1.0 / June 8, 2015
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Med LinTickets salgsapp selger du enkelt billetter over skrankeparallelt med salg på nett.Appen støtter utskrift tilkvitteringskriver (både USB og på nettverk) og PDF-utskrift tilvanlig forhåndsinstallert skriver.Benytter du deg av LinTicketshovedsystem med booking, ressurshåndtering, billettsalg m.m. kan duselvsagt benytte deg av denne appen også.Registrer deg som arrangørpå www.linticket.no !With LinTickets salgsapp sell you singletickets over the counter in parallel with the sales network.Appsupports printing to receipt printer (both USB and network) and PDFprinting to plain pre-installed printer.Do you use LinTickets mainsystem with booking, resource management, ticket sales, etc. Youcan of course use this app too.Register as an organizer onwww.linticket.no!

App Information LinTicket skrankesalg

LinTicket A/S Show More...

LinTicket skrankesalg 1.0 APK
LinTicket A/S
Med LinTickets salgsapp selger du enkelt billetter over skrankeparallelt med salg på nett.Appen støtter utskrift tilkvitteringskriver (både USB og på nettverk) og PDF-utskrift tilvanlig forhåndsinstallert skriver.Benytter du deg av LinTicketshovedsystem med booking, ressurshåndtering, billettsalg m.m. kan duselvsagt benytte deg av denne appen også.Registrer deg som arrangørpå www.linticket.no !With LinTickets salgsapp sell you singletickets over the counter in parallel with the sales network.Appsupports printing to receipt printer (both USB and network) and PDFprinting to plain pre-installed printer.Do you use LinTickets mainsystem with booking, resource management, ticket sales, etc. Youcan of course use this app too.Register as an organizer onwww.linticket.no!
LinTicket spill 1.41 APK
LinTicket A/S
LinTicket spill-app brukes i forbindelse med LinTickets spill-modulder du kan lage interaktive spill med oppgaver, quizer ogfotooppdrag.LinTicket game app is used in conjunction withLinTickets game module where you can create interactive games withpuzzles, quizzes and photo assignments.
LinTicket programapp 4.00 APK
LinTicket A/S
Med LinTickets app kan du holde deg oppdatert og kjøpe billetterdirekte med kort, på faktura, med SMS eller med mCash. Billetterkan lagres offline og vises direkte i døra for skanning. Se hva somskjer i nærheten på kart. With LinTickets app you can keep up todate and buy tickets directly with the card, on invoice, SMS ormCash. Tickets can be stored offline and displayed directly in thedoor for scanning. See what's happening near the map.
LinTicket skanner 2.15 APK
LinTicket A/S
Skanner-app for skanning av QR- og strekkoder til billetter ogakkrediteringskort i LinTickets booking- og billettsystem. Brukkameraet, tilkoblet skanner eller søkefunksjon foradgangskontroll.Scanner app to scan the QR and barcodes for ticketsand accreditation cards in LinTickets booking and ticketing. Usethe camera, connected scanner or search function for accesscontrol.
Loading...