1.5 / November 14, 2018
(4.2/5) (495)
Loading...

Description

Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi tốt nhất hiện nay, tra cứulịch âm dương, xem sao giải hạn Lịch âm , ngày hoàng đạo, Văn khấn,báo nhắc các ngày lễ, Tết, Rằm, mồng Một, ghi chú theo, báo nhắchàng năm. Các chức năng chính của Lịch Vạn Niên 2018 bao gồm: - Xemlịch dương , lịch âm - Xem tử vi năm 2018 - Xem tử vi trọn đời. -Xem bói, cưới hỏi. - Xem ngày tốt xấu, xem ngày xông đất. - Xemngày tốt cho việc. - Tạo sự kiện , nhắc nhở người dùng trong côngviệc, sinh nhật …. * Về phần xem tử vi năm 2018 bạn có thể dễ dàngtra được các thông tin tử vi của một người trong năm 2018. * Phầnxem bói bạn có thể xem bói, từ thông tin ngày tháng năm sinh có thểxem được tướng số của người đó. → Ngoài phần xem bói có phần xembói nốt ruồi chúng tôi sẽ tách ra một ứng dụng riêng biệt. * Phầnxem ngày tốt xấu bạn có thể xem ngày khai trương của hàng, ngàycưới hỏi, ma chay, trùng tang, xem hạn * Đặc biệt là tết sắp đếnchúng tôi sẽ phát triển thêm chức năng xem tuổi xông đất với giachủ, xem ai xông đất là phù hợp là tốt. Cùng hàng loạt các chứcnăng xem lịch khác như xem ngày rằm, ngày nghỉ lễ, các ngày trongnăm,giờ hoàng đạo trong ngày. Ứng dụng Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm- Tử vi được xem là ứng dụng tốt nhất cho việc hỗ trợ bạn xem ngàygiờ hoàng đạo. Ứng dụng còn đang phát triển rất nhiều tính năng chocác cặp vợ chồng kèm theo việc xem tuổi lấy chồng, xem ngày giờsinh con, xem tuổi của con, xem màu sắc phong thủ. Hãy cài đặt ngayứng dụng Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi để đem lại sự thuậntiện nhất Calendar of the Year 2018 - Horoscope - Horoscope thebest today, look at the yin yang calendar, see the calendar, thezodiac, the vow, the reminder of holidays, Full Moon, a note,according to, newspaper reminders every year. The main functions ofthe Calendar 2018 include: - View calendar, negative calendar -Watch the horoscope in 2018 - Watch the horoscope for life. -fortune teller, wedding - See bad days, see the day of the earth. -See good days for work. - Create events, remind users at work,birthday .... About the horoscope 2018 you can easily get horoscopeinformation of a person in 2018. * The fortune teller can see thefortune teller, from the date of birth can see the number of theperson. In addition to the fortune teller section, we will separatea separate application. * Good bad day view you can see the openingdate of the goods, wedding day, funeral, funeral, see the deadline* Especially the coming lunar new year we will develop the functionof watching the land rush with the landlord, see who landed issuitable as well. Along with a series of other calendar viewfunctions such as the full moon, the holidays, the days of theyear, the zodiac of the day. Application Calendar 2018 - Horoscope- Horoscope This is considered to be the best application forsupporting your zodiac sign. The application is also developing alot of features for couples with work See the age of the husband,see the date of birth, see the age of the child, see the color ofthe gun.             Pleaseinstall the 2018 Calendar - Horoscope - Horoscope application foryour convenience.

App Information Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi

 • App Name
  Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi
 • Package Name
  com.lichvansu.lichvietnam.lichvannien
 • Updated
  November 14, 2018
 • File Size
  59M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  Ken Dev App Diabl
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Ken Dev App Diabl Show More...

Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi 1.5 APK
Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi tốt nhất hiện nay, tra cứulịch âm dương, xem sao giải hạn Lịch âm , ngày hoàng đạo, Văn khấn,báo nhắc các ngày lễ, Tết, Rằm, mồng Một, ghi chú theo, báo nhắchàng năm. Các chức năng chính của Lịch Vạn Niên 2018 bao gồm: - Xemlịch dương , lịch âm - Xem tử vi năm 2018 - Xem tử vi trọn đời. -Xem bói, cưới hỏi. - Xem ngày tốt xấu, xem ngày xông đất. - Xemngày tốt cho việc. - Tạo sự kiện , nhắc nhở người dùng trong côngviệc, sinh nhật …. * Về phần xem tử vi năm 2018 bạn có thể dễ dàngtra được các thông tin tử vi của một người trong năm 2018. * Phầnxem bói bạn có thể xem bói, từ thông tin ngày tháng năm sinh có thểxem được tướng số của người đó. → Ngoài phần xem bói có phần xembói nốt ruồi chúng tôi sẽ tách ra một ứng dụng riêng biệt. * Phầnxem ngày tốt xấu bạn có thể xem ngày khai trương của hàng, ngàycưới hỏi, ma chay, trùng tang, xem hạn * Đặc biệt là tết sắp đếnchúng tôi sẽ phát triển thêm chức năng xem tuổi xông đất với giachủ, xem ai xông đất là phù hợp là tốt. Cùng hàng loạt các chứcnăng xem lịch khác như xem ngày rằm, ngày nghỉ lễ, các ngày trongnăm,giờ hoàng đạo trong ngày. Ứng dụng Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm- Tử vi được xem là ứng dụng tốt nhất cho việc hỗ trợ bạn xem ngàygiờ hoàng đạo. Ứng dụng còn đang phát triển rất nhiều tính năng chocác cặp vợ chồng kèm theo việc xem tuổi lấy chồng, xem ngày giờsinh con, xem tuổi của con, xem màu sắc phong thủ. Hãy cài đặt ngayứng dụng Lịch Vạn Niên 2018 - Lịch âm - Tử vi để đem lại sự thuậntiện nhất Calendar of the Year 2018 - Horoscope - Horoscope thebest today, look at the yin yang calendar, see the calendar, thezodiac, the vow, the reminder of holidays, Full Moon, a note,according to, newspaper reminders every year. The main functions ofthe Calendar 2018 include: - View calendar, negative calendar -Watch the horoscope in 2018 - Watch the horoscope for life. -fortune teller, wedding - See bad days, see the day of the earth. -See good days for work. - Create events, remind users at work,birthday .... About the horoscope 2018 you can easily get horoscopeinformation of a person in 2018. * The fortune teller can see thefortune teller, from the date of birth can see the number of theperson. In addition to the fortune teller section, we will separatea separate application. * Good bad day view you can see the openingdate of the goods, wedding day, funeral, funeral, see the deadline* Especially the coming lunar new year we will develop the functionof watching the land rush with the landlord, see who landed issuitable as well. Along with a series of other calendar viewfunctions such as the full moon, the holidays, the days of theyear, the zodiac of the day. Application Calendar 2018 - Horoscope- Horoscope This is considered to be the best application forsupporting your zodiac sign. The application is also developing alot of features for couples with work See the age of the husband,see the date of birth, see the age of the child, see the color ofthe gun.             Pleaseinstall the 2018 Calendar - Horoscope - Horoscope application foryour convenience.
Loading...