1.1.0 / June 12, 2018
(4.6/5) (16)
Loading...

Description

The first release for 789 company's customer.All matters relatingto the account, please contact the company or through the agentsystem

App Information LD789

 • App Name
  LD789
 • Package Name
  com.ionicframework.ld789400845
 • Updated
  June 12, 2018
 • File Size
  9.7M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  Company 789
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Casino
 • Developer
 • Google Play Link

Company 789 Show More...

LD789 1.1.0 APK
Company 789
The first release for 789 company's customer.All matters relatingto the account, please contact the company or through the agentsystem
AG789 1.0.5 APK
Company 789
AG.LD789.NET - Phiên bản dành cho tất cả lớp tài khoản đại lý,tổngđại lý, quản trị và cổ đông công ty.Mọi vấn đề liên quan đếntàikhoản, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóckháchhàng của công ty hoặc cấp đại lý.Ứng dụng có đầy đủ tính năngquảnlý:- Thao tác giá trên bảng 100 con số, xem chi tiết lượng hàngvàrủi ro. Cho phép theo đổi giá bán từng con cho tất cả các đàivàkiểu cược.Quản lý danh sách và chi tiết thông tin tài khoảncấpdưới. Xem chi tiết tỷ lệ thầu, thông số, mức cược cho tất cảnhánhtài khoản con do mình trực tiếp tạo ra hoặc những tài khoảncon nằmtrong nhánh của mình.Quản lý và phân quyền cho tài khoảnphụ.Xemchi tiết báo biểu hàng ngày, xem lượng hàng đang cược, lượnghàngdo khách hàng đã huỷXem chi tiết lịch sử báo biểu theo ngàyhoặctheo khoảng thời gian mong muốn từ trước đếnnay....AG.LD789.NET -Version for all account class agents, generalagents,administrators and shareholders of the company.All mattersrelatingto the account, customers please contact the customerservicedepartment of the company or agency level.Fullapplicationmanagement features:- Action figure prices on the table100, detailand volume risks. Allow each child under the pricechange for allradio and bet types.List management and detailedaccountinformation at lower levels. See detailed bid rate,parameter, thebets for all child accounts under their arm directlycreated orchild accounts in their branches.Management anddecentralizedsub-accounts.See details Daily newspaper said, view isbettingvolumes, volumes due to customer canceledSee detailedhistoryPopular newspaper daily or desired time period so far ....
Loading...