2.0.0 / June 13, 2017
(4.7/5) (6)
Loading...

Description

Ứng dụng là cẩm nang tổng hợp về CÁC LUẬT VỀCHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM và các văn bản hướng dẫn thi hànhluật sau:
• LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2010
• LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2009
• LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 2004
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên mộttrang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điềukhoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có).Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung củađộc giả.
Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thihành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điềuluật của bộ luật này.
Muốn xem nội dung từng điều luật, các bạn nhấn vào nút “CÁC LUẬT VỀCHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM”. Những tên điều luật được tô màu đỏ(nếu có) là những điều luật có điều khoản hướng dẫn cụ thể bởi cácvăn bản hướng dẫn thi hành, được viết ngay dưới nội dung của điềuđó.
Muốn xem toàn nội dung của một văn bản hướng dẫn thi hành, các bạnnhấn vào nút “VĂN BẢN HƯỚNG DẪN”. Những tên văn bản được tô chữ màuxanh là những văn bản mới được cập nhật.
Muốn cài đặt thêm nhiều ứng dụng luật khác, các bạn nhấn nút "LUẬTVIỆT NAM".
Ứng dụng có thể sử dụng offline.
Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuynhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiếnđóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụngnày và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo.
Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com
CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNGVĂN BẢN PHÁP LUẬT CHÍNH SÁCH XÃ HỘI MỚI.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứngdụng.
Từ khóa tìm kiếm ứng dụng: 'saokhuedl'
Applications are generalhandbook on THE LAW ON SOCIAL POLICIES OF VIETNAM and the documentsguiding the implementation of the following laws:
• DISABILITY ACT 2010
• ELDER LAW IN 2009
• PROTECTION, CARE AND EDUCATION OF CHILDREN 2004
What is special about the individual applications is preparinglegislation on a separate page and under these laws have attachedcontent specific terms of guidance documents that law enforcement(if any). This feature creates favorable conditions for monitoringthe content of its readers.
Additionally, applications are constantly being updated guidelinesin the implementation of the list of documents guiding theimplementation of laws and in each of these laws.
Want to see the content of each rule, you click on the "TO THE LAWON SOCIAL POLICIES OF VIETNAM". The rule name is highlighted in red(if any) as are laws contain provisions specific guidance by theguiding text, written just below the content of it.
Want to see the content of a guiding document, you click on the"DOCUMENTS INSTRUCTION". The name text is highlighted blue text thenew text to be updated.
Want to install more applications other laws, you press "VIETNAMLAW".
The application can be used offline.
We try to prepare content most correctly, but hard to avoidmistakes, we hope to receive feedback from users so that we cancomplete this application and do good more in subsequentapplications.
All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com
APPLICATIONS REGULAR UPDATE MEANS THAT YOU UPDATED SYSTEM LEGAL NEWSOCIAL POLICY.
We sincerely thank you for your interest and applicationusage.
Keyword search application: 'saokhuedl'

App Information Luat Chinh Sach Xa Hoi VN

 • App Name
  Luat Chinh Sach Xa Hoi VN
 • Package Name
  saokhue.vseldon.luatchinhsachxahoith
 • Updated
  June 13, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  saokhuedl
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email saokhue.2h@gmail.com Privacy Policy
  SAOKHUEDL https://play.google.com/store/apps/developer?id=saokhuedl saokhue.2h@gmail.com
 • Google Play Link

saokhuedl Show More...

Than Chu 10.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "12 Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀNMIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNGTHU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRASMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.Ứng dụng tổng hợp 12 bài chú thường tụng bao gồm:1. THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM2. CHÚ ĐẠI BI3. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG4. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN5. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ6. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ7. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH8. QUÁN ÂM LINH CẢM9. THẤT PHẬT DIỆT TỘI10. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ11. THIỆN THIÊN NỮ CHÚ12. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NICác hành giả hành trì thần chú phải có đủ 3 điều Tín-Nguyện-Hạnh,chúng ta CÓ CẢM thì MỚI CÓ ỨNG từ các vị Phật, Bồ tát , Chư Thiên,Kim Cương Long Thần hộ vệ. Cũng ví như chúng ta là các máy radiothu sóng “Từ Bi” của chư Phật Bồ tát hàng đêm, ai kiên trì tụngniệm thần chú NHẤT TÂM BẤT LOẠN, một lòng hướng về chư Phật, tronglòng chúng ta có Phật, thì mới có chứng, có linh ứng hiệu nghiệm,cho nên mới nói PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU.Dù ai nói ngã nói nghiêng, thì ta vẫn vững như kiềng 3 chân, dù chonhiều Thầy có nhiều cách giảng mâu thuẫn khác nhau về giáo lý và vềcác bài thần chú, nhưng bản thân chúng ta là người quyết định cuốicùng, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy là hải đảo của tự thân và tựtìm lấy cho mình 1 lối đi riêng 1 pháp môn tu tập riêng, dù cho cóai nói tụng niệm Thần chú không linh ứng hiệu nghiệm đi chăng nữa,bởi vì họ chưa từ bỏ được Con Ma Nghi Kỵ trong Tâm mình.Là hành giả trì tụng thần chú, 1 lòng 1 dạ hướng về các đức Phật,thì nhất định các Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta. Hàng ngày chúng taniệm 1 câu thần chú hay 6 chữ Hồng Danh của Đức Phật A-Di-Dà nhưngười mẹ hiền, ví như cả 2 bên, Mẹ hiền và chúng ta đều đi 1 điểmhẹn duy nhất, dù cho bao nhiêu năm xa xôi cách trở 20-30 năm nhưngnhất định, cả 2 sẽ gặp được nhau vì đều nghĩ, đều gọi tên và đềuhướng về nhau. Thời gian không quan trọng, quan trọng là mỗi chúngta đều giữ Chánh Niệm về 1 đức Phật duy nhất A-Di-Đà trong Tâm củachúng ta. Nếu mất tiền thì chúng ta có thể đi làm kiếm lại được,nhưng để mất đi Niềm Tin và Hy Vọng chúng ta sẽ đánh mất đi hết TấtCả.Chúc các hành giả thân tâm an lạc tự tại, xóa bỏ dần các nghiệpchướng sâu dày và vọng tưởng tạp niệm từ vô lượng kiếp, giữ vữngCHÁNH NIỆM VÀ CHÁNH ĐỊNH, NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, biến ước mơ thành hiệnthực, sở cầu được toại nguyện, biết sống vì mọi người hơn nữa, làmlợi lạc cho chúng sanh đang chìm ngập trong bể khổ của 6 nẻo luânhồi và cũng để đạt được sự Màu Nhiệm của Phật Pháp trong đời sốnghiện tiền. Nam mô A-Di-Đà Phật.VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢCSỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNGHẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mailsaokhue.2h@gmail.com.APPLICATIONS "Mantra 12"APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMSORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECKTHE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.Total of 12 applications mantra chant often include:1. SPIRIT Shurangama Mantra2. Great Compassion Mantra3. Auspicious financial goals4. SON OF GERMAN SECURITY5. BUDDHA STANDARD FORM OF TOPICS6. HOLY Infinite Life7. PHARMACEUTICAL empowerment8. Guan Yin hunches9. Buddha's CRIMINAL DAMAGE10. Rebirth in the Pure Land11. Thien Thien lady12. Nhu Vuong Bao Luan NI LAThe practitioner practice mantra must have 3 things Tin-May-Hanh,we HAVE NEW APPLICATIONS ARE FEELING from the Buddhas,Bodhisattvas, Gods, guardians Vajra Long. Just as we did for theradio receiver "Compassion" of nightly Buddhas Bodhisattvas, whopersevered chanting mantra MOST ANY LOAN CENTER, a desire to helpthe Buddhas, Buddha in our hearts, then new evidence that effectiveinspiration, so to say, measures the colors.Whatever anyone says leaning down to say, I still firmly as 3 foottripod, even though I have many many different ways facultyconflicts of doctrine and mantra of all, but we ourselves are thefinal decision, ask yourself that goes up the torch, be the islandof ourselves and find yourself taking a private entrance 1 1private practice to practice, even if someone says no chantingmantra inspired effective matter, because they have not abandonedthe Phantom suspicion in his mind.As a yogi reciting mantras, 1 lap 1 turned to the Buddha, it is notcertain they'll abandon us. Every day we recite the mantra 1 or 6words of the Buddha Red List A-Di-Da as the good mother, such asthe 2 sides, kind mother and we all go one single destination,though for how much remoteness of 20-30 years but certain, the twowill face each other with the same thought, are calling each othernames and are oriented. Time is not important, important is thateach of us are mindful of the Buddha only 1 A-Di-Da in our mind. Ifyou lose money, then we can get back to work, but to lose faith andhope we will all lose out.Wishing peace practitioners themselves in body, mind, and graduallyremoved the thick and deep karmic delusion immeasurable thoughtsfrom life, mindfulness and concentration to maintain ON, AS CATWALL Italy, dreams come true, facility requirements are satisfied,because people know how to live more, to benefit beings areimmersed in the ocean of suffering of six realms of cyclicexistence and also to achieve the miracle of the Buddha Dharma inthis present life. Male model A-Di-Da Buddha.WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THECOMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELLALWAYS good religious,All comments should be sent to the email address saokhue.2h @gmail.com.
Sổ Tay Xe Máy 4.0.0 APK
saokhuedl
Ứng dụng "Sổ Tay Xe Máy" là ứng dụng hướng dẫncách khắc phục những sự cố thường gặp đơn giản với xe máy.Cũng như đi sâu về các vấn đề bảo dưỡng, lựa chọn bugi, lựa chọnxăm lốp, vệ sinh bộ chế hòa khí...giúp bạn vừa tiết kiệm tiền bạc,thời gian và giữ độ bền xe máy của mình tốt nhất.Hẳn chúng ta đều đang sở hữu hay sử dụng một chiếc xe máy. Bìnhthường thì chỉ mỗi việc “cưỡi” lên xe và rồ máy chạy. Nếu xe cótrục trặc, hỏng hóc gì thì đưa nó ra thợ sửa xe.Tuy nhiên, tự tìm hiểu các hư hỏng cơ bản để chính bản thân mìnhbiết sửa chữa, bảo trì xe thì rất tốt vì đôi lúc xe trở chứng màlại không có thợ, không chừng chính nhờ vốn hiểu biết có được màchúng ta có thể tự chẩn đoán và sửa được thì sao.Ứng dụng sưu tầm từ bài viết từ ebook "Sổ Tay Xe Máy" và các bàiviết từ trên mạng.Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn về ứng dụng, để ứngdụng có thể hoàn thiện và bổ ích hơn.Mọi phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.comTrân trọng cảm ơn!P/S: Từ khóa tìm kiếm ứng dụng: "saokhuedl", "so tay xe may".Applications "MotorcycleHandbook" is the application instructions on how to overcome commonproblems with motorcycle simple.As well as drill down on maintenance issues, choosing spark plugs,tire selection, cleaning carburetors ... help you both save money,time and keeps its durability best motorcycles.We all possess or use a motorcycle. Normally, only a job "riding"revving up the car and ran. If the car has a problem, breakingdown, take it out mechanic.However, self-learn the fundamental damage to yourself known repairand maintenance of vehicles is very good because sometimes carsbecome certified divers but no, not as long as it is byunderstanding that we have been can diagnose and fix it back.Collectors applications for posts from ebook "Motorcycle Handbook"and posts from across the network.Look forward to the feedback from you on applications, soapplications can improve and more rewarding.All responses should be sent to: saokhue.2h@gmail.comThanks!P / S: Key word search app "saokhuedl", "hand over the carunfortunately."
Thu Vien Phap Luat Viet Nam 9.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Thư Viện Pháp Luật Việt Nam" LÀ ỨNGDỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰGỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠNCÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được thành lập năm 2003, sử dụng môi trườngInternet để giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làmgiàu;Chúng tôi cung cấp ứng dụng này với mục đích:Phổ biến trang web THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đến mọi người.Giúp người dùng truy cập vào website thuận tiện.Giúp tra cứu văn bản pháp luật cũng như thông tin ban hành văn bảnpháp luật của nhà nước một cách tiện lợi và kịp thời.Nguồn dữ liệu của ứng dụng được lấy từ website chính thức của THƯVIỆN PHÁP LUẬT là http://m.thuvienphapluat.vn/.Ngoài ra, nhằm tránh nhầm lẫn thương hiệu, chúng tôi không sửdụng logo, hình ảnh vv... của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Đây là app miễnphí, phi lợi nhuận, chúng tôi không kinh doanh, các sản phẩm củaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT dưới mọi hình thức. Mọi hoạt động liên quan đênsản phẩm, thông tin, mua bán sản phẩm luật các bạn liên hệ trựctiếp với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tại http://www.thuvienphapluat.vn/Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến nhà sáng lập và đội ngũ xây dựng,duy trì THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.Mọi phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.comTrân trọng cảm ơn!P/S: Từ khóa tìm kiếm ứng dụng: "saokhuedl", "thu vien phap luat","thu vien phap luat viet nam"APPLICATIONS "Vietnam LawLibrary" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICKSMS, SEND SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS.YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.LAW LIBRARY was founded in 2003, uses the Internet to help theenvironment we kind of legal risk, take a chance to get rich;We offer this application for the purpose of:Popular site LAW LIBRARY everyone.Help users convenient access to the website.Help laws lookup information and promulgation of legal documentsstate a convenient and timely manner.Source of data to be retrieved from the application's officialwebsite is http://m.thuvienphapluat.vn/ LAW LIBRARY.In addition, in order to avoid brand confusion, we do not uselogos, photographs etc. ... the LAW LIBRARY. This app is free,non-profit, we do business, products LAW LIBRARY any form. Allactivities related to product information and purchase products foryour law direct contact with LAW LIBRARY at http://www.thuvienphapluat.vn/The author would like to thank the founders and team building,maintaining LAW LIBRARY.All feedback should be sent to: saokhue.2h@gmail.comThanks and best regards!P / S: Key word search app: "saokhuedl", "legal income","Vietnamese law library"
Luật Đất Đai Việt Nam 2013 19.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Luật Đất Đai 2013" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TRÊNĐIỆN THOẠI ANDROID VÀ IOS. Kênh Youtube SAOKHUEDL:https://goo.gl/te4pKo Website: http://saokhuedl.com Fan Page:https://goo.gl/2gh0AF Ứng dụng là cẩm nang về Luật Đất Đai 2013 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Điều đặc biệt của ứng dụnglà từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điềuluật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướngdẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiệnthuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả. Ngoài ra, ứngdụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danhmục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luậtnày. Ứng dụng có thể sử dụng offline. Chúng tôi cố gắng soạn thảonội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏiviệc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùngđể chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trongcác ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về:saokhue.2h@gmail.com CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠNĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI. Chúng tôi chânthành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.
Boi Ngay Sinh 12.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Bói Ngày Sinh" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀNMIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICH HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNGTHU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRASMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.Có bao giờ bạn thắc mắc về ý nghĩa ngày sinh mình chưa? hoặc vậnmênh của bản thân với ngày sinh mình ra sao?Ứng dụng này sẽ mang đến cho các bạn những câu trả lời đó. Giúp bạncó những giờ phút thư giản vui vẻ.Nào, Bạn Hãy cùng chiêm nghiệm đôi chút về ngày sinh của mình vàbạn bè, người thân mình - chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thúvị và bổ ích. Tuy nhiên - như chúng tôi cũng đã nhắc nhiều lần:Những thông tin trên đây chỉ nên coi như là thông tin tham khảo vàgiải trí, thư giãn. Bạn không nên vì những lời giải chưa đẹp màbuồn phiền hay suy nghĩ, lo lắng.VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢCSỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNGTRÀN ĐẦY SỨC KHỎE, NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mailsaokhue.2h@gmail.com.APPLICATIONS "Tarot Born"APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO REQUIREMENT activated by SMS,SEND SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOUCAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.Have you ever wondered about the meaning of his birthday yet? orhis own destiny with his or her date of birth?This application will give you the answers that. Helping you withhours of relaxing fun.Come and see how you Make a little about your date of birth andyour friends, your loved ones - be sure you will find manyinteresting and useful. However - as we have mentioned many times:The information above should be considered only as referenceinformation and entertainment, relax. You should not because thesolution is not beautiful or sad thoughts, anxiety.DESIRED DATE FOR APPLICATIONS get better and better, we hope toreceive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HEALTHY LIFEenergetic, JOY AND HAPPINESS.All comments should be sent to the email addresssaokhue.2h@gmail.com.
Luat Hon nhan va Gia dinh 2014 12.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014"LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS,KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG.CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.Ứng dụng là cẩm nang về "Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014" vàcác văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên mộttrang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điềukhoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có).Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung củađộc giả.Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thihành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điềuluật của bộ luật này.Ứng dụng có thể sử dụng offline.Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất,tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ýkiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứngdụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiếnphản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.comCẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆTHỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÔN NHẦN VÀ GIA ĐÌNH MỚI.Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứngdụng.Ghi chú: Hiện tại luật này chưa có văn bản hướng dẫn, khi nào cóVăn Bản Hướng Dẫn chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.APPLICATIONS "Marriageand Family Law 2014" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORKREQUIRED BY KICK SMS, SEND SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATIONCOLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.Manual application is the "Law on Marriage and Family 2014" andthe documents guiding the implementation of this law.This particular application is being prepared every single ruleon a separate page and under the law include the text of thespecific provisions of the guidelines that law enforcement (ifany). This feature creates favorable conditions for monitoring thecontent of readers.In addition, the application is updated continuously guidingdocument in the list of documents to guide the implementation ofthe law and within the law.The application can be used offline.We try to edit the content most accurately, but hard to avoidmistakes, we hope to receive feedback from users so that we cancomplete this application and make good more in subsequentapplications. All comments should be sent to:saokhue.2h@gmail.comAPPLICATIONS UPDATED OFTEN MEAN YOU UPDATED SYSTEM LEGALMARRIAGE AND FAMILY NEW.We sincerely thank you for your interest and applicationusage.Note: There is no law respecting guidelines, whenever LiteratureGuide we will update soon.
Luật Doanh Nghiệp Việt Nam 2014 7.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Luật Doanh Nghiệp năm 2014" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄNPHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THUTHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng là cẩm nang về Luật DoanhNghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này. Điềuđặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trangriêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoảncụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặcđiểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độcgiả. Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫnthi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từngđiều luật của bộ luật này. Ứng dụng có thể sử dụng offline. Chúngtôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiênkhó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đónggóp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng nàyvà làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồixin gửi về: saokhue.2h@gmail.com CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓNGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆPMỚI. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứngdụng.
Luat Giao thong duong bo 2008 9.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Luật Giao thông đường bộ năm 2008"LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS,KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG.CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.Ứng dụng là cẩm nang về Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên mộttrang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điềukhoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có).Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung củađộc giả.Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thihành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điềuluật của bộ luật này.Ứng dụng có thể sử dụng offline.Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất,tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ýkiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứngdụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiếnphản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.comCẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆTHỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI.Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứngdụng.APPLICATIONS "RoadTraffic Act 2008" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICKPERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECTPERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSIONBEFORE INSTALLING SMS.Applications are handbook of the Road Traffic Act 2008 and thedocuments guiding the implementation of this law.What special rules apply as each is prepared on a separate page andunder the law with the contents of a specific provision ofguidelines to implement laws which (if any). This feature createsfavorable conditions for monitoring the content of readers.In addition, applications are constantly being updatedguidelines in the implementation of the portfolio guidelines andenforce laws in each of these laws.The application can be used offline.We try to edit the content exactly the most, however, isdifficult to avoid errors, we hope to receive feedback from usersso that we can complete this application and do good more in thenext application. All comments should be sent to:saokhue.2h@gmail.comUPDATED APPLICATION, YOU REGULARLY UPDATED SYSTEM NEWLEGISLATION.We sincerely thank you for your interest in and use of theapplication.
Loading...