Top 49 Apps Similar to TMT Welfare

Loading...
Thai TV ดูทีวี+วิทยุออนไลน์ 1.3
APP NET
แอพสำหรับดูทีวีออนไลน์จากต่างๆทั้งช่องดิจิตอลและอนาล็อกชมรายการข่าว บันเทิง ละคร เกมโชว์ที่น่าสนใจ เช่น ช่อง 3 5 8 NBT,Thai PBS, MCOT, Workpoint, ไทยรัฐ,Amarin และช่องอื่นๆอีกมากมายและสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้จากหลากหลายสถานี Applicationsfor thevarious TV. Both analog and digital channels, videogameentertainment news shows such attractive channel 3 5 8 NBT,ThaiPBS, MCOT, Workpoint, Rath, Amarin and many other channelsandlisten to radio online from various stations.
oops.tableclock2 12.0
KHTSXR
This app is a LED marquee sign style. It is a dock clock, deskclockand night clock application. No alarm No widget. It is bigandsimple. It is easy to use. It just shows you time(hour,minute,second) and date(month, day). You can also change text colorandbackground color.
Night Clock 1.7.8
PransuInc
Night Clock , you can customize Clock like your style withmultipalfeatures. Features: * Set Device Live Wallpaper * CustomizeSize ofClock as you like (Small,Normal,Large) * Color of Clock&Widget (Text, Second ,Minute ,Hours, Number and Background) *Show(second arrow ,Date ,Day, Month) * Change(Font,Color) * SetAnalogClock * Set Digital Clock * Set Label on Clock * Show ClockInMultipal Language (English, Arabic,Bangla,Punjabi,Hindi,Gujarati)Tags: Night Clock, Clock, Watch ,Live Wallpaper , Analog Clock,Digital Clock,Arabic Clock
Day night changing clock live wallpaper 1.3
new wallpaper
There is a new LED clock for you which is Automatic Daynightchanging clock live wallpaper. Day night changing LED DigitalClockLive Wallpaper is a new style fancy digital clock for yourscreen.Day night LED Digital Clock Live Wallpaper have one lighthousebeach theme with six atmospheres which is change as pertimeautomatically. Day night LED Digital clock changing livewallpaperis simple live wallpaper with LED style and day nightatmosphere.Day night LED Digital Clock also display clock with dateand day.Day and night LED Digital Clock is highly customizableapplication,user can customize the following features :- BeautifulLED clockwith Day and Night in the natural live wallpaper of naturescenewith free of cost. Sunrise, Sunset and Glowing Moon livewallpaper.Its a complete day and night multi live wallpaper withLED digitalclock. Six Atmospheres - Before Sunrise (Sunshine shade)- BeforeSunrise in the morning - Day (Rising sun and blue skybackground)(Afternoon) - Sunset - Evening - Night (BeautifulmoonlightFeatures: - Ever changing background according to daytime- ClockColor : set color of clock digit. - Clock size : set size ofclock.- Date format : choose format of date. - Time format :24-hour /12-hour. - Show/Hide : glow , seconds, date, day of week.-Automatic Day night changing backgrounds - Automaticchangingwallpaper as day progress - Easy to set as wallpaper
com.abmdev.spiritlevel 1.5
ABM Dev
This Spirit level or Bubble Level measuring tool (Water Level)isvery useful and perfect for all little works by turningyourSmartphone into a helpful spirit level bubble tool. Digitallevelwith high precision for engineering and trade professionals aswellas DIY users. This angle levels meter allows you to measurethedegree of tilt in the vertical plane digitally, electronically,andwith an actual number, at every angle, all 360 degrees ofacomplete circle. You can use this digital spirit level as arealspirit bubble level like Johnson Level, Empire Level, StabilaLeveland others brands. This level app is a tool used to indicatehowparallel / level or perpendicular / plumb a surface is relativetothe earth. And is very useful when doing a wide variety ofDIYProjects. to: - Checking Horizontal Levels, - CheckingVerticalLevels. How to Use Digital Electronic Spirit Level: 1) TurnOnLevel Meter application and place your smartphone on thesurfaceyou want to measure. 2) Wait a few moment for the bubblestable. 3)Adjust the surface accordingly to bring the degreereading to 0. 4)Double check the level reading by referencing thebubbles vials, ifthey are present. If the vials and LCD Display donot match, yourelectronic level needs to be recalibrated. You cancalibrate thebubble and set its sensitivity in the settings menu.
ราคากลางรถยนต์มือสอง ปี 61 8.0.0
JIRAPINYA
แอปพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบราคากลางรถยนต์มือสองเบื้องต้น-ข้อมูลปี2542-2561 สามารถเลือก ยี่ห้อ รุ่นรถ ปีรถ กว่า 14,000 รุ่นได้และแสดงราคาทุกรุ่น- สามารถค้นหาเองได้ตามคีเวิร์ด เช่น toyotavios2013, civic 2000- ดูออฟไลน์ได้ โดยที่ไม่ต้องต่อเน็ต-ค้นหา/เลือกยี่ห้อรถยนต์ได้- ค้นหา/เลือกรุ่นรถยนต์ได้-ค้นหา/เลือกปีรถและรุ่นย่อยได้-แสดงรูปภาพแต่ละรุ่น-บันทึกรุ่นรถไว้ดูภายหลังได้-คํานวณค่างวดได้-แสดงรายชื่อบริษัทประกัน-แท็บแสดงรุ่นที่ค้นหามากที่สุด-ปุ่มให้เลือกค้นหาตามยี่ห้อ รุ่น ปีเพื่อความรวดเร็ว-รายชื่อเต้นท์รถยนต์- รายชื่อศูนย์บริการรถยนต์-ราคารถใหม่-รายชื่ออู่รถยนต์ ทั่วประเทศ- รายชื่อศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์(ตรอ.)ทั่วประเทศ- ข่าว/บทความ หมวดเทคโนโลยี*ข้อมูลราคาโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์รถมือสอง และจากเว็บไซต์ธนาคารราคาอาจะคลาดเคลื่อนได้โปรดตรวจสอบกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอีกครั้งAnapplication fora preliminary examination for the used car.-2542-2561 data year tomodel year cars and trucks over 14,000 modelswere displayed atall.- You can search by key word, such as selftoyota vios 2013,civic 2000.- view them offline without a net.-Search / Select UsedCars.- Search / Browse car.- Search / year andmodel carsubsidiary.- Picture shows model- Save model watchlater.-Calculate the period.- a list of insurance companies- Thetabdisplays the most searched models.- Button, select Search bybrand,model, year, for speed.- List of tents, carsList - CarService- Newcar prices- List of garage across the country.- List ofvehicleinspection centers (Alone.) Nationwide.- News / Technologyarticle*Price based on Used car site And banking sites The pricemay beinaccurate Check with the bank or financial institutionagain.
Easy Signature - Digital Signature - eSignature 1.2.0
Shankar D
Easy signature provides you Ad free service to create yourowndigital signatures. Draw with your finger to generate yourpersonalsignatures and it allows you to sign in multiple steps toprovidemore accuracy. Also, it can be used for various purposeslikesketch-board, slate etc.Key Features:1). This small app allowsyouto create digital signatures without Ads.2). You are able toErasepart of the signature while drawing and you are also able toCLEARwhole signature with single tap. 3). It allows you to saveyoursignatures with name for later use4). You can trimtransparentpixels while saving the signature5). It allows you tosee allprevious saved signatures as list with date and name andable toslide all signatures from the list6). You can share yoursignaturevia Email, WhatsApp, Facebook etc.7). It allows you todelete yoursaved signatures8). Setting screen will provide you tochangebackground color or transparent, change signature color,size,format (png/jpeg) as your requirement.Your Feedback isveryvaluable to us, Please let us know so we can try to workmoreperfectly.
TrueCompass - Digital Compass 1.0.7
Tap.pm
TrueCompass is a Free digital Compass app withhighprecision.Features:- Simple to use - while highlyaccurate-longitude, Latitude, and more meta info- Get yourlocations'Height- Magnetic and true north are available, theappautomatically takes care of variation.- Incrediblysmoothmovements- No internet is required- Beautiful and Free
com.lixiangdong.LCDWatch 3.1.15
Power Star APPS
You can use it as a bedside clock, night clock, digital alarmclock.And it will wake you up every morning. It also seems ananalog clockthat display month, day and weather. Digital ClockWidget turns yourphone into a beautiful big digital bedside clock,just like adigital clock wallpaper. You can get a simple bedsidenight clockfrom all kinds of clocks for android. Actually it is abig digitalclock widget. Do you have a late experience? Do youhave theexperience for get up late for school or work? Do you wantsomeoneto wake you up in the morning? Now Digital Clock Widgetwill helpyou solve these problems, Visual Clock is a loud alarmclock whichcan provide wake up call and help you wake up quickly.In addition,all date and time formats are supported. And it canturns yourAndroid device into a LED digital alarm clock withgorgeous themes,and a sleep timer that lulls you to sleep sweet atnight! Features:*Support 12/24 time format ( Simple big digitalclock display )*Wake you up every morning. ( As a smart alarmclock ) *Display thetime in big, bold letters ( Kinds of color tochoose from) *Displaymonth and day of the week ( Just like acalendar ) * Display theweather & temperature when you openGPS. * And More FeaturesAlways in the Works! * Digital clock showsthe time using the thewhole screen width. Digital Clock Widget isa very simple fullscreen digital bedside clock app as clockwidgets for home screen.Just try it!
es.odilo.dibam 3.2.7
Odilo
The National Library of Chile provides its digital contentusingthis application to their readers to enjoy reading onsmartphone ortablet, with all the benefits provided fromhttp://www.bpdigital.cl
com.bakedspiderfree 8.4.0
Y2PROM
■Please inform us about the bug report by e-mail. 【How to use】●Alarm setting 1. Select the alarm task from the alarm list andopenthe alarm setting. 2. Set the time to sound the alarm withthe[Alarm time]. 3. At [Alarm sounds], select the music file tosoundat the alarm time. 4. [Vibration], you can select vibrationactionat alarm. 5. In the [Snooze time], you can set the time whenthealarm sounds again. 6. At [Alarm volume], set the volume atalarmtime. 7. At [Alarm day], Alarm operation date can be set foreachday of the week. 8. To enable the alarm, please turn on thebuttonon the left side of the alarm list. 9. The low powerconsumptionfunction of Android may invalidate the alarm. Aftersetting thealarm, please confirm whether automatic start of thisapplicationis not invalid. ● Setting the notification sound 〇Setting of timesignal sound From the option button, select theNotification sound-> Time signal. 1. From [Sound type], selectOFF, Sound, orSpeaking. 2. If you select the sound, it will play asound at 0minutes per hour. 3. If you select the speaking, it willsay thecurrent time at 0 minutes per hour. 4. In the officialversion, youcan change the type of sound from [Sound Select]. 5. Intheofficial version, you can restrict playing sound time at[Enablesound or speak per hour]. 〇 Setting of charging completedsoundFrom the option button, select notification sound ->chargecompleted. 1. From [Sound type], select off, sound, orspeech. 2.If you select the Sound, it will be played a sound whencharging iscompleted. 3. If you select the Speaking, it will beplayed"Charging was completed" when charging is completed. 4. Intheofficial version, you can change the sound from thesoundselection. ○ Setting of TTS To use the reading function,please setTTS. This application supports the Google text-to-speechengine. Ifother TTS engine is set, reading may not be performednormally. 1.From [TTS setting], you can open the TTS setting inAndroid systemsettings. Please make sure that the Googletext-to-speech engine isset up. 2. From [TTS Download], open thedownload page of theGoogle text-to-speech engine. Please downloador update the Googletext-to-speech engine. 3. By the [Test], youcan try the speakingof TTS. Please check the TTS setting if thereis abnormality inreading aloud. ● Clock customization 1. In[Screensaver], you canactivate the screen saver to prevent screenburning. 2.[Orientation] is setting for clock orientation. 3. Byturning onthe "Show alarm icon", the notification icon is displayedwhen thealarm clock is set. 4. [Start at charging start] launchthisapplication when charging connection is connected. 5. [Closeatcharging end] close this application when charging connectionisremoved. 6. In [Frame corner], you can select the rectangleorround corner frame. If the background of the clock is black,therounded corners will not be visible. 7. [Display contents]allowsyou to set the time and date to be displayed on the screen.8. In[Date Format], you can change the position of year, month, andday.9. In [Time format], the time range can be set from 1 to 12 or0 to23. 10. In [Colon blinking], toggles the presence or absence ofacolon blink. 11. In [seconds display], toggles display ofseconds.12. In [Label display], switch the presence / absence oflabeldisplay. 13. [Setting status display] toggles the presence/absence of display showing the setting status of alarm settingandnotification sound. 14. In [Battery level indicator],selectwhether or not to display the remaining battery level(gauge). 15.[Charging indicator] is expresses battery charging bybattery levelgauge. 16. [Screen brightness] adjust the brightnessof the clockdisplay. 17. [Color scheme] set the color scheme of thedigitalclock. In the paid version, you can set your favorite colorbyselecting Edit 1 to 5.
com.ProcessGames.LandCruiserDriftSimulator 1.6
Process Games
Discover the drifting world with the best Land CruiserDriftSimulator on the market. Watch with the city VW Scirocco.ToyotaLand Cruiser fans have designed this game for you. Walkfreely inyour car and use the BMW M3 E46 model car. Experiencethetop-of-the-line car with the Land Cruiser Drift Simulator. Getyourtools for free. BMW M3 E46, VW Scirocco, Toyota LandCruiserwithout restriction from your vehicles. ✓ 4 DifferentCharacter ✓In-car animation driver ✓ In-Vehicle Control ✓ Forwardand reversegear ✓ Car removal ✓ Different sprayers for vehiclepainting ✓Headlights ✓ Free Garage ✓ Realistic car models (BMW M3E46, VWScirocco, Toyota Land Cruiser) ✓ 3 Different Maps (Forest,City,Desert) ✓ Robust steering wheel, buttons and touch steering ✓Easyand realistic driving experience ✓ Interesting HDgraphicsRealistic sound effects ✓ Senior vehicle simulation ✓ Freedrivingmode ✓ Improved drift physics ✓ Real motor sounds With theBMW M3E46, drifting with the VW Scirocco, the Toyota Land Cruiseris nowfree. If you have a fan, drift on the grass with the BMW M3E46.Drag into the desert hot sand with VW Scirocco. If you like,walkaround the city Toyota Land Cruiser. Suggestions andComplaints: ☏Contact: support@processgames.org For our othergames:https://play.google.com/store/apps/developer?id=Process+Games
OBD โค้ดไทย 2.0
SofrCare inc.
แอพฯ OBD โค้ดไทยเป็นแอพฯค้นหารหัสวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องยนต์ เช่น *P0001วงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (เปิด) *P0148จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง เป็นต้นApplications OBD codeThailandas applications for code analysis problems of suchengines. *P0001 control circuit adjusts the amount of fuel(on). * P0148fuel supply glitchesetc.
Car Racing Speed Pickup Cars 1.4
Car Racing Speed
Car Racing Speed Japanese cars Top speed You can drive carsToyotahilux Pickup car accord Nissan and more cars Be The BestDriver
com.ProcessGames.SupraDriftSimulator 1.1
Process Games
Discover the drifting world with the best Supra Drift Simulatoronthe market. Watch with the city VW Scirocco. Toyota Supra fanshavedesigned this game for you. Walk freely in your car and use theBMWM3 E46 model car. Experience the top-of-the-line car with theSupraDrift Simulator. Get your tools for free. BMW M3 E46, VWScirocco,Toyota Supra without restriction from your vehicles. ✓ 4DifferentCharacter ✓ In-car animation driver ✓ In-Vehicle Control ✓Forwardand reverse gear ✓ Car removal ✓ Different sprayers forvehiclepainting ✓ Headlights ✓ Free Garage ✓ Realistic car models(BMW M3E46, VW Scirocco, Toyota Supra) ✓ 3 Different Maps (Forest,City,Desert) ✓ Robust steering wheel, buttons and touch steering ✓Easyand realistic driving experience ✓ Interesting HDgraphicsRealistic sound effects ✓ Senior vehicle simulation ✓ Freedrivingmode ✓ Improved drift physics ✓ Real motor sounds With theBMW M3E46, drifting with the VW Scirocco, the Toyota Supra is nowfree.If you have a fan, drift on the grass with the BMW M3 E46.Draginto the desert hot sand with VW Scirocco. If you like, walkaroundthe city Toyota Supra. Suggestions and Complaints: ☏Contact:support@processgames.org For our othergames:https://play.google.com/store/apps/developer?id=Process+Games
Hybrid Assistant 2.272.0
HybridXplorers
Hybrid Assistant is a free Android App that helps you get themostout of your Toyota/Lexus Hybrid car. Hybrid Assistant giveyouaccess to all the relevant HSD information with ease, withoutallthe complex setup of other ODB applications. Hybrid Assistantmayhelp you achieve better results in your driving: by looking attheinternal parameters of the HSD engine, you can optimize yourfuelefficiency and reach driving Nirvana. Note: this app needsaBluetooth OBD interface to work. Check the website for more info.
Dubai Used Car in UAE 2.6.6
Team Mobi
Check out the latest and biggest collection used cars inUAEespecially Dubai,Sharjah and Abu Dhabi All latest andpremiummodels at cheaper price including All UAE used cars androidappbrings all latest used cars available in UAE includingDubai*Mercedes Benz *BMW *Audi UAE *BMW Dubai *Mercedes Benz*MiniCooper *Hummer *Toyota Land Cruiser and many more....
Popular Japanese Car 1.0.5
Oppana Games
Popular Japenese Car simulator ensures realistic car andaccuratedriving physics. A free app lets you drive an vehicle andevendrift. *** GAME FEATURES *** - Popular Japanese Car- Thisexcitingand dynamic game is sure to bring you hours of fun. - Therearethree different locations.- You get realistic acceleration. -Greatgraphics. - Plenty of camera settings. TIPS. 1. Do notacceleratewhile cornering! 2. Use the camera settings to choose themostconvenient view for driving. Download and play OPPANA GAMES!Andenjoyyourself!https://www.facebook.com/OppanaGameshttps://vk.com/oppana_games
Homeland Digital Clock Widget 2.4
Tetrat
Homeland Digital Clock Widget
MyChoize Self Drive Cars and Car Rentals 5.1.39
Flat 15% OFF on First Booking. Use Coupon Code - FIRSTRIDE. ValidonMyChoize Apps Only. Expiring Soon. Book Now! Book a self drivecarfrom MyChoize and zoom away in style. We are India's fastestgrowingself drive car rental brand owned by ORIX, Japan's secondlargestself drive car rental company. Get your self drive cardelivered atyour doorstep and at airports with our home andairport deliveryoptions. You can choose from a wide range of cars- Hatchbacks,Sedans, MUVs, SUVs and Luxury Cars. Whether you wantto ride withinyour city or want to head out of station for a longweekend getaway,you can ride and zoom away in your MyChoize SelfDrive Car like youown it, with complete privacy, unlimitedkilometers and doorstepdelivery. Just book, pay and ride. Our SelfDrive Car RentalServices are available across 16 cities in Indiawith India's widestfleet coverage in Bangalore, Mumbai, Delhi NCR(Delhi, Gurgaon,Noida, Greater Noida and Faridabad), Pune, Jaipur,Kolkata,Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Surat, Vadodara,Chandigarh, Indore,Bhopal, Amritsar and Ludhiana. MyChoize offersa choice of more than23 different vehicle makes to choose from forthe self drivenpeople. With Unlimited Kilometers, you canconcentrate on countingmemories and not myles during your roadtrip. With MyChoize App, youget the best rental car deals inIndia. Here is what makes MyChoizeself-drive car rental serviceyour first choice for renting selfdrive cars - • Now Rent aSelf-Drive Car by the Day, Week or Month •Unlimited Kilometers -No hassle of keeping fuel slips and seekingreimbursements • NewestFleet of Cars across Categories • No HiddenCharges - No chargesfor extra kilometers, No per kilometer chargeand No per hourcharge • Lowest Fares Guaranteed • All InclusiveFares - Noadditional cost for Insurance, Tax or Pollution • MaximumLiabilityCapping at INR 6000 in case of an accident Our Wide Rangeof CarsInclude - • Maruti Swift • Maruti Swift Dzire • Hyundai i10•Hyundai i20 • Ford Figo Aspire • Mahindra Scorpio •MahindraScorpio (AT) • Nissan Terrano • Renault Duster • MarutiSuzuki SCross • Maruti Ciaz • Honda City • Honda City (AT) • NissanSunny •Maruti Ertiga Hybrid • Toyota Innova • Toyota Corolla •MahindraXUV 500 W6 • Mahindra XUV 500 W10 • Toyota Fortuner •Toyota CamryHybrid • BMW 5 Series • Mercedes E Class Easiest way torent yourvery own self drive car is using the MyChoize Car RentalApp - 1.Download App --> SignUp --> Upload KYC Documents 2.SelectDate, Time and Duration 3. Select Preferred Car 4. Book Now5. Payat Payment Gateway 6. Enjoy your Road Trip! Find us onFacebook -https://www.facebook.com/MyChoizeCars Find us on Twitter-https://twitter.com/MyChoize_Cars Book Online - www.mychoize.com
Kids Telling Time 1.1.1
Kids Telling Time will help your children practice setting timeandtelling time on both digital and analog clocks. Travel throughthefour rooms of a house filled with clocks and help Ticky TheMousecollect the cheese and eat it by setting and telling thecorrecttimes on analog and digital clocks. The lite version versioncovershours and half hours. The paid version includes smallertimeincrements.
DocuSign - Upload & Sign Docs 3.14.0
DocuSign
We are in the business of saving paper. With over 50 millionusersworldwide, DocuSign is the most widely used eSignature andDigitalTransaction Management platform in the world. Our appoffersunlimited free signing as well as upgrade options for yourbusinessneeds. Change the way you do business today! UNLIMITED FREESIGNING| Sign documents on the go. • Step 1: Create yourcustomizedsignature directly on your device. • Step 2: Uploaddocumentseasily via email, Google Drive, DropBox, Box, Evernote,Salesforce,or photo scanning. • Step 3: E-sign your documents forfree with nomonthly limit. SEND & MANAGE AGREEMENTS | Send& managefiles straight from your device. • Step 1: Import filesto prepareand send out for signature directly from your device. •Step 2:Prepare your document with “Sign Here” tags that showpreciselywhere to sign, initial, or add additional information. Setthesigning order and workflow for multiple signers. DocuSignsupportsin-person and remote signing. • Step 3: Remind signers tosign witha single tap or void a document that has already been sentforsignature. • Step 4: Receive real-time push notifications whenadocument has been signed. E-SIGNATURE IS LEGAL & SECURE.•Legally binding agreements—DocuSign’s complies with the eSignAct.• Complete audit trail to see who signed when and where.•Documents are encrypted—safer and more secure than paper.•DocuSign is ISO 27001 SSAE16compliant.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inaddition to our free signing experience, we offer advancedfeaturesthrough our premium plans, take a look and see which planmight beright for you: Standard Plan • Send documents out forsignature. •Access to advanced fields including DocuSign’s mostpopular. •Manage signing on-the-go. Remind, void, in-personsigning, andreusable templates. Real Estate Plan • Send documentsout forsignature. • Powerful real estate features includingzipForm Plusintegration and web branding. • Managing signingon-the-go. Remind,void, in-person signing, and reusable templates.Personal Plan •Limited document sending. Send up to 5 documentsmonthly. • Accessto essential fields. Request signature, date, andname. • Reusabletemplates so you can standardize yourdocuments.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supportedfile types: • PDF • Word • Excel • Images (JPEG, PNG,TIFF) • Text +more Common documents to sign with DocuSign • NDAs •Sales contracts• Health care documents • Financial agreements •Waivers •Permission slips • Lease agreements For questions orfeedback emailus: mobilefeedback@docusign.com Find out more aboutDocuSign andelectronicsignatures:https://www.docusign.com/products/electronic-signature/how-docusign-worksSubscriptioninformation: Payment will be charged to Google Play atconfirmationof purchase. Subscriptions automatically renews unlessauto-renew isturned off at least 24 hours before the end of thecurrent period.Account will be charged for renewal within 24-hoursprior to the endof the current period, and identify the cost ofthe renewal.Subscriptions may be managed by the user andauto-renewal may beturned off by going to the user's accountsettings after purchase.No cancellation of the currentsubscription is allowed during activesubscription period.
LED Digital clock LWP 1.11
3 Steps
LED digital clock live wallpaper is a stylish digital clock withledeffect. The Digital clock live wallpaper have a Minimal clockstyle.This is highly customised simplistic wallpapers. LED digitalclocklive wallpaper contains date, time in 12/24 hour format,dayof weekwith minimal style. Customization for Clock colour andbackgroundcolour,have a color choice from color pallet. Features:* Clock textcolor changing facility available in Love digitalclock livewallpaper app. * Clock background color changingfacility availablein Love digital clock live wallpaper app. * Youcan also change thesize of the clock. * You can apply glow effectto the clock. * Youcan set stylish clock style for minimal digitalclock. * Timeformat: 12-hour / 24-hour. * Show/Hide: seconds,date, day of week.* You can also share this application to yourfriend via sharingoption.
Digital Call Recorder 3 3.147
DigitalSolutions
If errors are displayed on screen, or the volume is low, pleasetrya different source Complete Redesign from scratch,freead-supported with optional upgrade to PRO. The DigitalCallRecorder 3 has a lot of nice features: - Record callsautomatically- Background recording - Great NEW design - Batteryefficient -Activate recording from app, widget or on screen - Playtherecorded calls - Record on formats: 3gp, mp4, wav, mp3 -MP3settings: sample rate, bit rate - Change recording path to SDcardor any other folder. - Select different audio Sources -Deleterecorded items at once - Comments on recordings - Sharemultiplerecordings - Exclude contacts or record list -Filterincoming/outgoing calls - Pattern lock access - Free to tryPleasenote that on some devices: - Recording a call might not bepossible- Recording both conversations might be not possible -Bluetoothrecording both sides might not be available Please takethat intoconsideration when rating this application. Call recordingisillegal on some places, check the laws in yourcountries/statesbefore recording calls.
Digital Clock Seconds 1.1.0
Light Dot Net
Large digital wall clock with seconds, and options: *Accuratebattery level * Select color * 12 / 24 hour
Color Analog Clock-7 2.0
Style-7
Select any color and create unique analog clock. Use it aslivewallpaper, widget and application. To call menu run applicationortouch on widget and tap on the screen. Settings: * Size oftheclock; * Font for the clock; * Show the current date; * Showsecondhand; * Show digital clock; * Background and secondarycolors; *Use black color for date; * Keep screen on (forapplication only);* Time to speech by interval: 1, 5, 15, 30 or 60minutes.
Digital Compass Map 9.2.68
B2B App Mobile Studio
💎 Digital Compass Map was made for all those tricky situationssoyou won't get lost. When travel or lost your way then checkyourdirection by LED compass.💎 Digital compass map is digitalcompassfree with Google map and starts fast. It's the most preciseof allcompass app and supports high definition displays. Smartcompassfor android can be used for most of your outdoor activitiessuch astravel, picnics, camping, hiking or boating. Gps compassnavigationis a real compass, which shows device’s real-timeorientation tomagnetic fields and true north.💎 Digital compass mapis a tool tosearch bearings(azimuth) using the built-in magneticsensors. Andcompass's smooth and natural rotation is looks likereal compass.⚠Note********To run the digital smart compass app,your phone needsa sensor. Please check if your phone is supportedby themanufacturer. If you do not have a sensor, you will not beable torun my compass app and that is not our fault🔰 How to usecompass:Touse smart compass, hold your Android device flat, usejust like areal compass. Your device must have magnetic sensorinside to readearth magnetic field. If your device does not havemagnetic sensorcompass app will not work. Please don't write badcomments, it'snot our fault!🔰 Features:- Digital compass- Simple touse, use itlike a real compass- Professional design- Ability toswitch betweentrue and magnetic true north.- Magnetic and truenorth areavailable, the app automatically takes care of variation.-Displayhorizontal level- Display device slope- Display magneticfieldstrength- Display true heading- Display latitude,longitude-Display current location- Incredibly smooth movements- Nointernetconnection required.- GPS map and Google map.- Standard,Satellite,Terrain, Hybrid modes.- Location and distance tracking.-Showcalibration notification- Google map service- Languagesupportrange- It's compass free🔰 Language Digital compass mapsupports thefollowing languages: English, Spanish, Portuguese,Russian,Vietnamese, Indonesian, German and French ..🔰 SupportIf youhaveany problems installing or using the application, pleasecontactthe team developed applications via maile-mail:b2bappmobilestudio@gmail.com. We will contact you and solvetheproblem as soon as possible.If you like the app, please help me5star review. Thank you
Manual Car Driving 2.2
olzhass
In this Game: *Beautiful graphics *Car with real Physics*TrafficCar *Parking mode *Racing mode
Appdee ทีวีไทยแลนด์ 2
devanddev
แอพนี้เป็นการรวบรวมรายการทีวีของไทยทั้งจากดิจิตอลทีวีและเคเบิลทีวีมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันจัดเป็นหมวดหมู่เช่น สถานีเพลง สถานีฮิต เคเบิลทีวี ภาพยนต์เป็นต้นผู้ใช้แค่เพียงเลือกรายการที่ต้องการจากนั้นเปิดรับชมได้ทันทีแค่มีอินเตอร์เน็ตและเราได้ทำการทดสอบคัดเลือกว่าแต่ละสถานีรับชมได้จริงพร้อมแก้ไขรายการที่ไม่สามารถรับชมได้อยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ให้รับชมอีกมากมาย เช่นรายการดีจากยูทูป, วีดีโอจากโซเชียลและฟังวิทยุออนไลน์หมายเหตุหากสถานีใดต้องการให้นำช่องสัญญาณออกจากแอพพลิเคชั่นสามารถติดต่อเพื่อนำออกได้ทุกเมื่อและความเร็วในการรับชมขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตThis app is acollection of TV shows Thailand. Both the digital TVand cable TVcome together in one place. Organized into categoriessuch as musicstations, cable television stations, popular moviesand so on.Users simply select the item you want, then turnimmediate viewing.Just a comment We have tested and selected foreach station thathas been true. Items that can not be solved with awatch always.There are also other features to watch, like manygreat items fromYouTube, the video social. And Radio If a stationwants to bringoutput from application to application can be removedat any time.And speed to get up to speed Internet.
com.aura.ringtones.auradigital 9.0.8
Aura Ringtones
Aura Digital Ringtones is a Free Ringtones App and includesmorethan 100 free digital sounds. This app offers many andvarieddigital sounds of perfect quality. With this digital soundeffects,let your device become a source self-expression,inspiration andjoy. FEATURES ✔ Includes more than 100 sounds ✔Press the menu iconfor the options ✔ Mark as favorite ✔ Set asringtone, notification,alarm and assign to contacts  ✔ Easy touse UI Enjoy thesefree Digital Ringtones! Please feel free tocontact us for anyquestions. We regularly add ringtones and makethem available asfree updates.
X5 M40 and A5 Simulator 12.1
BOOM GAME
Enjoy unlimited entertainment with 24 different vehicles and 3maps.You will feel like a real driver. Thanks to the use ofsteeringwheel, button and sensor ... When you want, you can gaswith nos.Drop the drift into the city dust. Different drivingexperiences indifferent cities -Drive designed vehicles Availablemoney and driftsystem added. You can fold your money withaward-winning ads. Nowyou can drif to get and use the tools in ourgame. Save money bydrifting and buy new cars with your savings.-ABS TCS ESP Options.-Turbo. -Modified vehicles.
Electronic Digital Clock 1.0.9
EasyDevTools
Digital clock widget with wide settings. What is available:-Setting the background of the widget - Choice of fonts - Setthecolor display - Configuration format time 12/24 hours -Displaysthe date and day of week - Set an action when you click onthewidget (set alarm clock, launch settings ..) Widgetstretchable,its size can be adapted to any screenPlans to add: -Select thefont size
Digital Smart Compass 1.5.9
Badula
Digital Smart Compass is a real compass, which showsdevice’sreal-time orientation to magnetic fields with sensorcompass,Google map and GPS navigation. The best compass app to usewhenhiking, hill climbing, walking or for general outdoornavigationand map reading training. 👊👊👊 Download digital smartcompass now👊👊👊 🎀 Features 🎀 digital smart compass is a basiccompass app: _Compass for android shows you which direction. Thiscompass forandroid shows not only North, South, East and West butalso theazimuth and angle. _ Digital compass heading, cardinaldirectionand bearings are referenced to True North or MagneticNorth anddisplayed within a rotating display of the compass.digital smartcompass is a GPS navigation app: _ GPS compass findsyour actualposition (using GPS) and determines all geographicaldirections. _Aesthetic design of this sleek compass won’t distractfrom yourpriorities and will helps globetrotters to guidethroughout manyexciting adventures! _ Smart GPS compass app alsoallows you to setyour directions by rotating the bezel for easierand professionalnavigation. digital smart compass for Android is aneasy to usecompass map application. _ Smart compass show yourcurrent locationon map. You can search any place nearby you or cansearch anyaddress. _ Compass map app contain a basic guides of GPSmap searchadvice for the beginners. GPS map mobile enables you tosearch andbrowse different locations of countries, cities, etc. 👊👊👊Downloaddigital smart compass and experience now 👊👊👊 Note Thatmetallicobjects can distort the device's magnetometer readings andhencethe compass. To use compass for Android, your device musthavemagnetic sensor inside to read earth magnetic field. If yourdevice(SS galaxy J1, J2, J3, J5, J7...) does not have magneticsensorcompass app will not work. Please don't write bad comments,it'snot our fault! 🎀 Languages: Digital smart compass supportsthefollowing languages: English, Spanish, Portuguese,Russian,Vietnamese, Indonesian, German and French ... 🎀 Support: Ifyouhave any problems installing or using the app, please contacttheteam developed apps via mail e-mail badulamobile@gmail.com: .Wewill contact you and solve the problem as soon as possible. Ifyoulike the app, please help me good star review. Thank you
Thailand Post Track & Trace 2.3.4
Chatchai Horrungruang
โปรแกรม Thailand Post Track &Traceถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถติดตามตรวจสอบสถานะสิ่งของทางไปรษณีย์เช่นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS), ลงทะเบียน(Registred)โลจิสโพสต์ในประเทศ(LogisPost) และ พัสดุระหว่างประเทศ (InternationalParcel)ได้อย่างง่ายดาย *** หมายเหตุฟังก์ชั่นการสแกนบาร์โค๊ดแนะนำให้ติดตั้ง Application "BarcodeScanner" เพื่อใช้งานร่วมกัน*** *** ฟังก์ชั่นแผนที่ในโปรแกรมใช้ความสามารถของ Google Mapดังนั้นจะต้องเป็น Android 4.0 (ICS)ขึ้นไป จึงทำงานได้ ***คุณสมบัติ -สามารถติดตามตรวจสอบสิ่งของได้หลายชิ้น และแสดงสรุป“สถานะ”ล่าสุดของสิ่งของแต่ละชิ้นได้ที่หน้าจอหลักทำให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการติดตามสิ่งของ-สามารถกำหนดชื่อของบาร์โค้ดสิ่งของแต่ละชิ้นเพื่อง่ายต่อการจดจำ-สามารถแสดงชื่อผู้รับรวมทั้งลายเซ็นต์ผู้รับหากผู้รับมีการเซ็นต์ผ่านอุปกรณ์พกพาเมื่อรับสิ่งของ-สามารถแสดงแผนที่เพื่อแสดงเส้นทางการเดินทางของสิ่งของบน GoogleMap(ต้องเป็น Android 4.0 ขึ้นไป) -ลดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูลบาร์โค้ดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบเมื่อมีการกรอกหมายเลขบาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน-โปรแกรมรองรับการแสดงผลทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ-สามารถป้อนข้อมูลรหัสบาร์โค๊ด ผ่าน Barcode Scanner App ในGooglePlay (เฉพาะอุปกรณ์ที่มีกล้องหลัง) - ไม่มี โฆษณา-แจ้งเตือนอัตโนมัติ (PushNotification)โดยการกดค้างที่รายการสิ่งของที่ต้องการแล้วเลือกเปิดแจ้งเตือนอัตโนมัติ***สถานะสิ่งของที่แสดงนำมาจากฐานข้อมูลเดียวกันกับบนWebsiteทั้งนี้สถานะนำจ่ายจะไม่ได้แสดงในทันทีเพราะต้องรอให้เจ้าหน้าที่กลับมาที่ทำการไปรษณีย์เพื่อบันทึกผลนำจ่ายก่อน***ThailandPost Track & Trace program is designed to facilitatethe users.Be able to monitor the status of postal items such asexpress mail(EMS), registration (Registred) Logistics posted in(LogisPost) andinternational parcels. (International Parcel)easily. *** NOTEfunction to scan the bar code. To installApplication "BarcodeScanner" for sharing ***. *** Function mapprogram. The ability ofGoogle Map, so must be the Android 4.0(ICS) or higher to run. ***property - To monitor multiple piecesof articles and summary"status" of each item on the main screen.Makes users moreconvenient to keep track of it. - You can assign aname to eachitem's bar code is easy to remember. - You can displaytherecipient's name The signature of the recipient If therecipient hasto sign when receiving goods via mobile devices. -Can show the mapto show the travel routes of articles on GoogleMap (Android 4.0 orhigher is required). - Reduce errors in fillingbarcode. To helpusers get to know when to enter the barcode numberthat is not alegal standard. - Software support for both Thailandand English. -Code bar code input via Barcode Scanner App onGoogle Play (onlydevices with camera). - No ads - Automaticnotifications (PushNotification) by pressing and holding the itemyou want. Then turnautomatic alerts *** Indicates the status ofarticles taken from thesame database on the Website may be paidstatus will not showimmediately. You have to wait for an officerto the post office tobe paid before recording ***.
com.starvision.drivinglicence 4.6
StarVision
*** New!! ปรับปรุงข้อมูลการสอบใบขับขี่ 2562 *** -สอบใบขับขี่2561DrivingLicence เปลี่ยนชื่อเป็น สอบใบขับขี่2562DrivingLicenceรวบรวมขั้นตอนการสอบใบขับขี่รูปแบบใหม่อย่างครบวงจร-พื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ - เอกสารที่ใช้ในการสอบ-ระเบียบการสอบ - แนวข้อสอบ กฎหมายจราจรเครื่องหมายจราจรมารยาทการใช้รถใช้ถนนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ -เทคนิคการสอบอย่างไรให้ผ่าน(Tips&Tricks) -คลิปวิดีโอท่าสอบปฏิบัติ - การเลือกสถานที่สอบ-สามารถจองคิวใบขับขี่ผ่านแอพได้ -ฝึกทำข้อสอบทั้งแบบทำเป็นชุดและแบบตะลุย 50 ข้อ -รอบรู้ใบขับขี่(ความรู้หลังจากได้รับใบขับขี่ อาทิ กฎหมายเมาแล้วขับอัตราค่าปรับการต่ออายุใบขับขี่ ฯลฯ) - ระบบRankingที่จะบอกว่าคุณพร้อมที่จะไปสอบหรือยัง - ข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา*** New!! Update driving license information 2562 *** - Drivinglicenseexamination 2561 DrivingLicence Change the name to Driver'slicensetest 2562 DrivingLicence Compile the complete new driver'slicenseexamination procedure. - Basic driving of cars andmotorcycles -Documents used in the exam - Examination regulations -Examinationguidelines for traffic laws, traffic signs Courtesy ofusing a carusing the road Car and motorcycle laws, etc. - How topass the examtechnique (Tips & Tricks) - Video exam video -Selection ofexam locations - Can book a driver's license queuethrough the app- Practice in exam preparation in both sets anddabble, 50 items -Knowing the driver's license (Knowledge afterreceiving a driver'slicense, such as drunk driving laws, fines,renewal of drivinglicenses, etc.) - Ranking system that will tellwhether you areready to take the exam or not - Updated informationat all times
Big Digital Clock 1.1.1
andreas1724
The digital clock shows the time using the the whole screenwidth.-You can adjust the colors.- Showing the seconds isoptional.- Everyscreen orientation is handled.- AM/PM-mode is readfrom the systemsettings.- The clock can move around the screen topreventburn-in.Thanks to Margaritov for his colorpicker and Torinakforhis 7segment font.
วันมงคล 2562 - ปฏิทิน 2562 2.3
SmileApps
ปฏิทิน 2019 วันพระ วันหยุด ฤกษ์มงคล บันทึกนัดหมาย**วิธีการอัพเดทแอพเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้ข้อมูลกิจกรรม /ตารางนัดหมายที่ผู้ใช้บันทึกไว้ในเครื่องไม่สูญหาย คือ ให้กดปุ่ม“อัพเดท” บนหน้าPlay Store เท่านั้น แอพ วันมงคล - Calendar 2019เป็นแอพ ปฏิทินไทยปฏิทินฤกษ์มงคล และ ปฏิทินจีน 2562 ที่ช่วยบอกฤกษ์มงคล ฤกษ์ดี วันดีฮวงจุ้ยดี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงานเปิดกิจการ ซื้อรถ วันสำคัญของไทยแสดงเทศกาลสำคัญต่างๆวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพระ บันทึกการนัดหมาย เวลาในปฏิทิน -ดูปฏิทินได้หลายวิธี - ปฏิทินวันหยุด , ปฏิทินวันสำคัญไทย,ปฏิทินวันสำคัญจีน , ปฏิทินฤกษ์ดี , ปฏิทินฤกษ์มงคล-ปฏิทินจันทรคติจีน - ปฏิทินจันทรคติไทย ข้างขึ้น ข้างแรม-ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ออกรถใหม่ ฤกษ์เปิดกิจการฤกษ์เปิดร้านค้าฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ในแต่ละเดือน - ดู ฤกษ์ดีประจำเดือนเช่น ฤกษ์ดีมกราคม 2562 - วันดี วันชง ปีที่ไม่ถูกกัน 12 เดือน ปี2562 -ปฎิทินวันพระ 2562 - วันสำคัญไทย วันสำคัญทางพุทธศาสนาเทศกาลสำคัญ -วันสำคัญจีน วันไหว้ วันตรุษจีน วันสารท เทศกาลกินเจ-วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ - ระบบแจ้งเตือนวันพระ และ วันหยุด-ระบบปฎิทินกิจกรรมของคุณ บันทึกกิจกรรม เช่น การนัดหมายต่างๆจดบันทึกโน๊ต ตารางเวลา ของคุณลงในหน้าปฏิทินของแอพ**ข้อมูลในปฏิทินอัพเดททุกปี Calendar 2019, the auspiciousday,auspicious holidays, appointment notes ** How to update thenewversion of the app In order to keep the activity /scheduleinformation that the user saved on the device is not lost,simplypress the "Update" button on the Play Store page. App OneMongkol -Calendar 2019 is a Thai calendar app, auspicious calendarandChinese calendar 2562, which helps to tell theauspiciousauspicious good day, good feng shui, suitable for thosewho arelooking for auspicious new home, marriage, business opening,buyinga car, important day. Of Thailand Show various importantfestivalsPublic holidays, pastoral days, appointments, calendartimes - Seehow many calendars - Holiday calendar, Important Thaicalendar,Chinese important calendar, Auspicious calendar,Auspiciouscalendar - Chinese lunar calendar - Thai lunar calendar-Auspicious wedding day, new car Auspicious businessAuspiciousopening shop Auspicious times for a new home each month -Seeauspicious times, such as good auspices, January 2019 - OneDeeChong Year 12 months, 2019 - Calendar of the Buddha's Day 2562-Thai important days, important days in Buddhism,importantfestivals - Chinese important day, pay homage to ChineseNew Year,festive day, vegetarian festival - Holidays Nationalholiday -Notification system for monks and holidays - Your eventcalendarsystem Record activities such as appointments, note notes,yourschedule in the app's calendar page. ** Calendar informationisupdated every year.
Galaxy Gift 8.1.1
Samsung Thailand Apps
แอปพลิเคชันนี้ใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนซัมซุงในประเทศไทยเท่านั้นไม่สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟแอนดรอยด์ยี่ห้ออื่นๆSamsung Thailandofficial privilege application for every SamsungGALAXY users toenjoy exclusive offers and privileges from shops andrestaurantsnationwide on their Samsung GALAXY phones runningAndroid OS.**This app is available for Thai Samsung smartphoneonly,unavailable for other smartphone brands and othercountries.Powered by Buzzebees (BzBs)
OISHI 6.5.3
ADAPTER DIGITAL
ร้อนนี้ โออิชิ เท่านั้น ให้คุณเลือกฟินกับรางวัลใหญ่ กดเลือกกองทัพรถ100 คัน หรือ ทริปโอกินาวา 100 คน กับ GMM ทีนไอดอลส่งรหัสผ่านโออิชิแอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์เท่านั้นเครื่องดื่มชาเขียว ร้านอาหารและอาหารพร้อมทานในเครือโออิชิมีสิทธิ์ลุ้น จำนวน 150 รางวัล มูลค่า27 ล้าน!!! 20 ก.พ. 2562 -31พ.ค.2562
TrueID : Free online TV, Sports and Movies 2.20.1
Enjoy the exclusive content and privileges at TrueID, Thebestentertainment application that allows you to enjoy both localandworld class entertainment contents and enjoy privileges in oneapp.Free-to-use for all mobile operators! It’s all easy-to-use inoneapp. Entertainment list: Sports: Enjoy 2018 - 2019 EnglishPremierLeague, Thai League, J League, European League, totally 10Leagueand 7 cups with full HD resolution. Including other livesports andsport updates i.e. NFL, NBA, Volleyball, Badminton,Boxing. Moviesand Series, and TV Programs: Enjoy more than 3,000stories ofmovies; Hollywood, Asean films and Thai films, Thaidramas, Series,TV shows and animation movies. With a la carte newmovie rentaloption. Special for True customers, simply redeemTruePoints forfree movie rental ticket. Free online TV channels orqualityprograms up to 97 TV channels. Support Google Chromecast.Music:Listen to popular music from all around the worldLifestylearticles and clips Get updated with articles; news,travels, womanlifestyles, horoscope, health & fashion, andentertainmentgossip. And able to enjoy famous and in-trend onlineVDO clips i.e.from youtube. Other than simple access to Worldclassentertainment, True customers can enjoy variety of privilegesfromTrueyou point collection program.  By redeeming TrueYou /TruePoint privileges simply via TrueID App i.e. special discountsatparticipating restaurants, special promotions at 7-eleven andotherpartners. To ensure we can continue bring you this servicewithoutcharge, you may see some in app advertising. Contact us forourservice enquiries, pls call our 24 hours customer service centerat1242 or via True iService anytime.
Analog Clock Live Wallpaper 111.4.4
Digital World's
Analog clock as application, live wallpaper Clock supports12/24time format and dispaly month and day of the week and digitaltimealso using too current device time. here are two color choicesolidand gradient style. * Size of the clock. * Show hand ofsecond. *Show the current date. * Select primary and secondarycolors. *Show day of week. * Show current date. * Horizontal andverticalalignment of analog clock. * Change Potion Of Clock. *DifferentChoice of analog clock dial (numerical analog clock ,Roman analogclock , Without any number or roman number) * BatteryLevelIndicator * You Can Select New Dial Style Of Clock * AndAlsoSelect A Space On Screen Of Clock How to use: To selectthisWallpaper, Long Press the Home Screen > Choose Livewallpaper> and select this application > Click "Set asWallpaper".
Digital Star - gifts in games 1.30.6
DigitalStar.Cards
We gather gifts, deals and bonuses for games, movies, e-booksandonline music. Simply install a free Digital Star app toreceivegifts in your favorite services. No in-app purchases!Digital Star,DigitalStar, bonus, bonuses, gifts, deals, deals ongames, bonusesin games, free gems, loyalty card
แต่งรูป พิมพ์บนภาพ 1.12.28
Smarty Appo
เราได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่สามารถแก้ไขข้อความสีแบบตัวอักษรได้ตลอดเวลา ถ้าต้องการใช้เวอร์ชันใหม่โปรดดาวน์โหลดชื่อแอป "แต่งรูปพิมพ์บนภาพ เวอร์ชันใหม่"โดยเข้าไปยังเมนูแอปอื่นๆของผู้พัฒนา...หากพอใจในเวอร์ชันนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการใช้งานจ้า... ☺แต่งภาพพิมพ์ข้อความบนรูปภาพ> กดส่งเฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรมและแอปโซเชียลอื่นๆได้เลย..ง่ายฝุดฝุด ใช้ง่าย และดีฝุดๆ ไม่โหลดไม่ได้แล้ว... จ้า... ♥ใช้ง่ายฝุดๆ ใช้เพียงนิ้วเดียวเท่านั้นก็จัดการได้ทั้งหมด ♥มีรูปแบบตัวอักษรให้เลือกมากกว่า50แบบ+และจะเพิ่มให้อีกอย่างต่อเนื่อง♥ถ่ายรูปด้วยกล้องในมือถือของท่าน หรือ เลือกรูปภาพจากอัลบั้มภาพ♥พิมพ์ข้อความบนรูปภาพ ตามใจชอบ ♥ กดส่งไปยังFacebook,Line,Instagram, BeeTalk, WhatsApp,Wechat,Twitter,Google+และอ่ื่นๆอีกมากมาย ♥พิมพ์ข้อความได้หลายบรรทัดสามารถใส่ข้อความได้ไม่จำกัด ♥สามารถปรับขนาด, หมุน,เคลื่อนย้ายข้อความไปยังที่ต่างๆ บนภาพ ได้ง่ายด้วยนิ้วเดียว!! ♥สามารถเลือกสีตัวอักษรได้ตามใจชอบ ผสมสีเองได้เลย♥สามารถใช้รูปภาพEmoji แทรกลงในข้อความ เพื่อตกแต่งภาพได้ตามอารมณ์ของท่าน ♥เซฟเก็บรูปภาพที่ชื่นชอบไว้ในคอลเล็กชั่นส่วนตัวแล้วเข้าไปดูรายการที่ชื่นชอบโดยการเข้าแท็บ'รายการที่เซฟ(collection)'...ขอบพระคุณที่ใช้งานจ้า... ♥ถ้าถูกใจโปรดกดเรทให้คะแนนแอปนี้ด้วยจ้า♥ We have developed a newversion that can modify the text color,font at any time. To usethe new version Please download the appname "drawing printed onthe picture. The new version " On the menuOther apps Developer's... If satisfied in this version I'm thankfulfor ... ☺ pictureprinted text on the image> click Facebook,Male, Instagram andother social app yet .. Easy to dust off thedust Easy andrefreshing environment, then it does not load ... Ja... ♥ easy todust off using only one finger only. It handled all ♥has formedover 50 characters to choose from and would be added toanothercontinuously. ♥ pictures with the camera on your mobilephone orselect a picture from the photo album. ♥ printed text onthe imageyou like. ♥ click to Facebook, Line, Instagram, BeeTalk,WhatsApp,Wechat, Twitter, Google+ and many others. ♥ print multiplelines oftext You can add unlimited ♥ can resize, rotate, movemessages todifferent places on the images easily with one finger !!♥ You canselect font color you like. I have mixed colors ♥ can useEmojipicture Inserted into the text To decorate it according toyourmood. ♥ Save favorite pictures in private collections. Then toseethe favorite list by logging tab. 'Safe list (collection)'....Thanks to the bright ... ♥ If you like the app, please pressRatethis Story ♥.
งานฝีมือ 3.6
PIMARN APIPATTANAMONTRE
แอพพลิเคชั่นนี้ออกแบบเพื่อสนับสนุนในยุคดิจิตอล โดยมีฟีเจอร์หลักคือ-ระบบสมาชิก - ระบบจัดการการสั่งสินค้า - ระบบการชำระเงิน-ระบบการส่งสินค้า - การแจ้งเตือน The app is designed tosupportapplications in the digital age. The key feature is - Member-Order Management System - Payment System - Delivery System-Notifications
Real Tasbeeh Counter 2.2
Gerçek Zikirmatik
Real Digital Tasbeeh is a digital version of tasbih / tasbeehthathelps muslims dzikr activity.Digital Tasbeeh Counter Pro (Free)isa simple app which allows you to count/tally any activity youwish.Can be used for Tasbeeh (prayer) or just general counting likeatally counter.Real Digital Tasbeeh should be used for prayingandmaking yourself closer to Allah SWT. As use like a Tasbeeh,thisapplication helps you to count your zikir which is beingdone.RealDigital Tasbeeh Counter stores the value even afterexiting. Idealto use as a Digital Tasbeeh.Tap count button on thescreen to startcounting.Press reset button to reset counter.*Elegant and simpledesing.* Changeable Themes.* Click sounds (can beturned off).*Stores the result even after exiting.* Night mode.(With L.E.D.button)
Digital Tasbeeh Counter 2.0
Sewapp
You can save your tesbihat with smart dhikr application whichisdesigned as real tasbeeh counter that looks like a ring. Youcanuse the mobile dhikr application for the names of ALLAH(c.c),Salat-ı Tefriciye and for Salaah Tesbihat. Tasbeehapplication willrecord your all dhikrs.Even you close DigitalTasbeeh Counter, thenumber of the dhikr will not erased. When yourestart theaplication, the dhikr number will appear on the screen.You shouldpress the button to pulse the number.You can save yourdhikrs asthe number of dhikrs, date and the name of the dhikrs topress thesave button. You don 't have to check the screen, becausedigitaltasbeeh counter app will give you vibration warning.DigitalTasbeeh Counter has three buttons basically: counter button,savingbutton and pulse button.You can adjust the vibration orcoloursfrom the buttons top on the screen. In addition to savethebattary, you can use the application on night mode. DigitalTasbeehCounter is free and you won't see any advertisementduringdhikr.Specifications✔ Even you close the aplication, youneverloose the numbers of the dhikrs untill you press the pulsebutton.✔You can save your all dhikrs with the names and dates.✔ Youcancustomize Digital Tasbeeh Counter with themes.✔ Theapplicationwill save the energy by the help of night mode option.✔You candhikr with out check the screen by the help of vibration(you canclose the vibration).✔ You can check your ex dhikrs byname, dateand numbers.
True4U 2.8
True4U กีฬาสด บันเทิงดี ช่อง24 ทรูโฟร์ยู “MobileApplication”เดียวที่ให้คุณครบทุกความบันเทิง มากกว่าการดูทีวี ด้วยfeature เด็ดๆผ่าน 4G/3G/Wifi บนมือถือและ Tabletได้ทุกที่ทุกเวลาดังนี้ -ชมรายการสดคุณภาพระดับ HD -ดูย้อนหลังซีรีส์เรื่องโปรด -ร่วมสนุกกับกิจกรรมไปพร้อมๆกับหน้าจอทีวีพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย-ไม่พลาดทุกข่าวสารและรายการโปรดที่สามารถตั้งเตือนได้ด้วยตัวคุณเองTrue4Ulivesports entertainment good four channels 24 through the"MobileApplication" that provides you all the entertainment. ThanwatchingTV with a cool feature 4G / 3G / Wifi Mobile and Tabletanywhere atany time as follows. - Watch the livebroadcast-qualityHD. - Please see the last series. - Toenjoy activitiestogether. TV screen Chance to win prizes - Donot miss anynews and favorites can set reminders for yourself.
net.iknowasia.speakenglish 2.5
iKnowAsia
สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นทีใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้ง่าย นำไปใช้ได้จริงแบบมีเสียงให้ฝึกพูดตามแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นำไปใช้ได้อย่างสะดวกอัพเดทคำศัพท์ ประโยค ใหม่ๆสม่ำเสมอ * เหมาะสำหรับ Android Version4.4 ขึ้นไปครับถ้ารุ่นตำ่กว่านี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้นะครับEnglishconversation English primary Used daily For those interestedinlearning to put into practice. A voice to speak on Categories tobeused easily. Update your vocabulary with new uniform. *Suitablefor Android Version 4.4 or higher, if not lower, can playaudiofiles on it.
Police i lert u 3.3.1
Arunsawad Dot Com Co. Ltd.
Police i lert u เป็น MobileApplicationสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยสามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัวภาพถ่ายเวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ ไปยัง WarRoomซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องตลอดเวลา 24ชั่วโมงและจะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือและให้บริการได้ทันทีประชาชนสามารถติดตั้งลงใน smartphone ได้ฟรีไม่มีค่าบริการใดๆ