2.30.8 / December 18, 2018
(4.7/5) (16072)
Loading...

Description

Buďte v kontaktu se vším, co vás ze sportu zajímá! S aplikacíLivesport okamžitě najdete maximálně rychlé LIVE výsledky, tabulkysoutěží, turnajové pavouky a statistiky z téměř 30 sportů a 5000soutěží z celého světa. SPORTOVNÍ VÝSLEDKY RYCHLE A PŘESNĚ •OBROVSKÉ POKRYTÍ: V nabídce je téměř 30 sportů a 5 000 soutěží zcelého světa. Jen těch fotbalových pokrýváme přes tisícovku. •RYCHLOST: Ať padne gól, červená karta, skončí poločas či set - víteto ve stejný moment jako diváci na místě. UŽ ŽÁDNÉ ZMEŠKANÉ ZÁPASY• OBLÍBENÉ TÝMY, ZÁPASY A SOUTĚŽE: Šetřete čas a sledujte jenutkání, soutěže či týmy, které vás zajímají. • NOTIFIKACE AUPOZORNĚNÍ: Výsledky, informace o sestavách nebo červených kartách…Nic z toho vám už neuteče - stačí si zaškrtnout vybrané zápasy apak jen čekat, až vás telefon sám upozorní. • SYNCHRONIZACE:Používáte web, mobil i tablet? S tím počítáme - to, co vás zajímá,uvidíte jako přihlášený uživatel všude stejně. TABULKY A DETAILYZÁPASŮ • PRŮBĚH ZÁPASU A LIVE KOMENTÁŘE: Nemůžete se na zápas dívatv televizi? Nic se neděje - sledujte průběh utkání vteřinu povteřině a zůstaňte v obraze s našimi LIVE textovými komentáři. •SESTAVY A VZÁJEMNÉ ZÁPASY: Potřebujete před zápasem znát sestavytýmů? U nás je najdete - a taky přehled, jak spolu oba týmy vminulosti hrály. • LIVE TABULKY: Když gól nebo bod změní průběžnépořadí, hned se to dozvíte. Stejně jako to, kdo právě vede tabulkustřelců či jaké je pořadí hráčů v individuálních sportech. SPORTYFotbal, hokej, tenis, basketbal, házená a dalších 25 sportů.Nenašli jste u nás svůj oblíbený sport? Možná tu bude už příště -na pokrytí dalších sportovních disciplín neustále pracujeme! Get intouch with everything that you are interested in the sport! Withthe application LiveSport immediately find maximum fast LIVEresults tables competitions, tournament spiders and statistics ofnearly 30 sports and 5,000 competition from around the world.Sports scores quickly and accurately • HUGE COVERAGE: The menu isnearly 30 sports and 5,000 competition from around the world. Onlythose football cover over a thousand. • SPEED: Whatever fits goal,red card, half-finished or set - you know that at the same momentas the spectators on the spot. No more missed MATCHES • favoriteteams, matches and competitions: Save time and watch a game,contest or teams that interest you. • NOTIFICATION AND WARNINGS:Results, information about reports or red cards ... Nothing thatyou already miss - just tick the selected games and then just waituntil your phone itself warns. • SYNC: using web, mobile andtablet? With the count - what you're interested in, you'll see auser logged in the same way everywhere. TABLES AND DETAILS OF PLAY• during matches and LIVE COMMENTS: You can not watch the match ontelevision? Nothing happens - watch the progress of the game,second by second, and stay tuned to our LIVE text commentary. •ASSEMBLY AND MUTUAL MATCHES: you need to know before the gamematchup? We find them - and also an overview of how together twoteams played in the past. • LIVE TABLE: When a goal or pointstandings will change soon find out. As well as this, who isleading the scorers table, or what is the order of players inindividual sports. SPORTS Football, hockey, tennis, basketball,handball and other 25 sports. Didn't you find your favorite sport?Maybe there will be no next time - to cover other sportsdisciplines are constantly working!

App Information Livesport - sportovní výsledky

 • App Name
  Livesport - sportovní výsledky
 • Package Name
  eu.livesport.LiveSport_cz
 • Updated
  December 18, 2018
 • File Size
  9.6M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.30.8
 • Developer
  LiveSport
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

LiveSport Show More...

Livesport - sportovní výsledky 2.30.8 APK
LiveSport
Buďte v kontaktu se vším, co vás ze sportu zajímá! S aplikacíLivesport okamžitě najdete maximálně rychlé LIVE výsledky, tabulkysoutěží, turnajové pavouky a statistiky z téměř 30 sportů a 5000soutěží z celého světa. SPORTOVNÍ VÝSLEDKY RYCHLE A PŘESNĚ •OBROVSKÉ POKRYTÍ: V nabídce je téměř 30 sportů a 5 000 soutěží zcelého světa. Jen těch fotbalových pokrýváme přes tisícovku. •RYCHLOST: Ať padne gól, červená karta, skončí poločas či set - víteto ve stejný moment jako diváci na místě. UŽ ŽÁDNÉ ZMEŠKANÉ ZÁPASY• OBLÍBENÉ TÝMY, ZÁPASY A SOUTĚŽE: Šetřete čas a sledujte jenutkání, soutěže či týmy, které vás zajímají. • NOTIFIKACE AUPOZORNĚNÍ: Výsledky, informace o sestavách nebo červených kartách…Nic z toho vám už neuteče - stačí si zaškrtnout vybrané zápasy apak jen čekat, až vás telefon sám upozorní. • SYNCHRONIZACE:Používáte web, mobil i tablet? S tím počítáme - to, co vás zajímá,uvidíte jako přihlášený uživatel všude stejně. TABULKY A DETAILYZÁPASŮ • PRŮBĚH ZÁPASU A LIVE KOMENTÁŘE: Nemůžete se na zápas dívatv televizi? Nic se neděje - sledujte průběh utkání vteřinu povteřině a zůstaňte v obraze s našimi LIVE textovými komentáři. •SESTAVY A VZÁJEMNÉ ZÁPASY: Potřebujete před zápasem znát sestavytýmů? U nás je najdete - a taky přehled, jak spolu oba týmy vminulosti hrály. • LIVE TABULKY: Když gól nebo bod změní průběžnépořadí, hned se to dozvíte. Stejně jako to, kdo právě vede tabulkustřelců či jaké je pořadí hráčů v individuálních sportech. SPORTYFotbal, hokej, tenis, basketbal, házená a dalších 25 sportů.Nenašli jste u nás svůj oblíbený sport? Možná tu bude už příště -na pokrytí dalších sportovních disciplín neustále pracujeme! Get intouch with everything that you are interested in the sport! Withthe application LiveSport immediately find maximum fast LIVEresults tables competitions, tournament spiders and statistics ofnearly 30 sports and 5,000 competition from around the world.Sports scores quickly and accurately • HUGE COVERAGE: The menu isnearly 30 sports and 5,000 competition from around the world. Onlythose football cover over a thousand. • SPEED: Whatever fits goal,red card, half-finished or set - you know that at the same momentas the spectators on the spot. No more missed MATCHES • favoriteteams, matches and competitions: Save time and watch a game,contest or teams that interest you. • NOTIFICATION AND WARNINGS:Results, information about reports or red cards ... Nothing thatyou already miss - just tick the selected games and then just waituntil your phone itself warns. • SYNC: using web, mobile andtablet? With the count - what you're interested in, you'll see auser logged in the same way everywhere. TABLES AND DETAILS OF PLAY• during matches and LIVE COMMENTS: You can not watch the match ontelevision? Nothing happens - watch the progress of the game,second by second, and stay tuned to our LIVE text commentary. •ASSEMBLY AND MUTUAL MATCHES: you need to know before the gamematchup? We find them - and also an overview of how together twoteams played in the past. • LIVE TABLE: When a goal or pointstandings will change soon find out. As well as this, who isleading the scorers table, or what is the order of players inindividual sports. SPORTS Football, hockey, tennis, basketball,handball and other 25 sports. Didn't you find your favorite sport?Maybe there will be no next time - to cover other sportsdisciplines are constantly working!
Loading...