3.1.179 / June 25, 2018
(3.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Met de Materials app van MBG kan iemand op de werfmaterieelafroepen, terugsturen en defecten melden.The app MaterialsMBG cansomeone calling at the yard equipment, return and reportdefects.

App Information Materials

MBG N.V. Show More...

Safety 3.1.458 APK
MBG N.V.
Met de Safety app van MBG kan iemand op de werf een ongevalofincident melden. Naast het ingeven en omschrijvingen kan hij ofzijook foto’s nemen en koppelen aan het incident of ongeval.TheSafetyof MBG app can notify someone of an accident or incidentyard.Besides entering descriptions and they can also take picturesandlink to the incident or accident.
Materials 3.1.179 APK
MBG N.V.
Met de Materials app van MBG kan iemand op de werfmaterieelafroepen, terugsturen en defecten melden.The app MaterialsMBG cansomeone calling at the yard equipment, return and reportdefects.
Loading...