1.01 / February 27, 2013
(3.2/5) (6)
Loading...

Description

Enkelt pedagogiskt mattespel som lär barn attkänna igen siffror. Spelet visar en ballong med en siffra och manska välja motsvarande tärning med rätt antal prickar.

Alla ljud och texter är på svenska.

Spelet är gratis eftersom det sponsras av PedagogikProffsen!

Fler nivåer och spel kommer framöver. Har ni någon idé ellerönskemål om andra pedagogiska spel som kan hjälpa era barn e-postagärna till oss, info@pedagogikproffsen.se.

PedagogikProffsen är en webbutik och säljer pedagogiskaprodukter som är roliga och utvecklande för barn och ungdomar. Alltmaterial är speciellt utvalt av behöriga lärare. Här hittar duspel, laborativt material och annat roligt som främjar utvecklingenhos ditt barn inom matte, fysik, biologi, kemi och teknik.

Besök oss på http://pedagogikproffsen.se

Simple educational mathgame that teaches children to recognize numbers. The game shows aballoon with a number and choosing the corresponding dice with thecorrect number of dots.

All sounds and lyrics are in Swedish.

The game is free because it is sponsored by Teaching pros!

More levels and games will come. Do you have any ideas orrequests for other educational games can help your children toe-mail to us, info@pedagogikproffsen.se.

Education Professionals is an online store and sells educationalproducts that are fun and stimulating for children and adolescents.All materials are specially selected by competent teachers. Hereyou will find games, learning materials and other fun stuff thatpromote the development of your child in math, physics, biology,chemistry and engineering.

Visit us at http://pedagogikproffsen.se

App Information Matte Skoj

PedagogikProffsen Show More...

Matte Skoj 1.01 APK
Enkelt pedagogiskt mattespel som lär barn attkänna igen siffror. Spelet visar en ballong med en siffra och manska välja motsvarande tärning med rätt antal prickar.Alla ljud och texter är på svenska.Spelet är gratis eftersom det sponsras av PedagogikProffsen!Fler nivåer och spel kommer framöver. Har ni någon idé ellerönskemål om andra pedagogiska spel som kan hjälpa era barn e-postagärna till oss, info@pedagogikproffsen.se.PedagogikProffsen är en webbutik och säljer pedagogiskaprodukter som är roliga och utvecklande för barn och ungdomar. Alltmaterial är speciellt utvalt av behöriga lärare. Här hittar duspel, laborativt material och annat roligt som främjar utvecklingenhos ditt barn inom matte, fysik, biologi, kemi och teknik.Besök oss på http://pedagogikproffsen.seSimple educational mathgame that teaches children to recognize numbers. The game shows aballoon with a number and choosing the corresponding dice with thecorrect number of dots.All sounds and lyrics are in Swedish.The game is free because it is sponsored by Teaching pros!More levels and games will come. Do you have any ideas orrequests for other educational games can help your children toe-mail to us, info@pedagogikproffsen.se.Education Professionals is an online store and sells educationalproducts that are fun and stimulating for children and adolescents.All materials are specially selected by competent teachers. Hereyou will find games, learning materials and other fun stuff thatpromote the development of your child in math, physics, biology,chemistry and engineering.Visit us at http://pedagogikproffsen.se
Loading...