1.3.1 / August 11, 2016
(3.7/5) (7)
Loading...

Description

This game is about running your bumper-car over the balloons thatflew into the track and pop them.In order not to make it too easy,there's a few walls added here and there, so you need to find yourway through the maze as well.Finally you can either join a maze,shared by your friend or you can share a maze so your friends canjoin you in the balloon hunt.How To:Decide if and how you toconnect to your friends.Decide how you want to navigate the maze(you can always change it so do some experiments).Decide if youwant to practise on your own or if you want to connect to yourfriends and how.Notes on connecting to your friends:"Connect usingWiFi - WAN": is the most general way of connecting."Connect usingWiFi - LAN": is slightly simpler and faster but requires that youand your friends are on the same local area network with multicastenabled."Connect using Bluetooth": Requires that you already havepaired with your friend.

App Information MazeRunner

 • App Name
  MazeRunner
 • Package Name
  dk.crsw.mazerunner
 • Updated
  August 11, 2016
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  Christian Rosenlund Software
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Ålesundsvej 10 DK-8200 Aarhus N Denmark
 • Google Play Link

Christian Rosenlund Software Show More...

MazeRunner 1.3.1 APK
This game is about running your bumper-car over the balloons thatflew into the track and pop them.In order not to make it too easy,there's a few walls added here and there, so you need to find yourway through the maze as well.Finally you can either join a maze,shared by your friend or you can share a maze so your friends canjoin you in the balloon hunt.How To:Decide if and how you toconnect to your friends.Decide how you want to navigate the maze(you can always change it so do some experiments).Decide if youwant to practise on your own or if you want to connect to yourfriends and how.Notes on connecting to your friends:"Connect usingWiFi - WAN": is the most general way of connecting."Connect usingWiFi - LAN": is slightly simpler and faster but requires that youand your friends are on the same local area network with multicastenabled."Connect using Bluetooth": Requires that you already havepaired with your friend.
Transport Intra App 3.8.3 APK
Transport Intra App from Johs. Sørensen and Sønner A/S in Denmark.Requires a login at Johs. Sørensen and Sønner A/S. This applicationis only available in Danish !
KOKKENS hverdagsmad 1.2.18 APK
Så nemt er det! KOKKENS hverdagsmad har opskriften på, hvordan dusparer tid, slipper for at handle og stadig forkæler familien medsund og spændende aftensmad hver aften, mandag til torsdag. Voreskokke laver sund aftensmad klar til dig og pakker det i bokse til 4ugedage (mandag – torsdag), vedlægger en serveringsvejledning ogsørger for, at kokkekassen bliver leveret hjemme hos dig. Deteneste du selv skal gøre er at varme, snitte grøntsager og anrettemaden – i løbet af maks. 20 minutter står maden på bordet. Sunderetter Vores kokke gør sig umage for at lave sund og varieret mad,der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hver uge får dufire forskellige retter. Vi bestræber os på at lave en afvekslendemadplan fra uge til uge. Vi bruger så vidt muligt økologiskeråvarer og prioriterer fuldkorn. Bryder du dig ikke om fuldkornsriseller -pasta, kan du ændre i din bestilling, så du får den variant,du foretrækker. Mandag er der altid fisk på menuen, så fiskenstadig er frisk. KOKKENS hverdagsmad har dermed sørget for, at dufår en af to anbefalede fiskedage om ugen. Børnevenlig mad KOKKENShverdagsmad er mad for hele familien. Mange af de retter, somdu får i kokkekasserne, er danske klassikere som f.eks. boller ikarry, tarteletter eller frikadeller. Er der en af retterne i ugensmenu, som ikke passer til din familie, laver vi hver uge to ekstraretter, som du kan ændre til eller tilkøbe. Bestil din kokkekassepå www.kokkenshverdagsmad.dk. Download APP’en og se, hvordan dutilbereder dagens menu. Brug app’en til: - Se anvisninger tilopvarmning og servering af dagens menu - Vurdere dagens menu - Givekommentarer - Uploade billeder Ved at downloade og bruge denne app,accepterer du vores købsbetingelser og cookie-politik(https://www.kokkenshverdagsmad.dk/information/kobsbetingelser/)It's that easy! CHEFS everyday food has the recipe for how to savetime, avoid acting and still pamper the family with healthy andexciting dinner each night, Monday through Thursday. Our chefs cookhealthy dinner ready for you and pack it in boxes for 4 weekdays(Monday - Thursday), attach a serving guidance and ensures that thechefs box will be delivered at your home. All you have to do isheat, chopping vegetables and wreak food - during max. 20 minutesis food on the table.   healthy dishes Our chefs take pride inmaking healthy and balanced food that meets the healthrecommendations. Every week you get four different dishes. Westrive to make a meal plan varied from week to week. We use so faras possible, organic ingredients and prioritize whole grains. Donot you care about whole grain or -pasta, you can change in yourorder, so you get the flavor you prefer. Monday is always fish onthe menu, so the fish is still fresh. CHEFS everyday food have thusmade sure that you get one of two recommended fishing days a week.Child-friendly food CHEFS everyday food is food for the wholefamily. Many of the dishes that you get the chefs boxes are Danishclassics such. curry with dumplings, patties or meatballs. Is thatone of the dishes during the week menu, which does not fit intoyour family, we make every week two extra dishes that you canchange or buy. Book your chefs box on www.kokkenshverdagsmad.dk.Download APP and see how to prepare the day's menu. Use the app to:- See instructions for heating and serving of the day's menu -Evaluate the day's menu - Give feedback - Upload photos Bydownloading and using this app, you agree to our purchaseconditions and cookie policy(https://www.kokkenshverdagsmad.dk/information/kobsbetingelser/)
Mileage Light 2.1.0 APK
A lightening fast and simple to use mileage accounting application.It does what you need it to do, but doesn't extend your pitstopunnecessary.The data entered are stored in a .csv file accessiblewhen the device is mounted as a disc drive, so if you need furtherstatistics you can generate them in Excel or the like.Version 2.0can also automatically save a backup on google-drive or you canmanually export your file to google-drive.
Loading...