5.4.1 /
(4.6/5) (25)
Loading...

Description

Ứng dụng Lịch Công Giáo - Ứng dụng cho phép xem lịch Công Giáo -Giao diện dễ sử dụng - Cho phép xem lịch Công Giáo tại ngày hiệntại và xem ngày lễ Công Giáo của một ngày bất kỳ. - Ứng dụng tựđộng tính toán ngày lễ theo đúng các ngày lễ ghi trong lịch CôngGiáo của tất cả các năm. - Ứng dụng cho phép tìm kiếm đoạn KinhThánh dựa trên xuất xứ hoặc nội dụng Catholic Calendar application- The application allows viewing the Catholic calendar - Easy touse interface - Allows viewing the Catholic calendar current dateand view the Catholic holidays of any day. - The app automaticallycalculates holidays in accordance with the calendar holidays inCatholic records of all years. - The app lets you search for Biblepassages based on the origin or content

App Information Lịch Công Giáo

 • App Name
  Lịch Công Giáo
 • Package Name
  com.gabrielbl.lichconggiao
 • Updated
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  5.4.1
 • Developer
  baolan2005
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  37/2A/5 C18 street, ward 12, Tan Binh district, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Google Play Link

baolan2005 Show More...

Lịch Công Giáo 5.4.1 APK
baolan2005
Ứng dụng Lịch Công Giáo - Ứng dụng cho phép xem lịch Công Giáo -Giao diện dễ sử dụng - Cho phép xem lịch Công Giáo tại ngày hiệntại và xem ngày lễ Công Giáo của một ngày bất kỳ. - Ứng dụng tựđộng tính toán ngày lễ theo đúng các ngày lễ ghi trong lịch CôngGiáo của tất cả các năm. - Ứng dụng cho phép tìm kiếm đoạn KinhThánh dựa trên xuất xứ hoặc nội dụng Catholic Calendar application- The application allows viewing the Catholic calendar - Easy touse interface - Allows viewing the Catholic calendar current dateand view the Catholic holidays of any day. - The app automaticallycalculates holidays in accordance with the calendar holidays inCatholic records of all years. - The app lets you search for Biblepassages based on the origin or content
Bubble Cute 2.0 APK
baolan2005
- Bubble game with 200 levels- You can enjoy with very cute bubbleand cute music- You can change the bubble to shoot by using changebutton- You can turn off the sound or turn on it by using thebutton- Bubble Cute with more than 1000 levels in the paid version
Den pin 1.0 APK
baolan2005
- Sử dụng cho các điện thoại có đèn flash- Đơn giản để sử dụng-Nhấn tắt và mở chỉ bằng một cú chạm- Use the phone flash- Simple touse- Press off and on with just one touch
Battle of Number 1.0 APK
baolan2005
- Play with your friend through wifi- Wifi required- Simple to play- Good game to play at freetime
BLWatchFaces Zodiac 1.0 APK
baolan2005
- Using with your android wear devices.- Let you using with yourhoroscope or anyone you know- Flat design watch faces- A cool watchfaces
Nhà Thờ 1.1 APK
baolan2005
- Bạn đi chơi vào dịp cuối tuần?- Bạn lo lắng, đắn đo khi bạn khôngbiết sẽ đi tham dự Thánh lễ ở đâu?Với ứng dụng Nhà Thờ, chúng tôigiúp bạn dễ dàng giải quyết vấn đề đó để không phải bỏ lễ ngày Chúanhật và các ngày lễ trọng.Hãy tải ngay ứng dụng và giúp chúng tôibổ sung thêm thông tin để giúp các anh chị em khác nữa.- You go outon the weekends?- You worry, hesitation when you do not know willattend Mass where?With applications Church, we help you easilysolve that problem to not missed Mass on Sundays and majorholidays.Please download the app now and help us add moreinformation to help you more.
Loading...