3.0 / October 3, 2018
(5.0/5) (9)
Loading...

Description

Praktické informace o městě Bojkovice, které leží ve východní částibývalého okresu Uherské Hradiště v blízkosti státní hranice seSlovenskem v podhůří Bílých Karpat. Rozkládá se v údolí řeky Olšavyu jejího soutoku s řekou Koménkou v nadmořské výšce 301 m n. m.Žije zde zhruba 4500 obyvatel. Dominantami jsou hlavně zámek NovýSvětlov a kostel sv. Vavřince. Aplikace byla vytvořena v PepiApp -www.pepiapp.cz Practical information about the town Bojkovice,which lies in the eastern part of the former: District of the statenear the border with Slovakia, in the foothills of the WhiteCarpathians. It is situated in the valley of the River Basin nearits confluence with the river Koménkou at an altitude of 301 m n.M. He lives here around 4500 inhabitants. Dominants are chieflycastle of New Svetlov and church. Lawrence. This application wascreated PepiApp - www.pepiapp.cz

App Information Město Bojkovice

 • App Name
  Město Bojkovice
 • Package Name
  cz.tripon.mestobojkovice
 • Updated
  October 3, 2018
 • File Size
  2.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  PEPIAPP s.r.o.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Vratimovská 624/11, Ostrava, Czech Republic
 • Google Play Link

PEPIAPP s.r.o. Show More...

Hotel Freud 1.1 APK
Moderně rekonstruovaný Hotel FREUD je díky své poloze ideálnívstupní bránou do malebných Beskyd, skrze naši mobilní aplikacibudete mít stále při ruce všechny potřebné informace - denní menu,akce v hotelu, pobytové balíčky a spoustu dalšího. Aplikace bylavytvořena v PepiApp - www.pepiapp.czFREUD modern refurbished hotelis due to its location ideal gateway to the picturesque Beskids,through our mobile app you will always have at hand all thenecessary information - daily menu, events in the hotel, holidaypackages, and lots more.This application was created PepiApp -www.pepiapp.cz
Obec Čeladná 3.0 APK
Obec Čeladná v okrese Frýdek -Místek Moravskoslezského kraje nabízíkrásnou ukázku moderní obce, která je položena v nádherné příroděBeskyd. Prostřednictvím mobilní aplikace získáte přehled o všechaktualitách, obecním úřadě, nabídkách práce a mnoho dalšíchzajímavých informací. Aplikace byla vytvořena v PepiApp -www.pepiapp.cz Čeladná in the district Frydek -Místek MSR offers abeautiful example of a modern village, which is placed in thebeautiful countryside of Beskydy. Through the mobile applicationprovides an overview of all the latest news, local authority, joboffers and many other interesting information. This application wascreated PepiApp - www.pepiapp.cz
Obec Lešná 3.0 APK
Obec Lešná v okrese Vsetín Zlínského kraje nabízí krásnou ukázkumoderní obce, která je položena v nádherné neporušené přírodě.Prostřednictvím mobilní aplikaci získáte přehled o všechaktualitách, obecním úřadě, aktualitách, nabídkách práce a mnohodalších zajímavých informací. Aplikace byla vytvořena v PepiApp -www.pepiapp.cz Lešná village in the district Vsetin Zlin regionoffers a beautiful example of a modern village, which is placed ina beautiful unspoilt countryside. Through the mobile app gives youan overview of all the latest news, municipal office, news, joboffers and many other interesting information. This application wascreated PepiApp - www.pepiapp.cz
Obec Bystřice 3.0 APK
Mobilní aplikace Obec Bystřice, která se nachází v okreseFrýdek-Místek. Nyní máte k dispozici aplikaci, která vám poskytneveškeré informace, ať už jste občan nebo turista - otevírací doby,restaurace, ubytování, kontakty a mnoho dalšího. Aplikace bylavytvořena v PepiApp - www.pepiapp.cz Mobile applications Bystřicevillage, which is located in the district of Frydek-Mistek. Nowthere's an app that will give you all the information, whether youare a citizen or a tourist - opening hours, restaurant,accommodation, contacts and much more. This application was createdPepiApp - www.pepiapp.cz
Restaurace U Námořníka 1.1 APK
Vítejte v mobilní aplikaci, kterou jsme vytvořili proto, abyste semohli blíže a snedno seznámit s tím, kdo jsme a co děláme UNámořníka na Hukvaldech. Díky naši mobilní aplikaci budete mítpřehled o jídelním lístku, denní nabídce, pořádaných akcích aveškerých novinkách!Aplikace byla vytvořena v PepiApp -www.pepiapp.czWelcome to the mobile application we created so youcould snedno closer acquainted with who we are and what we do withsailors in Hukvaldy. Thanks to our mobile app, you will have anoverview of the menu, daily menu, organized events and all thelatest news!This application was created PepiApp - www.pepiapp.cz
Beats for Love 5.08 APK
Beats for Love je nový koncept elektronického festivalu umístěnéhov historickém jádru industriálního parku Dolních Vítkovic.Prostředí plné železa ve spojení s hudbou a mimohudební aktivitounabízí návštěvníkům unikátní možnosti celovíkendové zábavy.Průvodce festivalem Beats for Love Vám poskytne kompletní informaceo celém festivalu. V průběhu celého Beats for Love Vás budeinformovat, kteří interpreti právě na jednotlivých stageíchvystupují. Pokud se v areálu festivalu ztratíte, určitě ocenítepřehlednou mapu celého areálu. Beats for Love is a new concept ofelectronic festival, located in the historical center of the LowerVítkovice industrial park. Environment full of iron in connectionwith music and non-musical activity offers visitors a uniqueopportunity celovíkendové entertainment. Festival Guide Beats forLove gives you complete information on the entire festival.Throughout Beats for Love will inform you that artists just onindividual stageY act. If the festival grounds you lose, you willcertainly appreciate a clear map of the whole area.
Predator Race 3.0 APK
Základní informace, rozšířené informace, to vše získáš s našíaplikací Predator Race! Kde a kdy bude závod. Basic information,extended information, all you get with our app Predator Race! Whereand when will the race.
Restaurant La Strada 3.0 APK
Příjemná italská restaurace La Strada, kterou najdete v Ostravě -Porubě vás okouzlí příjemnou atmosférou, díky naši mobilní aplikacibudete mít stále při ruce všechny novinky ohledně jídelního lístku,denního menu, apod. Aplikace byla vytvořena v PepiApp -www.pepiapp.cz A nice Italian restaurant La Strada, which islocated in Ostrava - Poruba enchants pleasant atmosphere, thanks toour mobile app you will always have at hand all the news about themenu, the daily menu, and the like. This application was createdPepiApp - www.pepiapp.cz
Loading...