1.5.2 / May 1, 2020
(4.5/5) (278)

Description

Logo Yazılım'ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışanprogramımız verilerin güncel hesaplanabilmesi için onlineçalışmaktadır. Böylelikle uygulamayı sık güncelleme ihtiyacıolmadan, güncel parametreleri görebilecek, hesaplamaları sonverilere göre izleyebileceksiniz. Uygulamamız aracılığıylaaşağıdaki hesaplamaları görebilirsiniz: -Girilen Brüt rakamdan NetMaaş hesaplama -Girilen Net rakamdan Brüt Maaş hesaplama-Hesaplanan Kesintiler -AGİ (Asgari Geçim İndirimi -VergiHesaplamaları -Maliyetler -Aylık / Yıllık Raporlar -Kıdem / İhbarTazminatı -Hesaplama Parametreleri Uygulamamız SGK (Sosyal GüvenlikKurumu) ile entegre çalışmadığından veriler resmi olarak geçerlilikarzetmez. Her şirketin kendine özel teşvik(indirim) ve ek ödemeleriolabileceğinden gerçek bordro verilerinizle farklılıkların olmasımümkündür. Farklılıklar olduğu taktirde detayları incelemek üzereçalıştığınız şirketin Muhasebe veya İnsan KaynaklarıDepartmanı’ndaki yetkililere danışabilirsiniz. Ürünümüzügeliştirmek üzere her türlü önerilerinizi ve yorumlarınızı duymakbizi onurlandıracaktır.

App Information Maaş Hesaplama (Brütten Nete & Netten Brüte)

 • App Name
  Maaş Hesaplama (Brütten Nete & Netten Brüte)
 • Package Name
  com.isbasi.maashesaplama
 • Updated
  May 1, 2020
 • File Size
  5.4M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.5.2
 • Developer
  Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link
Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Show More...
KDV Hesaplama Pro 2.2 APK
- Uygulamanın Özellikleri • Harici ve Dahili Tevfikat Hesaplama •Hızlı hesaplama için önceden hazırlanmış oranlar. • Basit ve hızlışekilde hesaplama. • Kullanıcı dostu arayüzü ile rahat kullanım. •Dahili ve Harici KDV'leri yeni tutar girmeden anındahesaplayabilme. • Bir kez tutar girildikten sonra tüm KDV'leri aynıtutardan gösterebilme. • Ara Toplam, KDV tutarı ve Genel Toplamgösterimi. - Features Application • External and Internal TevfikatCalculator • ratios prepared in advance for quick calculations. •Simple and rapid calculation. • User-friendly interface and ease ofuse. • Internal and External KDV be able to instantly calculate newamount you enter. • Once all the KDV the amount is entered to showthe same amount. • Subtotal, amount and KDV General ofrepresentation.
Vyapari 0.9.9.3 APK
Reduce complexity and grow your company with online ERP software.The most extensive, integrated and effective platform designed tomanage, track and control your business. Logo Vyapari iseasy-to-use accounting software that facilities recording andprocessing of different financial transactions and processes. Frominvoices and purchase orders to inventory and receipts, thisplatform provides a quick and efficient way to manage your businessprocesses. Benefits of Logo Vyapari Vyapari is a software designedfor the needs of small and mid-sized businesses. It integratesinventory, sales, purchasing and accounting. 100% cloud-based-Access your program data anywhere, anytime. Optimized for yourmobile devices for quick access to your data. Barcode scanningfeature: You can scan barcode labels of items already registered inERP with your smartphone to manage your inventory. All invoicesmade in the app can be sent to ERP system and can be quickly sentvia email. Quickly track your inventory if away from your desktop.Auto-sync-All data entered in the app automatically syncs with theweb application on real time basis. Free upgrades-Always have thelatest version and automatically receive new features...
Kira Gelir Vergisi Hesaplama 1.0.9 APK
Konut Kira Gelirleri İçin Ne Kadar Vergi Ödemeliyim? 193 sayılıGelir Vergisi Kanunu’na göre; 2017 yılı içinde elde ettiğiniz konutkira gelirleriniz için, ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini “KiraGelir Vergisi Hesaplama” Uygulamamızla kolaylıklahesaplayabilirsiniz. Geçen yıl, konutunu kiraya veren ve kiratahsilatı yaparak gelir elde eden kişiler için vergi dönemi 01 Mart2018 tarihi itibariyle başladı. Beyanname verme tarihi 26 Mart2018’de sonlanıyor. Eğer siz de 2017 yılında kira geliri eldeettiyseniz, Vergi Dairesi’ne beyanname verip vermemenizgerektiğini; beyanname vermeliyseniz, “Gerçek” veya “Götürü” gideryöntemlerinden birini seçerek, ilgili yıl için toplam kiragelirinizi, varsa kira dışı vergiye tabi gelirlerinizi vebelgeleyebileceğiniz indirimlerinizin girişlerini yaparak ödemenizgereken vergi tutarını uygulamamız üzerinden öğrenebilirsiniz.“Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulaması ile ödeyeceğiniz vergimiktarını öğrendikten sonra Vergi Dairelerine ya da Gelirlerİdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesi’ne beyannameniziverebilirsiniz. Kira Gelir Verginizi, Mart ve Temmuz ayları olmaküzere iki eşit taksitte ödeyebileceksiniz. How much should I payfor Residential Rental Income Tax? According to Income Tax Law No.193; For residential rental income you receive in 2017, how muchtax you need to pay " Rent Income Tax Calculator " you can easilycalculate our application. Last year, the housing lessors and taxperiods for people who earn income by rent collection began as ofMarch 1, 2018. And it ends on March 26, 2018 to submit adeclaration date. If you're If you have rental income in 2017, thatyou should not give statements to the Tax Office; declaration gaveinterlaced, "real" or "Lump" by selecting one of expense method,your total rental income for the year, making your taxable incometo rent out if and input your discount can certify you can learnthrough our application the amount of tax you must pay. " RentIncome Tax Calculator " you pay with the app after learning of thePresidency of the amount of tax to the Tax Administration or youcan give your income tax return to the Website. Your Rental Incometaxes, paid in two equal installments in March and will be able tobe July.
MTV Hesaplama - Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.0.6 APK
Logo Yazılım'ın sunduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplamaaracıyla aracınız için ödemeniz gereken vergiyi ücretsiz ve kolaybir şekilde hesaplayabilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTVHesaplama Aracı’nın Özellikleri; * Gelirler İdaresinin AçıkladığıGüncel Verilere Göre Online Hesaplama * Ücretsiz Kolay Kullanım *Farklı Araç Tiplerine Göre Hesaplama * GİB'in Ödeme SayfasınaYönlendirme • MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) nedir? Motorlutaşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şubeveya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu karataşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nekayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veyabelediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniztaşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. • MTV ödemeleri ne zamanyapılır? MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşittaksitle yapılır. • MTV son Ödeme tarihi ne zaman? MTV’nin ilktaksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemesi1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılmalıdır. • Ocak ve Temmuzaylarında, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenmeden muayeneyaptırılabilir mi? Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak veTemmuz aylarında, ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Bahsigeçen aylarda, ayın son gününden önce yapılan araç muayeneişlemlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borç olarak görünmez ve araçmuayenesi için engel teşkil etmez. Bu durum sadece Ocak ve Temmuzaylarında yapılan muayeneler için geçerlidir. • MTV hangi araçlariçin ödenmez? - Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlikkurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişiliklerive Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar -Karşılıklı olmak şartı ile, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunanelçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar vekonsoloslarına, elçilik ve konsolosluk memurlarına ve ait taşıtlar,- Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerinadlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, budurumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar. -Aracın geçmiş dönemlere ait borcu olmamak şartıyla hurdaya çıkmışaraçlar. - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara,tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflisbankaların iflas idarelerine ait taşıtlar. • MTV ödemesini nasılyapabilirim? - Tüm Vergi Dairelerinin veznelerine, - Aşağıdalistesi bulunan Bankaların veznelerine, - İnternet Bankacılığıhizmetinden faydalanarak internet hesabınızdan, - Gelir İdaresiBaşkanlığının internet sitesinden, aşağıda listesi bulunanbankaların kredi kartından,
Maaş Hesaplama (Brütten Nete & Netten Brüte) 1.5.2 APK
Logo Yazılım'ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışanprogramımız verilerin güncel hesaplanabilmesi için onlineçalışmaktadır. Böylelikle uygulamayı sık güncelleme ihtiyacıolmadan, güncel parametreleri görebilecek, hesaplamaları sonverilere göre izleyebileceksiniz. Uygulamamız aracılığıylaaşağıdaki hesaplamaları görebilirsiniz: -Girilen Brüt rakamdan NetMaaş hesaplama -Girilen Net rakamdan Brüt Maaş hesaplama-Hesaplanan Kesintiler -AGİ (Asgari Geçim İndirimi -VergiHesaplamaları -Maliyetler -Aylık / Yıllık Raporlar -Kıdem / İhbarTazminatı -Hesaplama Parametreleri Uygulamamız SGK (Sosyal GüvenlikKurumu) ile entegre çalışmadığından veriler resmi olarak geçerlilikarzetmez. Her şirketin kendine özel teşvik(indirim) ve ek ödemeleriolabileceğinden gerçek bordro verilerinizle farklılıkların olmasımümkündür. Farklılıklar olduğu taktirde detayları incelemek üzereçalıştığınız şirketin Muhasebe veya İnsan KaynaklarıDepartmanı’ndaki yetkililere danışabilirsiniz. Ürünümüzügeliştirmek üzere her türlü önerilerinizi ve yorumlarınızı duymakbizi onurlandıracaktır.
İşbaşı - Ön Muhasebe Yönetimi 1.3.6 APK
Logo İşbaşı ile küçük işletmeler için cepte, web’de Ön MuhasebeFaturanızı ücretsiz olarak cepten, web’den online düzenleyin,kaydedin, yazdırın ve istediğiniz an tekrar görüntüleyin. 200.000’iaşkın firma ve yüzbinlerce kullanıcının güvenini kazanmış 34 yıllıkLogo Yazılım tecrübesinin bulutta çalışan ön muhasebe programı Logoİşbaşı ile; firmanızın ürünlerini/hizmetlerini, çalıştığınızmüşterilerinizi/tedarikçilerinizi oluşturarak müşterilerinizefatura kesebilir firmanıza özel fatura şablonu oluşturabilir veyazdırabilirsiniz. Banka hesaplarınızı, kasa hesaplarınızıoluşturarak cari hesaplarınızla olan ödemelerinizi takip edebilir,web’de cepte internet olan her yerden gelir giderinizi hızlı vekolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca E-fatura hizmeti sayesinde demüşterilerinize fatura gönderimini elektronik olarak gönderebilirfirmanıza gelen e-faturalar için kabul-red işlemlerinigerçekleştirebilirsiniz. Ürünü Farklılaştıran Özellikler •Dünyadaki mobil cihazlarda ilk olarak Sesle Fatura düzenleyebilenüründür. • Mobil Cihazlarınızda kestiğiniz faturaları webde; webdekestiğiniz faturaları mobil cihazlarınızda online olarak takipedebilirsiniz. • Keseceğiniz faturayı kaydedip, yazdırmadan öncee-posta ile müşterilerinize ya da muhasebecinize gönderebilir,kontrolünü sağlayarak kesebilirsiniz. • KDV, ÖTV, Tevkifathesaplamaları için hesap makinası kullanmak zorunda kalmayacak, buhesaplamaları, uygulamaya otomatik olarak yaptırabileceksiniz. •"Hangi tarihte, kime ne satışı yapmışım?” diye evraklar arasındakaybolmayacak; web’ten ya da mobil cihazlarınızdan firmanız adınakestiğiniz faturaların takibini istediğiniz yerden, her anizleyebileceksiniz. • Ürünlerinizin liste satış fiyatlarını sistemüzerinden takip edebileceksiniz. • Cari kartlarınıza erişebilecek,cari hesaplarınızdaki kontak kişilerinizi, iletişim bilgileriniistediğiniz her an, her yerden görüntüleyebileceksiniz. Faturakesmeseniz dahi, cari kartlarınızı sistemde takip edebileceksiniz.• E-Fatura ve E-arşiv mükellefi iseniz fatura ile ilgilli tüme-devlet işlemlerinizi takip edebilirsiniz. • İşlerinizibüyüttükçe, Logo Yazılım'ın diğer ürünlerini kullanmaya kararverdiğiniz anda, geçmişte düzenlemiş olduğu faturalar için işlemyapmanıza gerek kalmayacak, isterseniz Logo Yazılım’ın tercihettiğiniz diğer ERP ürünlerinde bu verileri görebileceksiniz.Pre-Accounting on the web in the pocket for small businesses withLogo İşbaşı Organize, save, print and view your invoices onlinefrom the web, for free, from your pocket, for free. Logo İşbaşı,the pre-accounting program of the 34-year Logo Software experience,which has gained the trust of more than 200.000 companies andhundreds of thousands of users, is working on the cloud; You cancreate invoices and create custom invoice templates for yourcompany by creating products / services of your company, customers/ suppliers you work with and invoicing your customers. You cantrack your payments with your current accounts by creating yourbank accounts, cash accounts, and you can quickly and easily viewyour income expenses from anywhere on the web. You can also sendinvoice sending to your customers electronically via E-invoiceservice and you can perform acceptance-rejection transactions fore-invoices coming to your company. Features that DifferentiateProduct   • It is the first product that can edit VoiceInvoice in mobile devices in the world.   • The invoices thatyou cut on your mobile devices are on the web; You can track theinvoices on the web online on your mobile devices.   • You cansave the invoice to be cut and send it to your customers oraccountant by e-mail before printing and you can cut by checking.  • You will not have to use a calculator for VAT, SCT,withholding calculations;   • You will be able to keep trackof the invoices that you cut from your web or mobile devices onyour web site or mobile devices at any time.   • You will beable to follow the list sales prices of your products through thesystem.   • You will be able to access your current cards,contact contacts in your current accounts, contact informationanytime, anywhere. Even if you cut the invoice, you will be able totrack your current cards in the system.   • If you are anE-Invoice and E-archive tax, you can follow all e-governmenttransactions related to the invoice. • As you expand your business,you will no longer need to trade for the invoices it has issued inthe past, or you will be able to see this data in other ERPproducts of your choice.
Loading...