1.3 / March 17, 2019
(4.5/5) (2)

Description

Leer met LeesRees op de vertrouwde manier snel woordjes lezen. Netzoals op school, met een stopwatch. Met Rees de aap wordt lezenleuk! • meer dan 200 woorden in 4 moeilijkheidsgraden • sluitnaadloos aan op lezen in groep 3 en verder • alle woorden zijningesproken om te oefenen Dit alles gegarandeerd zonder reclame!Learn to read words quickly in the familiar way with LeesRees. Justlike at school, with a stopwatch. With Rees the monkey readingbecomes fun! • more than 200 words in 4 difficulty levels •seamlessly connects to reading in group 3 and beyond • all wordshave been recorded to practice All this guaranteed withoutadvertising!

App Information Lezen en Schrijven 3- LeesRees

 • App Name
  Lezen en Schrijven 3- LeesRees
 • Package Name
  air.nl.bellpepper.leesrees
 • Updated
  March 17, 2019
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Bell Pepper Edutainment
 • Installs
  100+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Bell Pepper Edutainment Show More...
Farting Panda - Farting action 1.5.0 APK
Are you up for the challenge?Who needs a bird (even one of theflappy kind) if you can have a Panda?Panda has bowel problems. Tapto propel him up in the air to avoid the bamboo!You know thedrill:• Tap!• Fart!• Avoid the bamboo!• Get the hiscore! (mine is15)Farting panda features crisp graphics on all supported devices,smooth gameplay, and only the juiciest fart sounds.500.000 peoplecan't be wrong! Farting Panda is a riot!
the King of Pop 1.2.1 APK
Forget Bieber, forget GaGa!Prove that Michael Jackson is still theKing of Pop!• Drag!• Catch!• Score!Let Michael catch 10 crowns inthe given time!
Elfstedentocht - the Game 2.3.0 APK
Wel of geen elfstedentocht? In ieder geval wel met deze app!Schaats zo snel mogelijk zelf de 199 km lange tocht der tochten,verdien een kruisje, en zet een record neer!De beste mobieleschaatservaring. Ook een aanrader voor Sochi!Met onder andere: •Stempelposten in elke stad • Specifieke handgetekende graphics voorelke stad • Klúnen • Kijk uit voor slecht ijs • Drink zopie voorenergie • Unieke nauwkeurige schaatsbesturing • Persoonlijkehighscore/recordElfstedentocht or not? In any case with thisapp!Skate as quickly as possible themselves the 199 km-long tour oftours, earning a cross, and set a new record!The best mobileskating experience. Also recommended for Sochi!With, inter alia:•Stamp Posts in each city• Specific hand-drawn graphics for eachcity• klunen• Watch out for bad ice• Drink zopie Energy• Uniqueprecision skating control• Personal highscore / record
Bouncy Hedgehog 1.1.2 APK
Are you up for an all new challenge?If you want the next challengeafter Farting Panda, try your luck with Bouncy Hedgehog!Keep Hankthe Hedgehog up in the air as long as you can by tapping on it!Seta new personal record! (Mine is 22!)You might even get one of themedals!This fun game is SO easy to pick up, but hard to master!Youknow the drill:• Launch the hedgehog! (Don't worry, he's aprofessional)• Tap it to let it bounce!• Don't let it fall to theground!
Reading & Writing 1 1.2.0 APK
This fun educational app introduces your child to the appearanceand sound of every letter and the first words children learn inprimary school.Learning how to read your first English wordsbecomes very easy and fun with Reading and Writing 1 - ReadingWords!Reading and Writing 1 - Reading Words was especially made forboth English speaking children and people who want to learn Englishas a second language. Contains: - More than 50 basic English words,all with a cute image. - 3 different games. - The pronunciation ofall letters and all the included words. - A highscore. All this,completely ad-free!
air.nl.getepicerror.games.LettersLezen 1.4.0 APK
Leren lezen wordt gemakkelijk en leuk met Lezen en Schrijven 1 -Letters Lezen. Dit educatieve spel laat je kennis maken met devormen en klanken van de eerste Nederlandse basisschoolwoorden.Lezen en Schrijven 1 - Letters Lezen is in het bijzonder gemaaktvoor jonge kinderen die beginnen met lezen. Deze app bevat:-Nederlandse woorden met vrolijke, handgetekende afbeeldingen. -3verschillende niveaus/spelmogelijkheden. -De uitspraak van alleafzonderlijke klanken. -Een highscore Dit alles, gegarandeerdzonder reclame! Learning to read is easy and fun with Reading andWriting 1 - Letters Reading. This educational game lets you getacquainted with the shapes and sounds of the first Dutch elementarywords. Reading and Writing 1 - Letters Reading is especiallydesigned for young children who start reading. This app includes:-Dutch words with cheerful, hand-drawn graphics. -3 Levels / gameoptions. -The statement of all individual sounds. -A highscore Allthis with absolutely no advertising!
Lezen en Schrijven 3- LeesRees 1.3 APK
Leer met LeesRees op de vertrouwde manier snel woordjes lezen. Netzoals op school, met een stopwatch. Met Rees de aap wordt lezenleuk! • meer dan 200 woorden in 4 moeilijkheidsgraden • sluitnaadloos aan op lezen in groep 3 en verder • alle woorden zijningesproken om te oefenen Dit alles gegarandeerd zonder reclame!Learn to read words quickly in the familiar way with LeesRees. Justlike at school, with a stopwatch. With Rees the monkey readingbecomes fun! • more than 200 words in 4 difficulty levels •seamlessly connects to reading in group 3 and beyond • all wordshave been recorded to practice All this guaranteed withoutadvertising!
Lezen en Schrijven 2 - Leggen 1.3 APK
Zet met plezier de eerste stapjes om te leren schrijven metLezen enSchrijven 2 - Letters Leggen.Dit educatieve spel is de opvolger vanhet populaire spel Lezen en Schrijven 1 - Letters Lezen.Klaar vooreen nieuwe uitdaging?Met Letters Leggen maak je zelf woorden met deletters op het scherm. Sleep ze simpelweg met je vinger naar dejuiste plek!De app bevat de eerste Nederlandse basisschoolwoordenaangevuld met woorden in en om het huis.Lezen en Schrijven 2 -Letters Leggen is in het bijzonder gemaakt voor jonge kinderen dienet beginnen met schrijven, en al letters kunnen herkennen.De appbevat:-Nederlandse woorden met nog meer vrolijke, handgetekendeafbeeldingen. -3 verschillende niveaus/spelmogelijkheden, steedseen treetje moeilijker.-De uitspraak van alle afzonderlijke klankenen woorden. -Een highscore.Dit alles, gegarandeerd zonderreclame!Happy to set the first steps to learning to writewithReading and Writing 2 - Letters Laying.This educational game isthe sequel to the popular game Reading and Writing 1 - LettersReading.Ready for a new challenge?With Letters Laying make yourselfwords with the letters on the screen. Simply drag your finger tothe right place!The app includes the first Dutch elementary wordssupplemented with words in and around the house.Reading and Writing2 - Letters Laying created especially for young children who arejust starting to write, and all letters can recognize.The appincludes:-Dutch Words with more cheerful, hand-drawn graphics.-3Different levels / game opportunities, becoming a treetjedifficult.-The Pronunciation of all sounds and words.-AHighscore.All this with absolutely no advertising!
Loading...