1.0 / October 28, 2014
(5.0/5) (7)
Loading...

Description

**The football club that you supportingQuicker access to thecontent of you beloved club. Join discussions about last match,performance, scores etc. We offer one of the best football socialnetworking sites, a place for football fans across the globe tocome together and really connect and support their teams.**Findyour football matesJoin most interesting discussions about the bestsport ever. Football is more than just a game and Mateball is morethan just discussions network. It's your chance to meet otherfootball supporters, who share the same passion.**Football bloggingplatformIf you love football and you want to share your opinionabout it, Mateball is a perfect place to do it. You can start yournew football blog here or only comment other articles, pictures andopinions about everything related to football.There are thousandsof good ideas and interesting websites on the Internet and webelieve Mateball is one of them! Started out as a small projectcreated by supporters and dedicated for all football fans aroundthe world. People use Mateball mainly to chat and discuss aboutfootball. We are looking to actively increase the number of ourusers and working to create a better experience for them.

App Information Mateball

 • App Name
  Mateball
 • Package Name
  com.mateball.mateball
 • Updated
  October 28, 2014
 • File Size
  283k
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Tablica Group
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

Tablica Group Show More...

Mateball 1.0 APK
Tablica Group
**The football club that you supportingQuicker access to thecontent of you beloved club. Join discussions about last match,performance, scores etc. We offer one of the best football socialnetworking sites, a place for football fans across the globe tocome together and really connect and support their teams.**Findyour football matesJoin most interesting discussions about the bestsport ever. Football is more than just a game and Mateball is morethan just discussions network. It's your chance to meet otherfootball supporters, who share the same passion.**Football bloggingplatformIf you love football and you want to share your opinionabout it, Mateball is a perfect place to do it. You can start yournew football blog here or only comment other articles, pictures andopinions about everything related to football.There are thousandsof good ideas and interesting websites on the Internet and webelieve Mateball is one of them! Started out as a small projectcreated by supporters and dedicated for all football fans aroundthe world. People use Mateball mainly to chat and discuss aboutfootball. We are looking to actively increase the number of ourusers and working to create a better experience for them.
Tablica.uk - Ogłoszenia UK 1.0 APK
Tablica Group
#1 Najlepszy Serwis OgłoszeniowySerwis ogłoszeniowy Tablica tojeden z najmłodszych i najszybciej rozwijających się serwisówinformacyjno-ogłoszeniowych w Anglii. Cieszy się on dużąpopularnością ze względu na prosty charakter i łatwość obsługi, naktórą postawiliśmy. W przeciwieństwie do innych serwisówogłoszeniowych nie pobieramy opłat za zamieszczanie ogłoszeń -ogłoszenia standardowe są darmowe! Płatne są jedynie opcjedodatkowe podnoszące pozycje wyświetlania i widoczności ogłoszenia,za opcje te użytkownik sam zgadza się wnieść opłatę. Ponadtoogłoszenia są ciągle aktualne i znikają samoczynnie po upływieterminu, na który zostały wystawione przez ogłoszeniodawcę. Pokrótkiej rejestracji użytkownicy mogą szybko i prosto dodawać swojeogłoszenia, reklamować swoje firmy, tworzyć swoją stronęużytkownika - wizytówkę, umieszczać logo, opis firmy, aktualności ,adres strony internetową i wiele innych. Niepotrzebna jestnatomiast ani rejestracja, ani logowanie do przeglądania wszystkichofert zamieszczonych przez naszych użytkowników. Z serwisem Tablicanie potrzebujesz własnej strony internetowej. Dzięki profilowikażdy może łatwo odszukać daną firmę podając jedynie nick firmy:www.tablica.uk/username SkutecznyDociera do coraz większej liczbyPolaków mieszkających w UK. Dzięki aplikacji mobilnej zamieszczoneogłoszenie zobaczy kilka tysięcy potencjalnychklientów.MobilnyDziałający dobrze na wszystkich urządzeniachmobilnych. Szybko szukaj i dodawaj ogłoszenia w metrze, autobusieze swojego smartfona.LokalnySzukasz polskiej firmy w swojejokolicy? Dzięki nowej funkcji ogłoszeń lokalnych szybko znajdzieszpolskie firmy i oferty blisko siebie.# 1 Best ServiceAnnouncementAdvertising service array is one of the youngest andfastest growing service information and advertising in the UK. Itenjoys great popularity due to the simple nature and ease of use,which we set.Unlike other advertising services do not charge forposting ads - advertisements standard are free! Paid only optionslifting positions and visibility display advertisements for theseoptions you yourself agree to pay a fee. In addition,advertisements are still valid and disappear automatically afterexpiry of the period for which they were issued by theadvertiser.After a brief registration, users can quickly and easilyadd your announcements, advertise your business, create your userpage - business card, place the logo, company description, news,web page address, and more. Unnecessary is, however, noregistration, no login to view all jobs posted by our users.Withservice board you do not need your own website. Thanks to profileanyone can easily find a particular company stating only thenickname of the company: www.tablica.uk/usernameEffectiveReaches agrowing number of Poles living in the UK. With the mobileapplication placed announcement will see thousands of potentialcustomers.mobileWorking well on all mobile devices. Quickly searchand add advertisements in the subway, the bus from yoursmartphone.LocalYou are looking for a Polish company in your area?With the new feature local ads quickly find a Polish company andoffer close to each other.
Loading...