1.0 / October 2, 2017
(4.8/5) (17)
Loading...

Description

Kjo është një lojë ku përpiqesh të mbijetosh nga asteroide dhe UFObrenda anijes tënde kozmike.

App Information Lost In Space

 • App Name
  Lost In Space
 • Package Name
  appinventor.ai_robertbpira.kj
 • Updated
  October 2, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Shkolla Digjitale
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Shkolla Digjitale Show More...

Formulat e Fizikes 1.0 APK
Te gjitha formulat kryesore te fizikes per klasat 6 - 10. Kyaplikacion eshte punuar qe te i ndihmoj nxenesit e shkollavefillore dhe te mesme qe te mbajne ne mend me lehte formulat efizikes. Aplikacioni eshte i punuar nga Bert Gorani, Endrit Basha,Leke Zeqiri dhe Erin Hasani.
iWeather 2.0 APK
Ky aplikacion perbehet prej 5 screenave prej konvertorit i cilikonverton gradet ferenhajt ne gradet celcius,helpit i cili tetregon perdorimin e aplikacionit,menya e perzgjedhjes seshteteve,menya e sponsoreve e cila perbehet prej msn,shkolladigjitale dhe app inventor.
Gjëegjëza Dhe Barcoleta Shqip 1.0 APK
Ky app është në lidhje me gjëegjëza dhe me barcoleta ku duhengjetur përgjigjet e sakta për gjëegjëzat dhe barcoletat lexohen
Trashëgimia Kulturore e Prishtinës 4.0 APK
Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore e Prishtinës ështëinstitucion i trashëgimisë kulturore që funksionon në kuadër tëMinistrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës. Hapësirakulturore e Rajonit të Prishtinës, përveç Komunës së Prishtinës –që është bërthama e rajonit - shtrihet dhe në Komunën e Podujevës,Lipjanit, Drenasit, Fushë Kosovës, Graçanicës dhe Obiliqit.Guida:‘Trashëgimia Kulturore e Prishtinës’, është realizuar nga Qendra membështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Përmeskësaj guide duke e shfrytëzuar teknologjinë mobile, përkatësishtplatformat Android dhe IOS, paraqiten disa nga monumentet eTrashëgimisë Kulturore të Prishtinës si dhe vende identifikuese tëPrishtinës, në funksion të promovimit të trashëgimisëkulturore.Gjatë hartimit të konceptit të Guidës, në funksion tëpërmbushjes së objektivave të promovimit dhe të gjithëpërfshirjes,qendra ka pasur në fokus të veçantë edhe partnerët e mundshëm sihisedarë të pazëvendësueshëm në komplementarizimin e përvojave,energjive dhe kapacitetit organizativ, në qëllimin eprojektit.Bashkëpunimi me Shkollën Digjitale, në njërën anë ka bërëqë guida të realizohet përveç nga profesionistët edhe nga nxënësite kësaj shkolle. Këta të fundit gjatë gjithë punës, përveçaftësimit që kanë nxënë në fushën e programimit, kanë marrë njohuriedhe për monumentet e Trashëgimisë Kulturore të Prishtinës.
Bitcoin Collector 1.0 APK
In this game you start as a beggar and start making money andeventually you'll be a millionare!Projekti eshte i punuar nga BleonMurtezajShkolla Digjitale
Pedometer 1.0 APK
Pedometer eshte aplikacion i cili ben matjen e hapave gjatelevizjes suaj.
Lost In Space 1.0 APK
Kjo është një lojë ku përpiqesh të mbijetosh nga asteroide dhe UFObrenda anijes tënde kozmike.
Truth or Dare 1.0 APK
How to play:its like in real life but on a phone,1st you pressplay,than you select your age and you write your names but if udont want to you can press next and your names will be player 1,player 2 they depent on how many players you choose to play,whosturn it is plays and if you finish the challenge you press completeand you get a point.if you dont complete it you press pass and youwont get a point.Play as much as you want and remember.Have Fun
Loading...