1.4.2 / February 2, 2016
(0/5) (1)

Description

GIỚI THIỆU
Loạn Tướng 3Q - Loan Tuong 3Q- một siêu phẩm mới của nhà pháthànhVTC-ITC, game áp dụng bối cảnh lịch sử hỗn loạn kết hợp vớinhữngyếu tố huyền ảo,
người chơi có thể cùng lúc trải nghiệm và gặp gỡ nhiều nhân vậtlịchsử tới từ nhiều triều đại khác nhau như: "Tam Hoàng Ngũ Đế","TamQuốc", "Tùy Đường" hết sức thú vị và độc đáo.
Trò chơi được phát triển bằng bộ công cụ phổ biến Unity 3D, đemlạimột nền tảng đồ họa đẹp mắt và mượt mà trên cả hai phiên bảniOSlẫn Android.

Áp dụng phong cách thiết kế QQ-style đặc trưng, mọi cảnh vậthaynhân vật trong game đều có dáng vẻ ngộ nghĩnh, màu sắc tươiđẹptheo kiểu hoạt họa

NỘI DUNG
+ Hệ thống các trường cảnh cũng rất phong phú với TrườngThành,Hoàng Cung, Chiến Thuyền, Hải Đảo…, nhằm mang lại những trảinghiệmthị giác khác lạ cho người chơi.
+ Hệ thống anh hùng võ tướng lên tới hàng trăm người đến từ đủmọithời kỳ, có Quan Vũ, có Trương Phi, lại có cả Hạng Vũ, NhạcPhi,chưa tới Lí Bạch, Võ Tòng…

TÍNH NĂNG KHÁC
+ Đoạt Bảo Kỳ Binh: cho phép người chơi ăn trộm vật phẩm từdoanhtrại kẻ khác.
+ Chiến Boss như "Sa Trường Điểm Binh".
+ Tranh đoạt vị trí trên "Anh Hùng Bảng".
+ Thú vị nhất là phần "Trục Lộc Trung Nguyên" có nguyên tốchiếnthuật SLG.
+ Trong mỗi trận chiến, người chơi có thể đưa ra nhiều nhân vậtxuấttrận cùng lúc với một nhân chính làm chủ tướng

Còn chờ đợi gì nữa, hãy nhanh tay tải game về máy và cùngkhámphá thôi nào các game thủ.

About Us
General Disorders 3Q - Tuong Loan 3Q- a blockbuster new releaseofVTC-ITC, applied game turbulent historical background combinedwithfanciful elements,
players can simultaneously experience and meet historicalcharacterscoming from different dynasties such as: "ThreeSovereigns and FiveEmperors", "Three Kingdoms", "Sui" veryinteresting andunique.
The game is developed by the popular tool Unity 3D, bringingaspectacular graphics platform and smooth on both iOS andAndroidversions.

Apply style QQ-style design features, all scenes orcharactersin the game are fun appearance, beautiful coloranimationstyle

CONTENT
+ School system is also very rich landscape with the Great Wall,theImperial Palace, War Boats, Sea Island ..., in order to bringthedifferent visual experience for players.
+ Heroic martial system up to hundreds of people from everyera,with Guan Yu, Zhang Fei there, have both Xiang Yu, Yue Fei,less LiBai, Wu Song ...

MORE FEATURES
+ Winner Bao States Infantry: allows players to steal itemsfromothers barracks.
+ Boss Battle as "Changsha Infantry Score".
+ Painting winning position on "Heroes Table".
+ The most interesting is the "Axis Loc Trung Nguyen" SLGwithtactical elements.
+ In each battle, the player can make multiple characters atthesame time the game was made a minister's master key

And wait any longer, be quick game installed and comeexplorethe gamers.

App Information Loạn Tướng 3Q - Loan Tuong 3Q

ITC-Studio Show More...
Loạn Tướng 3Q - Loan Tuong 3Q 1.4.2 APK
ITC-Studio
GIỚI THIỆULoạn Tướng 3Q - Loan Tuong 3Q- một siêu phẩm mới của nhà pháthànhVTC-ITC, game áp dụng bối cảnh lịch sử hỗn loạn kết hợp vớinhữngyếu tố huyền ảo,người chơi có thể cùng lúc trải nghiệm và gặp gỡ nhiều nhân vậtlịchsử tới từ nhiều triều đại khác nhau như: "Tam Hoàng Ngũ Đế","TamQuốc", "Tùy Đường" hết sức thú vị và độc đáo.Trò chơi được phát triển bằng bộ công cụ phổ biến Unity 3D, đemlạimột nền tảng đồ họa đẹp mắt và mượt mà trên cả hai phiên bảniOSlẫn Android.Áp dụng phong cách thiết kế QQ-style đặc trưng, mọi cảnh vậthaynhân vật trong game đều có dáng vẻ ngộ nghĩnh, màu sắc tươiđẹptheo kiểu hoạt họaNỘI DUNG+ Hệ thống các trường cảnh cũng rất phong phú với TrườngThành,Hoàng Cung, Chiến Thuyền, Hải Đảo…, nhằm mang lại những trảinghiệmthị giác khác lạ cho người chơi.+ Hệ thống anh hùng võ tướng lên tới hàng trăm người đến từ đủmọithời kỳ, có Quan Vũ, có Trương Phi, lại có cả Hạng Vũ, NhạcPhi,chưa tới Lí Bạch, Võ Tòng…TÍNH NĂNG KHÁC+ Đoạt Bảo Kỳ Binh: cho phép người chơi ăn trộm vật phẩm từdoanhtrại kẻ khác.+ Chiến Boss như "Sa Trường Điểm Binh".+ Tranh đoạt vị trí trên "Anh Hùng Bảng".+ Thú vị nhất là phần "Trục Lộc Trung Nguyên" có nguyên tốchiếnthuật SLG.+ Trong mỗi trận chiến, người chơi có thể đưa ra nhiều nhân vậtxuấttrận cùng lúc với một nhân chính làm chủ tướngCòn chờ đợi gì nữa, hãy nhanh tay tải game về máy và cùngkhámphá thôi nào các game thủ.About UsGeneral Disorders 3Q - Tuong Loan 3Q- a blockbuster new releaseofVTC-ITC, applied game turbulent historical background combinedwithfanciful elements,players can simultaneously experience and meet historicalcharacterscoming from different dynasties such as: "ThreeSovereigns and FiveEmperors", "Three Kingdoms", "Sui" veryinteresting andunique.The game is developed by the popular tool Unity 3D, bringingaspectacular graphics platform and smooth on both iOS andAndroidversions.Apply style QQ-style design features, all scenes orcharactersin the game are fun appearance, beautiful coloranimationstyleCONTENT+ School system is also very rich landscape with the Great Wall,theImperial Palace, War Boats, Sea Island ..., in order to bringthedifferent visual experience for players.+ Heroic martial system up to hundreds of people from everyera,with Guan Yu, Zhang Fei there, have both Xiang Yu, Yue Fei,less LiBai, Wu Song ...MORE FEATURES+ Winner Bao States Infantry: allows players to steal itemsfromothers barracks.+ Boss Battle as "Changsha Infantry Score".+ Painting winning position on "Heroes Table".+ The most interesting is the "Axis Loc Trung Nguyen" SLGwithtactical elements.+ In each battle, the player can make multiple characters atthesame time the game was made a minister's master keyAnd wait any longer, be quick game installed and comeexplorethe gamers.
Loading...