2.0 / February 24, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Lara Solar Sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren vesürekli gelişmeyi kendine ilke edinmiş olan şirketimiz "Düz plakatipi güneş köllektörleri" ne ilaveten bu alanda bir devrim olarakkabul edilen " Vakum tüplü güneş köllektörleri " nin yurtiçientegre üretim tesislerini bünyesine ekleyen ilk Türk şirketiolmanın haklı gururunu taşımaktadır. "LARA SOLAR" markası ilesatışa sunulan ürünlerimiz otel ve moteller, konutlar, hastaneler,işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ile okullar gibi tüm yapılardagüneş enerjisinden azami istifade için en son teknolojininkullanılması ile üretilen ürünlerimizle, Özellikle "sızdırmazvakumdan" kaynaklanan güçlü izolasyonu sayesinde enerjimaliyetlerinde önemli düşmeler sağlanmaktadır. Kullanılan anamalzemenin tamamen "cam" olması nedeniyle ayrıca tam bir çevredostu olan "LARA SOLAR" güneş kollektörlerimizin kritik üretimaşamaları, kalite ve verimliliğin ulusal ve uluslararasımevzuatlara uygun olarak optimize edilmesine olanak sağlayacakşekilde otomasyon sistemi ile kontrol edilmek proses kademelerinde,bütün dünya ülkeleri için geçerli "çevre" ve "kalite" güvencesistemi standartlarında belirtilen şartlarla tam uyum içinde üretimyapılmaktadır. LARA SOLAR Vakum Tüplü Güneş EnerjisiKollektörlerimizin entegre üretim tesisi, Adana Organize SanayiBölgesinde 11.000 m2lik alan üzerinde 7.000 m2 kapalı alanda,üretimle ilgili tüm gereksinmeleri sağlayacak şekilde kurulmuştur.Şirketimiz, Türkiye'de bu tesisi kuran ilk şirket olarak, sizkıymetli müşterilerimizin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ihracatodaklı çalışarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı hedefedinmiştir. Günlük 50 ton sert Borosilikat cam eritme kapasitesinesahip, çevre dostu ilk fırın ile faaliyetini başlatan firmamız,gelişen taleplere cevap vermek üzere %100 kapasite artışı amacınayönelik tüm planlarını yapmış olup gelişen teknolojiyi anındasizlere ulaştırmak amacıyla özel birimler oluşturmuştur.Şirketimiz, hammaddeden vakum tüpüne kadar olan üretimolanaklarının yanısıra, kollektör için gerekli diğer ekipmanlarınüretimine de girmiş olup komple paket sistemlerini de hizmetinizesunmuş olmaktan mutluluk duymaktadır. Hammaddelerinden cam eritmefırınına, cam borulardan vakum tüplerine ve komple paket güneşkollektörlerine kadar tüm proses aşamalarında tümüyle çevre dostusistemler kuran şirketimiz, tüm dünyada geçerli normlara uygunolarak ürettiği sistemlerin kalitesinde " sıfır hata " amacınakilitlenmiş olup sektöründe lider firmalar arasında en iyi olmayıhedeflemektedir.Lara Solar in the industry for more than 25 yearsof active and continuous development of our company which hasadopted the principle of "flat plate type solar collectors" inaddition to what is accepted as a revolution in this field "vacuumtube solar collectors" who added the domestic integrated productionplant to the site first being Turkish companies it is proud. "LARASOLAR" Our products are sold under the brand name hotels andmotels, residences, hospitals, workplaces, our public institutionsand organizations with schools like all the structures producedusing the latest technology for maximum exploitation of solarenergy products, especially "the sealed vacuum" caused due tostrong insulation significant reductions in energy costs isprovided. fully master the material used "glass" because it is alsohaving a complete environmentally friendly "LARA SOLAR" criticalproduction stages of our solar collectors, quality and efficiencyof national and controlled by the automation system will allow youto optimize according to the international legislation in processsteps, all world countries for the current "environment" and"quality" assurance system production is carried out in fullcompliance with the conditions specified in the standard. LARASOLAR Vacuum Tube Solar Collector of our integrated manufacturingfacilities, Adana Organized Industrial Zone in 11.000 m2 closedarea of ​​7,000 m2 in area, was established to ensure that allrequirements related to production. Our company, this resort is thefirst company founded in Turkey, the first export-oriented workingin our country as well as meeting the needs of our valuablecustomers with the aim of contributing to the economy. Daily 50tons of hard borosilicate with a glass melting capacity, ourcompany started its activities with environmentally friendly firstoven, in order to respond to growing demand has been made all theplans for a 100% increase in capacity purpose of advancingtechnology has created special units in order to communicateinstantly you. Our company, as well as the possibilities ofproduction from raw materials up to the vacuum tube, the collectorhas entered for the production of other necessary equipment isdelighted to be offered the complete package at your disposalsystem. from raw glass melting furnace, to the glass pipe vacuumtube and all the process steps until the complete package for solarcollectors completely eco-friendly systems established our companyall over the world in the quality of the systems produced inaccordance with current norms "zero error" is locked to theobjectives and aims to be the best among the leading companies inthe industry.

App Information Lara Solar

 • App Name
  Lara Solar
 • Package Name
  com.morzayazilim.larasolar
 • Updated
  February 24, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Morza Yazılım Bilişim Teknolojileri
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
 • Google Play Link

Morza Yazılım Bilişim Teknolojileri Show More...

Lara Solar 2.0 APK
Lara Solar Sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren vesürekli gelişmeyi kendine ilke edinmiş olan şirketimiz "Düz plakatipi güneş köllektörleri" ne ilaveten bu alanda bir devrim olarakkabul edilen " Vakum tüplü güneş köllektörleri " nin yurtiçientegre üretim tesislerini bünyesine ekleyen ilk Türk şirketiolmanın haklı gururunu taşımaktadır. "LARA SOLAR" markası ilesatışa sunulan ürünlerimiz otel ve moteller, konutlar, hastaneler,işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ile okullar gibi tüm yapılardagüneş enerjisinden azami istifade için en son teknolojininkullanılması ile üretilen ürünlerimizle, Özellikle "sızdırmazvakumdan" kaynaklanan güçlü izolasyonu sayesinde enerjimaliyetlerinde önemli düşmeler sağlanmaktadır. Kullanılan anamalzemenin tamamen "cam" olması nedeniyle ayrıca tam bir çevredostu olan "LARA SOLAR" güneş kollektörlerimizin kritik üretimaşamaları, kalite ve verimliliğin ulusal ve uluslararasımevzuatlara uygun olarak optimize edilmesine olanak sağlayacakşekilde otomasyon sistemi ile kontrol edilmek proses kademelerinde,bütün dünya ülkeleri için geçerli "çevre" ve "kalite" güvencesistemi standartlarında belirtilen şartlarla tam uyum içinde üretimyapılmaktadır. LARA SOLAR Vakum Tüplü Güneş EnerjisiKollektörlerimizin entegre üretim tesisi, Adana Organize SanayiBölgesinde 11.000 m2lik alan üzerinde 7.000 m2 kapalı alanda,üretimle ilgili tüm gereksinmeleri sağlayacak şekilde kurulmuştur.Şirketimiz, Türkiye'de bu tesisi kuran ilk şirket olarak, sizkıymetli müşterilerimizin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ihracatodaklı çalışarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı hedefedinmiştir. Günlük 50 ton sert Borosilikat cam eritme kapasitesinesahip, çevre dostu ilk fırın ile faaliyetini başlatan firmamız,gelişen taleplere cevap vermek üzere %100 kapasite artışı amacınayönelik tüm planlarını yapmış olup gelişen teknolojiyi anındasizlere ulaştırmak amacıyla özel birimler oluşturmuştur.Şirketimiz, hammaddeden vakum tüpüne kadar olan üretimolanaklarının yanısıra, kollektör için gerekli diğer ekipmanlarınüretimine de girmiş olup komple paket sistemlerini de hizmetinizesunmuş olmaktan mutluluk duymaktadır. Hammaddelerinden cam eritmefırınına, cam borulardan vakum tüplerine ve komple paket güneşkollektörlerine kadar tüm proses aşamalarında tümüyle çevre dostusistemler kuran şirketimiz, tüm dünyada geçerli normlara uygunolarak ürettiği sistemlerin kalitesinde " sıfır hata " amacınakilitlenmiş olup sektöründe lider firmalar arasında en iyi olmayıhedeflemektedir.Lara Solar in the industry for more than 25 yearsof active and continuous development of our company which hasadopted the principle of "flat plate type solar collectors" inaddition to what is accepted as a revolution in this field "vacuumtube solar collectors" who added the domestic integrated productionplant to the site first being Turkish companies it is proud. "LARASOLAR" Our products are sold under the brand name hotels andmotels, residences, hospitals, workplaces, our public institutionsand organizations with schools like all the structures producedusing the latest technology for maximum exploitation of solarenergy products, especially "the sealed vacuum" caused due tostrong insulation significant reductions in energy costs isprovided. fully master the material used "glass" because it is alsohaving a complete environmentally friendly "LARA SOLAR" criticalproduction stages of our solar collectors, quality and efficiencyof national and controlled by the automation system will allow youto optimize according to the international legislation in processsteps, all world countries for the current "environment" and"quality" assurance system production is carried out in fullcompliance with the conditions specified in the standard. LARASOLAR Vacuum Tube Solar Collector of our integrated manufacturingfacilities, Adana Organized Industrial Zone in 11.000 m2 closedarea of ​​7,000 m2 in area, was established to ensure that allrequirements related to production. Our company, this resort is thefirst company founded in Turkey, the first export-oriented workingin our country as well as meeting the needs of our valuablecustomers with the aim of contributing to the economy. Daily 50tons of hard borosilicate with a glass melting capacity, ourcompany started its activities with environmentally friendly firstoven, in order to respond to growing demand has been made all theplans for a 100% increase in capacity purpose of advancingtechnology has created special units in order to communicateinstantly you. Our company, as well as the possibilities ofproduction from raw materials up to the vacuum tube, the collectorhas entered for the production of other necessary equipment isdelighted to be offered the complete package at your disposalsystem. from raw glass melting furnace, to the glass pipe vacuumtube and all the process steps until the complete package for solarcollectors completely eco-friendly systems established our companyall over the world in the quality of the systems produced inaccordance with current norms "zero error" is locked to theobjectives and aims to be the best among the leading companies inthe industry.
MÜSİAD ADANA 1.2.1 APK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın vehukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın vemutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli veevrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde,ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiyehayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.AdanaMüsiad olarak misyonumuzu genel merkezimizin çizgisinde Adana’yadeğer katmak için çalışıyoruz.Yenimobil uygulamamız ileüyelerimizin aralarındaki çapraz ticareti arttırmak, üyelerimizinkendi aralarında kampanyalarını oluşturup paylaşabilecekleri, tümkullanıcılara etkinliklerimiz ve haberlerimizi ulaştırmakmaksatları ile hazırlanmıştır.Mobil uygulamamızda anlık bildirimlerile üyelerimize kampanyalardan faydalanma imkanı sunmaktayız. Anlıkbildirim ayrıca etkinlik ve haberlerde de işlevsel olarakkullanılacaktır. Böylelikle her kullanıcı Müsiad Adana’yı yakındantakip edebileceklerTüm üyelerimize kendi firma sayfaları sunulacakolup; bu sayfalarda ürün veya hizmet bilgilerini ve iletişimbilgilerini düzenleme ve kullanma imkanı sunulmaktadır.Associationof Independent Industry and Business (MUSIAD); The right and thelaw, justice and equality, peace and confidence, prosperity andhappiness is provided; history and become local goods to societyand the observance of universal values, all within their own regionin economic and political fields in the active world, a respectableTurkey dream of the road with precision owner of a business man, anestablished on May 9, 1990 in Istanbul "Businessmen's Association"is.Adana MUSIAD line of our mission as our headquarters, we striveto add value to Adana.To increase cross-trade between our memberswith our Yenimobil applications, including our members can createand share their own campaign, it has been prepared with all of ouractivities to deliver our users and news purposes.Our mobileapplications we offer our members the opportunity to benefit fromcampaigns with instant notifications. Instant notifications willalso be used as functional in the events and news. Thus, each userwill be able to follow closely MUSIAD AdanaAll our members will bepresented their company pages; product or service information onthese pages and contact information are offered the possibility touse and editing.
Loading...