1.2 / September 10, 2015
(4.9/5) (17)
Loading...

Description

The legendary Phoenix is trying to save the world! Help the Phoenixto plant seeds of life tree, collect coins and avoid enemies.

App Information Legend of Phoenix

 • App Name
  Legend of Phoenix
 • Package Name
  com.bfydigital.phoenix
 • Updated
  September 10, 2015
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  BFY Digital
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Adnan Kahveci mah.Yavuz Sultan Selim Bulvarı Perlavista Residence A blok daire 31 Beykent Beylikdüzü İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

BFY Digital Show More...

UniPano 1.1.5 APK
BFY Digital
Her şey cepte! UniPano uygulaması sayesindealmak istediğiniz ya da satmak istediğiniz her şey tek bir uygulamaiçerisinde. Üstelik ücretsiz!UniPano aracılığı ile alıcılar ve satıcılar bir araya geliyor,pazarlıklar yapılıyor ve el sıkışılıyor.Everything in yourpocket! unipano by the application or you want to sell anything youwant to get into one application. And it's free!unipano through the coming together buyers and sellers,negotiations are being made and hand sıkışılıy.
BASK 1.0.3 APK
BFY Digital
Basketbol okulumuzun gruplarındasporhayatlarına başlayan mi̇ni̇k basketbolcularımıza temelbasketboleği̇ti̇mleri̇ni̇ vererek, büyüdükleri̇nde yarışmacıtakımlarımızdali̇sanslı olarak li̇glerde maç tecrübeleri̇ni̇arttırarak,geli̇şi̇mleri̇ni̇ devam etti̇ri̇yoruz.Aralarından basketbolcu olmak isteyenleri̇ yeterli̇li̇kleri̇negörebüyük kulüplere göndererek bu yoldailerlemeleri̇ni̇sağlıyoruz.Basketball school'sbasicbasketball eği̇ti̇mleri̇ni̇ by our group in the sporting lifebeganLITTLE basketball, büyüdükleri̇n tecrübeleri̇ni̇ matchcompetitorsby increasing our team of licensed leagues,geli̇şi̇mleri̇ni̇ We'rerunning continues.Between the basketball club based on the ones that want tosendlarge competences in this way we provideilerlemeleri̇ni̇.
Hastanem 1.0.1 APK
BFY Digital
Sağlık alanında sıradışı özelliklere sahipbiruygulama olan HASTANEM ile sizlerle tanıştırıyoruz.HASTANEMuygulamasını kullanarak doğrudan hangi hizmetlerialabileceğinizibiliyor musunuz ?Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak hastalarımızı; günümüztrafiğindeve stres altında iken bir de adres arama zahmeti ileyormamamızgerektiğini düşündük.Bunun için özel bir navigasyon programı hazırladık. Hangibölgedeolursanız olun HASTANEMİ BUL ikonuna bastığınızdabulunduğunuzyerden hastanemize hangi yoldan nasılgelebileceğinizigöreceksiniz.Sağlıklı bir beden kitle endeksine sahip misiniz ? Hangibesinleritüketirseniz kaç kalori alırsınız ? Bütün bunlarıncevabını KAÇKALORİ butonuna basarak bulabilirsiniz.Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak, sizler için farklı Check –Uppaketleri hazırladık. CHECK – UP butonuna bastığınızdabupaketlerimiz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.Hamile bayanlar için 42 hafta boyunca anne karnındabebeğingelişimi, annede meydana gelen değişimleri, bu dönemlerdebedenselve mental olarak ne gibi durumlar yaşayacaklarını resimleriilebirlikte anlattık. HAMİLELİK TAKVİMİ butonuna basarak busürecidaha bilinçli ve güven içinde geçirebilirsiniz.HASTANEM uygulaması ile sıradışı bir sosyal sorumlulukprojesineimza attık. Nasıl mı ? Kalp, Osteoporoz, Diyabethastalıklarıkonusunda risk altında olup olmadığınız ile ilgiliminik anketlerhazırladık. Bu anketler sonucu bu hastalıklarkonusunda riskaltında olup olmadığınız ile ilgili cevaplarımızolacak sizlere.Ayrıca anketlerde sorulan güncel testler elinizdemevcut değil isehastanemizden randevu alıp, ücretsiz olaraktahlilleriniziyaptırabilirsiniz .Her türlü sağlık probleminin tanı ve tedavi yöntemlerihakkındabilgi edinebilmeniz, sağlığınız için doğru beslenmeyöntemleriniöğrenebilmeniz ile ilgili DOKTORUNUZ DİYOR Kİ, BESLENMEÖNERİLERİve SAĞLIK BİLGİLERİ TV bölümlerini sizler için hazırladık.Tümdoktorlarımız butona bastığınız anda bilgi ve önerileriilekarşınızda olacak.Kısacası HASTANEM uygulaması erken tanı konusunda bilinçlendirmevesosyal sorumluluk konusunda destek olma amacı ile hazırlanmışbiruygulamadır.Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak, hastalıkta ve sağlıkta herzamanyanınızdayız.In the health field,anapplication that has unusual characteristics Introducing you tothehospital. Do you know what services you can get directly tothehospital using?Our patients as special Pendik Regional Hospital, while underthestress of today's traffic and hassle of searching for anaddresswith the thought that yormamamız.To do this, put together a special navigation software.FINDhospital, no matter which region you press the icon you how togetfrom where you will see which way to the hospital.Do you have a healthy body mass index? How many calories youconsumethe nutrients you receive? How many calories you can findanswers toall of these by pressing the button.Special Pendik Regional Hospital, the different check for you -Uppackages prepared. CHECK - when you press the UP button, youcanget information on these packages.Development of the baby in utero during the 42 weeks topregnantwomen, the changes in the mother, in this period, such asphysicaland mental conditions to live what you've told withpictures.PREGNANCY CALENDAR button more aware of this process andyou canspend with confidence.We have signed a social responsibility project in the hospitalwithan unusual application. How? Heart, Osteoporosis,Diabetesquestionnaires about their health at risk if you areprepared onthe thumbnail. If you are at risk as a result of thesesurveysrelated to these diseases, you will have answers. Inaddition, thesurveys asked currently not available in our hospitalappointmentyou have to take tests, labs can make free ofcharge.Diagnosis and treatment of any health problems that you cangetinformation about your health, your doctor about the right dietforyou learn about the methods he says, nutritional advice andhealthinformation TV episodes have prepared for you. When you pressthebutton in front of doctors with all the information andsuggestionswill be.In short, the hospital's application awareness, early diagnosis,andan application was prepared with the aim to supportsocialresponsibility.Special Pendik Regional Hospital, in sickness and in healthisalways with you.
Legend of Phoenix 1.2 APK
BFY Digital
The legendary Phoenix is trying to save the world! Help the Phoenixto plant seeds of life tree, collect coins and avoid enemies.
Tema Banyo 3.0.1 APK
BFY Digital
TEMA; Yapı malzemeleri sektöründe, bir pazarlama-satıs firması gibigözükse de, aslında arkasında 40 yıllık Plastik Üretim tecrübesibulunmaktadır. İlk olarak Akkurt şirketi üretimi olan plastikrezervuar satışlarıyla ticari faaliyetlerine başlayan TEMA; yıllariçerisinde kendi bünyesinde oluşan 7 üretim şirketi ile gömmerezervuar-iç takımlar-klozet kapakları (thermoplast ve duroplast )duş setleri, banyo aksesuarları, bedensel engelli grubu, ıslakhacim, paslanmaz grubu ve armatür gibi ana ürün gruplarınınpazarlama-satış anlamındaki tüm faaliyetlerini günümüz modernteknolojisini en iyi şekilde kullanarak gerçekleştirmektedir. Bugüniç pazarda; yedi coğrafi bölgede ve on beş bölgeye hizmet verensatış yöneticiliğiyle ''Tema Banyoyu Tamamlar'' sloganı, sektördeher geçen gün daha iyiye hedefleyerek, İç Pazarda Lider TürkFirması olmak TEMA markasının öncelikli hedefleri arasındadır.Tema; pazara sunduğu ürün gruplarında, sektörün önemli biroyuncusudur ve bir çok ilk'e imza atmıştır. Mesela, Ana ürüngruplarından biri olan rezervuar iç takımlarında ,Türkiye'de ilk (TSE – 823) rezervuar iç takım standart onay belgesi, ilk 3-6 litrekademeli boşaltma sistemi gibi örnekleri vermek mümkündür. Yaklaşıkotuz bin metre kare kapalı alanda, üç yüze yakın kişiden oluşantakım ruhuyla, müşteri memnuniyetini esas alan, paydaşların dengelimutluluğunu gözeten bir yaklaşıma sahiptir. TEMA‘nın pazardakigücünün arkasında; 40 yıllık sektör deneyimi, Ulusal ve uluslararası kalite standartları, Yüksek üretim teknolojisi, Stok gücü vesevkiyat hızı, Yaygın servis ağı, Yaygın satıcı ağı, Üretimkapasitesi, Müşteri odaklı yapısı, Paydaşların mutluluğu anlayışı,Kalite denetlemez üretilir anlayışı, Rekabetçi fiyat avantajı, 2013yılında başlayan yeniden yapılanma süreci, hedeflerle yönetim,blance score card,best practice, innovasyon , müşteri anketleri,ürün ve servis kalitesi ölçümleri, katılımcı yönetim gibi çağdaşuygulamalarla devam etmektedir. Tema grubun büyüme stratejileriiçerisinde yapı marketler, tüm yurt içi pazarın yanı sıra ihracatve yurt dışı yerleşik yatırımlar yer almaktadır. Bu kapsamda TEMAUkrayna'nın yanı sıra Yunanistan’da TEMA HELLAS ismi ile ciddi biryerleşik yatırım yapılmıştır. Tema grup bünyesindeki üretimşirketleri aynı zamanda Seramik Sağlık Gereçleri üreticilerininönemli bir tedarikçidir. Tema merkezi İstanbul BeylikdüzüMermerciler sanayi sitesinde 30,000 m² kapalı alandaulusal-uluslararası kalite standartlarında üretim yapmakta vepazara sunmaktadır. TEMA; In the building materials industry, amarketing and sales company as it may seem, there are actuallybehind 40 years of experience in plastic production. First, TEMA,which started its business operations with plastic reservoirproduction Akkurt sales company; years in formed its own 7production company with concealed cistern-internal teams-seatcovers (Thermoplast and plastic) shower sets, bathroom accessories,disabled groups, wet areas, stainless group and all activitieswithin the meaning of the main product groups of the marketing andsales as fixtures today and by using the best of modern technology.Today in the domestic market; in seven geographical regions andwith fifteen of serving as a sales manager 'Theme Bathroom Completethe' slogan, aiming better with each passing day, the sector leaderin the Internal Market are among the primary targets of the Turkishcompany to be TEMA brand. Theme; offered by the market for theproduct groups is a major player in the industry and has taken alot of the first signature. For example, the reservoir internalteam in one of the main product groups, first in Turkey (TSE - 823)reservoir confirmation internal set of standards, it is possiblegive examples like the first 3-6 liters gradual unloading system.About thirty thousand square meters closed area, with team spiritwhich consists of close to three hundred people, based on customersatisfaction has a balanced approach that promotes the happiness ofthe stakeholders. theme behind the power in the market; 40 years ofindustry experience, National and international quality standards,High production technology, Stock power and speed of delivery,Widespread service network, Widespread dealer network, Productioncapacity, Customer-oriented structure, Stakeholder understanding ofhappiness, Produced does not check the quality of understanding,Competitive price advantage Restructuring process started in 2013,management by objectives, blanca score card, best practice,innovation, customer surveys, product and service qualitymeasurements, continues with contemporary applications such asparticipatory management. In DIY theme group's growth strategy, theentire domestic market as well as export and foreign investmentsare located built. In this context, TEMA TEMA HELLAS Greece andUkraine, as well as built-in name has made a serious investment.Production in the Themes group within the company, but also is amajor supplier of ceramic sanitary ware manufacturer. Themes in thecenter of Istanbul Flat Marble 30,000 m² site in the manufacturingindustry in the national and international quality standards andoffers on the market.
Altın Türk 1.0.0 APK
BFY Digital
"ALTIN TÜRK REAL ESTATE COMPANY" is theofficial trade-name of: İAŞ İSTANBUL İNŞAAT GAYRİMENKUL TANITIM VEPAZARLAMA TİCARET A.Ş - an official registered member of theIstanbul Chamber of Commerce; No. 861226.With this app you can see and follow all real estate projects inour catalog.
Akademi Lig 1.0.3 APK
BFY Digital
AKADEMİLİG 2008 yılında AKADEMİSPORORGANİZASYON LTD ŞTİ tarafından basketbol okullarıarasındahazırlık maçları kapsamında başlatılan bir organizasyondur.Bünyesinde 3000 sporcuya 1 sezon icinde en az 12, en çok 16maçyapma imkanı veren bu ligde kulüpler İstanbulligindeoynatamadıkları veya az süre verebildikleri sporcularınayervererek maç tecrübelerini arttırmak amacındadırlar. Toplamda1sezonda 850 ila 1000 maç yapılan AKADEMİLİG TBFhakemleritarafından yönetilmektedir.AKADEMİLİG in 2008ACADEMYSPORTS ORGANIZATION is an organization initiated underfriendliesbetween basketball schools by CO LTD. Within one season in 3000 on at least 12 athletes, arerequiredin order to increase the possibility of making up to 16matches inthis league clubs that could give athletes gave place toplay inIstanbul unable or less than the league experiences. A totalof 850to 1000 is managed by match referees made AKADEMİLİGTBF-1season.
My Hospital 2.0.3 APK
BFY Digital
We introduce you to an application called MyHospital that has extra ordinary features in the health field. Doyou know what services you can get directly using the applicationMy Hospital?
Loading...