2.11.0 / November 6, 2018
(3.8/5) (332)
Loading...

Description

Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar er moetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkere receptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafel zet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch heb jealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, we hebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kunt variëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijd iets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen: ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste en passendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraag over eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan de diëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen: bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wil zetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filters maakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kies voor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderen automatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haal eenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten op en vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is een gezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen, maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezondere levensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bij jouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onze partners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Alle recepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - In de recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventuele allergieën of medischeindicaties waarbij een aangepast voedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aan ontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschatting die in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte, samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees de volledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy day you prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Match meal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal on the table in notime. However, as fine after a hectic day. The Meal Match youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish or veggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly. Every daywe post new recipes. There is always something that you like tasty.All recipes have one thing in common: they are all healthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fit perfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe or ingredient? Askyour question in the app to the dietician. What can you do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipes and thinkabout what you want to put on the table tonight. - Quick Searchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. - Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook and theingredients change automatically. - Put your recipe to the shoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favorite recipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a health coach.For healthier life you ought to do yourself, but a helping hand isquite fine. We understand very well. That's why we help you to workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in a way thatfits your life. Good to know - Recipes are created by our partners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. - All recipesare judged healthy by a registered dietician. - The recipes we havenot taken into account any allergies or medical conditions in whicha modified diet is necessary. There can be no medical advice to betaken. - The nutritional value calculation is an estimate that canbe different in practice by, inter alia, portion size, composition,and preparation of the product. - Knowing more? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.

App Information MaaltijdMatch recepten: gezond, lekker & snel

 • App Name
  MaaltijdMatch recepten: gezond, lekker & snel
 • Package Name
  com.freshheads.actify
 • Updated
  November 6, 2018
 • File Size
  29M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.11.0
 • Developer
  Actify.nl
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Food & Drink
 • Developer
  Achmea Vitaliteit BV Dellaertweg 1 2316 WZ Leiden
 • Google Play Link

Actify.nl Show More...

MaaltijdMatch recepten: gezond, lekker & snel 2.11.0 APK
Actify.nl
Na een drukke werkdag plof je het liefst op de bank. Maar er moetook gegeten worden. MaaltijdMatch staat bomvol lekkere receptenwaarmee je in een handomdraai een gezonde maaltijd op tafel zet.Wel zo fijn na een hectische dag. Met de MaaltijdMatch heb jealtijd gezonde kookinspiratie op zak. Vlees, vis of vega, we hebbenveel verschillende recepten waarmee je eindeloos kunt variëren.Elke werkdag plaatsen we nieuwe recepten. Zo is er altijd iets bijdat jij lekker vindt. Alle recepten hebben één ding gemeen: ze zijnallemaal gezond. Ze zijn beoordeeld door een diëtiste en passendaarmee perfect in een gezond eetpatroon. Heb je een vraag over eenrecept of ingredient? Stel je vraag in de app aan de diëtiste. Watkun je met MaaltijdMatch? - Kookinspiratie opdoen: bekijk alle onzerecepten en bedenk wat je vanavond op tafel wil zetten. - Snelgezonde recepten zoeken: de zoekfunctie met filters maakt het jemakkelijk. - Makkelijk hoeveelheden aanpassen: kies voor hoeveelmensen je wil koken en de ingrediënten veranderen automatisch. -Zet je recept op het boodschappenlijstje: haal eenvoudig jeingrediënten in huis. - Sla je favorieten recepten op en vind zesnel terug. Wat is Actify? Actify is een gezondheidscoach. Wantgezonder leven moet je natuurlijk zélf doen, maar een steuntje inde rug is toch wel fijn. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom helpenwe je op een leuke manier aan een gezondere levensstijl te werken.In kleine stapjes, op een manier die past bij jouw leven. Goed omte weten - Recepten zijn gemaakt door onze partners: 24Kitchen,Voedingscentrum, EasyPeasy en MySeafood. - Alle recepten zijn dooreen erkend diëtiste beoordeeld als gezond. - In de recepten hebbenwe geen rekening gehouden met eventuele allergieën of medischeindicaties waarbij een aangepast voedingspatroon nodig is. Er kandus geen medisch advies aan ontleend worden. - Devoedingswaardenberekening is een inschatting die in de praktijk kanafwijken door o.a. portiegrootte, samenstelling van het product enbereiding. - Meer weten? Lees de volledige disclaimer opwww.actify.nl/disclaimer. After a busy day you prefer to plop onthe couch. But there must also be eaten. Match meal is packed withdelicious recipes that you put a healthy meal on the table in notime. However, as fine after a hectic day. The Meal Match youalways healthy cooking inspiration bag. Meat, fish or veggie, wehave many different recipes that you can vary endlessly. Every daywe post new recipes. There is always something that you like tasty.All recipes have one thing in common: they are all healthy. Theyare assessed by a dietician and therefore fit perfectly into ahealthy diet. Have a question about a recipe or ingredient? Askyour question in the app to the dietician. What can you do withMeal Match? - Boil some inspiration: see all our recipes and thinkabout what you want to put on the table tonight. - Quick Searchhealthy recipes: the search with filters makes it easy. - Easilyadjust volume, choose how many people you want to cook and theingredients change automatically. - Put your recipe to the shoppinglist: simply your ingredients at home. - Save your favorite recipesand find them quickly. What is Actify? Actify is a health coach.For healthier life you ought to do yourself, but a helping hand isquite fine. We understand very well. That's why we help you to workin a fun way to a healthier lifestyle. In small steps in a way thatfits your life. Good to know - Recipes are created by our partners:24Kitchen, Nutrition Center, EasyPeasy and MySeafood. - All recipesare judged healthy by a registered dietician. - The recipes we havenot taken into account any allergies or medical conditions in whicha modified diet is necessary. There can be no medical advice to betaken. - The nutritional value calculation is an estimate that canbe different in practice by, inter alia, portion size, composition,and preparation of the product. - Knowing more? Read the fulldisclaimer at www.actify.nl/disclaimer.
Kolibrie | Actify 1.0.7 APK
Actify.nl
Kolibrie is een app die je helpt om gezonde keuzes te maken. Hijcoacht je om gezond te eten, meer te bewegen, doelen te stellen envol te houden. Naast de coaching in de app krijg je de eerste 11weken ook telefonische coaching. Kortom: alles wat je nodig hebt omdoelen te stellen én te halen. We testen wat het effect van de appis op jouw leefstijl. Beweeg je meer? Maak je nu gezondere keuzeswat betreft voeding? Of ga je nu makkelijker om met diabetes(suikerziekte) type 2? Om daarachter te komen en de app te testenhebben we jouw hulp nodig!ActifyDe Kolibrie app wordt je aangebodendoor Actify. Actify is het online platform van Zilveren Kruis om jeleefstijl te verbeteren. Door de onderscheidende combinatie van eenPhilips wearable, de Kolibrie app en Actify heb je de juistehandvatten om je leefstijl te verbeteren. Disclaimer• Lees dedisclaimer op www.actify.nl/disclaimer.GebruikDeze app is alleen tegebruiken door een geselecteerd aantal gebruikers. Ga naarwww.actify.nl/kolibrie om je aan te melden voor dereservelijst.Hummingbird is an app that helps you make healthychoices. He coaches you to eat healthy, exercise more, to set goalsand persevere. Besides coaching the app you get the first 11 weeksalso telephone coaching. In short: everything you need to set goalsto get one.We tested the effect of the app on your lifestyle. Movemore! Do now healthier dietary choices? Whether you go now easierto type 2 diabetes (diabetes)? To find out and test the app we needyour help!ActifyHummingbird app is offered by Actify. Actify is theonline platform of Silver Cross to improve your lifestyle. Thedistinctive combination of Philips wearable, Hummingbird Actify appand you have the right tools to improve yourlifestyle. Disclaimer• Read the disclaimer atwww.actify.nl/disclaimer.UseThis app is only available for a selectnumber of users. Go to www.actify.nl/kolibrie to register for thereserve.
Actify Bewegen stappenteller 2.2.0 APK
Actify.nl
Met Actify Bewegen zijn je stappen geld waard! De gratisstappenteller houdt dagelijks je stappen bij. Door het behalen vanje dagelijkse stappendoel spaar je voor Actify-punten. Ook kun jelopen voor kortingskaartjes of voor het goede doel. Op naar eengezonde leefstijl met Actify als coach op je telefoon. Dit kun jedoen • Start je persoonlijke uitdaging, op jouw eigen niveau. • Gasamen met je coach in de app aan de slag om je doelen te halen. •Ga missies aan; verdien beloningen of loop voor het goede doel!Belonen • Je wordt beloond met punten als je een doel hebt gehaald.Punten laten je zien hoe goed je bezig bent. • Beloning doorkortingskaartjes voor leuke dagjes uit, bijvoorbeeld naar dedierentuin, bioscoop of een dagje wellness ••••• Heb je hulp nodig?Of heb je feedback of suggesties voor ons? E-mail ons dan [email protected] Wij horen heel graag van je, want van jou leren we!Volg Actify op Facebook. ••••• Privacy Voor de Actify app geldt hetprivacy statement van Actify. Deze lees je ophttps://www.actify.nl/privacystatement With Actify Bewegen, yoursteps are worth money! The free pedometer keeps track of your dailysteps. By achieving your daily stepping goal you save for Actifypoints. You can also walk for discount tickets or for charity. Onto a healthy lifestyle with Actify as a coach on your phone. Youcan do this • Start your personal challenge, at your own level. •Start working with your coach in the app to achieve your goals. •Attack missions; Earn rewards or run for charity!   Reward •You will be rewarded with points if you have achieved a goal.Points show you how well you are doing. • Reward by discounttickets for fun days out, for example to the zoo, cinema or a dayof wellness   •••••   Do you need help? Or do you havefeedback or suggestions for us? E-mail us at [email protected] Wewould love to hear from you, because we will learn from you! FollowActify on Facebook.   •••••   Privacy Actify's privacystatement applies to the Actify app. You can read this onhttps://www.actify.nl/privacystatement
Actify - Vitaliteitscoach 1.0 APK
Actify.nl
Actify is de coach die jou helpt om in mini stappen gezond televen.Kies je persoonlijke mini’s en series, maak de langstestreak,verdien punten voor je gezonde acties en vier je successen.De appzit vol motivatie en gezonde oefeningen die je makkelijk enoveraltussendoor kunt doen. Installeer de app en ga aan de slagmetgezondheid doelen als gezonder leven, meer bewegen, gezondereten,voeding, mindfulness, mediteren, slapen en ontspannen. Doordeervaring van de lifecoach voelt Actify aan als een spel wat jewiltblijven spelen. De mini’s zijn gebaseerd opwetenschappelijkonderzoek van onder andere Harvard, Stanford en TNOen het geefteen kick om ze af te vinken. Want plezier is de bestedrijfveer omdingen vol te houden. En dat is waar Actifyuiteindelijk voor gaat:jouw gezondheid en geluk. Bonuspunten • DeActify app is helemaalgratis • De personal coach leert van jouwacties en past jeprogramma aan op je wensen en behoeften • Actifyis geen drillsergeant. De focus ligt altijd op wat wel kan, inplaats van watniet kan • Achter Actify staat een team volinspiratie dat demini’s uittest voordat jij ze aangeboden krijgt Gaervoor kanjer.Installeer de app en begin vandaag met gezonderleven. Privacy Voorde Actify app geldt het privacy statement vanActify. Deze lees jeop https://www.actify.nl/privacystatementActify is the coach thathelps you to live healthy in mini-steps.Choose your personalmini's and series, make the longest streak,earn points for yourhealthy actions and celebrate your successes.The app is full ofmotivation and healthy exercises that you caneasily and everywherein between can do. Install the app and getstarted with healthgoals like healthier living, more exercise,healthier eating,nutrition, mindfulness, meditating, sleeping andrelaxing. Throughthe experience of the lifecoach, Actify feels likea game you wantto keep playing. The mini's are based on scientificresearch fromHarvard, Stanford and TNO and it gives a kick to checkthem off.Because pleasure is the best motivation to keep thingsgoing. Andthat is what Actify ultimately strives for: your healthandhappiness. Bonus points • The Actify app is completely free •Thepersonal coach learns from your actions and adapts your programtoyour wishes and needs • Actify is not a drill sergeant. Thefocusis always on what can be done, instead of what is not possible•Behind Actify is a team full of inspiration that tests theminisbefore you receive them Go for a whopper. Install the app andstartliving healthier today.   Privacy Actify's privacystatementapplies to the Actify app. You can read thisonhttps://www.actify.nl/privacystatement
Loading...