1.0 / November 7, 2014
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="com.ultimatumapp.marcusexotic"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Ultimatum APP</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://www.ultimatumapp.nl&sa=D&usg=AFQjCNELzK9nYuC8IVDJTvHwpZ_08Ya5zA" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:info@ultimatumapp.nl" rel="nofollow" target="_blank"> Email info@ultimatumapp.nl </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiLQgCEAMaJRIjCh1jb20udWx0aW1hdHVtYXBwLm1hcmN1c2V4b3RpYxABGAMoAQ==" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="com.ultimatumapp.cafetariacreta" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="com.ultimatumapp.cafetariacreta" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH2NvbS51bHRpbWF0dW1hcHAuY2FmZXRhcmlhY3JldGEQARgDQgA=" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH2NvbS51bHRpbWF0dW1hcHAuY2FmZXRhcmlhY3JldGEQARgDQgA=" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=com.ultimatumapp.cafetariacreta" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Cafetaria Creta Aalsmeer" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.ggpht.com/TKbunCABgTDszQJYLhdMT3NYZmfUU_RsLvj0yiyHIlSH8yf2LXjhpXSY67C1qfoGdLI=w340" data-cover-small="//lh3.ggpht.com/TKbunCABgTDszQJYLhdMT3NYZmfUU_RsLvj0yiyHIlSH8yf2LXjhpXSY67C1qfoGdLI=w170" src="//lh3.ggpht.com/TKbunCABgTDszQJYLhdMT3NYZmfUU_RsLvj0yiyHIlSH8yf2LXjhpXSY67C1qfoGdLI=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.ultimatumapp.cafetariacreta" aria-label=" Cafetaria Creta Aalsmeer "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="com.ultimatumapp.cafetariacreta"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.ultimatumapp.cafetariacreta" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=com.ultimatumapp.cafetariacreta" title="Cafetaria Creta Aalsmeer" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Cafetaria Creta Aalsmeer <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=Ultimatum+APP" title="Ultimatum APP">Ultimatum APP</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="com.ultimatumapp.cafetariacreta"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH2NvbS51bHRpbWF0dW1hcHAuY2FmZXRhcmlhY3JldGEQARgDQgA=" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Now Download the app to add to our restaurant! Faster order <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.ultimatumapp.cafetariacreta" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=com.ultimatumapp.cafetariacreta"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.8/5) ()
Loading...

Description

Download nu de Marcus Exotic Rotterdam appomsneller een bestelling te plaatsen bij ons restaurant!

De Marcus Exotic Rotterdam app is gemaakt om gemakkelijkerensneller een bestelling te kunnen plaatsen door middel vaneensimpele menukaart. In de menukaart kunt u onder andere kiezenvoorpopulaire gerechten, maar u kunt zelf ook een menuopstellen.

========
Bel mij terug
========
Heeft u een vraag en/of opmerking over een bepaald gerecht en wiltuteruggebeld worden door ons? Dit kunt u doen door op de ‘’Belmijterug’’ knop te drukken en u wordt kosteloos dooronsteruggebeld!

=========
Bestel historie 
=========
In de bestel historie kunt u zien wat u eerder heeft besteld bijonsrestaurant. Als u op de bestelling drukt zal debestellingautomatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeft uniet allesopnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestellingplaatsen.


==============
Veilig betalen via iDEAL
============== 
U kunt veilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL ofnatuurlijkcontant aan de deur.

Heeft u tips, vragen of opmerkingen over de verbetering vandeapp? Laat dan gerust een review achter, zodat wij kunnen kijkenwatde gebruikers vinden van onze app.

Download the MarcusExoticRotterdam app to quickly place an order at our restaurant!

The Marcus Exotic Rotterdam app is designed to make it easierandfaster to place an order through a simple menu. In the menuchoicesinclude popular dishes, but you can also prepare amenuyourself.

========
Call me back
========
Do you have a question and / or comment on a particular dishandwant to be called back by us? You can do this by pressing the''Call me back 'button and you will be contacted by us freeofcharge!

=========
Order history
=========
In the order history to see what you have previously orderedfromour restaurant. If you click the order button the orderwillautomatically get into the shopping cart. So you do notselecteverything again, and you can immediately place yourorder.


==============
Secure payment via iDEAL
==============
You can safely and easily with your mobile pay by card or cashatthe door of course.

Do you have any tips on improving the app? Questions orcommentsThen please leave a review behind so we can see what theusersthink about our app.

App Information Marcus Exotic Rotterdam

 • App Name
  Marcus Exotic Rotterdam
 • Package Name
  com.ultimatumapp.marcusexotic
 • Updated
  November 7, 2014
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Ultimatum APP
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Shopping
 • Developer
 • Google Play Link

Ultimatum APP Show More...

Gyros 13.4.0 APK
Ultimatum APP
Download nu de Gyros app om sneller een bestelling te plaatsen bijons restaurant! De Gyros app is gemaakt om gemakkelijker en snellereen bestelling te kunnen plaatsen door middel van een simpelemenukaart. In de menukaart kunt u onder andere kiezen voorpopulaire gerechten, maar u kunt ook zelf ook een menu opstellen.======== Bel mij terug ======== Heeft u een vraag en/of opmerkingover een bepaald gerecht en wilt u teruggebeld worden door ons? Ditkunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knop te drukken en u wordtkosteloos door ons teruggebeld! ========= Bestel historie =========In de bestel historie kunt u zien wat u eerder heeft besteld bijons restaurant. Als u op de bestelling drukt zal de bestellingautomatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeft u niet allesopnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestelling plaatsen.============== Veilig betalen via iDEAL ============== U kuntveilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL of natuurlijkcontant aan de deur. Heeft u tips, vragen of opmerkingen over deverbetering van de app? Laat dan gerust een review achter, zodatwij kunnen kijken wat de gebruikers vinden van onze app. Downloadthe Gyros app to quickly place an order at our restaurant! GyrosThe app is designed to be able to place orders easily and quicklyby means of a simple menu. In the menu you can choose to includepopular dishes, but you can also draw up a menu. ======== call meback ======== Do you have a question and / or comment on aparticular dish and you want to be called back by us? You can dothis by pressing the '' Call me back 'button and you will be freeof charge called back by us! ========= Order history ========= Inthe order history you can see what you have previously ordered fromour restaurant. If you press the order button the order willautomatically get into the cart. So you do not have to select allagain and you can immediately place your order. ==============Secure payment via iDEAL ============== You can safely and easilywith your mobile to pay with iDEAL or natural cash at the door. Doyou have any tips, questions or comments on improving the app? Letnot hesitate to write a review behind so we can see what the usersthink about our app.
Plein 10 13.3.0 APK
Ultimatum APP
Download nu de Plein 10 app om sneller een bestelling te plaatsenbij ons restaurant!De Plein 10 app is gemaakt om gemakkelijker ensneller een bestelling te kunnen plaatsen door middel van eensimpele menukaart. In de menukaart kunt u onder andere kiezen voorpopulaire gerechten, maar u kunt ook zelf ook een menuopstellen.========Bel mij terug========Heeft u een vraag en/ofopmerking over een bepaald gerecht en wilt u teruggebeld wordendoor ons? Dit kunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knop tedrukken en u wordt kosteloos door ons teruggebeld!=========Bestelhistorie=========In de bestel historie kunt u zien wat u eerderheeft besteld bij ons restaurant. Als u op de bestelling drukt zalde bestelling automatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeftu niet alles opnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestellingplaatsen.==============Veilig betalen via iDEAL============== Ukunt veilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL of natuurlijkcontant aan de deur.Heeft u tips, vragen of opmerkingen over deverbetering van de app? Laat dan gerust een review achter, zodatwij kunnen kijken wat de gebruikers vinden van onze app.Downloadthe Square 10 app faster to place an order at our restaurant!Plein10 app is designed to be able to place orders easily and quickly bymeans of a simple menu. In the menu you can choose to includepopular dishes, but you can also draw up a menu.========call meback========Do you have a question and / or comment on a particulardish and you want to be called back by us? You can do this bypressing the '' Call me back 'button and you will be free of chargecalled back by us!=========Order history=========In the orderhistory you can see what you have previously ordered from ourrestaurant. If you press the order button the order willautomatically get into the cart. So you do not have to select allagain and you can immediately place your order.==============Securepayment via iDEAL==============You can safely and easily with yourmobile to pay with iDEAL or natural cash at the door.Do you haveany tips, questions or comments on improving the app? Let nothesitate to write a review behind so we can see what the usersthink about our app.
Chicos 13.4.0 APK
Ultimatum APP
Download nu de Chicos app om sneller een bestelling te plaatsen bijons restaurant! De Chicos app is gemaakt om gemakkelijker ensneller een bestelling te kunnen plaatsen door middel van eensimpele menukaart. In de menukaart kunt u onder andere kiezen voorpopulaire gerechten, maar u kunt ook zelf ook een menu opstellen.======== Bel mij terug ======== Heeft u een vraag en/of opmerkingover een bepaald gerecht en wilt u teruggebeld worden door ons? Ditkunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knop te drukken en u wordtkosteloos door ons teruggebeld! ========= Bestel historie =========In de bestel historie kunt u zien wat u eerder heeft besteld bijons restaurant. Als u op de bestelling drukt zal de bestellingautomatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeft u niet allesopnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestelling plaatsen.============== Veilig betalen via iDEAL ============== U kuntveilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL of natuurlijkcontant aan de deur. Heeft u tips, vragen of opmerkingen over deverbetering van de app? Laat dan gerust een review achter, zodatwij kunnen kijken wat de gebruikers vinden van onze app. ChicosDownload the app to quickly place an order at our restaurant!Chicos The app is designed to be able to place orders easily andquickly by means of a simple menu. In the menu you can choose toinclude popular dishes, but you can also draw up a menu. ========call me back ======== Do you have a question and / or comment on aparticular dish and you want to be called back by us? You can dothis by pressing the '' Call me back 'button and you will be freeof charge called back by us! ========= Order history ========= Inthe order history you can see what you have previously ordered fromour restaurant. If you press the order button the order willautomatically get into the cart. So you do not have to select allagain and you can immediately place your order. ==============Secure payment via iDEAL ============== You can safely and easilywith your mobile to pay with iDEAL or natural cash at the door. Doyou have any tips, questions or comments on improving the app? Letnot hesitate to write a review behind so we can see what the usersthink about our app.
De Heuvel Chicken 13.3.0 APK
Ultimatum APP
Download nu de De Heuvel Chicken app om sneller een bestelling teplaatsen bij ons restaurant!De De Heuvel Chicken app is gemaakt omgemakkelijker en sneller een bestelling te kunnen plaatsen doormiddel van een simpele menukaart. In de menukaart kunt u onderandere kiezen voor populaire gerechten, maar u kunt ook zelf ookeen menu opstellen.========Bel mij terug========Heeft u een vraagen/of opmerking over een bepaald gerecht en wilt u teruggebeldworden door ons? Dit kunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knopte drukken en u wordt kosteloos door onsteruggebeld!=========Bestel historie=========In de bestel historiekunt u zien wat u eerder heeft besteld bij ons restaurant. Als u opde bestelling drukt zal de bestelling automatisch in de winkelwagenterecht komen. Zo hoeft u niet alles opnieuw te selecteren en kuntu meteen uw bestelling plaatsen.==============Veilig betalen viaiDEAL============== U kunt veilig en snel via uw mobiel betalen metiDEAL of natuurlijk contant aan de deur.Heeft u tips, vragen ofopmerkingen over de verbetering van de app? Laat dan gerust eenreview achter, zodat wij kunnen kijken wat de gebruikers vinden vanonze app.Download the De Heuvel Chicken app to quickly place anorder at our restaurant!De Heuvel Chicken app is designed to beable to place orders easily and quickly by means of a simple menu.In the menu you can choose to include popular dishes, but you canalso draw up a menu.========call me back========Do you have aquestion and / or comment on a particular dish and you want to becalled back by us? You can do this by pressing the '' Call me back'button and you will be free of charge called back byus!=========Order history=========In the order history you can seewhat you have previously ordered from our restaurant. If you pressthe order button the order will automatically get into the cart. Soyou do not have to select all again and you can immediately placeyour order.==============Secure payment via iDEAL==============Youcan safely and easily with your mobile to pay with iDEAL or naturalcash at the door.Do you have any tips, questions or comments onimproving the app? Let not hesitate to write a review behind so wecan see what the users think about our app.
Kapsalonline 1.0 APK
Ultimatum APP
De Kapsalonline app is gemaakt omgemakkelijker en sneller een bestelling te kunnen plaatsen doormiddel van een simpele menukaart. In de menukaart kunt u onderandere kiezen voor populaire gerechten, maar u kunt ook zelf ookeen menu opstellen.========Bel mij terug========Heeft u een vraag en/of opmerking over een bepaald gerecht en wiltu teruggebeld worden door ons? Dit kunt u doen door op de ‘’Bel mijterug’’ knop te drukken en u wordt kosteloos door onsteruggebeld!=========Bestel historie=========In de bestel historie kunt u zien wat u eerder heeft besteld bijons restaurant. Als u op de bestelling drukt zal de bestellingautomatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeft u niet allesopnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestelling plaatsen.==============Veilig betalen via iDEAL==============U kunt veilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL of natuurlijkcontant aan de deur.Heeft u tips, vragen of opmerkingen over de verbetering van deapp? Laat dan gerust een review achter, zodat wij kunnen kijken watde gebruikers vinden van onze app.The Salon Line app ismade easier and faster to post through a simple menu an order. Inthe menu you can choose to include popular dishes, but you can alsoprepare a menu yourself.========Call me back========Do you have a question and / or comment on a particular dish andyou want to be called back? You can do this by pressing the'' CallMe'' button and you will be free of charge by calling us back!=========Order History=========In the order history, you can see what you have ordered from therestaurant before. If you click the order button, the order willautomatically get into the cart. So you do not need to selecteverything again, and you can immediately place your order.==============Secure payment via iDEAL==============You can pay safe and fast course with iDEAL or cash at the door.Via your mobileDo you have any tips, questions or comments on improving theapp? Feel free to leave a review behind, so we can see what theusers think about our app.
Karnak 13.3.0 APK
Ultimatum APP
Download nu de Karnak app om sneller een bestelling te plaatsen bijons restaurant!De Karnak app is gemaakt om gemakkelijker en snellereen bestelling te kunnen plaatsen door middel van een simpelemenukaart. In de menukaart kunt u onder andere kiezen voorpopulaire gerechten, maar u kunt ook zelf ook een menuopstellen.========Bel mij terug========Heeft u een vraag en/ofopmerking over een bepaald gerecht en wilt u teruggebeld wordendoor ons? Dit kunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knop tedrukken en u wordt kosteloos door ons teruggebeld!=========Bestelhistorie=========In de bestel historie kunt u zien wat u eerderheeft besteld bij ons restaurant. Als u op de bestelling drukt zalde bestelling automatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeftu niet alles opnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestellingplaatsen.==============Veilig betalen via iDEAL============== Ukunt veilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL of natuurlijkcontant aan de deur.Heeft u tips, vragen of opmerkingen over deverbetering van de app? Laat dan gerust een review achter, zodatwij kunnen kijken wat de gebruikers vinden van onze app.Downloadthe Karnak app to quickly place an order at our restaurant!TheKarnak app is designed to be able to place orders easily andquickly by means of a simple menu. In the menu you can choose toinclude popular dishes, but you can also draw up amenu.========call me back========Do you have a question and / orcomment on a particular dish and you want to be called back by us?You can do this by pressing the '' Call me back 'button and youwill be free of charge called back by us!=========Orderhistory=========In the order history you can see what you havepreviously ordered from our restaurant. If you press the orderbutton the order will automatically get into the cart. So you donot have to select all again and you can immediately place yourorder.==============Secure payment via iDEAL==============You cansafely and easily with your mobile to pay with iDEAL or naturalcash at the door.Do you have any tips, questions or comments onimproving the app? Let not hesitate to write a review behind so wecan see what the users think about our app.
Lai Sushi and Wok 13.3.1 APK
Ultimatum APP
Download nu de Lai Sushi and Wok app om sneller een bestelling teplaatsen bij ons restaurant!De Lai Sushi and Wok app is gemaakt omgemakkelijker en sneller een bestelling te kunnen plaatsen doormiddel van een simpele menukaart. In de menukaart kunt u onderandere kiezen voor populaire gerechten, maar u kunt ook zelf ookeen menu opstellen.========Bel mij terug========Heeft u een vraagen/of opmerking over een bepaald gerecht en wilt u teruggebeldworden door ons? Dit kunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knopte drukken en u wordt kosteloos door onsteruggebeld!=========Bestel historie=========In de bestel historiekunt u zien wat u eerder heeft besteld bij ons restaurant. Als u opde bestelling drukt zal de bestelling automatisch in de winkelwagenterecht komen. Zo hoeft u niet alles opnieuw te selecteren en kuntu meteen uw bestelling plaatsen.==============Veilig betalen viaiDEAL============== U kunt veilig en snel via uw mobiel betalen metiDEAL of natuurlijk contant aan de deur.Heeft u tips, vragen ofopmerkingen over de verbetering van de app? Laat dan gerust eenreview achter, zodat wij kunnen kijken wat de gebruikers vinden vanonze app.Download the Lai Sushi and Wok app to quickly place anorder at our restaurant!The Lai Sushi and Wok app is designed to beable to place orders easily and quickly by means of a simple menu.In the menu you can choose to include popular dishes, but you canalso draw up a menu.========call me back========Do you have aquestion and / or comment on a particular dish and you want to becalled back by us? You can do this by pressing the '' Call me back'button and you will be free of charge called back byus!=========Order history=========In the order history you can seewhat you have previously ordered from our restaurant. If you pressthe order button the order will automatically get into the cart. Soyou do not have to select all again and you can immediately placeyour order.==============Secure payment via iDEAL==============Youcan safely and easily with your mobile to pay with iDEAL or naturalcash at the door.Do you have any tips, questions or comments onimproving the app? Let not hesitate to write a review behind so wecan see what the users think about our app.
Salerno 13.4.0 APK
Ultimatum APP
Download nu de Salerno app om sneller een bestelling te plaatsenbij ons restaurant! De Salerno app is gemaakt om gemakkelijker ensneller een bestelling te kunnen plaatsen door middel van eensimpele menukaart. In de menukaart kunt u onder andere kiezen voorpopulaire gerechten, maar u kunt ook zelf ook een menu opstellen.======== Bel mij terug ======== Heeft u een vraag en/of opmerkingover een bepaald gerecht en wilt u teruggebeld worden door ons? Ditkunt u doen door op de ‘’Bel mij terug’’ knop te drukken en u wordtkosteloos door ons teruggebeld! ========= Bestel historie =========In de bestel historie kunt u zien wat u eerder heeft besteld bijons restaurant. Als u op de bestelling drukt zal de bestellingautomatisch in de winkelwagen terecht komen. Zo hoeft u niet allesopnieuw te selecteren en kunt u meteen uw bestelling plaatsen.============== Veilig betalen via iDEAL ============== U kuntveilig en snel via uw mobiel betalen met iDEAL of natuurlijkcontant aan de deur. Heeft u tips, vragen of opmerkingen over deverbetering van de app? Laat dan gerust een review achter, zodatwij kunnen kijken wat de gebruikers vinden van onze app. Downloadthe Salerno app to quickly place an order at our restaurant!Salerno app is designed to be able to place orders easily andquickly by means of a simple menu. In the menu you can choose toinclude popular dishes, but you can also draw up a menu. ========call me back ======== Do you have a question and / or comment on aparticular dish and you want to be called back by us? You can dothis by pressing the '' Call me back 'button and you will be freeof charge called back by us! ========= Order history ========= Inthe order history you can see what you have previously ordered fromour restaurant. If you press the order button the order willautomatically get into the cart. So you do not have to select allagain and you can immediately place your order. ==============Secure payment via iDEAL ============== You can safely and easilywith your mobile to pay with iDEAL or natural cash at the door. Doyou have any tips, questions or comments on improving the app? Letnot hesitate to write a review behind so we can see what the usersthink about our app.
Loading...