3.0.3 / October 15, 2014
(4.0/5) (568)

Description

Các bạn email đến tri.nhat.md@gmail.com tiêuđề"MÃNH THÚ" để nhận Giftcode nhé
---------------------------------
"Thế giới của Mãnh Thú có 4 loại môn phái khác nhau, mỗi 1 mônpháisỡ hữu những kỹ năng và vũ khí khác nhau. Tương truyền từ ngàyxaxưa, Tổ sư của 4 môn phái này là những nhân vật có tiếng tămởThiên Đình và Hạ Giới. 
Mỗi 1 môn phái sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau vàliệumôn phái nào sẽ thống lĩnh giang hồ thống nhất thiên hạ. Cácvịbằng hữu hãy chờ xem nhé"

MANH THU, MÃNH THÚ

The email youtri.nhat.md@ gmail.com titled "BEAST" to receive Giftcodeoffline
---------------------------------
"The world of the beast have 4 different types of sects, eachsectowns 1 skills and different weapons. According to legendfromancient days, 4 Sensei's this sect is the famous characterinHeaven and earth.
Each one sect would have advantages and disadvantages andwhetherdifferent sects would dominate Wanderer unified galaxy.Thefriendships you'll see okay "

BEAST, BEAST

App Information MANH THU

 • App Name
  MANH THU
 • Package Name
  vn.chivas.manhthu
 • Updated
  October 15, 2014
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  3.0.3
 • Developer
  PHAT TRIEN GAME
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email game.phat.trien@gmail.com
  100/7 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q1. Tp. HCM
 • Google Play Link

PHAT TRIEN GAME Show More...

MANH THU 3.0.3 APK
Các bạn email đến tri.nhat.md@gmail.com tiêuđề"MÃNH THÚ" để nhận Giftcode nhé---------------------------------"Thế giới của Mãnh Thú có 4 loại môn phái khác nhau, mỗi 1 mônpháisỡ hữu những kỹ năng và vũ khí khác nhau. Tương truyền từ ngàyxaxưa, Tổ sư của 4 môn phái này là những nhân vật có tiếng tămởThiên Đình và Hạ Giới. Mỗi 1 môn phái sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau vàliệumôn phái nào sẽ thống lĩnh giang hồ thống nhất thiên hạ. Cácvịbằng hữu hãy chờ xem nhé"MANH THU, MÃNH THÚThe email youtri.nhat.md@ gmail.com titled "BEAST" to receive Giftcodeoffline---------------------------------"The world of the beast have 4 different types of sects, eachsectowns 1 skills and different weapons. According to legendfromancient days, 4 Sensei's this sect is the famous characterinHeaven and earth.Each one sect would have advantages and disadvantages andwhetherdifferent sects would dominate Wanderer unified galaxy.Thefriendships you'll see okay "BEAST, BEAST
Thien Than Truyen - ME 1.71 APK
Các bạn email đến tri.nhat.md@gmail.com tiêuđề"THIEN THAN TRUYEN" để nhận Giftcode nhé---------------------------Thiên Thần Truyện là một gMO 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tàithầnma theo phong cách châu Âu được sản xuất bởi công ty Gfan.Ngườichơi sẽ được trải nghiệm 1 cơ chế chiến đấu đã tay, phiêu lưutrong1 thế giới rộng lớn và kết thêm nhiều người bạn mới thông quaviệchỗ trợ đa nền như có thể cùng lúc vận hành game trên web vàcác hệthống iOS, Android trên smartphone, tablet.Nền tảng đồ họa trong Thiên Thần Truyện được phát triển dựa trênbộengine mạnh mẽ và rất được ưa chuộng ngày nay là Unity3D.Phongcách thiết kế nhân vật trong game đi theo hướng khá ngộnghĩnh,mang màu sắc tươi sáng, phù hợp với nhiều lựa tuổi chứ khôngmangnét cổ kính và tăm tối như chúng ta thường thấy trong các tựagamelấy đề tài châu Âu.Hệ thống nghề nghiệp trong game sẽ tương ứng với 4 loại chủng tộcđólà những Thánh Kỵ Sĩ có kỷ luật và lòng tin vững trãi của tộcTitan,những Ma Cung có cuộc sống hướng về tự nhiên của tộc HiênViên,những Pháp Sư có sức mạnh thần thông của tộc Nila và nhữngCuồngChiến Sĩ có sức chiến đấu vô song của tộc Si Vưu. Mỗi nghềnghiệp sẽcó hệ thống kỹ năng và talent riêng biệt, tạo ra nhiềuhướng pháttriển khác nhau.Về phương diện gameplay, Thiên Thần Truyện sẽ giúp người chơicónhững trải nghiệm thật tốt thông qua hàng ngàn nhiệm vụ đượcxâydựng có nội dung và tình tiết lôi cuốn, hệ thống nuôi pet làmbạnđồng hành trong chiến đấu, 1 hệ thống trang bị cực kỳ phong phúvàđẹp mắt với đủ loại phẩm chất, các tính năng PVP và PVE sảngkhoái,thách thức những phụ bản đầy khó khăn, chinh phục những conBosshung bạo… Tất cả sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệmmớilạ và có thể phiêu lưu hàng giờ trong game mà không thấynhàmchán.The email youtri.nhat.md@ gmail.com titled "Communication angel" to receiveGiftcodeoffline---------------------------Angel is a GMO Story 3D MMORPG genre god ghost-themed Europeanstyleproduced by GFAN company. Players will get to experiencefirst handthe mechanism was fighting, adventure in one big worldand the morenew friends through multi-platform support as possibleto operatesimultaneously on the web and gaming systems iOS,Android on asmartphone, tablet.Background graphics in Angels Story is based on the powerfulengineand is very popular nowadays as Unity3D. Style characterdesign inthe game is quite fun to follow directions, carry brightcolors,suitable for all ages and not bring the ancient and darkstrokes aswe often see in the game themed European .Career in the game system will correspond to four types ofracessuch as the Holy Knight disciplined and experienced firmbelief ofethnic Titan, which is also the direction of the naturallife ofthe nation Xuan Yuan, the French Teacher powerful psychicpowersclan Nila soldiers and strength to fight ethnic Si ChiYouunparalleled. Each system will have professional skillsandindividual talents, creating many different developments.In terms of gameplay, story Angels will help players have agoodexperience through thousands of construction tasks andsexualcontent alluring, pet feeding system companion in combat, 1systemsystem equipped with extremely rich and beautiful with allsorts ofqualities, features PVP and PVE refreshing, challengingthedifficult side, conquer the violent Boss ... All players willbringnew experiences and adventure can game for hours withoutseeingboring.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.