formlarından oluşmaktadır.-Hasta vizit işlemi sırasında oluşabilecek karışıklıkları önlemek veişlem süresini kısaltmak amacıyla geliştirilmiştir.-Uygulama,doktorlar için geliştirilmiştir. Hasta ve hasta yakınlarıuygulamayı kullanamaz.
Freaking Color 1.1.0
trugur
Just match the color with text.
Three Men's Morris 3.0
trugur
The game is played by two people.Players move the men to points onthe board.The goal is set the three men on the board, horizontal orvertically..The player who is set the three men's, gets score.Theplayer who can't move, lost score.The player who reach score 3,wins the game.Have fun..