2.0.0 / August 17, 2016
(4.5/5) (48)
Loading...

Description

Kuran Çalış ile notlar alın, paylaşın,arkadaşlarınızın notlarınıinceleyin, yorum verin!Kurancalis.com kuranı daha iyi anlayıpdosdoğru yolu bulabilmemiz için bir araç sağlamayı amaçlar. Hemkullanıcıların kendi çalışmalarını kolaylaştırır hem de birçokkişinin ortak çalışmasını sağlayarak farklı bakış açılarıyladoğruyu birlikte bulmayı kolaylaştırır. ** Artık notlar veyorumlar oylanabiliyor; kabul gören notlar ve sahipleri öneçıkıyor!KuranÇalış uygulaması kurancalis.com sistemininyeteneklerini kısıtlı olarak sağlamaktadırYETENEKLER:1. Farklıyazarlara ait meallerin aynı anda görüntülenmesi2. İstenen ayetedoğrudan gidilmesi (sure girerken arama yapılması)3. Dipnotlarıngörüntülenmesi4. Dipnottaki referans ayet içeriğiningörüntülenmesi5. Dipnot referans ayetin öncesinin ve sonrasınıngörüntülenmesi6. Facebook uygulaması ile şifresiz giriş7.Karalanan metin için not alınması.8. Farklı renklerde karalamayapılması9. Karalanan metin için etiketleme yapılması10. Suredealınan liste halinde gösterimi11. Ayet üzerindeki karalamanınüzerine basıldığında ilgili notun gösterilmesi12. Sure Notlistesinin zamana ve ayete göre sıralanması13. Sure Not listesindefiltreleme yapılması14. Sure Not listesindeki notun silinmesi vedüzenlenmesi15. Listedeki notun üzerine basıldığında ilgili ayetegidilmesi.16. Tüm notların bölüm-bölüm listelenmesi17. Tüm notlardaarama yapılması ► yazar ► etiket ► metin ► benim notlarım ►çevrelerime ait notlar ► kişilere ait notlar18. Tüm notlardakaralanan metnin ayet üzerinde gösterimi19. Tüm notlarda ilgiayetin öncesinin - sonrasının görüntülenmesi20. Tüm notlardadoğrudan notun düzenlenmesi ve silinmesi21. Tüm notlarda ayete vezaman göre sıralama22. Tüm notlarda ilgi ayetin istenen mealdeöncesinin ve sonrasının görüntülenmesi23. Notları çevreler ilepaylaşma24. Notları kişiler ile paylaşma25. Sure üzerindegösterilecek notları belirleme ► benim notlarım ► çevrelerime aitnotlar ► kişilere ait notlar26. En son kaldığınız ayeti gösteren 3farklı renkte AYRAÇ.27. Tüm kuran ayetlerine referans verebilenÇIKARIM NOTLARI! ► Ekleme, düzenleme, arama ► Başka çevreler vekişilerin görüntülemesine izin verme ► Link ile sosyalplatformlarda PAYLAŞMA!28. Ayrıntılı Ayet İnceleme ► Tüm mealler ►Ayete ait notlar ► Referans veren çıkarım notları ► Etiketler ►karalama görüntüleme ► not alma, düzenleme ve silme29. Etiketliayetler ekranı (farklı ekranlardan bağlantı mümkün)30.Arkadaşların paylaşımlarında eposta ile haberdar etme31. Yardımvideoları32. İnternet bağlantı uyarısı33. Kuran meallerine içerikaraması34. Kullanıcı arama, Çevreleri yönetme, takipçi ve Facebookarkadaşlarınızı görüntüleme.35. Ayet listeleri ► Sure sayfasındanve ayet inceleme ekranından listeye ayet ekleme ► Listeden çıkarımnotuna referans ekleme36. Sure sayfasından ve ayet incelemeekranından listeye ayet ekleme37. Çevredeki kişilerin tümçalışmalarını bir yerde toplayan 'Haber Kaynağı'. Burada çalışmaarkadaşlarınızla anlık kuran çalışması yapılabilir, gelişmelerdenhaberdar olunabilir.38. Kullanıcıların profili görüntüleme.Profilde kullanıcının aldığı ayet notları, çıkarım notları(görüntüleme yetkisi varsa) ve istatistikleri görüntülenebilir.39.Ayet geçmişi: en son bakılan ayetleri zaman sıralı görüntülenmesi.Bir çok ekrandan doğrudan en son bakılan ayete hızla gitme40. AyetNotu ve Çıkarım Notu İçin: ► Oylama (onaylıyorum / onaylamıyorum) ►Yorum  ► Yoruma yanıt  ► Yorumu ve yanıtı oylama ►oylayanları listeleme--------Ürünümüz bağışçı ve gönüllülerindesteğiyle; sınırlı kaynaklarla geliştirilmektedir.-Elimizdengeldiğince kaliteli bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz.-Hatalarımızıbize http://kurancalis.com adresindeki geribildirimekranından ya da https://fb.com/kurancalis Facebooksayfamızdan bildirerek kuran çalışanlara destekolabilirsiniz.-Verdiğiniz yorum ve puanlarınızla bu Kuran çalışmaaracının yaygınlaşmasını sağlayabilirsiniz.Work with notes takenQuran, share, review the notes of your friends, interpretation ofthe data!I Kurancalis.co establishing better understand thestraight path is intended to provide a means for us to locate. Andallowing users to facilitate collaboration of many people both intheir work makes it easier to find the right together withdifferent perspectives.** Can not longer notes and reviews;accepted notes and owners stand out!Work Quran application provideslimited capabilities of the system kurancalis.coSKILLS:1. Theauthor of the meaning of the different displays simultaneously2 godirectly to the desired verse (Sura entering search done)3. ViewingNotes4. View the contents of the reference verses Notes5. Notesdisplayed before and after the verse6. unencrypted login withFacebook app7. Taking notes for Scribbly text.8. smear done indifferent colors9. The text of labeling for Scribbly10. Copiesdisplay a list of received11 displays the corresponding note ispressed on the scratch on the verse12. verse of Surah sortedaccording to time and the memo list13. Sure to be done filteringthe memo list14. Sure, deleting and editing a note in the notelist15 to go to the relevant verses of the notes pressed on thelist.16. All notes of the part-section listed17. Making a call onall notes ► writer ► label ► text ► notes ofmine ► My environment of notes ► belong to someonenotes18. Presentation of the verses of the text in all notesscrawledPrior to the 19th verse of interest in all grades - Viewingpost20. Editing and deleting all notes directly in the notes21verses in all notes and sort by time22 displayed signs of interestin all the desired notes before and after the meal23. Notes withtheir circles24 share with people Notes25. determine the note to beshown on Surat ► notes of mine ► My environment ofnotes ► belong to someone notes26. BOOKMARKS 3 differentcolors indicating the verse that most recent stay.27. I can makereference to all the established verses NOTES INTEREST! ► Add,edit, search ► In other circles, and allow people toview ► Link with social platforms SHARE!Verse 28. DetailedReview ► All meal are ► Verse of notes ► ReferenceNotes that inference ► Tags ► smear imaging ►annotating, editing and deleting29. Labeled verses screen (possibleconnection of different screens)30 to notify their friends viaemail sharing31. Help videos32. Internet connection alert33 searchcontent to the meaning of the Qur'an34 users search, managecircles, followers and display your Facebook friends.Verse 35lists ► add to the list of verse and verse from Surat pagereview screen ► Add a reference to the notes I remove it fromthe listAdding to the list of verse 36 and verse from Surat pagereview screen37 surrounding people gathering in one place all thework 'News Feed'. Here, the work can be done instantly withcolleagues who may be informed of developments.38. Viewing profileusers. In profile, the user receives verse notes, take notes (ifyou are authorized to display), and statistics can bedisplayed.Verse 39 history: the last viewed verses time to displaysequentially. go quickly to the screen a very direct look at thelast verseVerse 40. Note for Note and Inference: ► Rating (Iapprove / not approve) ► Comments ► CommentResponse ► Comments and responses to vote ► been thoselisting--------Ürünü With the support of our donors and volunteers;It is being developed with limited resources.-Don't Point of ourability, we are trying to make a quality product.You can supportour -Errors feedback to us at the address on the screen oremployees who http://kurancalis.co https://fb.com/kurancalisletting our Facebook page.You can contribute to the disseminationof the Quran study tool that -Data your reviews and ratings.

App Information Kuran Çalış

 • App Name
  Kuran Çalış
 • Package Name
  org.quran.qurantools
 • Updated
  August 17, 2016
 • File Size
  29M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Ilerian Software Tech. Ltd.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Ilerian Software Tech. Ltd. Show More...

Kuran Çalış 2.0.0 APK
Kuran Çalış ile notlar alın, paylaşın,arkadaşlarınızın notlarınıinceleyin, yorum verin!Kurancalis.com kuranı daha iyi anlayıpdosdoğru yolu bulabilmemiz için bir araç sağlamayı amaçlar. Hemkullanıcıların kendi çalışmalarını kolaylaştırır hem de birçokkişinin ortak çalışmasını sağlayarak farklı bakış açılarıyladoğruyu birlikte bulmayı kolaylaştırır. ** Artık notlar veyorumlar oylanabiliyor; kabul gören notlar ve sahipleri öneçıkıyor!KuranÇalış uygulaması kurancalis.com sistemininyeteneklerini kısıtlı olarak sağlamaktadırYETENEKLER:1. Farklıyazarlara ait meallerin aynı anda görüntülenmesi2. İstenen ayetedoğrudan gidilmesi (sure girerken arama yapılması)3. Dipnotlarıngörüntülenmesi4. Dipnottaki referans ayet içeriğiningörüntülenmesi5. Dipnot referans ayetin öncesinin ve sonrasınıngörüntülenmesi6. Facebook uygulaması ile şifresiz giriş7.Karalanan metin için not alınması.8. Farklı renklerde karalamayapılması9. Karalanan metin için etiketleme yapılması10. Suredealınan liste halinde gösterimi11. Ayet üzerindeki karalamanınüzerine basıldığında ilgili notun gösterilmesi12. Sure Notlistesinin zamana ve ayete göre sıralanması13. Sure Not listesindefiltreleme yapılması14. Sure Not listesindeki notun silinmesi vedüzenlenmesi15. Listedeki notun üzerine basıldığında ilgili ayetegidilmesi.16. Tüm notların bölüm-bölüm listelenmesi17. Tüm notlardaarama yapılması ► yazar ► etiket ► metin ► benim notlarım ►çevrelerime ait notlar ► kişilere ait notlar18. Tüm notlardakaralanan metnin ayet üzerinde gösterimi19. Tüm notlarda ilgiayetin öncesinin - sonrasının görüntülenmesi20. Tüm notlardadoğrudan notun düzenlenmesi ve silinmesi21. Tüm notlarda ayete vezaman göre sıralama22. Tüm notlarda ilgi ayetin istenen mealdeöncesinin ve sonrasının görüntülenmesi23. Notları çevreler ilepaylaşma24. Notları kişiler ile paylaşma25. Sure üzerindegösterilecek notları belirleme ► benim notlarım ► çevrelerime aitnotlar ► kişilere ait notlar26. En son kaldığınız ayeti gösteren 3farklı renkte AYRAÇ.27. Tüm kuran ayetlerine referans verebilenÇIKARIM NOTLARI! ► Ekleme, düzenleme, arama ► Başka çevreler vekişilerin görüntülemesine izin verme ► Link ile sosyalplatformlarda PAYLAŞMA!28. Ayrıntılı Ayet İnceleme ► Tüm mealler ►Ayete ait notlar ► Referans veren çıkarım notları ► Etiketler ►karalama görüntüleme ► not alma, düzenleme ve silme29. Etiketliayetler ekranı (farklı ekranlardan bağlantı mümkün)30.Arkadaşların paylaşımlarında eposta ile haberdar etme31. Yardımvideoları32. İnternet bağlantı uyarısı33. Kuran meallerine içerikaraması34. Kullanıcı arama, Çevreleri yönetme, takipçi ve Facebookarkadaşlarınızı görüntüleme.35. Ayet listeleri ► Sure sayfasındanve ayet inceleme ekranından listeye ayet ekleme ► Listeden çıkarımnotuna referans ekleme36. Sure sayfasından ve ayet incelemeekranından listeye ayet ekleme37. Çevredeki kişilerin tümçalışmalarını bir yerde toplayan 'Haber Kaynağı'. Burada çalışmaarkadaşlarınızla anlık kuran çalışması yapılabilir, gelişmelerdenhaberdar olunabilir.38. Kullanıcıların profili görüntüleme.Profilde kullanıcının aldığı ayet notları, çıkarım notları(görüntüleme yetkisi varsa) ve istatistikleri görüntülenebilir.39.Ayet geçmişi: en son bakılan ayetleri zaman sıralı görüntülenmesi.Bir çok ekrandan doğrudan en son bakılan ayete hızla gitme40. AyetNotu ve Çıkarım Notu İçin: ► Oylama (onaylıyorum / onaylamıyorum) ►Yorum  ► Yoruma yanıt  ► Yorumu ve yanıtı oylama ►oylayanları listeleme--------Ürünümüz bağışçı ve gönüllülerindesteğiyle; sınırlı kaynaklarla geliştirilmektedir.-Elimizdengeldiğince kaliteli bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz.-Hatalarımızıbize http://kurancalis.com adresindeki geribildirimekranından ya da https://fb.com/kurancalis Facebooksayfamızdan bildirerek kuran çalışanlara destekolabilirsiniz.-Verdiğiniz yorum ve puanlarınızla bu Kuran çalışmaaracının yaygınlaşmasını sağlayabilirsiniz.Work with notes takenQuran, share, review the notes of your friends, interpretation ofthe data!I Kurancalis.co establishing better understand thestraight path is intended to provide a means for us to locate. Andallowing users to facilitate collaboration of many people both intheir work makes it easier to find the right together withdifferent perspectives.** Can not longer notes and reviews;accepted notes and owners stand out!Work Quran application provideslimited capabilities of the system kurancalis.coSKILLS:1. Theauthor of the meaning of the different displays simultaneously2 godirectly to the desired verse (Sura entering search done)3. ViewingNotes4. View the contents of the reference verses Notes5. Notesdisplayed before and after the verse6. unencrypted login withFacebook app7. Taking notes for Scribbly text.8. smear done indifferent colors9. The text of labeling for Scribbly10. Copiesdisplay a list of received11 displays the corresponding note ispressed on the scratch on the verse12. verse of Surah sortedaccording to time and the memo list13. Sure to be done filteringthe memo list14. Sure, deleting and editing a note in the notelist15 to go to the relevant verses of the notes pressed on thelist.16. All notes of the part-section listed17. Making a call onall notes ► writer ► label ► text ► notes ofmine ► My environment of notes ► belong to someonenotes18. Presentation of the verses of the text in all notesscrawledPrior to the 19th verse of interest in all grades - Viewingpost20. Editing and deleting all notes directly in the notes21verses in all notes and sort by time22 displayed signs of interestin all the desired notes before and after the meal23. Notes withtheir circles24 share with people Notes25. determine the note to beshown on Surat ► notes of mine ► My environment ofnotes ► belong to someone notes26. BOOKMARKS 3 differentcolors indicating the verse that most recent stay.27. I can makereference to all the established verses NOTES INTEREST! ► Add,edit, search ► In other circles, and allow people toview ► Link with social platforms SHARE!Verse 28. DetailedReview ► All meal are ► Verse of notes ► ReferenceNotes that inference ► Tags ► smear imaging ►annotating, editing and deleting29. Labeled verses screen (possibleconnection of different screens)30 to notify their friends viaemail sharing31. Help videos32. Internet connection alert33 searchcontent to the meaning of the Qur'an34 users search, managecircles, followers and display your Facebook friends.Verse 35lists ► add to the list of verse and verse from Surat pagereview screen ► Add a reference to the notes I remove it fromthe listAdding to the list of verse 36 and verse from Surat pagereview screen37 surrounding people gathering in one place all thework 'News Feed'. Here, the work can be done instantly withcolleagues who may be informed of developments.38. Viewing profileusers. In profile, the user receives verse notes, take notes (ifyou are authorized to display), and statistics can bedisplayed.Verse 39 history: the last viewed verses time to displaysequentially. go quickly to the screen a very direct look at thelast verseVerse 40. Note for Note and Inference: ► Rating (Iapprove / not approve) ► Comments ► CommentResponse ► Comments and responses to vote ► been thoselisting--------Ürünü With the support of our donors and volunteers;It is being developed with limited resources.-Don't Point of ourability, we are trying to make a quality product.You can supportour -Errors feedback to us at the address on the screen oremployees who http://kurancalis.co https://fb.com/kurancalisletting our Facebook page.You can contribute to the disseminationof the Quran study tool that -Data your reviews and ratings.
Loading...