1.2.3385 / January 15, 2015
(3.4/5) (23303)
Loading...

دەربارە

Design, Create and Print on Monster HighDolls!

Monster High® Monster Maker gives Monster High fans theopportunity to design fangtastic creations that can be printed onactual Monster High dolls. Monster High lovers use an assortment ofeyes, mouths, skin textures and decals to construct their ownunique dolls. Once a creeperiffic design is saved, the user canthen print directly on doll heads, torso, legs and arms using theMonster High Monster Maker printer.

GHOULISHIOUS FEATURES!
•Choose from more than 90 design elements to create endless dolldesigns.
•Customize and create your own elements for even morepersonalization.
•Create unique biographies for your designed dolls and save them toyour device’s camera roll.
•Use the Monster Maker printer to print designs on one of the threeMonster High dolls included..
•Specially formulated washable ink allows for multiple use.

App is designed for use on tablets only.

App Information Monster High® Monster Maker

 • App Name
  Monster High® Monster Maker
 • ناوی پاکەیج
  com.mattel.MHMonsterMakerMachine
 • Updated
  January 15, 2015
 • قەبارەی فایل
  37M
 • پێویستی بە ئەندرۆیدە
  Android 4.0.3 and up
 • وەشان
  1.2.3385
 • گەشەپێدەر
  Mattel
 • دابەزاندن
  1,000,000 - 5,000,000
 • Price
  خۆراییە
 • هاوپۆڵ
  Casual
 • گەشەپێدەر
 • Google Play Link

مێژوی فایلی ئاپ Monster High® Monster Maker

Select Monster High® Monster Maker Version :
 • 1.2.3385 (4) - دواین وەشان
 • Monster High® Monster Maker 1.2.3385 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /2/8
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 36.9 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 5afb89bfd70ea01ebf66ae8db397973d965fc669
  APK Signature: 7c1ed890ebf0037dc366677b380e5c193092eb70

Mattel درێژە...

Ever After High™ 2.4 APK
Mattel
Welcome to the spellbinding world of EverAfterHigh, where the next generation of fairytale legends attendclasses,go on adventures and learn to take the lead in their ownstories.With this first official Ever After High app, you’ll beable toexplore the fairytale world with your favorite Royals andRebels,such as Apple White™, Raven Queen™, Madeline Hatter™ andmore!CHARMING FEATURES:1. Dress up Apple White, Raven Queen, and others with tonsofmagical fashions to choose from in Mirror, Mirror.2. Create your own masterpiece in Art Club where you cancolorand decorate drawings of your favorite Ever After Highcharactersand scenes.3. Piece together over 25 unique puzzles of yourfavoritecharacters and locations. Each spellbinding puzzle hasthree levelsof difficulty.4. Watch all of the enchanting episodes set in thiswickedawesome world.5. Explore and learn about your favorite Ever AfterHighcharacters including Madeline Hatter™ and Cedar Wood ™ in thebiosection.6. Discover new sections of Ever After High as theymagicallyopen.Please Note: This app is free-to-play but some items can alsobepurchased for real money. You can disable in-app purchasesthroughyour device settings.
Stop-Motion Movie Creator 1.1.0 APK
Mattel
Direct, Record, and Edit Your Own Minecraft Stop-Motion Movies!TheMinecraft Stop-Motion Movie Creator app makes it easy to produceyour own stop-motion movies starring your favorite MinecraftMini-Figures. In just a few simple steps, you’ll be bringing Steve,Creepers and other Minecraft characters to life!Once you’ve builtyour set and your cast is in place, the Minecraft Stop-Motion MovieCreator will transform your iPhone, iPad or iPod touch into ananimation studio, giving you the power to record whatever you canimagine, one magical frame at a time. And the fun doesn’t stopthere. The app includes editing tools, visual filters, originalmusic tracks and sound effects from the game to help you craft themost epic movie ever! When you’re done, save your movie to yourlibrary to watch later and start creating your next moviemasterpiece right away!“Block-Buster” Features• Record, edit, andsave stop-motion movies frame by frame• Customize your movie withoriginal music tracks and sound effects from the world ofMinecraft• Use filmmaking tools like onion skinning and on-screenmovement guides to make the best movie you can• Enhance your moviewith visual filters and add customized credits at the end• Createan original movie poster specifically for your movie• Check out thedemo video recorded by the Mojang team and let it inspire your ownstop-motion movie creationCompatible Devices:Android 4.2.2 (JellyBean) and aboveDevice must have a rear-facing cameraWe reserve theright to terminate the Minecraft Stop-Motion Movie Creator appafter June 1, 2017.For further questions about the MinecraftStop-Motion Movie Creator app please contact customer support atwww.service.mattel.com
WWE Ultimate Entrance 1.6 APK
Mattel
Get ready to enhance your WWE wrestling experience at home with theWWE Ultimate Entrance App! Recreate the entrances of your favoriteSuperstars or make your own with our customizable Entrance Builder.You can even film your own wresting action and save clips to yourdevice. THREE WAYS TO PLAY!• Superstar Entrances: Watch yourfavorite Superstars and enhance your at-home experience.• EntranceBuilder: Create your own custom entrance complete with specialeffects and music!• Camera Mode: Film your own wrestling action!***IMPORTANT*** We reserve the right to terminate the WWE UltimateEntrance application after June 1, 2017. For further questionsabout WWE Ultimate Entrance, please contact customer support atwww.service.mattel.com
Barbie Fashion Design Maker 1.2 APK
Mattel
Design, Print, Dress!Barbie ® Fashion Design Maker™ allows you to be a real fashiondesigner. Choose from different photo realistic fabric swatches andpatterns to create real outfits that you can put on Barbie®. Useyour own photographs as design elements for your fashions. Level upyour designer ranking by completing challenges and winningawards!Design your own fashions, print them out on your own inkjetprinter and dress Barbie®!FABULOUS FEATURES!•Over 90 patterns to choose from to create your own line offashions•Personalize! You can even use photos or add text to create trulyunique looks•Mix and layer colors to create 10,000+ combinations that you canredo over and over again•For a completely new look, just erase and try again•Save Your Fashions: Choose a location for your photo shoot, thensave your shots to your fashion portfolio!*** IMPORTANT***We reserve the right to terminate the Barbie® Fashion DesignMaker™ application after January 15, 2016.For further questions about Barbie® Fashion Design Maker™,please contact customer support at www.service.mattel.com
Hot Wheels Showdown™ 1.2.10 APK
Mattel
For the first time ever, race with your HotWheels™ Car Collection anywhere! Scan and unlock Hot Wheels carsfor fast fun on the go!Have you got what it takes? Choose from four epic racingenvironments each with its own unique driving style.Master the hairpin turns in City, go full throttle in Race, dustthe competition in Off Road and burn up the road in Workshop.Pick a ride, start your engines and experience Hot Wheels likenever before on mobile!Awesome features:* 36 amazing track environments!* Hundreds of iconic Hot Wheels cars!* ‘Ghost’ mode lets you race against times posted by otherplayers!* Connect to Hot Wheels.com Car Collector!* Race with your collection anytime, anywhere!* Select from 4 different control options!* Race for rewards and upgrade your Hot Wheels cars!Download it today!Check out all the Hot Wheels action on HotWheels.com!
Monster High™ 5.2 APK
Mattel
Welcome to Monster High! Monster High is unlike any high school outthere and the students come from all walks of life. From ghosts andwerewolves to vampires and sea monsters, everyone is welcome atMonster High.Fierce Features:1.      Findout more about your favorite Monster High characters, includingFrankie Stein™, Clawdeen Wolf™ and Draculaura™.2. Design fangtasticfashions and dress up the ghouls in the Fashion Studio. 3. Designyour own school I.D.4.      Catch up onthe latest Monster High webisodes, movie trailers and music videos.5.      Upload your own photos or useMonster High photos to create fangtastic photocollages.6.      Test your skills in theGame Room with the all new mini game available only in theapp!7.      Party like a monster with yourfavorite Monster High music.
Barbie® Fashionistas® 3.0 APK
Mattel
Welcome to the Barbie® Fashionistas® - yourplace for endless fashion fun!Mix and Match stylish looks on your favorite Fashionistas® dollsin the ULTIMATE CLOSET and create your own custom designs in theDESIGN STUDIO!STEP INTO THE DESIGN STUDIOCreate endless looks with the patterns, colors, and graphics youlike best. Not enough fashion play for you? We’ve put together someamazing collections that you can purchase separately or buy themall!Best of all, once you’re finished creating, you can try on allyour designs in the Dressing Room!ULTIMATE CLOSETThe ultimate closet still offers the fabulous, fun, free play ofputting together trendy looks with the swipe of your finger. Mixand match tops, bottoms, shoes, accessories, and hairstyles. Tryadding glitter to her top! What about giving her a pet? You caneven try on designs you created in the Design Studio!We can’t wait to see what you dream up!PLEASE NOTE: BARBIE® FASHIONISTAS® IS FREE TO PLAY, BUT YOU CANPURCHASE IN-APP ITEMS WITH REAL MONEY. YOU CAN DISABLE IN-APPPURCHASES BY ADJUSTING YOUR DEVICE’S SETTINGS.FOR BEST PERFORMANCE, PLEASE CLOSE ALL APPS RUNNING IN THEBACKGROUND.PLEASE RATE AND REVIEW US! WE LOVE YOUR COMMENTS!
Barbie Life™ 2.7 APK
Mattel
Welcome to Barbie Life™ - the official mobile destination ofBarbie™! Get creative in the You Can Be Anything Photo Booth, piecetogether Barbie puzzles, play Dreamtopia games, explore an all-newlevel in the Barbie™ Video Game Hero game, watch videos and muchmore! ● GAMES: Be your own Video Game Hero, travel with Barbieacross the galaxy and much, much more! ● COLORING CREATIONS: Createyour own coloring pages! ● PHOTO BOOTH: Express your creativitywith stickers and colorful filters in the You Can Be Anything PhotoBooth! ● PUZZLES: Piece together Barbie scenes then watch as thepuzzles magically turn into hidden object games! ● VIDEOS: WatchBarbie's best like Dreamtopia and Barbie LIVE! In the Dreamhouse, anew take on your favorite Barbie Life in the Dreamhouse episodes! ●ACHIEVEMENTS: Earn achievement badges along the way as you discoverfun new ways to play! Now the world of Barbie is at yourfingertips! Download and play with the amazing Barbie Life apptoday! This app allows users to create and modify photos. Thesephotos are local to the device and never shared with any thirdparties or stored on our servers unless otherwise specified.
Loading...