1.0 / February 22, 2016
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

El gener de 2002, sent encara estudiant de secundària, BritneyGallivan va demostrar que un únic tros de paper de 1.200 m delongitud pot ser doblegat per la meitat 12 vegades. Fins llavors escreia empíricament que el límit era únicament 8 vegades. També vadoblegar una làmina quadrada d'or per la meitat 12 cops. No nomésva realitzar la demostració empírica, sinó que també va deduir unaequació per calcular l'amplada del paper W necessària per doblegarun full de gruix t un nombre donat de vegades n. En maig de 2007Britney Gallivan es va graduar per la Universitat de Califòrnia deBerkeley amb un diploma en Ciència Mediambiental del Col•legi deRecursos Naturals.In January 2002, while still a high schoolstudent Britney Gallivan demonstrated that a single piece of paper1,200 meters long can be folded in half 12 times. Until then onethought empirically that the limit was only 8 times. He alsodoubled gold foil square in half 12 times. Not only will it makeempirical proof, but also deduced an equation to calculate thewidth of the paper W necessary to bend a sheet thickness t n agiven number of times. In May 2007 Britney Gallivan graduated fromthe University of California at Berkeley with a degree inEnvironmental Science from the Col • legi of Natural Resources.

App Information LMC Doblar Paper

 • App Name
  LMC Doblar Paper
 • Package Name
  appinventor.ai_lmorros.LMC_DoblarPaper
 • Updated
  February 22, 2016
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Lleó Morros Courtade
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  08860-Castelldefels Barcelona Espanya
 • Google Play Link

Lleó Morros Courtade Show More...

LMC Doblar Paper 1.0 APK
El gener de 2002, sent encara estudiant de secundària, BritneyGallivan va demostrar que un únic tros de paper de 1.200 m delongitud pot ser doblegat per la meitat 12 vegades. Fins llavors escreia empíricament que el límit era únicament 8 vegades. També vadoblegar una làmina quadrada d'or per la meitat 12 cops. No nomésva realitzar la demostració empírica, sinó que també va deduir unaequació per calcular l'amplada del paper W necessària per doblegarun full de gruix t un nombre donat de vegades n. En maig de 2007Britney Gallivan es va graduar per la Universitat de Califòrnia deBerkeley amb un diploma en Ciència Mediambiental del Col•legi deRecursos Naturals.In January 2002, while still a high schoolstudent Britney Gallivan demonstrated that a single piece of paper1,200 meters long can be folded in half 12 times. Until then onethought empirically that the limit was only 8 times. He alsodoubled gold foil square in half 12 times. Not only will it makeempirical proof, but also deduced an equation to calculate thewidth of the paper W necessary to bend a sheet thickness t n agiven number of times. In May 2007 Britney Gallivan graduated fromthe University of California at Berkeley with a degree inEnvironmental Science from the Col • legi of Natural Resources.
Loading...