1.1 / August 16, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Your goal is to score more points than your opponent. To do thisyouneed to choose tactics-you can just choose the maximum, or youcanimpose bad moves on the enemy. Mục tiêu của bạn là ghi nhiềuđiểmhơn đối thủ của bạn. Để làm điều này, bạn cần phải chọn chiếnthuật,bạn chỉ có thể chọn tối đa, hoặc bạn có thể áp đặt di chuyểnxấu lênđối thủ.

App Information Math Games Plus

 • App Name
  Math Games Plus
 • Package Name
  com.minhthua.plusminus
 • Updated
  August 16, 2018
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  TMT software
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

TMT software Show More...

Vòng quay Lì xì 1.4 APK
TMT software
Đây là ứng dụng giúp các bạn lì xì cho người thân, bạn bè số tiềnmà họ quay trúng hoặc bạn được nhận từ họ. Bạn không nhận được tiềntừ nhà phát triển, không quy đổi thẻ cào,... Có nhiều bạn hiểu nhầmvề chức năng của ứng dụng dẫn đến bức xúc và đánh giá ứng dụngkhông tốt. Xin chân thành cảm ơn! This is an application to helplien for relatives, friends the money they hit or you get fromthem. You do not receive money from developers, do not convertscratch cards, ... There are many misconceptions about thefunctionality of the application that lead to frustration and poorapp rating. Sincerely thank!
2048 1.1 APK
TMT software
Swipe (Up, Down, Left, Right) to move the tiles. When twosamenumber touch, they merge into one. After every swipe, a newtilewill appear in a random empty spot on the board. Slide thecells tomerge them, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,1024, when 2048tile iscreated, you win! When there is no empty spot on the boardand noadjacent tiles with the same value, you lose the game.
Memory Flag 1.0 APK
TMT software
Find all matched cards and enjoy very cute Asia flag, Europeflag,World flag :) Features: * 6 different levels from easy one uptoreally hard one. * 3 different themes: Asia flag, Europeflag,World flag. * Looks great on tablets.
Math Games Plus 1.1 APK
TMT software
Your goal is to score more points than your opponent. To do thisyouneed to choose tactics-you can just choose the maximum, or youcanimpose bad moves on the enemy. Mục tiêu của bạn là ghi nhiềuđiểmhơn đối thủ của bạn. Để làm điều này, bạn cần phải chọn chiếnthuật,bạn chỉ có thể chọn tối đa, hoặc bạn có thể áp đặt di chuyểnxấu lênđối thủ.
Trò chơi Trúc Xanh 1.1 APK
TMT software
Người chơi chỉ cần lật tất cả các ô trên hình nền, 2 ô hình giốngnhau sẽ được điểm. Trong khoảng thời gian quy định, người chơi lậttất cả các ô giống nhau sẽ chiến thắng. Có tất cả 03 nhóm hình khácnhau và có 06 mức độ chơi khác nhau từ dễ đến khó. Players onlyneed to flip all the boxes on the background, the same two boxeswill be points. Within the specified time, players flip all thesame tiles to win. There are 03 different groups and there are 06different levels from easy to difficult.
Cờ Toán 1.0 APK
TMT software
Mục tiêu của bạn là ghi nhiều điểm hơn đối thủ của bạn. Để làmđiềunày, bạn cần phải chọn chiến thuật, bạn chỉ có thể chọn tốiđa,hoặc bạn có thể áp đặt di chuyển xấu lên đối thủ. Your goal istoscore more points than your opponent. To do this, you needtochoose the tactics, you can only choose the maximum, or youcanimpose bad moves on opponents.
Vòng quay uống bia, rượu, nước 1.2 APK
TMT software
- Vòng quay mượt mà - 12 ô cửa thông dụng - Âm thanh sống động-rotation smoother - 12 common doorway - Music Project
Roda de Sorte Dinheiro 1.0 APK
TMT software
Você receberá Lucky Money de seus amigos e parentes. Youwillreceive Lucky Money from your friends and relatives.
Loading...