/
(4.0/5) ()

دەربارە

App Information Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization

 • App Name
  Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization
 • ناوی پاکەیج
  lfprodev.xposed.xstana
 • Updated
 • قەبارەی فایل
  Undefined
 • پێویستی بە ئەندرۆیدە
  Android
 • وەشان
 • گەشەپێدەر
 • دابەزاندن
  -
 • Price
  خۆراییە
 • هاوپۆڵ
 • گەشەپێدەر
 • Google Play Link

مێژوی فایلی ئاپ Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization

Select Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization Version :
 • 2.4.7 (122)
 • 2.2.1 (100)
 • 2.2.0 (99)
 • 2.1.9 (97)
 • 2.1.8 (96)
 • 2.1.6 (93)
 • 2.1.5 (92)
 • 2.1.4 (91)
 • 2.1.3 (90)
 • 2.1.2 (89)
 • 2.1.1 (88)
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.4.7 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2017 /11/14
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 9c923fb6c2b548492f9d7f779c5a8826cefd4498
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.2.1 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2017 /4/30
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: ca29f7b402d74172abe19a9fbda92b45fd7b340f
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.2.0 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2017 /4/20
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 491ca310a4258597e6938901c099052ecf8f7ce5
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.9 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2017 /2/2
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 40c0163c5de9f5c4f0676ce6c481796448b3a46d
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.8 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /10/20
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 20f84fad4319225848efe80853417185862b9a75
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.6 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /8/8
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: bc3bb30a59399ead991e625b82d6be992317664e
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.5 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /5/19
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: a009985c91bb0ea8422d83080df2f6622509b9ae
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.4 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /4/23
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.3 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: c5538eecbf4da9e449a94a28c7d17e7d6d689e2a
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.3 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /4/8
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.3 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 22481134345f7ffb91cb83b74eff8b4e5e648cd6
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.2 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /2/1
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.3 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: b4a86579af231b540e81239184fa4b0fdd16efbc
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390
 • Xstana - Navbars & StatusbarsLF.PRODEVPersonalization 2.1.1 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /1/16
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  قەبارەی فایل: 3.3 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 4b51cef44e670b91bf4e3c4147f7c3471f246f3e
  APK Signature: 39f02c8d332051a9754c917b472a3254c8667390

Top Apps درێژە...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value