1.3.0 / November 27, 2013
(4.0/5) (331)
Loading...

Description

Smidig åtkomst till livsmedelsverkets databas över livsmedel. Dubläddrar och söker snabbt bland över 2000 livsmedel.Se på ettöverskådligt sätt hur mycket energi, kalorier, protein, fett ochkolhydrater, vitaminer, mineraler med mera som maten innehåller.Innehåller även detaljerad information som omega-3, omega-6,transfett, kolesterol och salt.Användbar för dig som exempelvis:-Vill lära dig mer om vad maten innehåller- Vill gå ner eller upp ivikt- Vill undvika mättat fett och transfett- Vill undvika salteller kolesterol- Vill få i dig tillräckligt med vitaminer ochmineraler- Vill få i dig tillräckligt med omega-3/omega-6- Villkontrollera ditt fiberintag- Håller dig till dieter som exempelvisAtkins, LCHF eller GI (Glykemiskt index)Synpunkter, felrapporteroch förbättringsförslag tas tacksamt emot.Easy access to the NFAdatabase of foods. You are looking for a fast among over 2,000foods.See in a clear manner how much energy, calories, protein, fatand carbohydrates, vitamins, minerals, etc., that food contains.Also contains detailed information such as omega-3, omega-6, transfat, cholesterol and salt.Useful for you such as:- Want to learnmore about what the food contains- Want to lose or gain weight-Want to avoid saturated fats and trans fats- Want to avoid salt orcholesterol- Want to get enough vitamins and minerals- Want to getenough of omega-3/omega-6- Want to check your fiber intake- Keepsyou to diets such as Atkins, carb or GI (Glycemic Index)Comments,bug reports and suggestions are gratefully accepted.

App Information Livsmedelsdatabasen

 • App Name
  Livsmedelsdatabasen
 • Package Name
  com.hackspett.ldb
 • Updated
  November 27, 2013
 • File Size
  434k
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.3.0
 • Developer
  Hackspett
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Sölvegatan 8F 22362 Lund Sweden
 • Google Play Link

Hackspett Show More...

Kostanalys BETA 1.1.1 APK
Hackspett
Testa beta-versionen till ett reducerat pris! Appen kommerautomatiskt uppdateras till den slutgiltiga versionen. Obs!beta-versionen kan fortfarande innehålla allvarliga buggar på vissatelefonmodeller. Om du skulle få problem med din modell, skicka ettmail till [email protected] så går det säkert attlösa.Features:Få full koll på vad du äter genom att logga dittintag. Du matar snabbt och smidigt in vad du äter och fårdetaljerad statistik.Appen är inte bara för dig som vill gå ner ivikt, utan för dig som vill veta om du äter en hälsosam kost.Analysen innefattar samtliga näringsämnen som finns iLivsmedelsdatabasen (kolhydrater, protein, fett, kostfiber,alkohol, vitaminer, mineraler, salt mm). Du ser statistikförenskilda måltider, dagar, veckor, månader eller mellan godtyckligadatum.- Ingen månadskostnad eller medlemsskap, allt ingår i appen.-Inget webbkonto behövs, allt finns i appen och kan användasoffline.- Bygger på Livsmedelsdatabasen (Ladda ner appen gratis omdu vill testa)- Fokus på snabbhet - så få klick som möjligt.- Visastatistik per måltid / dag / vecka / månad eller godtyckligadatum.- Komponera egna måltider för att se statistik eller snabbarelägga till vanliga måltider.- Lägg in egna livsmedel när det intefinns något passande i databasen.- Ange vikter i gram eller andramåttangivelser (ex. 2 ägg, 3dl mjölk)- Ställ in din profil för attfå rekommendationer för dina näringsbehov.Exempel på användning:-Räkna kalorier för viktnedgång- Få en totalbild över vad din kostegentligen innehåller- Se till att du får i dig tillräckligt medprotein om du tränar hårt- Se till att du får i dig alla vitamineroch mineraler om du ligger på ett lågt energiintag.- Magproblem? Seom du äter tillräckligt med fibrer.- Håll koll på mättat fett,omättat / fleromättat samt omega-3 och omega-6- Håll koll på salt,kolesterol och transfett- Håll en speciell diet på grund avsjukdom, exempelvis diabetes.- Se hur väl du följer exempelvisLCHF, Atkins, GI (Glykemiskt index), medelhavsdieten, ellerstenålderskost.Om du saknar något, stör dig på något eller harhittat en bugg, skicka ett mail till [email protected] så gårdet säkert att ordna. Det finns fortfarande stor möjlighet attpåverka appen!Test the beta version for a reduced price! The appwill automatically update to the latest version.Note beta versionmay still contain serious bugs on some phone models. If you getproblems with your model, please send an email [email protected] so you can surely solve.Features:Get fullcontrol of what you eat by logging your intake. You enter quicklyand smoothly into what you eat and get detailed statistics.The appis not just for those who want to lose weight, but for those whowant to know if you eat a healthy diet. The analysis includes allnutrients in Livsmedelsdatabasen (carbohydrates, protein, fat,fiber, alcohol, vitamins, minerals, salt, etc.). You see statsforindividual meals, days, weeks, months, or between arbitrary dates.-No monthly fee or membership, all included in the app.- No webaccount needed, all available in the app can be used offline.-Builds on Livsmedelsdatabasen (Download the app for free to test)-Focus on speed - as few clicks as possible.- View stats per meal /day / week / month or arbitrary dates.- Compose your own meals tosee statistics or quickly add common meals.- Add your own food whenthere is something suitable in the database.- Enter the weight ingrams or other dimensions (eg. 2 eggs, milk 3DL)- Set your profileto get recommendations for your nutritional needs.Example of use:-Count calories for weight loss- Get a complete picture of what yourdiet actually contains- Make sure you're getting enough protein ifyou exercise hard- Make sure you're getting all the vitamins andminerals if you are on a low energy intake.- Stomach? See if youeat enough fiber.- Keep track of saturated fat, unsaturated /polyunsaturated and omega-3 and omega-6- Keep track of salt,cholesterol and trans fat- Hold a special diet because of illness,such as diabetes.- See how well you follow the example LCHF,Atkins, GI (glycemic index), the Mediterranean diet or paleolithicdiet.If you miss something, bothering you at something or havefound a bug, please send an email to [email protected] so youcan certainly arrange. There is still great potential to influenceapp!
Livsmedelsdatabasen 1.3.0 APK
Hackspett
Smidig åtkomst till livsmedelsverkets databas över livsmedel. Dubläddrar och söker snabbt bland över 2000 livsmedel.Se på ettöverskådligt sätt hur mycket energi, kalorier, protein, fett ochkolhydrater, vitaminer, mineraler med mera som maten innehåller.Innehåller även detaljerad information som omega-3, omega-6,transfett, kolesterol och salt.Användbar för dig som exempelvis:-Vill lära dig mer om vad maten innehåller- Vill gå ner eller upp ivikt- Vill undvika mättat fett och transfett- Vill undvika salteller kolesterol- Vill få i dig tillräckligt med vitaminer ochmineraler- Vill få i dig tillräckligt med omega-3/omega-6- Villkontrollera ditt fiberintag- Håller dig till dieter som exempelvisAtkins, LCHF eller GI (Glykemiskt index)Synpunkter, felrapporteroch förbättringsförslag tas tacksamt emot.Easy access to the NFAdatabase of foods. You are looking for a fast among over 2,000foods.See in a clear manner how much energy, calories, protein, fatand carbohydrates, vitamins, minerals, etc., that food contains.Also contains detailed information such as omega-3, omega-6, transfat, cholesterol and salt.Useful for you such as:- Want to learnmore about what the food contains- Want to lose or gain weight-Want to avoid saturated fats and trans fats- Want to avoid salt orcholesterol- Want to get enough vitamins and minerals- Want to getenough of omega-3/omega-6- Want to check your fiber intake- Keepsyou to diets such as Atkins, carb or GI (Glycemic Index)Comments,bug reports and suggestions are gratefully accepted.
Loading...