1.12c / September 20, 2015
(4.1/5) (25)

Description

Üniversiteli pratiği sever bağrına basar. Bizde Marmaraöğrencilerinin tüm ihtiyaçları tek bir programda toplandık. Marmarahakkında ulaşmak isteyebileceğiniz her şeye pratik, tek tıklaulaşma imkanı verdik. İçinde rahat ulaşabilecekleriniz:YemekhanedeBugünSınav Sonuçları,ÖBYS,İstanbul UlaşımıÖnemli telefonnumaralarıBölümünüze göre özelleştirmiş içerikDersiçerikleriİlanlarEtkinliklerTüm fakülteler, lisans, önlisans velisansüstü bölümler sistemimizde mevcuttur. Şu anda Betasürümündeyiz. Eksik gördüğünüz konuları iletisim@univermobil.commail adresine iletebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.İlgiliaplikasyonda yayınlanan sitelerin hiçbirinin sahibi değiliz, halkaaçık olan bilgileri kullanma hakkını kullanıyoruz ve teklifhaklarına karşı herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Telifhaklarına saygılıyız. Herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanıziletisim@univermobil.com adresine email gönderiniz.Universitypresses love to embrace the practice. We all needs of Marmarastudents have gathered in a single program. Everything you couldwant about Marmara practice, we have the opportunity to reach asingle click.Inside you will reach comfortable:Today in therefectoryExam Results,ÖBYS,Istanbul TransportationImportant phonenumbersCustomize content according to your departmentCoursecontentsClassifiedsActivitiesAll faculty, undergraduate,undergraduate and graduate chapters are available in our system.Weare currently in beta sürümünd. You can forward my mail toiletisim@univermobil.co topics you can see missing. Thank you foryour understanding.We do not own any of the sites posted on therelevant application, we are using the right to information that ispublicly available and not found in any action against the proposalrights. We respect copyrights. If you believe that any violationiletisim@univermobil.co please send an email to my address.

App Information Marmara Mobil

 • App Name
  Marmara Mobil
 • Package Name
  com.mobil.marmara
 • Updated
  September 20, 2015
 • File Size
  8.6M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.12c
 • Developer
  Ünivermobil
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  202/42 street Akademi kent B block, Izmir , Turkey
 • Google Play Link
Ünivermobil Show More...
Ege Mobil 1.0c APK
Ünivermobil
Ege öğrencilerinin tüm ihtiyaçları tek bir programda toplandı. Egehakkında ulaşmak isteyebileceğiniz her şeyi çok daha iyi birarayüzle, tek tıkla ulaşma imkanı verdik.İçinde rahatulaşabilecekleriniz:Yemekhanede günlük çıkan yemekleri gün günöğrenilme imkanı.EBYS,Sınav sonuçları,Ders programlarına kolayulaşımYeni ulaşım sisteminde kolay bir şekilde otobüs, İzban veMetro seferlerine ulaşabilmeÖnemli telefon numaralarıBölümünüzegöre özelleştirmeİlanlar bölümüne ilan verme (İletişim için:iletisim@univermobil.com)EtkinliklerTüm fakülteler ve meslek yüksekokulları mevcuttur.Aplikasyonda yayınlanan sitelerin hiçbirininsahibi değiliz, halka açık olan bilgileri kullanma hakkınıkullanıyoruz ve teklif haklarına karşı herhangi bir müdahaledebulunmuyoruz. Telif haklarına saygılıyız. Herhangi bir ihlalolduğunu düşünüyorsanız iletisim@univermobil.com adresine emailgönderiniz.If all the needs of students gathered in a singleprogram. Everything you could want for a better interface to theAegean, we have the opportunity to reach a single click.You will becomfortable within reach:Possibility of daily learning day by daythe food in the cafeteria.EDMS,Exam resultsEasy access to thecourseThe new bus transport system in an easy way, and Metro timeaccess to İZBANImportant phone numbersAccording to the Departmentof privatizationAdvertise in the classifieds section (Contact:iletisim@univermobil.co I)ActivitiesAll schools and vocationalschools are available.We do not own any of the published siteapplication, we are using the right to information that is publiclyavailable and not to any intervention against the proposal rights.We respect copyrights. If you believe that any violationiletisim@univermobil.co send an email to the address.
Dokuz Eylül Mobil 1.11etkinlikler APK
Ünivermobil
9 Eylül öğrencilerinin tüm ihtiyaçları tek bir programda toplandı.Dokuz Eylül hakkında ulaşmak istebileceğiniz her şeyi çok daha iyibir arayüzle, tek tıkla ulaşma imkanı verdik.İçinde rahatulaşabilecekleriniz:Yemekhanede günlük çıkan yemekleri gün günöğrenilme imkanı.DEBİS,Web kayıt,Sınav sonuçları,Ders programlarınakolay ulaşımYeni ulaşım sisteminde kolay bir şekilde otobüs, İzbanve Metro seferlerine ulaşabilmeÖnemli telefon numaralarıBölümünüzegöre özelleştirmeİlanlar bölümüne ilan verme (İletişim için:iletisim@univermobil.com)EtkinliklerTüm fakültelermevcut.Aplikasyonda yayınlanan sitelerin hiçbirinin sahibi değiliz,halka açık olan bilgileri kullanma hakkını kullanıyoruz ve teklifhaklarına karşı herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Telifhaklarına saygılıyız. Herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanıziletisim@univermobil.com adresine email gönderiniz.September 9students met all the requirements of a single program. Dokuz Eylulabout everything you can get a much better interface ist, we'regiven the opportunity to reach a single click.You will becomfortable within reach:Possibility of daily learning day by daythe food in the cafeteria.DEBİS,Web enrollment,Exam resultsEasyaccess to the courseThe new bus transport system in an easy way,and Metro time access to İZBANImportant phone numbersAccording tothe Department of privatizationAdvertise in the classifieds section(Contact: iletisim@univermobil.co I)ActivitiesAll schools areavailable.We do not own any of the published site application, weare using the right to information that is publicly available andnot to any intervention against the proposal rights. We respectcopyrights. If you believe that any violationiletisim@univermobil.co send an email to the address.
Kelebik 1.0 APK
Ünivermobil
Kelebik is a game about lots of bik ! and some kele !How toplay:>Tap left side or right side of the screen to move>Avoidto going outside of the screen>Be careful about direction of thewind!>Try to get medals: Coal, Bronze, Silver, Gold andGrass!Between 06.00 to 17.59 , it is daytime. Winds are normal.Time for steady, flappy times.Between 18.00 to 22.59 sunset givesyou variable winds. Still it not very strong but winds changes muchmore. You need to more carefulBetween 23.00 to 05.59 . it is nighttime! Winds are strong, you need to bik too much! Only high focusedminds and strong finger muscles can do it!For each of time scale,the medals are different..This is not a easy game.
Atatürk Mobil 1.1 APK
Ünivermobil
Üniversiteli pratikliği sever bağrına basar. Bizde AtatürkÜniversitesi öğrencilerinin tüm ihtiyaçları tek bir programdatoplandık. Üniversiteniz hakkında ulaşmak isteyebileceğiniz herşeye pratik, tek tıkla ulaşma imkanı verdik. İçinde rahatulaşabilecekleriniz:Yemekhanede BugünÖBS - Öğrenci BilgiSistemiLMSÖnemli telefon numaralarıErzurum UlaşımıBölümünüze göreözelleştirmiş içerikDers içerikleriİlanlarTüm fakülteler,lisans,açıköğretim, önlisans ve lisansüstü bölümler sistemimizdemevcuttur. Eksik gördüğünüz konuları iletisim@univermobil.com mailadresine iletebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.İlgiliaplikasyonda yayınlanan sitelerin hiçbirinin sahibi değiliz, halkaaçık olan bilgileri kullanma hakkını kullanıyoruz ve teklifhaklarına karşı herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Telifhaklarına saygılıyız. Herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanıziletisim@univermobil.com adresine email gönderiniz.Collegiateprints lovers embrace practicality. All of us need AtaturkUniversity students have gathered in a single program. Practicallyeverything you could want about your university, we have theopportunity to reach a single click.You will be comfortable withinreach:Today in the refectorySIS - Student InformationSystemLMSImportant phone numbersErzurum TransportationCustomizecontent according to your departmentCourse contentsLeadsAllfaculty, undergraduate, distance education, undergraduate andgraduate chapters are available in our system.You can forward thee-mail address issues that I see missing iletisim@univermobil.co.Thank you for your understanding.We do not own any of the sitesthat published the relevant application, we are using the right toinformation that is publicly available and not to any interventionagainst the proposal rights. We respect copyrights. If you believethat any violation iletisim@univermobil.co send an email to theaddress.
Akdeniz Mobil 1.0 APK
Ünivermobil
Üniversiteli pratikliği sever bağrına basar. Bizde Akdenizöğrencilerinin tüm ihtiyaçları tek bir programda toplandık.Üniversiteniz hakkında ulaşmak isteyebileceğiniz her şeye pratik,tek tıkla ulaşma imkanı verdik. İçinde rahatulaşabilecekleriniz:Yemekhanede BugüneAkdenizAntalya UlaşımıÖnemlitelefon numaralarıBölümünüze göre özelleştirmiş içerikDersİçerikleriİlanlarTüm fakülteler, lisans, önlisans, meslekyüksekokulları ve lisansüstü bölümler sistemimizde mevcuttur. Eksikgördüğünüz konuları iletisim@univermobil.com mail adresineiletebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.İlgili aplikasyondayayınlanan sitelerin hiçbirinin sahibi değiliz, halka açık olanbilgileri kullanma hakkını kullanıyoruz ve teklif haklarına karşıherhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Telif haklarına saygılıyız.Herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız iletisim@univermobil.comadresine email gönderiniz.Collegiate prints lovers embracepracticality. We meet all the needs of students in a single programMediterranean us. Practically everything you could want about youruniversity, we have the opportunity to reach a single click.Youwill be comfortable within reach:Today in the refectoryYoueakdeAntalya TransportationImportant phone numbersCustomize contentaccording to your departmentCourse ContentLeadsAll faculty,graduate, undergraduate, vocational schools and graduate chaptersare available in our system.You can forward the e-mail addressissues that I see missing iletisim@univermobil.co. Thank you foryour understanding.We do not own any of the sites that publishedthe relevant application, we are using the right to informationthat is publicly available and not to any intervention against theproposal rights. We respect copyrights. If you believe that anyviolation iletisim@univermobil.co send an email to the address.
Ankara Mobile 1.1 APK
Ünivermobil
Üniversiteli pratikliği sever bağrına basar. Bizde AnkaraÜniversitesi'nde okuyan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını tek birprogramda toplandık. Üniversiteniz hakkında ulaşmakisteyebileceğiniz her şeye pratik, tek tıkla ulaşma imkanı verdik.İçinde rahat ulaşabilecekleriniz:Yemekhanede BugünÖBS - ÖğrenciBilgi SistemiUzaktan EğitimÖnemli telefon numaralarıAnkaraUlaşımıBölümünüze göre özelleştirmiş içerikİlanlarTüm fakülteler,lisans, önlisans ve lisansüstü bölümler sistemimizde mevcuttur.Eksik gördüğünüz konuları iletisim@univermobil.com mail adresineiletebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.İlgili aplikasyondayayınlanan sitelerin hiçbirinin sahibi değiliz, halka açık olanbilgileri kullanma hakkını kullanıyoruz ve teklif haklarına karşıherhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Telif haklarına saygılıyız.Herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız iletisim@univermobil.comadresine email gönderiniz.Collegiate prints lovers embracepracticality. We have all the needs of students at the Universityof Ankara gathered in one program. Practically everything you couldwant about your university, we have the opportunity to reach asingle click.You will be comfortable within reach:Today in therefectorySIS - Student Information SystemDistanceEducationImportant phone numbersAnkara TransportCustomize contentaccording to your departmentLeadsAll faculty, undergraduate,graduate and undergraduate chapters are available in our system.Youcan forward the e-mail address issues that I see missingiletisim@univermobil.co. Thank you for your understanding.We do notown any of the sites that published the relevant application, weare using the right to information that is publicly available andnot to any intervention against the proposal rights. We respectcopyrights. If you believe that any violationiletisim@univermobil.co send an email to the address.
Selçuk Mobil 1.0 APK
Ünivermobil
Üniversiteli pratikliği sever bağrına basar. Bizde SelçukÜniversitesi'nde okuyan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını tek birprogramda toplandık. Üniversiteniz hakkında ulaşmakisteyebileceğiniz her şeye pratik, tek tıkla ulaşma imkanı verdik.İçinde rahat ulaşabilecekleriniz:Yemekhanede BugünÖğrenciGirişiHazırlık GirişiLisansüstü GirişDers KayıtÖnemli telefonnumaralarıKonya UlaşımıUzaktan EğitimBölümünüze göre özelleştirmişiçerikİlanlarTüm fakülteler, lisans, önlisans, meslek yüksekokulları ve lisansüstü bölümler sistemimizde mevcuttur. Eksikgördüğünüz konuları iletisim@univermobil.com mail adresineiletebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.İlgili aplikasyondayayınlanan sitelerin hiçbirinin sahibi değiliz, halka açık olanbilgileri kullanma hakkını kullanıyoruz ve teklif haklarına karşıherhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Telif haklarına saygılıyız.Herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız iletisim@univermobil.comadresine email gönderiniz.Collegiate prints lovers embracepracticality. They all need to read at Selcuk University studentshave gathered in a single program. Practically everything you couldwant about your university, we have the opportunity to reach asingle click.You will be comfortable within reach:Today in therefectoryStudent AccessPreparation EntryGraduate EntryCourseRegistrationImportant phone numbersKonya TransportationDistanceEducationCustomize content according to your departmentLeadsAllfaculty, graduate, undergraduate, vocational schools and graduatechapters are available in our system.You can forward the e-mailaddress issues that I see missing iletisim@univermobil.co. Thankyou for your understanding.We do not own any of the sites thatpublished the relevant application, we are using the right toinformation that is publicly available and not to any interventionagainst the proposal rights. We respect copyrights. If you believethat any violation iletisim@univermobil.co send an email to theaddress.
Yıldız Teknik Mobil 1.12 APK
Ünivermobil
Üniversiteli pratikliği sever bağrına basar. Bizde Yıldız Tekniköğrencilerinin tüm ihtiyaçları tek bir programda toplandık. YıldızTeknik hakkında ulaşmak isteyebileceğiniz her şeye pratik, tektıkla ulaşma imkanı verdik. İçinde rahatulaşabilecekleriniz:Yemekhanede BugünUSİS (Ancak birçok telefonaçamamaktadır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.),İstanbulUlaşımıÖnemli telefon numaralarıBölümünüze göre özelleştirmişiçerikDers içerikleriİlanlarEtkinliklerTüm fakülteler, lisans,önlisans ve lisansüstü bölümler sistemimizde mevcuttur. Şu andaBeta sürümündeyiz. Eksik gördüğünüz konularıiletisim@univermobil.com mail adresine iletebilirsiniz. Anlayışınıziçin teşekkürler.İlgili aplikasyonda yayınlanan sitelerinhiçbirinin sahibi değiliz, halka açık olan bilgileri kullanmahakkını kullanıyoruz ve teklif haklarına karşı herhangi birmüdahalede bulunmuyoruz. Telif haklarına saygılıyız. Herhangi birihlal olduğunu düşünüyorsanız iletisim@univermobil.com adresineemail gönderiniz.University presses like the bosom of practicality.All of us need Yıldız Technical students have gathered in a singleprogram. Stars practically everything you could want about thetechnical, we have the opportunity to reach a single click.Insideyou will reach comfortable:Today in the refectoryUSIS (However,many phones can not be opened. We continue our work on thisissue.)Istanbul TransportationImportant phone numbersCustomizecontent according to your departmentCoursecontentsClassifiedsActivitiesAll faculty, undergraduate,undergraduate and graduate chapters are available in our system.Weare currently in beta sürümünd. You can forward my mail toiletisim@univermobil.co topics you can see missing. Thank you foryour understanding.We do not own any of the sites posted on therelevant application, we are using the right to information that ispublicly available and not found in any action against the proposalrights. We respect copyrights. If you believe that any violationiletisim@univermobil.co please send an email to my address.
Loading...