1.1.9 / September 25, 2018
(4.7/5) (32)
Loading...

Description

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, tiếng Anh dường như đã trở thànhngôn ngữ chung của mọi quốc gia. Từ việc giao tiếp đến những cơ hộihọc tập và làm việc. Tuy nhiên, 90% sinh viên Việt Nam, thậm chí lànhững người đã có các công việc làm vẫn đang gặp khó khăn trongviệc giao tiếp bằng tiếng Anh. Ứng dụng Langmaster ra đời nhằm mụcđích phục vụ cho việc học tập rèn luyện tiếng Anh hằng ngày dễ dànghơn, tiện lợi hơn, với những tính năng, giúp hỗ trợ người học cóthể tiếp cận kiến thức về tiếng Anh một cách nhanh và hiệu quảnhất.

App Information Langmaster

Langmaster International Show More...

Langmaster 1.1.9 APK
Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, tiếng Anh dường như đã trở thànhngôn ngữ chung của mọi quốc gia. Từ việc giao tiếp đến những cơ hộihọc tập và làm việc. Tuy nhiên, 90% sinh viên Việt Nam, thậm chí lànhững người đã có các công việc làm vẫn đang gặp khó khăn trongviệc giao tiếp bằng tiếng Anh. Ứng dụng Langmaster ra đời nhằm mụcđích phục vụ cho việc học tập rèn luyện tiếng Anh hằng ngày dễ dànghơn, tiện lợi hơn, với những tính năng, giúp hỗ trợ người học cóthể tiếp cận kiến thức về tiếng Anh một cách nhanh và hiệu quảnhất.
Loading...