9.9.9 / August 22, 2016
(4.3/5) (86)
Loading...

Description

Let op: deze versie zal niet meer wordengeupgradet. Download aub de nieuwe versie:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.z3r0byte.magis
Je kunt de app natuurlijk gewoon blijven gebruiken zoals die nuwerkt.


Magis is een nieuwe Magister Cliënt voor jouw Android telefoon.Magis heeft een modern design en de volgende functionaliteit:

- Je agenda, roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk, enaanwezigheid bekijken.

- Je agenda, roosterwijzigingen en huiswerk kunnen offlineopgeslagen worden zodat je ook zonder (of met langzame) wifi snelje agenda en huiswerk kunt bekijken.

- Magis is een van de weinige of misschien zelfs de enige appdie door middel van een stille melding laat zien wat en waar jevolgende les is, zo hoef je je telefoon niet eens te ontgrendelenom te kunnen zien waar je moet zijn.*

- Magis heeft een unieke functie waarmee hij tijdens lessen jetelefoon automatisch op stil zet en weer op geluid als de les isafgelopen. Zo hoef je niet bang te zijn dat de leraar je telefoonafpakt omdat die geluid maakte.

- Magis gebruikt een versleutelde SSL-verbinding voor deuitwisseling van data met de Magister servers. Hierdoor is Magisimmuun voor zogenaamde Man-In-The-Middle aanvallen en is Magis ookveilig om in openbare ruimtes te gebruiken.

- Geen advertienties!


Magis is op dit moment nog in ontwikkeling, sommige functies zoalsberichten ontbreken nu nog. Deze functionaliteit zal snel wordentoegevoegd, ik vraag je dus nog even geduldig te zijn.Planning:
- Zie http://magis-app.nl/todo

Wil jij als eerste de nieuwste versies uitproberen? Dat kan!Wordt bèta tester: http://magis-app.nl/beta.html (Dit isuitgeschakeld totdat de nieuwe alfa-versies uitkomen)

E-mail: z3r0byte.apps@gmail.com
Website: http://magis-app.nl/

DISCLAIMER:
Deze software is gemaakt in de hoop dat het nuttig zou zijn enbiedt geen enkele soort garantie, expliciet of impliciet, inclusiefmaar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktvoor een bepaald doel en niet-inbreuk. In geen geval zullen demakers, copyrighthouders en/of alle andere mensen die hebbenmeegeholpen aan de software aansprakelijk zijn voor enige claim,schade, of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie vancontract, onrechtmatige daad of anderszins, als gevolg van, uit ofin verband met de software of het gebruik of andere handelingen inde software.

*Afhankelijk van de Android-versie, in sommige gevallen moet detelefoon wel worden ontgrendeld om meldingen te kunnen latenzien.


© Z3r0byte Apps 2016

Magister is eigendom van Schoolmaster BV en/of zijnrespectievelijke eigena(a)r(en).
Magis is op geen enkele manier gerelateerd aan Schoolmaster BV.

Please note that thisversion will not be-upgraded. Please download the new version:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.z3r0byte.magis
You can use the app of course just as it now operates.


Magis is a new Master Client for your Android phone. Magis has amodern design and the following functionality:

- Your calendar, schedule changes, grades, homework, and seepresence.

- Your calendar, schedule changes and homework can be storedoffline so you no (or slow) wifi can quickly check your calendarand homework.

- Magis is one of the few or perhaps the only app that showsthrough a silent message what and where your next lesson, so youneed to unlock your phone, not even to see where you should be.*

- Magis has a unique feature that it automatically turns onsilent your phone during lessons and again sound when the lesson isover. So you need not worry that the teacher stripping your phonebecause that made noise.

- Magis uses an encrypted SSL connection to exchange datawith the Master server. This makes Magis is immune to so-calledMan-In-The-Middle attacks and Magis is also safe to use in publicareas.

- No advertienties!


Magis is currently still in development, some features such asmessages are missing now. This functionality will be added soon, soI ask you to be a bit patient. Schedule:
- See http://magis-app.nl/todo

Would you first try the latest versions? Which can! Being abeta tester: http://magis-app.nl/beta.html (This is disabled untilthe new alpha release versions)

Email: z3r0byte.apps@gmail.com
Website: http://magis-app.nl/

DISCLAIMER:
This software was created in the hope that it would be useful andprovide any kind of warranty, express or implied, including but notlimited to warranties of merchantability, fitness for a particularpurpose and non-infringement. In no event will the authors,copyright holders and / or other people who have contributed to thesoftware be liable for any claim, damage, or other liability,whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from,out of in connection with the software or the use or otheroperations in the software.

* Depending on the Android version, in some cases, the phonehas to be unlocked to be able to show notifications.


© 2016 Z3r0byte Apps

Magister is owned by Schoolmaster BV and / or its respectiveowner (a) r (s).
Magis is in no way related to School Master BV.

App Information Magis - Gratis Magister App

 • App Name
  Magis - Gratis Magister App
 • Package Name
  com.z3r0byte.magi
 • Updated
  August 22, 2016
 • File Size
  7.3M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  9.9.9
 • Developer
  Z3r0byte Apps
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email z3r0byte.apps@gmail.com
  Kapelaanstraat 45 5421DE Gemert NETHERLANDS
 • Google Play Link

Z3r0byte Apps Show More...

Magis - Gratis Magister App 9.9.9 APK
Z3r0byte Apps
Let op: deze versie zal niet meer wordengeupgradet. Download aub de nieuwe versie:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.z3r0byte.magisJe kunt de app natuurlijk gewoon blijven gebruiken zoals die nuwerkt.Magis is een nieuwe Magister Cliënt voor jouw Android telefoon.Magis heeft een modern design en de volgende functionaliteit:- Je agenda, roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk, enaanwezigheid bekijken.- Je agenda, roosterwijzigingen en huiswerk kunnen offlineopgeslagen worden zodat je ook zonder (of met langzame) wifi snelje agenda en huiswerk kunt bekijken.- Magis is een van de weinige of misschien zelfs de enige appdie door middel van een stille melding laat zien wat en waar jevolgende les is, zo hoef je je telefoon niet eens te ontgrendelenom te kunnen zien waar je moet zijn.*- Magis heeft een unieke functie waarmee hij tijdens lessen jetelefoon automatisch op stil zet en weer op geluid als de les isafgelopen. Zo hoef je niet bang te zijn dat de leraar je telefoonafpakt omdat die geluid maakte.- Magis gebruikt een versleutelde SSL-verbinding voor deuitwisseling van data met de Magister servers. Hierdoor is Magisimmuun voor zogenaamde Man-In-The-Middle aanvallen en is Magis ookveilig om in openbare ruimtes te gebruiken.- Geen advertienties!Magis is op dit moment nog in ontwikkeling, sommige functies zoalsberichten ontbreken nu nog. Deze functionaliteit zal snel wordentoegevoegd, ik vraag je dus nog even geduldig te zijn.Planning:- Zie http://magis-app.nl/todoWil jij als eerste de nieuwste versies uitproberen? Dat kan!Wordt bèta tester: http://magis-app.nl/beta.html (Dit isuitgeschakeld totdat de nieuwe alfa-versies uitkomen)E-mail: z3r0byte.apps@gmail.comWebsite: http://magis-app.nl/DISCLAIMER:Deze software is gemaakt in de hoop dat het nuttig zou zijn enbiedt geen enkele soort garantie, expliciet of impliciet, inclusiefmaar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktvoor een bepaald doel en niet-inbreuk. In geen geval zullen demakers, copyrighthouders en/of alle andere mensen die hebbenmeegeholpen aan de software aansprakelijk zijn voor enige claim,schade, of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie vancontract, onrechtmatige daad of anderszins, als gevolg van, uit ofin verband met de software of het gebruik of andere handelingen inde software.*Afhankelijk van de Android-versie, in sommige gevallen moet detelefoon wel worden ontgrendeld om meldingen te kunnen latenzien.© Z3r0byte Apps 2016Magister is eigendom van Schoolmaster BV en/of zijnrespectievelijke eigena(a)r(en).Magis is op geen enkele manier gerelateerd aan Schoolmaster BV.Please note that thisversion will not be-upgraded. Please download the new version:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.z3r0byte.magisYou can use the app of course just as it now operates.Magis is a new Master Client for your Android phone. Magis has amodern design and the following functionality:- Your calendar, schedule changes, grades, homework, and seepresence.- Your calendar, schedule changes and homework can be storedoffline so you no (or slow) wifi can quickly check your calendarand homework.- Magis is one of the few or perhaps the only app that showsthrough a silent message what and where your next lesson, so youneed to unlock your phone, not even to see where you should be.*- Magis has a unique feature that it automatically turns onsilent your phone during lessons and again sound when the lesson isover. So you need not worry that the teacher stripping your phonebecause that made noise.- Magis uses an encrypted SSL connection to exchange datawith the Master server. This makes Magis is immune to so-calledMan-In-The-Middle attacks and Magis is also safe to use in publicareas.- No advertienties!Magis is currently still in development, some features such asmessages are missing now. This functionality will be added soon, soI ask you to be a bit patient. Schedule:- See http://magis-app.nl/todoWould you first try the latest versions? Which can! Being abeta tester: http://magis-app.nl/beta.html (This is disabled untilthe new alpha release versions)Email: z3r0byte.apps@gmail.comWebsite: http://magis-app.nl/DISCLAIMER:This software was created in the hope that it would be useful andprovide any kind of warranty, express or implied, including but notlimited to warranties of merchantability, fitness for a particularpurpose and non-infringement. In no event will the authors,copyright holders and / or other people who have contributed to thesoftware be liable for any claim, damage, or other liability,whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from,out of in connection with the software or the use or otheroperations in the software.* Depending on the Android version, in some cases, the phonehas to be unlocked to be able to show notifications.© 2016 Z3r0byte AppsMagister is owned by Schoolmaster BV and / or its respectiveowner (a) r (s).Magis is in no way related to School Master BV.
GPS Distance Tracker 1.0.4 APK
Z3r0byte Apps
With GPS Distance Tracker you can measure thedistance you've travelled.Features:- Measure the distance with GPS.- 4 Units: Meters,Yards,Kilometers,Miles.- Save and load your trips. (Max. 1 at the same moment in freeversion, unlimited in PRO)- Export to .csv (PRO version only)DISCLAIMER:THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENTSHALL THEAUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OROTHERLIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHERDEALINGS INTHE SOFTWARE.Copyright 2015 Z3r0byte AppsAll rights reserved.
Magis Open-Source Magister App 1.5.2 APK
Z3r0byte Apps
De ontwikkeling is weer door mij (Bas'Z3r0byte') overgenomen vanwege inactiviteit van de nieuweontwikkelaar.Magis is de eerste open-source Magister app, hierdoor is de appveiliger en kun je zelf meehelpen (mocht je daar zin in hebben).Door deze app te downloaden ga je akkoord met de apache 2.0 License(zie onderaan beschrijving).Zet aub geen bugs in de comments, maar stuur een mailtje of openeen issue op github, dan kan ik beter en sneller de foutenoplossen. Bedankt!Functies:-Veilig inloggen op Magister via een geforceerde SSLverbinding.-Material Design voor een prettige gebruikservaring.-Bekijk afspraken zover vooruit en achteruit als je wilt. (Kanbeperkt worden door school/magister)-Maak je eigen afspraken.-Verwijder je eigen afspraken.-Bekijk je cijfers, makkelijk en overzichtelijk geordend.-Bekijk ook je cijfers van vorige jaren.-Zie in één oogopslag of je nieuwe cijfers hebt!-Bekijk je absenties, ook van vorige jaren.-Meldingen voor de volgende les-Automatisch op stil tijdens lessen-Voor functies in de volgende update, ziehttp://magis-app.nl/todo.html-LET OP: Magis ondersteunt op dit moment GEEN ouderaccounts!Verdere info:Magister statusWerkt Magis niet goed? Controleer eerst even de status van Magistervoordat je een bug rapporteert! https://status.magistify.nl/Bekende bugs:- Zie https://github.com/Z3r0byte/Magis/issuesDeze app is open-source, dit wil zeggen dat de code toegankelijk isvoor iedereen, maar dit betekent niet dat je het zomaar kuntkopieren en gaan verspreiden! Deze app valt namelijk onder deApache 2.0 licentie:Copyright 2016 Bas van den Boom 'Z3r0byte'Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); youmay not use this file except in compliance with the License. Youmay obtain a copy of the License athttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0Unless required by applicable law or agreed to in writing, softwaredistributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express orimplied.See the License for the specific language governing permissions andlimitations under the License.De bron code is hier te bekijken: https://github.com/Z3r0byte/MagisMagis en/of Z3r0byte Apps is op geen enkele manier gerelateerd aanSchoolmaster BV.The development is againtaken over by me (Bas' Z3r0byte) due to inactivity of the newdeveloper.Magis is the first open source Master app, this is the app saferand you can help yourself (if you feel like it). By downloadingthis app you agree to the Apache 2.0 License (see belowdescription).Please Do not bugs in the comments, just send an email or openan issue at github, then I can fix the errors better and faster.Thanks!Features: -Safe Login to Magister through a forced SSLconnection. -Material Design for a pleasant user experience. -Check Appointments so far forward and backward as you like.(Can be limited by school / magister) -Make Your own appointments. -Remove Your own appointments. -Check Your grades, easy and clearly arranged. -Check Also your prior year figures. -See You at a glance whether your new figures! -Check Your absences, including those of previousyears. Alerts for the next lesson Automatically on silent during classes -For Features in the next update, seehttp://magis-app.nl/todo.html -NOTE: Magis NOT support older accounts at this time!Additional information:Master StatusMagis does not work properly? First check the status as Magisterbefore you report a bug! https://status.magistify.nl/Known bugs: - See https://github.com/Z3r0byte/Magis/issuesThis app is open source, meaning that the code is accessible toeveryone, but this does not mean that you can just copy it and tospread! This app falls within the Apache 2.0 license:Copyright 2016 Bas van den Boom 'Z3r0byte'Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); YouMay not use this file except in compliance with the License. YouMay Obtain a copy of the License at    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0Unless required by applicable law or agreed to in writing, softwaredistributed under the License is distributed on an "AS IS", WITHOUTwarranties OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or impliedEither.See the License for the specific language governing permissions andlimitations under the License.The source code is available here: https://github.com/Z3r0byte/MagisMagis and / or Z3r0byte Apps is in no way related to School MasterBV.
GPS Distance Tracker PRO 1.1.0 APK
Z3r0byte Apps
With GPS Distance Tracker PRO you can measurethe distance you've travelled.Features:- Measure the distance with GPS.- 4 Units: Meters,Yards,Kilometers,Miles.- Save an unlimited amount of trips!- Load saved trips.- Give your trip a name.- Export your trips to .csv .- No Ads.Thanks for buying!DISCLAIMER:THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENTSHALL THEAUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OROTHERLIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHERDEALINGS INTHE SOFTWARE.Copyright 2015 Z3r0byte AppsAll rights reserved.
Loading...