/ May 3, 2017
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Die Legkaart speletjie bevat 30 kleurvolle prente wat in4moeilikheidsgrade gespeel kan word. Besige Breintjies ledesalaktiveringskodes ontvang. Hierdie speletjie is gratis eneksklusiefvir alle Besige Breintjies lede. Kontak Besige Breintjiesom meeruit te vind oor die ongelooflike voordele om 'n lid te wees:Tel:(011) 012 3813 [email protected]

App Information Legkaarte

 • App Name
  Legkaarte
 • Package Name
  air.com.besigebreintjies.legkaart
 • Updated
  May 3, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
 • Developer
  Besige Breintjies
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

Besige Breintjies Show More...

A+ Graad 1 APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie.Die app is eksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van BesigeBreintjies. Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan uvoortgaan om die app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor diefantastiese voordele om 'n lid van Besige Breintjies te word,kontak ons gerus by 011 012 3813 of besoek ons webwerfwww.besigebreintjies.co.zaA+ Graad 1 is ‘n Afrikaanse app, wat honderde pretbelaaideoefeninge in 6 sleutel afdelings bevat vir die ontwikkeling vanvaardighede. Hierdie beproefde vaardighede is noodsaaklik om u kindtoe te rus met die nodige kennis ter voorbereiding vir die primêreopvoedingsfase. Die vaardighede wat ontwikkel word sluit in;optelling, aftrekking, lees, spelling, logiese beredenering,geheue, konsentrasie, kreatiwiteit en basieserekenaarvaardighede.Alle aktiwiteite word aangebied in ontspanne en genotvollespeletjies. Die speletjies is ontwerp om deur kinders verstaanbaarte vind sonder ouer toesig wat lei tot u kind se intellektuele enselfdoen ontwikkeling wat u kind se selfbeeld en vertroue ‘nhupstoot sal gee.
A+ Graad 2 APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie.Die app is eksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van BesigeBreintjies. Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan uvoortgaan om die app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor diefantastiese voordele om 'n lid van Besige Breintjies te word,kontak ons gerus by 011 012 3813 of besoek ons webwerfwww.besigebreintjies.co.zaA+ Graad 2 bestaan uit honderde genotvolle oefeninge in die 5sleutel leerareas. Hierdie beproefde vaardigheide is noodsaaklik omu kind toe te rus met die nodige kennis vir die primêreopvoedkundige fase. Die vaardigheidsontwikkeling sluit in;optelling, aftrekking, vermenigvuldiging (tafels), hoofrekene –deling, lees, spelling, logiese beredenering, geheue, konsentrasieen basiese rekenaarvaardighede.In alle aktiwiteite word die leerder in ‘n pretbelaaide atmosfeervasgevang. Die speletjies is so ontwerp dat kinders dit maklik kanverstaan sonder ouer toesig of bystand met die gevolg dat die kindnie alleenlik sy/haar intellektuele vaardighede ontwikkel nie maarook sy/haar selfvertroue ontwikkel.Die grafiese voorblad is ontwerp wat ‘n Sirkus-avontuur uitbeeld.Elke voorwerp op die verhoog verteenwoordig ‘n vaardigheid ofaktiwiteit.Die navigasie tussen aktiwiteite is baie maklik vir kinders om tegebruik.
A+ Graad 3 APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie.Die app is eksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van BesigeBreintjies. Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan uvoortgaan om die app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor diefantastiese voordele om 'n lid van Besige Breintjies te word,kontak ons gerus by 011 012 3813 of besoek ons webwerfwww.besigebreintjies.co.zaA+ Graad 3 bevat talle oefeninge in die 5 sleutel leerareas.Hierdie beproefde vaardighede is vir u kind noodsaaklik omhomself/haarself toe te rus met die fundamentele kennis vir dieprimêre opvoedingsfase. Die vaardighede sluit in; optelling,aftrekking, vermenigvuldiging (maaltafels), hoofrekene deling,lees, spelling, logiese denke, geheue, konsentrasie en basieserekenaarvaardigheid.In alle aktiwiteite word die leerder in ‘n pretbelaaide atmosfeervasgevang. Die speletjies is so ontwerp dat kinders dit maklik kanverstaan sonder ouer toesig of bystand met die gevolg dat die kindnie alleenlik sy/haar intellektuele vaardighede ontwikkel maar ooksy/haar selfvertroue ontwikkel.
A+ Kleuter APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie.Die app is eksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van BesigeBreintjies. Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan uvoortgaan om die app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor diefantastiese voordele om 'n lid van Besige Breintjies te word,kontak ons gerus by 011 012 3813 of besoek ons webwerfwww.besigebreintjies.co.zaA+ Kleuter bevat honderde opwindende oefeninge wat verdeel word in6 sleutel vaardigheidsontwikkelingsafdelings. Hierdie basiesevaardighede is noodsaaklik vir die voorbereiding van u kind vir dieprimêre opvoedingsfase. Die vaardighede ter sprake sluit in; tel,syfer-erkenning, woordeskat, logiese denke, geheue herroeping,vorms- en kleurherkenning, voorwerpgroepering en basieserekenaarvaardighede in.Alle aktiwiteite word aangebied in ‘n speletjiesformaat metkleurvolle grafika. Hierdie speletjies is so ontwerp dat kleutersdit maklik vind en speel sonder ouer bystand. Uiteindelik ontwikkeldie kind nie net sy/haar intellektuele vlak en vermoëns nie maarook ‘n mate van selfvertroue.
KleurKode APK
In hierdie speletjie moet die kleuter al diesimbool blokkies verwyder deur op die korrekte een te druk wanneerdie stem opname 'n instruksie gee.Wanneer al die blokkies op die skerm verwyder is, kan die kleuterdie prentjie inkleur deur met sy/haar vinger oor die prentjie tevryf.Besige Breintjies lede sal aktiveringskodes ontvang.Hierdie speletjie is gratis en eksklusief vir alle BesigeBreintjies lede.Kontak Besige Breintjies om meer uit te vind oor die ongelooflikevoordele om 'n lid te wees:Tel: (011) 012 [email protected]
KleurKamp APK
In hierdie speletjie moet jy al die blouballetjies in die blou kamp kry en die rooi balletjies in die rooikamp deur die hek op en af te skuif om soedoende slegs die korrektekleur balletjies deur die opening te laat beweeg.Besige Breintjies lede sal aktiveringskodes ontvang.Hierdie speletjie is gratis en eksklusief vir alle BesigeBreintjies lede.Kontak Besige Breintjies om meer uit te vind oor die ongelooflikevoordele om 'n lid te wees:Tel: (011) 012 [email protected]
ColourCode APK
In this game the toddler must tap on all thesymbol blocks to remove it by following the audio instructions toknow which block to tap.Once all the blocks have been cleared, the toddler can colour inthe picture by rubbing his/her finger across the picture.Besige Breintjies members will be receiving activation codes.This game is free and exclusive to all Besige Breintjies membersonly.Contact Besige Breintjies to learn more about the unbelievablebenefits our members receive:Tel: (011) 012 [email protected]
ColourCamp APK
In this game you must get all the blue ballsin the blue camp and the red balls in the red camp by sliding thegate up or down in order to let the correct colour balls passthrough the opening.Besige Breintjies members will be receiving activation codes.This game is free and exclusive to all Besige Breintjies membersonly.Contact Besige Breintjies to learn more about the unbelievablebenefits our members receive:Tel: (011) 012 [email protected]
Loading...