1.0 / November 8, 2013
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

KYBOE! is een wereldwijd Nederlands lifestyle merk. Geïnspireerddoor de grote kleurrijke Nederlandse tulpenvelden. Dankzij huncontrastrijke uiterlijk hebben ze een geheel eigen stijl. Dit isAppshop met alle horloges die we aanbieden. Bekijk nu altijd meteen de nieuwste modellen inclusief 360 graden view, bestel ookdirect vanuit deze appshop.Kyboe! Dutch is a global lifestylebrand. Inspired by the big colorful Dutch tulip fields. Thanks totheir high-contrast appearance they have a unique style. This isAppshop with all watches that we offer. Check now always with thelatest models including 360 degree view also order directly fromthis appshop.

App Information KYBOE! Appshop

 • App Name
  KYBOE! Appshop
 • Package Name
  nl.nowmedia.kyboe
 • Updated
  November 8, 2013
 • File Size
  269k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  ePublisher BV
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Den Ouden Heertgang 4 5051TD Goirle
 • Google Play Link

ePublisher BV Show More...

De T 1.1.1 APK
ePublisher BV
De T is het leukste magazine van de regio Tilburg! De T wordtverspreid in een oplage van 15000 exemplaren en is onder meerverkrijgbaar bij café's, restaurants, bioscopen, galerieën,supermarkten, hoger en middelbaar beroepsonderwijs, UvT, theaters,musea, sportcentra, VVV Tilburg, bibliotheken, winkels enamusementsparken. De T verschijnt maandelijks op de eerste dag vande maand.T is the best magazine of the Tilburg area! T is acirculation of 15,000 copies and is among others available atcafes, restaurants, cinemas, galleries, supermarkets, higher andvocational education, Tilburg University, theaters, museums, sportscenters, tourist Tilburg, libraries, shops and amusement parks. Tis published monthly on the first day of the month.
Allure Sport Middelbeers 1.0 APK
ePublisher BV
Bij allure kunt u verschillende soortensporten beoefenen. Zo is er de mogelijkheid tot fitness engroepslessen, maar ook om te squashen. Tevens worden er regelmatigbuitenaktiviteiten georganiseerd zoals Nordic Walking . Dit alleskunt u doen onder begeleiding van daarvoor gecertificeerde /gediplomeerde instructeurs. Wij zijn Lid van fit!Vak waardoor uveilig en verantwoord kunt sporten binnen ons sportcentrum.In allure can finddifferent types of sports. There is the possibility of fitness andgroup lessons, but also to squash. Also there are regular outdooractivities such as Nordic walking. All this can be done under theguidance of their certified / qualified instructors. We are Memberof fit! Block so you can work out in our center. Safely andresponsibly
KYBOE! Nederland 1.0 APK
ePublisher BV
KYBOE! is een wereldwijd Nederlands lifestyle merk. Geïnspireerddoor de grote kleurrijke Nederlandse tulpenvelden. Dankzij huncontrastrijke uiterlijk hebben ze een geheel eigen stijl. TIME FORFUN! GET FUNKY WITH THE BIG, BOLD BLING OF KYBOE! WATCHES AND ENJOYEVERY SECOND AS YOU CLOCK UP SERIOUS FASHION CREDENTIALS AT WORKAND PLAY When two trendy Dutch guys decided to design a range ofwatches they knew it had to be different. Inspired by their love ofHolland’s big bright tulip fields, the KYBOE! Collection nowstretches from bold to bling. With its contrasting outer bezel,dial and band a KYBOE! timepiece is a rocking fashion accessorywith plenty of attitude. Mix it up with rubber straps that match orclash, or choose the luxurious look of silver and gold. Whateverthe color combination KYBOE! draws upon the more sophisticatedluxury watch world of inspiration. Each timepiece with itsattention-grabbing oversized face (55 mm of 48 mm) is a badge offun that represents amusing, contemporary or formal styleeffortlessly. Crucially though it’s also practical, bulky and solidwith oversized markings and the added function of a second timezone or countdown. For people that work hard and play harder KYBOE!grabs attention for all the right reasons. New models and colorsare being added continually and this fresh face in the world ofluxury watches even has its own members club and A-list events. Somake sure you don’t miss a second of the action!Kyboe! Dutch is aglobal lifestyle brand. Inspired by the big colorful Dutch tulipfields. Thanks to their high-contrast appearance they have aunique style.TIME FOR FUN!GET FUNKY WITH THE BIG, BOLD BLING ORKyboe! WATCHES AND ENJOY EVERY SECONDAS YOU SERIOUS CLOCK UPFASHIONCREDENTIALS AT WORK AND PLAYWhen two trendy Dutch guysDecided to design a range of watches they knew it had tobe different. Inspired by Their love of Holland's big brighttulip fields, the Kyboe! Collection now stretches from bold tobling. With its contrasting outer bezel, dial and strap aKyboe! timepiece is a rocking fashion accessory with plenty ofattitude. Mix it up with rubber straps That match or clash, orchoose the luxurious look of silver and gold.Whatever the colorcombination Kyboe! draws upon the more sophisticated luxurywatch world of inspiration. Each timepiece with itsattention-grabbing oversized face (55 mm or 48 mm) is a badgeof fun That Represents amusing, contemporary or formalstyleeffortlessly. Crucially though it's usefull practical, bulkyand solid with oversized markings and the added function of asecond time zone or countdown.For people that work hard and playharder Kyboe! grabs attention for all the right reasons. Newmodels and colors are being added work continually and this freshface in the world of luxury watches even has its own clubmembers and A-list events. So make sure you do not miss asecond of the action!
Spannet & Co 1.3 APK
ePublisher BV
Oogadvies Magazine van Spannet & Co, Amsterdam is een magazinevoor mensen met een moderne kijk op zien. Ons magazine verschijnteen aantal keren per jaar en wordt huis aan huis verspreid. Hetinformeert over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brillenen lenzen, modetrends op dit gebied en over onze aanbiedingen.Vaste klanten of geïnteresseerden kunnen zich registreren om onsOogadvies Magazine gratis als app te ontvangen. Zo ontvangt ualtijd als eerste de nieuwe Oogadvies en leest u altijd als eersteonze aanbiedingen. Bent u als eerste op de hoogte van onze nieuwecollectie en ontvangt u een enkele keer per jaar exclusieveaanbiedingen voor app lezers. Spannet & Co Amsterdam staat voor: Vakkundig, zelfstandig, modieus en trendzettend. Ray-Ban PradaD&G Dupont Vera Wang Vogue St. Moritz Etnik Shiseido HamburgEyewear Varilux EssilorOogadvies Magazine Spannet & Co,Amsterdam is a magazine for people with a modern take on show.Ourmagazine is published several times a year and is distributed toeach house. It informs about the new developments in the field ofeyeglasses and contact lenses, fashion trends in this field and ouroffers.Regular customers or interested parties can register to ourfree Oogadvies Magazine as an app to receive. So always be thefirst to receive new Oogadvies and always read first our offers.Are you the first to know about our new collection and receive afew times a year for exclusive offers app readers.Spannet & CoAmsterdam stands for: Expert, independent, fashionable andtrendsetting.Ray-Ban Prada D & G Dupont Vera Wang Vogue St.Moritz Etnik Shiseido Hamburg Eyewear Essilor Varilux
KYBOE! Appshop 1.0 APK
ePublisher BV
KYBOE! is een wereldwijd Nederlands lifestyle merk. Geïnspireerddoor de grote kleurrijke Nederlandse tulpenvelden. Dankzij huncontrastrijke uiterlijk hebben ze een geheel eigen stijl. Dit isAppshop met alle horloges die we aanbieden. Bekijk nu altijd meteen de nieuwste modellen inclusief 360 graden view, bestel ookdirect vanuit deze appshop.Kyboe! Dutch is a global lifestylebrand. Inspired by the big colorful Dutch tulip fields. Thanks totheir high-contrast appearance they have a unique style. This isAppshop with all watches that we offer. Check now always with thelatest models including 360 degree view also order directly fromthis appshop.
Hello Zuidas 1.1.1 APK
ePublisher BV
Hello Zuidas verschijnt iedere twee maanden in Zuidas. HetEngelstalige magazine is een onderdeel van een multimediaalplatform.De belangrijkste doelstelling voor het magazine is hetcreëren van betrokkenheid bij de gebruikers met de economische,fysieke en community ontwikkeling van Zuidas. Tegen die achtergrondwil Hello Zuidas zoveel mogelijk (hoogopgeleide) medewerkers,bewoners, studenten en bezoekers in en rondom Zuidas bereiken. Deoplage van het magazine komt uit ruim boven de 20.000 exemplaren.Als onderdeel van de redactieformule is nieuws over sectoren zoalsLegal, Finance, Recruitment, Real Estate en Housing opgenomen. Maarhet magazine bestaat ook uit een Zuidas kalender, columns,duurzaamheid, leisure, horeca en nieuws over de bereikbaarheid. Hetmagazine wordt kosteloos uitgereikt binnen en buiten de kantorenaan (zakelijke)bewoners en bezoekers. Inhoudelijk weerspiegeltHello Zuidas u, uw collega’s of uw buren in de internationalecontext van de Zuidas. ASEGA Media is als uitgever ingeschakeld enzal het magazine en andere communicatie uitingen (mede-) verzorgen.Zij zijn een nationaal opererende media organisatie met grotelokale kennis als uitgever van de Z.O.Z – Zie Oud Zuid. Met hetmagazine willen wij de cohesie binnen Zuidas vergroten maar hetbiedt bovenal een platform voor organisaties om zich te presenterenen om (sales)leads te genereren. Door middel van een uitgekiendedistributiestrategie kan ASEGA Media een groot bereikgaranderen.Hello Zuidas is published every two months in Zuidas.The English magazine is part of a multimedia platform.The mainobjective of the magazine is to create involvement with users withthe economic, physical and community development Zuidas. Againstthis background, wants Hello Zuidas much as possible (highlyskilled) workers, residents, students and visitors reach in andaround South axis. The circulation of the magazine comes out wellover 20,000 copies.As part of the editorial formula is news onsectors such as Legal, Finance, Recruitment, Real Estate andHousing recorded. But the magazine also includes a calendar Zuidas,columns, sustainability, leisure, catering and news aboutaccessibility. The magazine is distributed free of charge insideand outside the offices (business) residents and visitors.HelloZuidas content reflects you, your colleagues or your neighbors inthe international context of the Zuidas. Asega Media is enabled asa publisher and will provide the magazine and other communicationexpressions (co-). They are a nationally operating mediaorganization with strong local knowledge as publisher of the PTO -See Old South.With the magazine we want to increase the cohesion ofZuidas but above all provides a platform for companies to presentthemselves and to (sales) to generate leads. Asega Media canguarantee a wide range by means of a sophisticated distributionstrategy.
Nico Brillen en Lenzen Zwolle 1.3 APK
ePublisher BV
Oogadvies Magazine van Nico Brillen & Lenzen, Zwolle is eenmagazine voor mensen met een moderne kijk op zien. Ons magazineverschijnt een aantal keren per jaar en wordt huis aan huisverspreid. Het informeert over de nieuwe ontwikkelingen op hetgebied van brillen en lenzen, modetrends op dit gebied en over onzeaanbiedingen. Vaste klanten of geïnteresseerden kunnen zichregistreren om ons Oogadvies Magazine gratis als app te ontvangen.Zo ontvangt u altijd als eerste de nieuwe Oogadvies en leest ualtijd als eerste onze aanbiedingen. Bent u als eerste op de hoogtevan onze nieuwe collectie en ontvangt u een enkele keer per jaarexclusieve aanbiedingen voor app lezers. Nico Brillen & LenzenZwolle staat voor: Vakkundig, zelfstandig, modieus en trendzettend.Ray-Ban Alain Mikli Oakley Bulgari Tom Ford Prada Chanel TheoPersol Look Varilux EssilorOogadvies Magazine Nico Glasses &Lenses, Zwolle is a magazine for people witha modern approach tosee.Our magazine is published several times a year and isdistributed to each house. It informsabout the new developments inthe field of eyeglasses and contact lenses, fashion trends in thisarea andabout our offers.Regular customers or interested partiescan register to our free Oogadvies Magazine as an Appto receive. Soyou always receive the first new Oogadvies and read always thefirst to ouroffers. Are you the first to know about our newcollection and receive a singleonce a year exclusive offers app forreaders.Nico Glasses & Lenses Zwolle stands for: Expert,independent, fashionable and trendsetting.Ray-Ban Alain MikliOakley Bulgari Tom Ford Prada Chanel Persol Theo Look EssilorVarilux
L'essence 1.1.0 APK
ePublisher BV
De L'essence app is de app van het vakblad L'essence voorparfumeriemedewerkers. Beide hebben als doelstelling het personeelte voorzien van achtergrondinformatie, nieuwe producten en gerichteverkooptips waardoor ze consumenten beter kunnen adviseren overproducten in de parfumerie, met als uiteindelijk resultaat: betergebruik van deze producten, hogere klant tevredenheid en hogereomzet. Verder wordt de kwaliteit van het verkoopadviesgesprek vanparfumeriemedewerkers op peil gehouden én verhoogd door het gevenvan zowel achtergrond- als productinformatie en handige tips.TheL'essence app is the app of the magazine L'essence perfume foremployees. Both are intended to provide background information, newproducts and targeted marketing tips so that they can advise onproducts in perfumery, with the ultimate result consumers betterstaff: better use of these products, higher customer satisfactionand increased sales. Furthermore, the quality of theconversation during sale of perfumery employees maintained andincreased by giving both background and product information anduseful tips.
Loading...