2.0 / September 12, 2013
(4.2/5) (83)
Loading...

Description

Gerçekte Adem-İblis ile başlayan hak-batılmücadelesi günümüzde de küreselleşerek devam ettiğine göre,insanlar sapık inançları ve baskıcı rejimleri aşıp hak dine nasılulaşırlar?

Otlaklarda yararlı bitkilerle zararlı bitkiler karmaşıkşekillerde bir arada olduğu gibi,

Ahiret aleminin sınav salonu konumunda olan dünyada da hak ilesapıklığın karmaşık şekilde bir arada olması doğaldır.

Akıl duygusundan yoksun olan hayvanlar zararlı bitkilerdenkaçınıp yararlı bitkileri otlarken..

Akıl duygusu ile bilinçlendirilen ve o güzelim Cennet'in adayıolan insanın da, sapık inançlardan kaçıp ve baskıcı rejimleri aşıphak dini bulması,

Geleceği açısından, insanın en önemli görevidir.

Ahmet Tomor

Manevi Eğitim Nedir , Hak Din ve İlahi Kitap , İncil , Kuran ,Geçek ve Güncel İncil , Kuran - İncil Karşılaştırması , HazretiMuhammed , Hz İsa Gerçekten Çarmıha Gerildimi , İslam Medeniyeti ,İnsan Hakları ve İslam ,

In reality Adem-demons,beginning with the deserve-superstitious the struggle of today ofglobalization continue the According to what, people sapık beliefs,and oppressive regimes all crossed the deserve religion, how theulaşırlar?

Pastures helpful, with plants of harmful plants, in complex waysthat is a combination, such as,

Ahiret aleminin exam hall in position, which also in the worlddeserve with the sapıklığın complicated ways to have a combinationis natural.

Intellect a sense of that are devoid of animals, of harmful fromplants refrain from helpful, plants, on the antelope grazing ..

Intellect duygusu with the bilinçlendirilen, and he my beautifulCennet'in candidate, human being, which also, that psycho'sinançlardan kaçıp and repressive regimens, crossed the deserve ofreligious to find the,

The Future of açısından the human the most important is theduty.

Ahmet Tomor

Manevi of Education What Is The, Hak Religion and the DivineBooking, the Bible, of the Qur'an, Geçek and the Current The Bible,from Kura - The Bible Karşılaştırması, Hazreti Muhammed and Jesusthe I really the Crucifixion Gerildimi, of Islamic Civilization,Human Rights and Islam, a

App Information Kuran ve Incil

 • App Name
  Kuran ve Incil
 • Package Name
  com.okumayitesvik.book.KURANVEINCIL
 • Updated
  September 12, 2013
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Okumayi Teşvik Derneği
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Okumayi Teşvik Derneği Show More...

A'dan Z'ye Islami Bilgiler C1 6.0 APK
* (V6) SD Karta taşıma özelliği eklendi.Değerli okurlarım!Ben, âcizane olarak ve gücümü zorlayarak elimden geldiği kadarahiret azığı ile ilgili kanımca en önemli ve en öncelikli konularısizin için yazmaya çalıştım.Aradığınız bilgileri kolayca bulabilmeniz için, konularıalfabetik sıraya göre düzenledim ve A harfinden L harfine kadarolan birinci cildi Yüce Rabbimin yardımı ile tamamladım. Rabbimömür ve sağlık verirse, İnşâAllah ikinci cildi de tamamlamayaçalışacağım.Siz değerli okurlarım için yararlı bir eser yazabilmişsem, buAllah’ın lütfudur, O’na hamdü senâlar ederim. Yararlı bir eseryazamamışsam, bu benim kusurumdur, Allah’tan af etmesinidilerim.Bu eserin hazırlanmasında, basımında, dağıtımında ve okunmasındamaddi, mânevî emeği geçen din kardeşlerimden Allah razı olsun.Hepiniz Allah’a emânet olun!..Ahmet TOMORKonular : Abdest , Acelecilik , Adak , Ahirete Iman , Ahlak ,Allah'a Iman , Ana Baba Hakkı , Avcılık , Ay , Ayet-el Kürsü, Balve Arı , Balık , Bayram , Berat Gecesi , Besmele , Namaz , Cemaat ,Cenaze , Cennet , Cinler , Cuma Günü , Çocuk Sahibi Olmak , DargınDurmanın Günahı , Deprem , Din ve Islam , Dua , Dünya ve Ahiret ,Ecel , Ehli Beyt , Evlenme , Evliyalar , Ezan , Faiz , Fatiha , FenBilimleri , Miras , Fıkıh , Gusül , Güneş , Hac ve Umre , Hediye ,Hicri Yıl , Hurma , Iftar , Imamlık , Incil , Incir , IsaAleyhisselam, Kabe , Kader , Kalp ve Gönül , Kıyamet , KitaplaraIman , Kul Hakkı , Kıble , Kuran , Kurban
A'dan Z'ye Islami Bilgiler C2 3.0 APK
A'dan Z'ye Islami Bilgiler C2Konular : Mahser , Mal Sevgisi , Mazluma ve Zalime Yardım , Medine, Mehdi , Mekke , Meleklere Iman , Merhamet , Mescidler , Mevlid ,Mikrofon ve Namaz , Mezheb , Misvak , Mucize , MuhammedAleyhisselam , Muharrem Ayi , Müctehid , Nafaka , Namaz , NefsiEmmare ve Levvame , Nemrud ve Hz Ibrahim , Noel Baba Efsanesi ,Nankörlük , Nevruz , Nur ve Zulümat , Oburluk , Tesbih , Hamd veTekbir , Öfke ve Şeytan, Öğle Namazı , Ölüm ve Dogum , Örf ve Adet, Öşür , Özür Sahibi , Pazartesi ve Perşembe , Pişmanlık Yasası ,Peygamberi Dışlayanlar , Rabbimiz Allah , Ramazan , Recep Ayı ,Rıdvan Biatı , Rızkı veren Allah , Riyakarlık , Ruh ve Hayat ,Ruhsal Denge , Rüşvet , Rüya , Sabah Namazı , Sabır , Sadaka ,Sağdan Başlamak , Sahabe , Tabiin , Salavat , Sarımsak , Soğan ,Yolcu Namazı , Selam ve Musafaha , Sehiv Secdesi , Sıkıntı ve Stres, Su ve Israf , Sünnetleri Ihya , Şükür , Şeriat Ne Demektir ,Şiilik , Tadili Erkan , Takvalık , Tebareke Süresi , Temiz ve DoğalGıda , Tevazu , Teravih , Tevbe , Teyemmüm , Tilavet Secdesi , TüpBebek , Uğur , Üzüm , Vacib , Vasiyet , Veda Haccı , Veda Hutbesi ,Vitir Namazı , Yağmur , Yasin Suresi , Yatsı Namazı , Yecüc veMecüc , Yahudiler , Yazıcı Melekler , Yemin ve Kefareti , Yunus AS, Yetimleri Gözetme , Zikir , Zekat , Zeytin ve Zeytinyağı ,Zilhicce AyıAhmet Tomor
Kuran ve Incil 2.0 APK
Gerçekte Adem-İblis ile başlayan hak-batılmücadelesi günümüzde de küreselleşerek devam ettiğine göre,insanlar sapık inançları ve baskıcı rejimleri aşıp hak dine nasılulaşırlar?Otlaklarda yararlı bitkilerle zararlı bitkiler karmaşıkşekillerde bir arada olduğu gibi,Ahiret aleminin sınav salonu konumunda olan dünyada da hak ilesapıklığın karmaşık şekilde bir arada olması doğaldır.Akıl duygusundan yoksun olan hayvanlar zararlı bitkilerdenkaçınıp yararlı bitkileri otlarken..Akıl duygusu ile bilinçlendirilen ve o güzelim Cennet'in adayıolan insanın da, sapık inançlardan kaçıp ve baskıcı rejimleri aşıphak dini bulması,Geleceği açısından, insanın en önemli görevidir.Ahmet TomorManevi Eğitim Nedir , Hak Din ve İlahi Kitap , İncil , Kuran ,Geçek ve Güncel İncil , Kuran - İncil Karşılaştırması , HazretiMuhammed , Hz İsa Gerçekten Çarmıha Gerildimi , İslam Medeniyeti ,İnsan Hakları ve İslam ,In reality Adem-demons,beginning with the deserve-superstitious the struggle of today ofglobalization continue the According to what, people sapık beliefs,and oppressive regimes all crossed the deserve religion, how theulaşırlar?Pastures helpful, with plants of harmful plants, in complex waysthat is a combination, such as,Ahiret aleminin exam hall in position, which also in the worlddeserve with the sapıklığın complicated ways to have a combinationis natural.Intellect a sense of that are devoid of animals, of harmful fromplants refrain from helpful, plants, on the antelope grazing ..Intellect duygusu with the bilinçlendirilen, and he my beautifulCennet'in candidate, human being, which also, that psycho'sinançlardan kaçıp and repressive regimens, crossed the deserve ofreligious to find the,The Future of açısından the human the most important is theduty.Ahmet TomorManevi of Education What Is The, Hak Religion and the DivineBooking, the Bible, of the Qur'an, Geçek and the Current The Bible,from Kura - The Bible Karşılaştırması, Hazreti Muhammed and Jesusthe I really the Crucifixion Gerildimi, of Islamic Civilization,Human Rights and Islam, a
Melek ve Insan 1.0 APK
Yüce Allah Buyuruyor;"Gökleri ve yeri yaratıp, yerde (Dünya'da) ve göklerde (diğergezegenlerde) daabbe'yi (hareket eden canlıları) yaratıp, yayması,Allah'ın ayetlerindendir ve O Allah, dilediği an onları bir arayatoplamaya güçlüdür" (Şura,29).Dünyanın dışındaki bazı gezegenlerde yürüyen, hareket eden canlıvarlıkların bulunduğu, onları ve bizi yaratan yüce Allah tarafındanbildirilmektedir.Anatomik, organik ve fiziksel açıdan bunların ne tür varlıklarolduklarını, ayrıca akıllı ve bilinçli olup olmadıklarınıbilmiyoruz. Ancak, gerek bizim güneş sistemimize bağlı gezegenlerdeve gerek başka gezegenlerde hayatın olması ve canlı varlıklarınbulunması, insanın da o gezegenlerde yaşayabileceği anlamınagelmez.Örneğin; denizde hayat olduğu ve içinde varlıklar yaşadığıhalde, insanlar suyun içinde yaşayamazlar.Ahmet TomorMelek , Göklerin Yaratılması , Dünyanın Yaratılışı , HavaDengesi , Su Dengesi , Hazreti Adem in Yaratılışı , Neden DünyaGezegeni , Bedensel ve Ruhsal Açıdan İnsan , Çocuğun CinsiyetininBelirlenmesi , Ruhsal Açıdan İnsan , İnsan Niçin Yaratıldı , İnsanve Fıtrat , Akıl ve Din , Peygamberler , Nuh , Ad , Semud Kavmi ,Son Peygamber , Tebliğ , Kuran'ın Farklı Özellikleri , Son İlahiDin İslam , İslam ve Kıyamet , Mahşer , Sırat Köprüsü , CennetAllah Almighty;"Create the heavens and the earth, the place (in the world), andthe heavens (on other planets) daabbe'yi (moving living creatures),creating word, the signs of Allah and that Allah is powerful togather them together at any time" (Council, 29 ).Walking on some planets outside world, where living beingsmoving them and reported by Allah Almighty created us.Anatomically, what kind of organic and physical assets that theyalso do not know whether they are intelligent and informed.However, due to the planets of our solar system and the need to belife on other planets and the presence of living beings, humanbeings does not mean that he or she can live on planets.For example, the sea life and lived assets in the state, peoplecan not live in the water.Ahmet TomorAngel, Heaven Creation, Creation of the World, Air Balance,Water Balance of the Prophet in the Creation of Adam, why thePlanet Earth, Physical and Spiritual Aspects of Human,Determination of the child's sex, Spiritual Aspects of Human, HumanWhy Created, human and nature, reason and religion, Prophets Noah,Ad, Thamud His people, the Last Prophet, Communiqué of the Quran indifferent facilities, last Divine Religion Islam, Islam and theResurrection, Judgment, Sirat Bridge of Heaven
Kurandan Bir Nur Fatiha Suresi 2.0 APK
Duâların en üstünü olan Fatiha Suresi, Ümmü’lKur’an’dır. Kur’an’ın özü ve temelidir. Ölümden başka maddi vemanevi tüm dertlere şifa olan Fatiha suresinin özellikleri vefazletleri pek çoktur.Bedensel yapımızın havaya, suya ve gıdalara ihtyacı olduğu gibi,rûhumuzun da Fatha sûresne ihtiyacı vardır.Bu nedenle farz , vacip , sünnet ve nafile namazların herrekatında bu sure okunmaktadır.Medh, Övgü ve Şükürler, Âlemlerin Rabbi Olan Allah’ınHakkıdırÂlemlerin Rabbi Olan Allah Rahmandır , Rahîmdir , Din GünününMalikidirAncak Sana Kulluk Ederiz ve Ancak Senden Yardım IsterizBizleri Sırat Müstekime Hidayet Eyle, Nimetine ErdirdiğinKullarının YolunaGazabına Uğrayanlardan Eyleme, Ve Dalalette Olanlardan EylemeAhmet TomorThe most superior SurahFatiha prayers, Umm al Qur'an. The essence of the Qur'an and thefoundation. Other than death all the troubles, the material andspiritual healing properties and fazletleri Sura Fatiha, which aremany.Physical structure to air, water and food as well as ihtyacı,Fatha sûresne the needs of our soul.Therefore, assuming, obligatory, supererogatory prayers everyrekatında circumcision and this time read.Medhi, praise and thank God, the Lord of the Worlds isRightGod, the Lord of the Worlds Beneficent, Merciful, Master of the DayReligionHowever, do we worship, and however you like to help youHedo us Müstekime Ayla Sirat, blessings of His servants MeansErdirdiğinVictims of the wrath of the action, and what happened hereticalactionAhmet Tomor
Yedi Açıdan Namaz 2.0 APK
Yüce Allah, hadis-i kudsi de:”Gizli hazineidim. Bilinmek istedim ve mahlûkatı (varlıkları) yarattım.”buyuruyor.Bu kudsi hadiste, varlıkların yaratılmasındaki amacınMarifetullah (bilinme) olduğu bildirilmektedir.Bilinme, bilinçle olduğuna göre, varlıkların yaratılmasındaki asılamaç, bilinçli varlıklardır. Diğer varlıklar, bilinçli varlıklarınyararı için yaratılmışlardır.Ruh ile sonsuzlaştırılan ve bilinçli varlıkların en üstünlerindenolan insanların asli ve temel görevleri, Allah’ı bilmek, Allah’ıtanımak ve yalnızca Allah’a kul olmaktır.Konular : İbadet açısından Namaz , Miraç açısından Namaz , Sevapaçısından Namaz , Sağlık açısından Namaz , Fıkıh açısından Namaz ,Abdest , Ezan , Cemaat , Namazın Kılınışı , Hasta , Yolcu ,Özürlülerin Namazı , Teravih , Bayram , Cuma NamazıAhmet TOMORAlmighty Allah in thehadith Qudsi: "I was a hidden treasure. I wanted to be known andthe Creature (assets) created. "Commands.This Hadith Qudsi, asset creation objectives Knowledge of God(not known) are reported. Knowing, that awareness, according to the original purpose of thecreation of assets, conscious beings. Other assets have beencreated for the benefit of conscious beings. With the spirit of the people who üstünlerinden sonsuzlaştırılanand the most essential and basic tasks of conscious beings, to knowGod, to know God and God alone is to be used.Subject: Prayer for Worship, Prayer for Ascension, in terms ofSevap Prayer, Prayer in terms of health, in terms of Fiqh Prayer,Wudu, Adhan, Community, Prayer, Patient, passenger, people withdisabilities Prayer, Taraweeh, Day, Friday PrayerAhmet Tomori
Der Koran Und Die Bibel 1.0 APK
Der Koran Und Die BibelAngesichts der Auseinandersetzung zwischen Wahr heit undUnwahrheit, die eigentlich bereits mit Adam und Iblis ihren Anfangnahm und bis zum heutigen Tage auf globaler Ebene weiter geht,stellt sich die Frage, wie Men schen, denen diese verfälschten undentarteten Glaubens for men unter der Herrschaft unterdrückerischerRegime auf gezwun gen und eingeimpft wurden, den Weg zur wah renReligion finden können.So, wie auf einer Weide giftige und essbare Pflanzen Seite anSeite wachsen, ist es auch ganz natürlich, daß in dieser Welt, dieeinem Prüfungssaal für das Jenseits gleicht, Wahrheit undUnwahrheit bunt gemischt neben ein ander existieren.Während die Tiere auf der Weide, die keinen Ver stand besitzen,giftige Pflanzen vermeiden und nur die ess ba ren fressen, ist esdie für seine Zukunft wichtigste Auf ga be des Menschen, der sichmithilfe der Regungen seines Verstandes bewußt sein kann, und einKandidat für die un beschreiblichen, herrlichen Gärten desParadieses ist, die sen verfälschten und entarteten Glaubensformenzu ent kom men und die wahre Religion zu finden.The Quran And The BibleGiven the conflict between perception unit and untruth actuallyalready with Adam and Iblis began and to this day, at the globallevel continues, the question of how people between whom thesecorrupted and degenerate faith for men is under the rule oppressiveregime conditions on forced and were inoculated, can find their wayto wah ren religion.Just as on a pasture poisonous and edible plants page grow byside, it is quite natural that mixed truth and falsehood exist inthis world, which resembles a test room for the afterlife, inaddition to an other.While the animals are on pasture, which was no comparison, avoidpoisonous plants and only the ess ba ren eat, it is the mostimportant for his future on ga be the people, the emotions of hismind can be conscious of using, and a candidate for the unindescribable, beautiful gardens of paradise is to find the sendistorted and degenerate forms of faith to develop Con ven tion andthe true religion.
Beş Tavsiye 2.0 APK
* Yeni version, detaylar için yeniliklerbölümüne bakınız.Değerli okurlarım!Direksiyon elimizde, karar bizde ve Azrâil de peşimizdeolduğundan, acele kararımızı verelim ve yol ayrımında fazladurmayalım!Yol ayrımındaki tabelayı görmeden yanlışlıkla cehennem yolunagirmişsek, derhal geri dönelim ve doğamızla örtüşen o güzelimcennet yoluna girelim.Aksi halde ölüm meleği Azrâil karşımıza dikilince, iş iştengeçti, çook geç kaldın der ve canımızı (ruhunuzu) alıp azapmeleklerine teslim eder.Bizden söylemek, Allah’tan hidâyet ve kuldan gayret!..Ahmet TOMORAdapazarı 1430 / 2009
Loading...