1.1 / August 16, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Your goal is to score more points than your opponent. To do thisyouneed to choose tactics-you can just choose the maximum, or youcanimpose bad moves on the enemy. Mục tiêu của bạn là ghi nhiềuđiểmhơn đối thủ của bạn. Để làm điều này, bạn cần phải chọn chiếnthuật,bạn chỉ có thể chọn tối đa, hoặc bạn có thể áp đặt di chuyểnxấu lênđối thủ.

App Information Math Games Plus

 • App Name
  Math Games Plus
 • Package Name
  com.minhthua.plusminus
 • Updated
  August 16, 2018
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  TMT software
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

TMT software Show More...

Vong quay Li xi 1.2 APK
TMT software
- Ứng dụng rất vui- Vòng quay mượt mà- Âm thanh vui nhộn- Cácmệnhgiá tiền phù hợp- Đặc biệt xác xuất trúng 500.000đ rấtkhó-Applications are happy- rotation smoother- Sounds fun-Theappropriate denomination- Special probability very hard hit500,000
Math Games Plus 1.1 APK
TMT software
Your goal is to score more points than your opponent. To do thisyouneed to choose tactics-you can just choose the maximum, or youcanimpose bad moves on the enemy. Mục tiêu của bạn là ghi nhiềuđiểmhơn đối thủ của bạn. Để làm điều này, bạn cần phải chọn chiếnthuật,bạn chỉ có thể chọn tối đa, hoặc bạn có thể áp đặt di chuyểnxấu lênđối thủ.
Roda de Sorte Dinheiro 1.0 APK
TMT software
Você receberá Lucky Money de seus amigos e parentes. Youwillreceive Lucky Money from your friends and relatives.
Cờ Toán 1.0 APK
TMT software
Mục tiêu của bạn là ghi nhiều điểm hơn đối thủ của bạn. Để làmđiềunày, bạn cần phải chọn chiến thuật, bạn chỉ có thể chọn tốiđa,hoặc bạn có thể áp đặt di chuyển xấu lên đối thủ. Your goal istoscore more points than your opponent. To do this, you needtochoose the tactics, you can only choose the maximum, or youcanimpose bad moves on opponents.
2048 1.1 APK
TMT software
Swipe (Up, Down, Left, Right) to move the tiles. When twosamenumber touch, they merge into one. After every swipe, a newtilewill appear in a random empty spot on the board. Slide thecells tomerge them, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,1024, when 2048tile iscreated, you win! When there is no empty spot on the boardand noadjacent tiles with the same value, you lose the game.
Mô Phỏng Xổ Số 1.2 APK
TMT software
★ Giao diện đẹp, đơn giản ★ Nhiều chức năng ★ Thú vị để sử dụng ★Không yêu cầu quyền ★ Không có quảng cáo/quảng cáo miễn phí Ứngdụng này tạo ra các số ngẫu nhiên theo mọi cách bạn muốn. Không tinchúng tôi? Vậy hãy thử nó, tất cả mọi thứ Mô Phỏng Xổ Số đều có thểlàm. ***TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM*** TẠO SỐ Với Tạo số ngẫu nhiên, bạn cóthể tùy chỉnh số lượng số bạn muốn cùng với phạm vi mà bạn muốnchúng xuất hiện. Bạn cũng có thể loại trừ các số cụ thể, sắp xếpkết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, hiển thị tổng các sốđược tạo và sao chép báo cáo số được tạo vào khay nhớ tạm của bạnđể dễ dàng chia sẻ và chuyển. XÚC XẮC Chúng phổ biến khắp nơi. Đâylà lý do tại sao Mô Phỏng Xổ Số cũng có chế độ Lắc xúc xắc, nơi bạncó thể lắc bao nhiêu xúc xắc mà bạn muốn với bất kỳ số lượng mặt màbạn muốn. Mô Phỏng Xổ Số cũng cung cấp cho bạn tổng số của xúc xắcvà cho phép bạn sao chép các kết quả vào clipboard của bạn. Để tiếtkiệm thời gian cho bạn, ứng dụng sẽ ghi nhớ cài đặt lắc xúc xắc củaphiên trước đó của bạn. XỔ SỐ VIETLOTT Cảm thấy may mắn? Chúng tahãy mô phỏng một hoặc hai loại xổ số! Tạo 5 vé xổ số ngẫu nhiên,kết quả chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn có thể chọn từ mô phỏngPower hoặc Mega. Oh yeah, bạn cũng có thể sao chép kết quả vàoclipboard của bạn với một nhấp chuột đơn giản như với bất kỳ tínhnăng Mô Phỏng Xổ Số nào. ĐỒNG XU Cần phải nhanh chóng giải quyếtcược 50/50? Sử dụng Mô Phỏng Xổ Số để lật một đồng xu cho bạn! Lậtnhiều đồng xu bất cứ khi nào bạn muốn. Và vâng, bạn cũng có thể saochép vào clipboard các kết quả này. LẮC Mệt mỏi vì các nút bấm? Bạnmuốn trải nghiệm lắc xúc xắc của bạn trở nên thực tế hơn? Đừng lo,Mô Phỏng Xổ Số đã giúp bạn! Đơn giản chỉ cần lắc thiết bị của bạnđể tạo ra các con số! Nếu có bất kỳ lỗi hoặc tính năng bổ sung nàobạn muốn, vui lòng cho tôi biết trong bài đánh giá của bạn! ★ Niceinterface, simple ★ Multiple functions ★ Interesting to use ★ Nopermissions required ★ No ads / ads for free This applicationgenerates random numbers any way you want. Do not believe us? Solet's try it, everything Modular Lottery can do. *** FEATURES,CHARACTERISTICS *** CREATE NUMBER With Generate Random Numbers, youcan customize the number of numbers you want along with the rangeyou want them to appear. You can also exclude specific numbers,sort your results in ascending or descending order, show the sum ofthe numbers generated, and copy the numbered reports generated toyour clipboard for easy sharing. and transfer. DICE They areeverywhere. This is why the Lottery Model also has a Dice Shakemode where you can shake as many dice you want with any number ofsides you want. Lottery Lottery also gives you the total of diceand allows you to copy the results to your clipboard. To save youtime, the app remembers the shake settings of your previoussession. VIETLOTT NUMBER Feeling Lucky? Let's simulate one or twotypes of lottery! Generate 5 random lottery tickets, results withjust one click. You can choose from Power or Mega simulations. Ohyeah, you can also copy the results to your clipboard with a simpleclick like with any Lottery Model feature. COINS Need to quicklysettle 50/50 bets? Use the Lottery Model to flip a coin for you!Flip a lot of coins whenever you want. And yes, you can also copythe clipboard to these results. SHAKE Tired of the buttons? Want toexperience your dice shake more realistic? Do not worry, LotterySimulation has helped you! Simply shake your device to createnumbers! If there are any bugs or extra features you would like,please let me know in your review!
Memory Flag 1.0 APK
TMT software
Find all matched cards and enjoy very cute Asia flag, Europeflag,World flag :) Features: * 6 different levels from easy one uptoreally hard one. * 3 different themes: Asia flag, Europeflag,World flag. * Looks great on tablets.
Vòng quay uống bia, rượu, nước 1.2 APK
TMT software
- Vòng quay mượt mà - 12 ô cửa thông dụng - Âm thanh sống động-rotation smoother - 12 common doorway - Music Project
Loading...