2018-1.0.0 / May 8, 2018
(5.0/5) (27)

Description

Olomoucký Majáles Univerzity Palackého 2018 do vašeho chytréhotelefonu! Majálesová aplikace nabízí podrobný program akce,informace ke všem vystupujícím a exhibicím, mapu všech majálesovýchmíst a seznam článků, informací a aktualit.8. ročník OlomouckéhoMajálesu Univerzity Palackého s podtitulem "Literatura kolem nás"proběhne 8. a 9. května! Děkujeme předem za hodnoceníaplikace!Olomouc Palacky University Rag Day 2018 on yoursmartphone! Majálesová application provides detailed program ofevents, information on all exiting and that exhibits, maps of allplaces majálesových a list of articles, information and news.The8th of May Palacky University Olomouc, subtitled "Literature aroundus" will take place on 8 and 9 May!Thank you in advance forevaluation of applications!

App Information Majáles Univerzity Palackého 2018

 • App Name
  Majáles Univerzity Palackého 2018
 • Package Name
  cz.novaklukas.majales2014
 • Updated
  May 8, 2018
 • File Size
  5.9M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2018-1.0.0
 • Developer
  Lukáš Novák
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  Kandia Laškov 798 57
 • Google Play Link
Lukáš Novák Show More...
MoR 2016 4.0.2 APK
Program festivalu i tento rok do vašeho chytrého telefonu! Aplikacenabízí podrobný program, informace ke všem vystupujícím,interaktivní mapu se všemi důležitými místy. S touto aplikací se vareálu ani v programu neztratíte!FUNKCE● program vystoupení na oboupódiích i program autogramiád● zobrazení právě probíhající událostinebo informace o jejím začátku● informace o vystoupení● označeníudálostí jako oblíbené● přidání vlastních poznámek kudálostem● přidání upomínky do kalendáře● interaktivní mapa areálu(základní mapa, fotomapa)Aplikace je neoficiální a není nijakspjata se společností Pragokoncert a.s.Autor aplikace nezaručujesprávnost a aktuálnost dat.Pokud ti aplikace pomohla, prosím opodporu prostřednictvím hodnocení na Google Play. V případěpřipomínek prosím o mail na kontaktní emailovou adresu. Díky, LukášNovák.
Majáles Univerzity Palackého 2018 2018-1.0.0 APK
Olomoucký Majáles Univerzity Palackého 2018 do vašeho chytréhotelefonu! Majálesová aplikace nabízí podrobný program akce,informace ke všem vystupujícím a exhibicím, mapu všech majálesovýchmíst a seznam článků, informací a aktualit.8. ročník OlomouckéhoMajálesu Univerzity Palackého s podtitulem "Literatura kolem nás"proběhne 8. a 9. května! Děkujeme předem za hodnoceníaplikace!Olomouc Palacky University Rag Day 2018 on yoursmartphone! Majálesová application provides detailed program ofevents, information on all exiting and that exhibits, maps of allplaces majálesových a list of articles, information and news.The8th of May Palacky University Olomouc, subtitled "Literature aroundus" will take place on 8 and 9 May!Thank you in advance forevaluation of applications!
Mobilní objednávání Kredit APK
Oficiální aplikace pro objednávání jídel ve stravovacíchzařízeních. Jde o mobilní alternativu internetového objednáváníWebKredit. PODPOROVANÉ UNIVERZITNÍ MENZY ● Univerzita Palackého,Olomouc ● Univerzita Karlova, Praha ● VŠB - Technická univerzita,Ostrava ● Ostravská univerzita, Ostrava ● Masarykova univerzita,Brno ● Prešovská univerzita, Prešov DALŠÍ PODPOROVANÁ STRAVOVACÍZAŘÍZENÍ ● DT – Vyhýbkárna a strojírna, a.s. ● Uherskohradišťskánemocnice, a.s. FUNKCE ● objednání jídla pro zvolené datum avýdejnu ● seznam objednávek a historie účtu ● odhlašování jídel,práce s burzou jídel ● možnost přidání objednávky do kalendáře● informace o zůstatku na účtu ● lokalizace aplikace do angličtiny,němčiny a slovenštiny FUNKCE PRO NĚKTERÉ STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ● zobrazení fotek jídel ● zobrazení zbývajících porcí ● možnosthodnotit výdejny a objednaná jídla FACEBOOK Staňte se fanouškem prorychlejší získávání novinek nebo informacích o plánovanýchfunkcích. http://www.facebook.com/pages/mobilkredit/537679122932633HODNOCENÍ Pokud se Vám aplikace líbí, prosím ohodnoťte ji apřidejte komentář. V případě připomínek prosím o mail na kontaktníemailovou adresu. Přidejte název stravovacího zařízení prorychlejší identifikaci chyby. Děkujeme. The official app forordering food in catering facilities. It is an alternative to themobile Internet ordering WebKredit. SUPPORTED university canteen ●Palacky University, Olomouc ● Charles University, Prague ● VSB -Technical University of Ostrava ● University of Ostrava, Ostrava ●Masaryk University, Brno ● Prešov University, Prešov Othersupported CATERING EQUIPMENT ● DT - Výhybkárna and Engineering,Inc. ● Uherskohradišťská hospitals, Inc. FUNCTION ● ordering foodfor the chosen date and dispensary ● list of orders and accounthistory ● checking out the meals, work with the Exchange meals ●possibility of adding the order to your calendar ● information onaccount balances ● application localization into English, Germanand Slovak FEATURES FOR CERTAIN CATERING EQUIPMENT ● View photos offood ● display the remaining servings ● ability to evaluatedispensaries and package meals FACEBOOK Become a fan for fasterretrieval of news or information about planned functions.http://www.facebook.com/pages/mobilkredit/537679122932633EVALUATION If you like the app, please review it and add comments.For comments, please mail to the contact email address. Add thename of the catering facility for faster identification errors.Thank you.
Loading...