1.4.4 / July 9, 2018
(3.1/5) (2919)
Loading...

Description

Seznamka a chat od Seznamu vám pomůže najít partnera nebo novékamarády. Vymazlíte si profil, přidáte pár snímků do Fotopříběhu apočkáte, kdo se s vámi dá do řeči. Nebo můžete někoho oslovit sami.Kluky a holky vyhledáte podle věku, kraje nebo toho, jestli chtějívztah, flirt či pokec. A pokud si rádi povídáte s více lidmi naráz,stačí se jen připojit do diskuse nebo založit vlastní.Dating andchat from UNESCO to help you find a partner or make new friends.Vymazlíte a profile, add a few pictures to your photo story andwait for who you can talk to. Or you can reach someone by yourself.Boys and girls locate by age, region or whether they want arelationship, flirt or chat. And if you like to talk with multiplepeople at once, you just have to join the discussion or start yourown.

App Information Lidé.cz

 • App Name
  Lidé.cz
 • Package Name
  cz.seznam.lide
 • Updated
  July 9, 2018
 • File Size
  5.0M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4.4
 • Developer
  Seznam.cz, a.s.
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  Radlicka 3294/10, 15000, Praha 5
 • Google Play Link

Lidé.cz Version History

Select Lidé.cz Version :
 • 1.4.3 (104030)
 • 1.2.5 (102005)
 • 1.2.4 (102004)
 • Lidé.cz 1.4.3 APK File

  Publish Date: 2018 /6/24
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 5.0 MB
  Tested on: (, API: 27)
  File Sha1: b99de42a427a4488adce24e926c2b027da31e61f
  APK Signature: 9697c363c38fb981264c5122f8f8045d1aac2151
 • Lidé.cz 1.2.5 APK File

  Publish Date: 2016 /5/2
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 3.2 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 42d888592f853c16f968b4928d887610f64bc79c
  APK Signature: 9697c363c38fb981264c5122f8f8045d1aac2151
 • Lidé.cz 1.2.4 APK File

  Publish Date: 2015 /10/31
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 2.9 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: c3749cb9f1b65bc3b0e5fdd54acd7e2a426f198d
  APK Signature: 9697c363c38fb981264c5122f8f8045d1aac2151

Seznam.cz, a.s. Show More...

Mapy.cz - Cycling & Hiking offline maps 6.5.2 APK
Mapy.cz by Seznam will lead you through the whole world. You cantake your device anywhere in the world with you. Thanks to thetourist map you know about every trail and bike trail and you won’tmiss a single castle, outlook or other attraction. In My maps youcan save your places and routes to files. Then you can easily sortthem by trips or share them with others. You can displayrestaurants, ATMs, stations, accommodation and other places thatmay come in handy. There are even parking zones and publictransport timetables in the cities. Maps of the whole world aredownloadable and work without internet access. If you are going ona trip, then only with Mapy.cz Even without internet access, youcan: - Use downloaded maps even just in the form of regions. -Search locations, coordinates and categories around the world. -Plan routes for a car, a bike or on foot. - Look through and sortout saved trips in My maps including synchronization to mobile app.In the app you will find: - Offline tourist map of the world withmarked tourist trails and bikeways. - Satellite map of the world,panoramic photographs of Czech streets and 3D view. - Offlinewinter map of the world with cross-country skiing tracks and skiresorts. - Trip tips in your surroundings. - My maps for organisingtrips synchronised on all devices after login. - Offline routeplanning with unlimited number of passing-through points, elevationprofiles for a car, a bike or a hike. - Water tourism informationfor the Czech Republic, such as rivers' and weirs' passability. -Option to send us your photographs of locations. - Offline searchof places, coordinates and categories including open hours andcontacts. - Tracker with lot of statistics and autopause -Highlighted parking zones in Czech cities. - Public transporttimetables. - Up-to-date fuel prices at petrol stations in Europe.
Email.cz 1.6.2 APK
S aplikací Email.cz od Seznamu máte svou e-mailovou schránku všudes sebou. Upozorní vás na nový e-mail. Snadno najdete i staršízprávy. Přílohy otevřete přímo v aplikaci. A pokud máte schránekvíc, můžete si je přidat a jednoduše mezi nimi přepínat. Všechnynavíc můžete ochránit PIN kódem, takže se k nim nikdo jinýnedostane. With the application Email.cz from UNESCO you have youre-mail box with him everywhere. Alert you to new e-mail. Are easyto find older messages. Open attachments directly in theapplication. And if you have more boxes, you can add and easilyswitch between them. In addition, you can protect all PIN code, sothat there no one else gets.
Stream.cz 4.9.1 APK
Pořady ze Streamu si pustíte kdekoliv, dokonce i bez připojení kinternetu. Mrknout můžete nejen na naši původní tvorbu, jako třebanekompromisní Kancelář Blaník, Autobazar Monte Karlo, testy výrobkův pořadu A DOST!, Darwinovy ceny nebo co vyvádí Kazma ve své OneMan Show. Vyzkoušet můžete i nové pořady Semestr či Mrazivétajemství. Stream.cz teď můžete mít i v televizi:https://www.stream.cz/tv/ Shows from the stream you let anywhere,even without an Internet connection. You can check out not only onour original works, such as office uncompromising Blanik, UsedMonte Karlo, product tests in the program and get the price ofDarwin !, or what fuss Kazma in his One Man Show. You can also tryout new programs Semester or chilling secret. Stream.cz now you canhave in television: https://www.stream.cz/tv/
Pubtran 5.12.6 APK
What happened? Due to demands of transport info supplier, Pubtrancould not continue as a free application. To save the app, wejoined Seznam.cz and quickly rebuilt it on their data.Unfortunately, as a result we will temporarily lose somefunctionality. We work hard on restoring the app, and making itbetter than it was before. We will be glad if you tell us what toimprove. Thank you for your patience.
Seznam.cz APK
Prohlížeč od Seznamu je chytrý a jednoduše se ovládá. Upozorní nanové e-maily. Jedním klepnutím přeloží jednotlivá slova i celéstránky. Je sladěný na všech zařízeních. Svá hesla, záložky inastavení najdete na počítači, tabletu i telefonu. Články i videasi můžete nechat na později. Počkají na vás na Seznamu. Svůj účetsi navíc můžete zabezpečit pomocí dvoufázového ověření. Každépřihlášení tak máte vždy pod kontrolou ze svého telefonu. Browserfrom the list is smart and easy to use. Highlights of the newe-mails. One click to translate single words and whole pages. It ismatched to all devices. Your passwords, bookmarks, and settingsfound on a computer, tablet, and phone. Articles and videos can beleft for later. They'll meet you on the list. Your account you canadditionally secured with two-step verification. Each login soyou're always in control of your phone.
Lidé.cz 1.4.4 APK
Seznamka a chat od Seznamu vám pomůže najít partnera nebo novékamarády. Vymazlíte si profil, přidáte pár snímků do Fotopříběhu apočkáte, kdo se s vámi dá do řeči. Nebo můžete někoho oslovit sami.Kluky a holky vyhledáte podle věku, kraje nebo toho, jestli chtějívztah, flirt či pokec. A pokud si rádi povídáte s více lidmi naráz,stačí se jen připojit do diskuse nebo založit vlastní.Dating andchat from UNESCO to help you find a partner or make new friends.Vymazlíte a profile, add a few pictures to your photo story andwait for who you can talk to. Or you can reach someone by yourself.Boys and girls locate by age, region or whether they want arelationship, flirt or chat. And if you like to talk with multiplepeople at once, you just have to join the discussion or start yourown.
TV program 3.2.0 APK
Sami si vyberete, které stanice vás zajímají. A hned vidíte, codávají. Celý den, v hlavní vysílací čas nebo právě teď. U každéhopořadu si lze nastavit upozornění, že začíná. U seriálů dokonce provšechny epizody. Žádný díl už vám tak neunikne. Každý pořádvysílaný v ČR okamžitě najdete díky vyhledávacímu řádku. A pokudzrovna nevíte, na co se v TV podívat, s výběrem vám pomůžou našetipy. Sami you choose which station you're interested. And now yousee what they give. All day, in prime time or now. For eachprogram, you can set up alerts that begins. In the series, even forall episodes. No part already miss you so. Each program isbroadcast in the Czech Republic immediately see through the searchbar. And if you do not know exactly what to look at the TV, with aselection of our tips will help you.
Sbazar.cz 1.4.2 APK
Aby apka fungovala i se zbrusu novými stránkami Sbazar.cz, jepotřeba ji aktualizovat. Pak poběží tak, jak jste zvyklí. Ať užněco sháníte, nebo naopak nabízíte, pomůže vám apka Sbazar.cz odSeznamu. Co už doma přebývá, snadno prodáte nebo darujete. Věcičkuvyfotíte mobilem, k fotce přidáte popis, nabídnete cenu a dáte naSbazar.cz. Inzerát můžete připravit i bez připojení k internetu azveřejnit později, až budete online. Stejně lehce seženete to, cozrovna potřebujete. Nabídky si můžete seřadit dle lokality,kategorie, stáří nebo ceny. Apek to work well with a brand newwebsite Sbazar.cz, it needs to be updated. Then run as usual.Whether you are looking for something, or conversely offer, helpingyou apek Sbazar.cz from the list. What dwells at home, easy to sellor donate. Take the mobile widget, add a photo description, priceand offering to give Sbazar.cz. Listings can prepare even withoutan Internet connection and publish later when you're online. Aseasily you can buy what you need now. Offers can be sorted bylocation, category, price or age.
Loading...