1.1 / May 28, 2018
(3.9/5) (1392)

Description

Stań się największą kropką na planszy!Stwórz swoją postać,wybierając spośród różnych skórek.Rośnij, zbieraj Kubusiowe łapki ipochłaniaj kropki innych graczy. Nie pozwól, aby ktoś wchłonąłCiebie!Zwiększ swoje szanse na wygraną korzystając z ulepszeń,dzięki którym możesz się teleportować do losowego miejsca naplanszy, zwiększyć prędkość czy pomnożyć liczbę zgromadzonychpunktów razy 2.Dobra zabawa gwarantowana. I kropka.Become thegreatest dot on the board!Create your character, choosing from avariety of skins.Grow, collect Pooh's feet and absorbed dots otherplayers.Do not let anyone absorbed you!Increase your chances ofwinning by using the improvements through which you can teleport toa random place on the board, increase the speed and multiply thenumber of accumulated points 2 times.Great fun guaranteed.And dot.

App Information Kubuś i Kropka

 • App Name
  Kubuś i Kropka
 • Package Name
  com.maspex.kubusikropka
 • Updated
  May 28, 2018
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k .
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link
Loading...

MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k . Show More...

Topjoy Napi kupak 1.0.20 APK
Itt a napi Topjoy kupaküzeneted! Végre minden nap megnézheted atelefonodon, hogy mit üzen Neked aznapra a Topjoy kupakja! 1.Minden nap új üzenet a kupakban Neked!2. Megoszthatod a barátaiddalFacebookon, Twitteren vagy e-mailben.3. Az alkalmazáson belülkiválaszthatod a neked leginkább tetsző háttérképet.4. Azarchívumban pedig később visszanézheted a korábbikupaküzeneteidet.Here is the daily cap Topjoy message! You cancheck out all day on your phone, what is the message that youTopjoy cap for the day!1. Every day new message in the cap foryou!2. You can share with your friends on Facebook, Twitter oremail.3. You can choose the one you like best wallpaper in theapplication.4. The archive was later to watch the previouskupaküzeneteidet.
Kapsel 2.0.10 APK
Siema! Tu Kapsel od Tymbarku!Poznaj najnowszą wersję mojejaplikacji! Codziennie możesz wylosować nowe hasełko i sprawdzić comam Ci do powiedzenia. Każde z hasełek zapisze się w Twoimarchiwum, a gdy tylko zechcesz, możesz porozmawiać ze znajomymiprzez specjalny Kapselkowy komunikator!Poznaj zaskakujące tła,zdobywaj punkty* i sprawdzaj statystyki swoich aktywności albotwórz własne kapsle z hasełkami i dziel się nimi ze znajomymi.*Starsze archiwa po ściągnięciu nowej wersji Kapsla ulegnąusunięciu.Hey! Here Cap from Tymbark!Meet the latest version of myapplication! Every day, you can draw new hasełko and see what youhave to say. Each hasełek down in your archive, and whenever youwant, you can chat with friends through a special Kapselkowycommunicator!Meet surprising background, earn points * and checkthe statistics of their activity or create your own caps hasełkamiand share them with your friends.* Older archives after downloadingthe new version caps are deleted.
Kapsel Run 2 Challenge 2.4 APK
Mam dla Was trochę nowości. W aplikacji pojawią się dwie noweminigry. Żeby je odblokować musicie zebrać na trasie złoty lubsrebrny kapsel.Srebrny Kapsel otwiera grę, w której ścigacie się podrewnianych pomostach, złoty pozwala poszaleć na kajcie. Wminigrach możecie zdobyć dodatkowe diamenty wymienialne na PowerUp’y lub nowe postaci.Pośpieszcie się, Kapsel czeka!Daj się porwaćnowej grze z Kapslem w roli głównej. Czeka na Ciebie masazmian!Kapsel zyskał kilkadziesiąt nowych stylówek! Wybierz swojąulubioną! Przygotowaliśmy masę powerupów, które całkowicie zmieniąrozgrywkę, w tym niektóre ściśle powiązane z superkonkursami.Rywalizuj z pozostałymi graczami i walcz o nagrody.Czeka na Ciebie ogromna masa super gadżetów! Chcesz, żeby Twójkapsel wyglądał jak superbohater? Nic prostszego! Zbieraj kody spodetykiet Tymbarka, dzięki którym zdobędziesz diamenty. Wymienisz jena super przebrania dla Twojego bohatera lub specjalneulepszenia!Oczywiście w Kapsel Run 2 nie mogło zabraknąć mini gier.Znowu rozbudzisz swoje szare komórki w zabawie z hasełkami spodkapselków Tymbark.Jest coś co sprawi, że frajda z gry jeszczewzrośnie. Kapsel będzie pędził po piasku lub po wodzie! W nowejodsłonie możesz biec pomiędzy leżakami, pontonami i innymiprzeszkodami pokonując je slalomem, skokiem lub wślizgiem. Cześćtrasy wiedzie przez spienione fale przy plaży. Tam będziesz ślizgałsię na desce, dzięki której omijanie przeszkód będzie jeszczebardziej efektowne. Czekają na Ciebie również zmiany, któresprawią, że rywalizacja będzie jeszcze ciekawsza. Wprowadziliśmymaksymalny level, który może osiągnąć gracz. Dzięki temu szanse sięwyrównają.Kapsel Run 2 to również nowa lepsza grafika. Postaraliśmysię by gra była jeszcze atrakcyjniejsza. Zmianie uległ równieżinterfejs, tak by stać się jeszcze bardziej przyjazny iprzejrzysty. Kolejną nowością jest muzyka, która będzie umilać Ciczas spędzony z Kapslem. Zmiany dotknęły również sterowanie, przezco ruchy Kapsla są bardziej płynne, a on sam sprawniej reaguje naTwoje gesty.Nie zwlekaj! Pobierz grę i daj się ponieść emocjom!Kapsel i przyjaciele czekają! RUN!I have some news for you. In theapplication, there will be two new mini-games. To unlock it youhave to collect from gold or silver cap.Silver Cap opens a game inwhich you race around the wooden bridges, gold can revel in thekiting.In the mini-games you can earn additional diamondsexchangeable for new power ups or form.Hurry up, Cap awaits!Letyourself be carried away by a new game with caps in the lead role.Waiting for you weight changes!Cap gained dozens of new stylówek!Choose your favorite!We have prepared a mass of powerups that willcompletely change the game, including some closely related to thegreat competitions.Compete with other players and compete forprizes. Waiting for you huge mass of cool gadgets!Want your caplooked like a superhero? Nothing easier! Collect the codes fromlabels TYMBARK, so that you get the diamonds. Replace them on thegreat costumes for your character or special upgrades!Of course, inCap Run 2 could not miss the mini-games. Again, you awaken yourbrain to play with hasełkami from kapselków Tymbark.It is somethingthat will make the game more fun to grow. The cap will be spedthrough the sand or water! In the new version you can run betweensunbeds, dinghies and other obstacles defeating them slalom,jumping or sliding tackle.Hi route leads through the surf at thebeach. There will be slipped on the board, through which overobstacles will be even more effective.They are waiting for you alsochange, so that the competition will be even more interesting. Weintroduced the maximum level that can be achieved player. As aresult, the chances to equalize.Cap Run 2 is also a new improvedgraphics. We've made sure that the game even more attractive. Theinterface has been changed so as to become even more friendly andtransparent. Another novelty is the music that you will makepleasant time with caps. The changes also affected the control,which caps the movements are smoother, more efficiently and heresponds to your gestures.Do not delay! Download the game and getcarried away!Cap and friends are waiting! RUN!
Gry Kubusia 1.4.6 APK
Weź udział w Kubusiowych grach i zabawach! Wytęż swoją wyobraźnię,refleks i pamięć.Już teraz Twoje dziecko może wkroczyć w bajkowąkrainę gdzie czekają na niego trzy gry.Wirtualna zabawa w robieniesoku z pysznych owoców i warzyw nauczy naszych milusińskich, że sązdrowe i w pełni naturalne.Kolejnym krokiem będzie zaprojektowaniefantazyjnej etykiety na butelkę. Korzystając z bazy dodatków lubwstawiając własne zdjęcie dzieci będą rozwijać wyobraźnię, by wkońcu podzielić się swoim małym projektem ze znajomymi na portaluFacebook.Nie zwlekaj, Kubuś czeka na Twoją pociechęTake part ingames and activities Kubusiowych! Exercise your imagination,reflexes and memory.Right now your child can enter the fairytaleland where waiting for him three games.Virtual fun in makingdelicious juice from fruits and vegetables to teach our little onesthat are healthy and completely natural.The next step will be todesign a fancy label on the bottle. Using the base additives or byinserting your own photo of children will develop imagination, tofinally share my little project with your friends on Facebook.Donot hesitate, Winnie waiting for your comfort
Queen's 2.0.9 APK
Свали си последната версия на моето приложение! Всеки ден ти можешда си теглиш ново послание и така да видиш, какво искам да ти кажа.Всяко послание ще се запазва в твоя Архив*.Освен това, по всяковреме можеш да си чатиш с приятели през специален Капачкакомуникатор!Избери си изненадващо готин тапет, събирай точки и сипроверявай статистиката на активностите или създавай свои собственипослания върху капачка и ги споделяй с приятели. *След свалянето нановата версия, посланията от капачките в старите архиви сеизтриват.Download the latest version of my application! Every dayyou can withdraw your new message and so to see what I say. Eachmessage will be stored in your archive.Furthermore, any time youcan chat with friends through a special cap Communicator!Choose asurprisingly cool wallpaper, collection points and check yourstatistics activities or create their own messages on the cap andshare them with friends.* After downloading the new version, themessages of the caps in the old records are deleted.
Kubuś Klocki 1.4 APK
Gra polega na układaniu różnych figur z rozsypanych klocków.Przesuwając kolejne klocki na swoje miejsca można zbudowaćsamochód, samolot i wiele innych rzeczy.- gra dla dzieci- wiekgraczy: + 3 lata- podczas gry dziecku towarzyszy lektor- poułożeniu figury, gracz wchodzi na wyższy poziom- kolejne poziomy tocoraz trudniejsze figury złożone z większej ilości elementów-wartość edukacyjna: gra rozwija spostrzegawczość i dokładność- pokażdym poziomie gracz decyduje, czy chce grać dalejThe gameconsists in laying the various figures of the scattered blocks. Bymoving the blocks next to their seats, you can build a car, planeand many other things.- game for children- players age: 3 years +-during the game the child is accompanied by teacher- after layingfigures, the player enters the next level- the levels become moredifficult figure composed of several elements- Educational value:The game develops perceptiveness and accuracy- the level of eachplayer to decide if he wants to keep playing
Gry Kubusia 2 1.0.12 APK
Kubuś wraca z drugą częścią popularnych gier dla dzieci! Tym razemnajmłodsi będą mogli rozwijać swoją wyobraźnię i umiejętnośćlogicznego myślenia dzięki interaktywnym puzzlom oraz zabawie zdźwiękami.Wyjątkowa grafika wprowadzi je w bajkową krainę, w którejjuż teraz czekają na nie dwie niesamowite gry.Winnie back with thesecond part of popular games for the kids!This time, the littleones will be able to develop their imagination and logical thinkingthrough interactive quizzes and play with sounds.Unique artwork putthem in the fairytale land, which is already waiting for no twoamazing games.
Magiczne Magnesy 1.2 APK
W Magicznych Magnesach razem z Puchatkiem odkrywasz tajemniceświata! W ośmiu fascynujących grach podbijasz kosmos, dowiadujeszsię jak to jest, że wieje wiatr, sprawdzasz ile zdoła przyciągnąćwielki magnes...Puchatek łączy Twój świat ze światem wirtualnym,ukazując Ci niezwykłe zjawiska, które otaczają Cię na co dzień. Czywiesz, kiedy ręka wydaje się mokra, choć jest zupełnie sucha?Zastanawiasz się czasem skąd się bierze wiatr? Puchatek pokaże Ciniezwykłe eksperymenty, które wykorzystasz w grach. Poznasztajemnice powstawania planet, dowiesz się dlaczego rzeczy nielatają bezwładnie w powietrzu oraz dlaczego jeden rzuca piłkąmocniej, a inny słabiej. Puchatek pokaże Ci tricki związane zodbijaniem dźwięku w przestrzeni i na swoich stopach wytłumaczydlaczego gorące parzy! Dowiesz się także jak to jest, że w ogólewidzimy to co nas otacza. Szukaj wszystkich 8 Magicznych Magnesów wpromocyjnych opakowaniach kakao Puchatek. Każdy magnes to inna gra!Daj się porwać Puchatkowi w świat niezwykłych zjawisk, któreotaczają nas na co dzień.The Magic magnets with Pooh discover thesecrets of the world! In eight exciting games raise the cosmos, youfind out how it is that the wind blows, check how much is able toattract a great magnet ...Pooh connects your world with the virtualworld, showing you the unusual phenomena that surround you everyday. Do you know when the hand appears to be wet, although it iscompletely dry? You wonder sometimes why there is wind? Pooh willshow you an unusual experiments that will use in games. You willdiscover the secrets of the formation of planets, you will learnwhy things do not fly limply in the air, and why one throws theball harder, and another less. Pooh will show you the tricksassociated with belching sound in space and on their feet explainwhy hot is hot! You'll also learn how it is that in general we seewhat surrounds us.Search all 8 Magic Magnets in promotional packsof cocoa Pooh. Each magnet is a different game! Immerse yourself inthe world of Pooh unusual phenomena that surround us every day.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered