2.7 / February 5, 2019
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Download Marble Field 2019 for free now. Marble Field is fun match3casual puzzle! Objectives differ in over 100 levels. Make matchesof3 or more Marble, create blasts! Starts out simple, but thingsgetmore and more interesting and challenging. Start your sweetjourneyin this puzzle adventure! Marble Field features: 1.Sweetand shiningMarble, very funny! 2. Over 100 interesting levels3.Multiple gamegoals, time mode, move mode, block mode, collectingredients modeand more 4. Very small size but super tastygraphics 5 Create a highscore with super boost!! How to Play: +Match the jewels in a lineto remove them + Match 4 jewels to winthe jewel's marble bomb formand 1 lighting bonus. + Match 5 jewelsto win the jewel's marblevortex form 2 lighting bonus. + The bombscan eliminate the jewelstouching it. + The Color-shifting JewelMarble can eliminate to anyother colored jewel. Keep in game,enjoy this sweet and funny MarbleField!

App Information Marble Field - 5 Champion from Turkey

 • App Name
  Marble Field - 5 Champion from Turkey
 • Package Name
  com.freegamestudios.marblefield
 • Updated
  February 5, 2019
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.7
 • Developer
  FreeGameStudios
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

FreeGameStudios Show More...

The easy to create polls with Which One 1.2.0 APK
Get opinions fast with BumuBumu, the easy to create polls, getvotesand compare anything you like. Each time you open BumuBumu,you’llsee the latest polls for you to vote on and give youropinion: Whatshould I wear? Who will win? Where should I go onholiday? Create apoll to help you make a decision or just for fun.You can choose whoto follow and help other people! Find people wholike similar thingsto you and follow them, give your opinion andchoose your favouritetopics. * Create polls quickly and easily bycapturing 2 pics. *Vote on 1000s of polls. * Follow people wholike similar things toyou. * Search polls based on the tags. *Choose horizontal andvertical layout for the poll. * See toppeople in the community inthe trending section.
Bilmece Bildirmece - Eğlenirken Gülmece 7.15.2z APK
Eski çağlardan beri yaşayagelen bilmece sorma geleneği, günümüzdede sürmektedir. Bilmeceler, eskiden, savaşlarda bilen tarafın galipgeldiği, kan dökmeden savaş kazanılan bir bilgi yarışması olarakkullanılmıştır. Masallarda sıkça rastlanan devlerin ya da başkayaratıkların, bilmecemsi soruları, padişahların kızlarınıverecekleri kişilere bilmece sormaları, birçok mitolojik olaylardabilmecelerin çözümüyle olayın iyi bir şekilde sonuçlanmasıbilmecenin eski toplumlardaki önemini gözler önüne sermektedir.Eskiden ciddi bir zeka savaşı özelliği gösteren, bilmece sormageleneği zamanla eğlence şeklini almıştır. Değişen toplum yapısı veyeni eğlence araçlarının gelişmesi sonucu unutulmuş görünse deçocuklar arasında olduğu gibi yetişkinler arasında bilmece sormageleneğinin sürdüğü araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir.Değişik ortamlarda kişiler veya karşılıklı gruplar arasındabilmeceler sorulmaktadır. Sorulan bilmecenin karşılığını bulamayankişi veya tarafın, sonradan ipuçları isteme hakkı vardır. "Yenirmi, yenmez mi?, "Canlı mı cansız mı?", "Burada var mı?" gibisorulara "evet", "hayır" gibi kısa ve kesin cevaplar verilebilir.Bilmece yine de çözülemezse taraflar arasında pazarlık başlar.Pazarlık, bilmeceyi çözemeyenlerin cevabı öğrenebilmesi için birşeyler ısmarlamasıyla sona erer. Ismarlanancak şeyler, bilmeceningüçlük derecesine göre herhangi bir şey olabilir. Sosyal veekonomik yaşam biçimindeki hızlı değişiklik sonucu eğlencearaçlarının çoğalması bu zengin folklor ürünlerini tarihe mal etmişgibi görünmekle birlikte bilmecelerden okullarda öğretim aracıolarak yararlanılmaya devam edilmektdir. Bilmeceler genelde kışgünleri odalarda yetişkinler tarafından çocuklara sorulduğu gibiçocuklar kendi aralarında da bilmece sormaktadırlar. Çocuklar içinsözcüklerle üretilmiş bir oyun aracı olan bilmece onlara, düş vedüşünce gücüne seslenen kurmaca bir dünya sunar. Şiirsel biranlatımla çocukları dille kurgulanmış bir zeka oyununa davet eder.Çocukları, tüm bildiklerini sınamaya, olaylar ve olgular ilekavramlar arasında anlamsal bağlantılar kurmaya yöneltir.İkilemeleri, deyimleşmeleri kullanarak, ana dilinin söz varlığınıyansıtmadaki işlevini somutlar. Ayrıca bilmeceli oyun çeşitleri devardır. Bilmeli Matal, Eşlenbeş-Lebbeş oyunlarında iki grup olanoyuncular karşılıklı dururlar. Bir grup diğer gruba bilmece sorar.Bilirlerse bilmece sorma sırası o gruba geçer, bilemezlerse,bilemeyen grup bilmeceyi sonar grubu belli uzaklığa kadar sırtındataşır. The tradition of asking for riddles since ancient timescontinues today. Riddles have been used as a quarrel in the past,in which wars won the battle and won battle without bloodshed. Inthe fairy tales of the giants or other creatures, riddlesquestions, the sultans ask the people to give riddles, manymythological events in the event of a good result of the riddleswith the solution of riddles in the old societies reveal theimportance of riddle. The tradition of asking for riddles, whichused to be a serious intelligence war, took the form ofentertainment in time. Although it seems to be forgotten as aresult of the changing social structure and the development of newentertainment tools, it has been observed by the researchers thatthe tradition of asking riddles among adults continues. Indifferent settings, riddles are asked between people or mutualgroups. The person or party who cannot find the answer to thequestion has the right to request later clues. Questions such as ieaten or inedible? Baş, lık are you alive or not? Leme, çöz Are youhere? Leme and kesin yes kısa and gibi no, can be given short andexact answers. The things that cannot be solved end with an orderfor the learners to learn the answer. The rapid change in thesocial and economic lifestyle, the increase in the number ofrecreational vehicles seem to have cost this rich folklore productsto date, but riddles are being used as a teaching tool in schools.Riddles are often asked by adults in winter days as children askchildren to ask riddles among themselves. The riddle, which is agame tool produced for children with words, offers them a fictionalworld that speaks to the power of imagination and thought. In apoetic way, he invites children to a game of intelligence that isconstructed with language. Children direct all of their knowledgeto test and to make semantic connections between facts andconcepts. Using their dilemmas, expressions imply the function ofthe mother tongue in reflecting the vocabulary. There are also avariety of puzzles. In the Matal, Eşlenbeş-Lebbeş games, the twogroups are opposed. A group asks the other group riddles. If theyknow the order of asking riddles to the group, if they do not know,the group does not know, the group carries the rhythm on his backuntil a certain distance.
Marble Field - 5 Champion from Turkey 2.7 APK
Download Marble Field 2019 for free now. Marble Field is fun match3casual puzzle! Objectives differ in over 100 levels. Make matchesof3 or more Marble, create blasts! Starts out simple, but thingsgetmore and more interesting and challenging. Start your sweetjourneyin this puzzle adventure! Marble Field features: 1.Sweetand shiningMarble, very funny! 2. Over 100 interesting levels3.Multiple gamegoals, time mode, move mode, block mode, collectingredients modeand more 4. Very small size but super tastygraphics 5 Create a highscore with super boost!! How to Play: +Match the jewels in a lineto remove them + Match 4 jewels to winthe jewel's marble bomb formand 1 lighting bonus. + Match 5 jewelsto win the jewel's marblevortex form 2 lighting bonus. + The bombscan eliminate the jewelstouching it. + The Color-shifting JewelMarble can eliminate to anyother colored jewel. Keep in game,enjoy this sweet and funny MarbleField!
Adım Sayar ile Ege Turu - Hedeflere yürüyün 1.0.0 APK
Gün içinde hepimiz yürüyoruz. Bu yürüyüşleri Ege Bölgesinidolaşmakiçin yapsaydık nereleri gezebilirdik? Merak ediyorsanız,haydideneyelim... Oyunumuzun ilgi alanı yürüyüşler. Uzakcoğrafibölgeler arasındaki insan hareketlerine seyahat denir.Seyahat,yaya ya da bagaj olmadan yaya, bisiklet, otomobil, tren,tekne,otobüs, uçak ya da diğer araçlarla yapılabilir ve tek yönlüya dagidiş-dönüş yapılabilir. We all walk in the day. Where couldwevisit these walks if we did this to visit the Aegean region?Ifyou're wondering, let's try ... The walks of interest in ourgame.It is called traveling to human movements betweenremotegeographical regions. Travel can be done on foot, by bike, bycar,by train, by boat, by bus, by airplane or by other meanswithoutpedestrian or baggage, and can be either one-way orround-trip.
Istanbul Tour with Pedometer Walk to destinations 1.0.3 APK
We all walk in the day. Where could we have visited these walkstovisit Istanbul? If you're wondering, let's try ... The walksofinterest in our game. Travel is the movement of peoplebetweendistant geographical locations. Travel can be done byfoot,bicycle, automobile, train, boat, bus, airplane, or othermeans,with or without luggage, and can be one way or round trip.Our areaof interest; walks.
NBA Players 7.5.2z APK
Live NBA Stars Basketball Player Games Guess Names What is the NBA?The National Basketball Association, or NBA, is a professionalbasketball league comprised of 30 teams across North Americafeaturing the best basketball players in the world. 2018-19 NBA keydates How many teams are there in the NBA? The NBA is a collectionof 30 teams, broken down by two conferences with three divisionsapiece. The Western Conference plays host to the Northwest, Pacificand Southwest Divisions, featuring the following 15 teams: >Northwest: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma CityThunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz > Pacific: GoldenState Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, PhoenixSuns, Sacramento Kings > Southwest: Dallas Mavericks, HoustonRockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio SpursThe Eastern Conference's 15 squads also break up across threedivisions: the Atlantic, Southeast and Central. > Atlantic:Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers,Toronto Raptors > Central: Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers,Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks > Southeast:Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic,Washington Wizards When was the NBA established? The NationalBasketball Association was founded on June 6, 1946 at the CommodoreHotel in New York City. Maurice Podoloff was the league's firstpresident, a title later changed to commissioner. Eleven teams werepart of that league, originally called the Basketball Associationof America. Podoloff's name is now emblazoned on the NBA MVPtrophy. Who are some of the best players in NBA history? The NBA'slist of all-time Legends continues to grow with each newgeneration, boasting names like Michael Jordan, Bill Russell,Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Larry Bird,Oscar Robertson, John Havlicek, Rick Barry, John Stockton, KarlMalone, Elgin Baylor, David Robinson, Julius Erving, CharlesBarkley and many more. In 1996, the league announced its 50Greatest Players list. Click here to view Since then, players likeLeBron James, Tim Duncan, Kobe Bryant, Kevin Garnett, ShaquilleO'Neal, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Allen Iverson, among others,have added their names to the list of greats. How can I watch NBAgames? NBA games are available on television in more than 200countries around the world, including hundreds of nationalbroadcasts in the USA every year on ABC, ESPN, TNT and NBA TV. Fanscan also watch games live and on-demand on NBA LEAGUE PASS aroundthe world. Which teams have the most NBA titles? The Boston Celticshave the most of any team, with 17. The Los Angeles Lakers areclose behind with 16, including titles won when the team was inMinneapolis. The Chicago Bulls have 6 and San Antonio Spurs have 5,with all of the Spurs' titles coming since Tim Duncan joined theteam. Which players have the most NBA titles? The Celtics dynastyof the late 1950's through 60's dominates the list, with BillRussell (11) leading the way. He's followed by Sam Jones (10); TomHeinsohn, K.C. Jones, Tom 'Satch' Sanders, John Havlicek (8); JimLoscutoff and Frank Ramsey (7). Bob Cousy has 6. Of thenon-Celtics, Robert Horry leads the way with 7, followed by KareemAbdul-Jabbar, Michael Jordan and Scottie Pippen (6). Which playershave the most MVP's? Kareem Abdul-Jabbar has 6, followed by MichaelJordan and Bill Russell with 5 and Wilt Chamberlain and LeBronJames, with 4. Who's the all-time scoring leader? KareemAbdul-Jabbar leads the all-time list, with 38,387 points. KarlMalone has second-most, at 36,928. Kobe Bryant has 32,482, to rankthird. However, Michael Jordan leads the all-time list with 30.12points per game.
Euroleague Players 2018-19 - Do you know? 3.2.7z APK
Euroleague Basketball is a global leader in the sportsandentertainment business, devoted to delivering superiorclubsEuropean leagues under a unique and innovativeorganizationalmodel. Owned and managed by some of most successfuland historicalclubs in the world, EB manages the continent’s twopremier men’sbasketball competitions, the Turkish AirlinesEuroLeague and 7DAYSEuroCup, as well the sport’s premier under-18showcase, the EBAdidas Next Generation Tournament.
Target13 7.0.3 APK
Target13 is an addicting minimalist puzzle game, which will keepyouentertained for hours.🔥 Are you tired of your work, schoolorsomething else? Then merge the tiles, reach a better scorethanyour friends and listen to our awesome chill musics🌅 The goalissimple: Link the numbers to each others to make a bigger one!Easy,isn't it? Well, 85% of the players can reach number 9 in thefirstgame, but only 1% of them can make It 13! 🔝 Feautures: -Beautifulminimalist design with unique musics 🎼 - Simple butchallenginggameplay 🌠 - Endless and Timed game modes (more arecoming soon)⚡ -Global leaderboards to compete with others 🏆
Loading...