1.0.1001 / December 29, 2015
(4.1/5) (3256)

Description

Ma Kiếm Chi Vương – HTC: Game RPG Tiên hiệpxuất sắc 2016! Tải ngay!
*ĐẶC SẮC
- HỆ THỐNG PK TỰ DO KIỂU MỚI
Tôn vinh kỹ năng ra đòn tấn công: di chuyển, tránh né linh hoạt vàphán đoán những hành động từ phía đối thủ....Người chơi hoàn toànkhông bị trói buộc bởi bất cứ mục tiêu cố định nào, tự do chặt chémcực đã!
- KẾT HÔN-KẾT BÁI SƯ ĐỒ
Hệ thống kết hôn – kết bái giúp gắn kết cộng đồng, kết giao huynhđệ bốn phương, thậm chí là…kiếm gấu, tạm biệt FA.
- ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER – 1vs100
Đấu trường liên server khốc liệt dành cho các game thủ thể hiện kỹnăng. Chế độ 1VS100 độc đáo tôn vinh các cao thủ bằng nhiều thửthách khốc liệt!
- LOẠN CHIẾN PK
Tông chiến và Tộc chiến là chiến trường của các dũng sĩ, ở đâyngười chơi được tận hưởng cảm giác PK tự do không kìm kẹp. PK Chiếmbãi
- HỆ THỐNG ĐỒ ĐỆ SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜI
Ma Kiếm Chi Vương có tới 9 Đồ đệ, mỗi cô đều là tuyệt kỹ giai nhân,hơn nữa còn có các câu truyện khác nhau, đợi người chơi đến kếtnghĩa và đi theo nhân vật. Mỗi một Đồ đệ đều có Kháng tính, Kỹ năngvà tình cảm khác nhau, cùng với nhân vật chung sức diệt ma
- TÍNH NĂNG NỔI BẬT KHÁC
+ Hệ thống phụ bản đa dạng, phong phú
+ Phong tiên đài đấu trường 2VS2
+ Hệ thống cấm khí cao cấp
+ Thiên kỳ bách quái trấn yêu tháp
+ Mật cung tổ đội, tổ đội liên thủ khiên chiến Ma Tôn.
+ Hoạt động hằng ngày độc đáo hấp dẫn
+ Hệ thống pháp bảo đa dạng
Advanced Search Ma United- HTC: Game RPG stand united Korea in 2016! Download Now!
*FEATURED
- SYSTEM PK neoliberal
Honoring skills to attack: moving, flexible and avoid judging thoseactions from opponents .... Players entirely unfettered by anyfixed goal, free cut pole was hacked!
- MARRIAGE-OF BAI apostles
Marriage system - the cult helps community cohesion, four localfraternal association, even ... for bears, goodbye FA.
- Arena CONTACT SERVER - 1vs100
Inter-server arena for intense gamers showcase their skills. 1VS100unique mode honor by challenging players fierce!
- CORRUPTION STRATEGY PK
Tong War and Ethnic War battlefields of the warrior, here theplayers are enjoying the feeling of freedom PK grip. PK Occupybeach
- WATER SYSTEM MAP docking dominant direction
Ma Chi Wang Earn up to 9 Disciples, who were both excellent skillseach class who, moreover, there are different stories, waiting forplayers to twinning and character to follow. Each one hasresistance properties Disciples, skills and different emotional,with characters join forces kill ma
- OTHER FEATURES
  + Subsystem of diversity, abundance
  + First radio performer arena 2VS2
  + Systems Engineering Senior ban
  + God loves each town department monster tower
  + Password supply teams, teams associated strategicdefense shield Ma Chun.
  + Unique daily activity attractive
  + System diverse legal protection

App Information Ma Kiếm Chi Vương-Hoathiencot

 • App Name
  Ma Kiếm Chi Vương-Hoathiencot
 • Package Name
  com.vtcmobile.hoathiencot
 • Updated
  December 29, 2015
 • File Size
  48M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.1001
 • Developer
  Ma Kiem Chi Vuong
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Ma Kiem Chi Vuong Show More...

Ma Kiếm Chi Vương-Hoathiencot 1.0.1001 APK
Ma Kiếm Chi Vương – HTC: Game RPG Tiên hiệpxuất sắc 2016! Tải ngay!*ĐẶC SẮC- HỆ THỐNG PK TỰ DO KIỂU MỚITôn vinh kỹ năng ra đòn tấn công: di chuyển, tránh né linh hoạt vàphán đoán những hành động từ phía đối thủ....Người chơi hoàn toànkhông bị trói buộc bởi bất cứ mục tiêu cố định nào, tự do chặt chémcực đã!- KẾT HÔN-KẾT BÁI SƯ ĐỒHệ thống kết hôn – kết bái giúp gắn kết cộng đồng, kết giao huynhđệ bốn phương, thậm chí là…kiếm gấu, tạm biệt FA.- ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER – 1vs100Đấu trường liên server khốc liệt dành cho các game thủ thể hiện kỹnăng. Chế độ 1VS100 độc đáo tôn vinh các cao thủ bằng nhiều thửthách khốc liệt!- LOẠN CHIẾN PKTông chiến và Tộc chiến là chiến trường của các dũng sĩ, ở đâyngười chơi được tận hưởng cảm giác PK tự do không kìm kẹp. PK Chiếmbãi- HỆ THỐNG ĐỒ ĐỆ SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜIMa Kiếm Chi Vương có tới 9 Đồ đệ, mỗi cô đều là tuyệt kỹ giai nhân,hơn nữa còn có các câu truyện khác nhau, đợi người chơi đến kếtnghĩa và đi theo nhân vật. Mỗi một Đồ đệ đều có Kháng tính, Kỹ năngvà tình cảm khác nhau, cùng với nhân vật chung sức diệt ma- TÍNH NĂNG NỔI BẬT KHÁC+ Hệ thống phụ bản đa dạng, phong phú+ Phong tiên đài đấu trường 2VS2+ Hệ thống cấm khí cao cấp+ Thiên kỳ bách quái trấn yêu tháp+ Mật cung tổ đội, tổ đội liên thủ khiên chiến Ma Tôn.+ Hoạt động hằng ngày độc đáo hấp dẫn+ Hệ thống pháp bảo đa dạngAdvanced Search Ma United- HTC: Game RPG stand united Korea in 2016! Download Now!*FEATURED- SYSTEM PK neoliberalHonoring skills to attack: moving, flexible and avoid judging thoseactions from opponents .... Players entirely unfettered by anyfixed goal, free cut pole was hacked!- MARRIAGE-OF BAI apostlesMarriage system - the cult helps community cohesion, four localfraternal association, even ... for bears, goodbye FA.- Arena CONTACT SERVER - 1vs100Inter-server arena for intense gamers showcase their skills. 1VS100unique mode honor by challenging players fierce!- CORRUPTION STRATEGY PKTong War and Ethnic War battlefields of the warrior, here theplayers are enjoying the feeling of freedom PK grip. PK Occupybeach- WATER SYSTEM MAP docking dominant directionMa Chi Wang Earn up to 9 Disciples, who were both excellent skillseach class who, moreover, there are different stories, waiting forplayers to twinning and character to follow. Each one hasresistance properties Disciples, skills and different emotional,with characters join forces kill ma- OTHER FEATURES  + Subsystem of diversity, abundance  + First radio performer arena 2VS2  + Systems Engineering Senior ban  + God loves each town department monster tower  + Password supply teams, teams associated strategicdefense shield Ma Chun.  + Unique daily activity attractive  + System diverse legal protection

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value