1.0.0 / January 22, 2016
(4.2/5) ()
Loading...

Description

Med applikasjonen Malvik-Bladet eAvis kandulaste ned og kjøpe papiravisen i et format som er tilpassetdinAndroid mobil eller nettbrett.

I appen kan du kjøpe enkeltutgaver eller 30 dagersabonnementeller logge inn som abonnent hos Malvik-Bladet.

Ved kjøp av abonnement i Google Play forskuddsbetales ogløperabonnementet til det sies opp (blir automatisk fornyet for ennymånedsperiode og beløpet trekkes automatisk fra dinGooglePlay-konto). Ved oppsigelse utløper abonnementet etterperioden duhar betalt for, men blir ikke fornyet.

Kjøpte utgaver vil kun være tilgjengelig på dineAndroid-enheter.Dersom du kjøper et digitalt abonnement viaMalvik-Bladet, får duogså tilgang til PC/MAC versjonen.

Applikasjonen inneholder:

- Mulighet for nedlasting av dagens eAvis ellertidligereutgivelser.

- Eget arkiv med dine nedlastede aviser.

- Mulighet for å bla gjennom sidene, zoome inn på bilderogartikler, liste opp alle artiklene kategorisert etter temaellerlese en enkelt artikkel i artikkelvisning.

- Mulighet for fritekstsøk.

- Oversiktlig seksjonsvisning og sidevisning.

With applicationMalvikBladet ePaper you can download and buy the paper edition inaformat that is adapted to your Android phone or tablet.

In the app you can purchase single editions or30-daysubscription or login as a subscriber with Malvik Bladet.

When purchasing subscriptions in Google Play prepaidandsubscription runs until terminated (automatically renewed forasecond month period and will be deducted automatically fromyourGoogle Play account). Upon termination subscription expiresafterthe period you've paid for, but will not be renewed.

Purchased editions will only be available on yourAndroiddevices. If you buy a digital subscription through MalvikBladet,you also get access to the PC / MAC version.

The application includes:

- Ability to download today's ePaper or earlier releases.

- Designated archive of your downloaded newspapers.

- Ability to browse through the pages, zoom in on imagesandarticles, list all articles categorized by topic or read asinglearticle in the article view.

- Possibility for text searches.

- Clearly sectional view and side view.

App Information Malvik-Bladet eAvis

 • App Name
  Malvik-Bladet eAvis
 • Package Name
  no.malvikbladet.reader
 • Updated
  January 22, 2016
 • File Size
  4.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Polaris Media ASA
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Polaris Media ASA Show More...

Driva eAvis 1.1.0 APK
Med Drivas eAvis applikasjon kan du laste nedog kjøpe papiravisen i et format som er tilpasset din Androidenhet. Last ned applikasjonen i dag! Prisen for tilgang er kr 21NOK for enkeltutgave.Kjøpte utgaver vil kun være tilgjengelig på dine Androidenheter.Applikasjonen inneholder:- Mulighet for kjøp av dagens avis.- Mulighet for nedlasting av dagens avis hvis du har kjøpteAvisabonnement hos avisa eller på Minside.- Eget arkiv med dine nedlastede aviser.- Mulighet for å bla gjennom sidene, zoome inn på bilder ogartikler.- Mulighet for fritekstsøk i den enkelte avisutgaven.- Oversiktlig seksjonsvisning og sidevisning.With Drivas ePaperapplication you can download and buy the print edition in a formatthat is adapted to your Android device. Download the app today! Theprice for access is NOK 21 NOK for single edition.Bought editions will only be available on your Androiddevices.The application includes:- Possible to buy a daily newspaper.- Ability to download the daily newspaper if you purchasedeAvisabonnement in the newspaper or on MyPage.- Designated archive of your downloaded newspapers.- Ability to browse through the pages, zoom in on photos andarticles.- Possibility of text searches in each newspaper edition.- Clearly section view and side view.
Universitetsavisa 1.3.35 APK
Universitetsavisa (UA) er en nettbasert avis på NTNU med forskning,høyere utdanning, student og universitetspolitikk somspesialområde. Med vår nyhetsapp får du ferske nyheter fraUniversitetsavisa rett på telefonen. Når det skjer viktigehendelser, kan du også få varsler om det på din telefon, slik at dutil enhver tid er oppdatert.
Sunnmørsposten eAvis 3.0.1 APK
Med Smp-applikasjonen kan du laste ned ogkjøpe papiravisen i et format som er tilpasset din androide enhet.Last ned applikasjonen nå og få første avis gratis.I appen kan du kjøpe enkeltutgaver eller 30 dagersabonnement.Prisene for tilgang vil være:* Enkeltutgave - 29 NOK* 30 dagers abonnement - 339 NOKVed kjøp av abonnement utløper abonnementet etter perioden duhar betalt for, og blir ikke fornyet.Kjøpte utgaver i Google Play vil kun være tilgjengelig på dineandroide enheter. Dersom du kjøper et digitalt abonnement viahttp://www.smp.no/kundeservice/ eller ved åringe 70 12 00 00, får du også tilgang til PC/MAC versjonen.Applikasjonen inneholder:- Mulighet for nedlasting av dagens eAvis og tidligereutgaver.- Egen mappe med dine nedlastede aviser.- Søk i arkiv- Nyhetsfeed fra smp.no- Videogalleri- Digitalt kryssordWith mp app, you candownload and buy the paper edition in a format that fits yourandroid device. Download the app now and get the first newspaperfor free.In the app you can buy single issues or 30 day subscription.Prices for access will be:* Single Issue - 29 NOK* 30 day subscription - 339 NOKWhen purchasing subscription subscription expires after theperiod you have paid for, and will not be renewed.Bought editions Google Play will only be available on yourandroid devices. If you buy a digital subscription via http://www.smp.no/kundeservice/ or by calling70 12:00 00, you also get access to the PC / MAC version.The application includes:- Ability to download today's ePaper and previous editions.- Specific folder with your downloaded newspapers.- Search the archive- Newsfeed from smp.no- Video Gallery- Digital crosswords
rbnett.no 1.0.7 APK
Innhold:- Nyhetsvarsel for store nyheter- Oppdateres hele døgnet fra rbnett.no- Web-TV- Fotball live- Kultur- Sport- Bildeserier- Link til Romsdals Budstikkes e-avisContents:- News alert for big news- Updated around the clock from rbnett.no- Web-TV- Football live- Culture- Sports- Burst- Link to Romsdals Budstikke e-newspaper
Åndalsnes Avis eAvis 7.1.0 APK
Med Åndalsnes Avis sin eAvis applikasjon kan du laste ne dog kjøpepapiravisen i et format som er tilpasset din Android enhet. Lastned applikasjonen i dag! Prisen for tilgang er kr 21 NOK forenkeltutgave. Kjøpte utgaver vil kun være tilgjengelig på dineAndroid enheter. Applikasjonen inneholder: - Mulighet for kjøp avdagens avis. - Mulighet for nedlasting av dagens avis hvis du harkjøpt eAvisabonnement hos avisa eller på Minside. - Eget arkiv meddine nedlastede aviser. - Mulighet for å bla gjennom sidene, zoomeinn på bilder og artikler. - Mulighet for fritekstsøk i den enkelteavisutgaven. - Oversiktlig seksjonsvisning og sidevisning.
avisa-st.no 1.3.35 APK
Hold deg oppdatert på siste nytt fra Orkdal, Skaun, Meldal, Hemne,Snillfjord, Agdenes og Rindal. Med avisa Sør-Trøndelag sinnyhetsapp får du ferske og lokale nyheter rett på telefonen – heltgratis! Når det skjer viktige hendelser i ditt nærområde, kan duogså få varsler om det på din telefon, slik at du til enhver tid eroppdatert. Send oss tips ved å laste opp dine bilder og videoer ogsende dem direkte til oss.
Fosna-Folket eAvis 2.0.0 APK
Med applikasjonen Fosna-Folket eAvis kan dulaste ned og kjøpe papiravisen i et format som er tilpasset dinAndroid mobil eller nettbrett.I appen kan du kjøpe enkeltutgaver eller 30 dagers abonnement ellerlogge inn som abonnent hos Fosna-Folket.Ved kjøp av abonnement i Google Play forskuddsbetales og løperabonnementet til det sies opp (blir automatisk fornyet for en nymånedsperiode og beløpet trekkes automatisk fra din GooglePlay-konto). Ved oppsigelse utløper abonnementet etter perioden duhar betalt for, men blir ikke fornyet.Kjøpte utgaver vil kun være tilgjengelig på dine Android-enheter.Dersom du kjøper et digitalt abonnement via Fosna-Folket, får duogså tilgang til PC/MAC versjonen.Applikasjonen inneholder:- Mulighet for nedlasting av dagens eAvis eller tidligereutgivelser.- Eget arkiv med dine nedlastede aviser.- Mulighet for å bla gjennom sidene, zoome inn på bilder ogartikler, liste opp alle artiklene kategorisert etter tema ellerlese en enkelt artikkel i artikkelvisning.- Mulighet for fritekstsøk.- Oversiktlig seksjonsvisning og sidevisning.With application Fosnapeople ePaper you can download and buy the paper edition in aformat that is customized for your Android mobile or tablet.In the app you can buy single issues or 30 day subscription orlogin as a subscriber with Fosna people.When purchasing subscriptions in Google Play prepaid and runssubscription until terminated (automatically renewed for a secondmonth period and the amount is automatically deducted from yourGoogle Play account). Upon termination subscription expires afterthe period you have paid for, but will not be renewed.Purchased editions will only be available on your Android devices.If you buy a digital subscription via Fosna people, you also getaccess to the PC / MAC version.The application includes:- Ability to download today's ePaper or earlier releases.- Designated archive of your downloaded newspapers.- Ability to browse through the pages, zoom in on photos andarticles, list all the articles categorized by topic or read asingle article in the article view.- Possibility of free text search.- Clearly section view and side view.
Malvik-Bladet eAvis 1.0.0 APK
Med applikasjonen Malvik-Bladet eAvis kandulaste ned og kjøpe papiravisen i et format som er tilpassetdinAndroid mobil eller nettbrett.I appen kan du kjøpe enkeltutgaver eller 30 dagersabonnementeller logge inn som abonnent hos Malvik-Bladet.Ved kjøp av abonnement i Google Play forskuddsbetales ogløperabonnementet til det sies opp (blir automatisk fornyet for ennymånedsperiode og beløpet trekkes automatisk fra dinGooglePlay-konto). Ved oppsigelse utløper abonnementet etterperioden duhar betalt for, men blir ikke fornyet.Kjøpte utgaver vil kun være tilgjengelig på dineAndroid-enheter.Dersom du kjøper et digitalt abonnement viaMalvik-Bladet, får duogså tilgang til PC/MAC versjonen.Applikasjonen inneholder:- Mulighet for nedlasting av dagens eAvis ellertidligereutgivelser.- Eget arkiv med dine nedlastede aviser.- Mulighet for å bla gjennom sidene, zoome inn på bilderogartikler, liste opp alle artiklene kategorisert etter temaellerlese en enkelt artikkel i artikkelvisning.- Mulighet for fritekstsøk.- Oversiktlig seksjonsvisning og sidevisning.With applicationMalvikBladet ePaper you can download and buy the paper edition inaformat that is adapted to your Android phone or tablet.In the app you can purchase single editions or30-daysubscription or login as a subscriber with Malvik Bladet.When purchasing subscriptions in Google Play prepaidandsubscription runs until terminated (automatically renewed forasecond month period and will be deducted automatically fromyourGoogle Play account). Upon termination subscription expiresafterthe period you've paid for, but will not be renewed.Purchased editions will only be available on yourAndroiddevices. If you buy a digital subscription through MalvikBladet,you also get access to the PC / MAC version.The application includes:- Ability to download today's ePaper or earlier releases.- Designated archive of your downloaded newspapers.- Ability to browse through the pages, zoom in on imagesandarticles, list all articles categorized by topic or read asinglearticle in the article view.- Possibility for text searches.- Clearly sectional view and side view.
Loading...