/ January 27, 2013
(4.8/5) (2818)
Loading...

Description

Mburoja e Muslimanit për Android

- Ndarja e lutjeve në kaptina
- Kërkimi i kaptinave të caktuara
- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek kaptina dhe vendiku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin latinisht , shqip dhefusnote)
- Ruajtja e një kaptine ne listën e favoriteve
- Degjimi i recitimit te lutjeve ne gjuhen arabe
- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet

App Information Mburoja e Muslimanit

 • App Name
  Mburoja e Muslimanit
 • Package Name
  com.programi.mburoja
 • Updated
  January 27, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  DawaTools
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Mburoja e Muslimanit Version History

Select Mburoja e Muslimanit Version :
 • 1.3 (111413)
 • Mburoja e Muslimanit 1.3 APK File

  Publish Date: 2015 /10/28
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 48.3 MB
  Tested on: Android 3.0 (Honeycomb, API: 11)
  File Sha1: 6264f23536020028a01d29361e0f596f095522b4
  APK Signature: 0629c54377d38fb7fe00e91889fe1057a12e5666

DawaTools Show More...

Kurani shqip 2.8 APK
DawaTools
- Aplikacion i Kuranit të madhërishëm falas.Përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe: Prof. Hasan I. Nahi.Përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe iQytetërimit IslamTiranë, 2006Kaptinat paraqiten me vargjet origjinale (arabisht) dhe me përkthimshqip.- Keni mundësinë e paraqitjes së tërë kaptinës si dhe varg përvarg. Tek kërkimi mund ta shkruani një fjalë, pjesë të fjalës apofrazë dhe mund të kërkoni në gjithë Kuranin se në cilat vargjepërmbahet ajo fjalë.- Audio recitimi është në dispozicion vetëm për kaptinën FATIHA dhepër gjitha suret e xhuzit amme (prej surës 78 deri tek surja114).Nëse klikoni mbi ndonjë varg fillon audio-interpretimi i vetëm atijvargu. Nëse klikoni për kohe pak më të gjatë mbi ndonjë varg,atëherë fillon interpretimi i atij vargu dhe i gjithë vargjeve derinë fund të surës duke u zhvendosur edhe pamja tek ai varg që ështëduke u interpretuar.- Audio - recituesi i vargjeve origjinale të Kuranit:Imami i mesxhidit në Medinë: Ali el - Hudheif- Ky aplikacion është i pavarur nga interneti, përveç gjatëshkarkimit dhe instalimit nga play store.- Aplikacionit i nevoiten 35 MB të lira në memorien e smartphone-it për tu instaluar.- Mundësia e kopjimit të tekstit shqip të ndonjë ajeti dhe futja etij ndokund për dergim apo publikim.Te mundësia e kërkimit -> kerkoni ndonjë fjalë të caktuar dhe nëajetet që ju shfaqen ku përmbahet ajo fjalë, klikoni mbi ndonjëajet për afër 2 - 3 sekonda, dhe më pas ju shfaqet lajmërimi qëteksti shqip i ajetit u kopjua me sukses. Këtë tekst tani mund tapërdorni ku të doni.- Poashtu, tek funksioni i kërkimit pasi të keni kërkuar një fjalëapo frazë të caktuar dhe ju janë shfaqur rezultatet, duke klikuarpër një kohë të caktuar mbi ajetin e caktuar, mund ta ndani tekstinshqip të këtij ajeti me dikë tjetër përmes emailit, facebook-utetj.Nëse është fjala për FACEBOOK është parakusht që ta keni tëinstaluar aplikacionin e FACEBOOK-ut në paisjen tuaj. Për shkak tënjë BUG-i të FACEBOOK-ut mund që të teksti i ajetit të mos shfaqetautomatikisht, mirëpo përdorni PASTE si zakonisht.
Tezkije 1.2 APK
DawaTools
Aplikacioni 'Tezkije' ofron versionin mobil tewebfaqes tezkije.com, gjithashtu duke ju informuar cdo moment perte rejat e publikuara.
Mos harro 1.3.1 APK
DawaTools
Aplikacion mobil i cili te kujton qe te beshistigfar (kerkim falje Allahut) dhe dhiker (permendje te Allahut)."Po ti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju Atij!"(Kur'an - Muzemil, 8)Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë edhe këtë: "Fjalët më të dashuratek Allahu janë katër: Subahnallah, Elhamdulilah, La ilaheil-lAllah, Allahu ekber. S`të bëhet dëm me cilëndo prej tyre tëfillosh.(Buhariu "Fet'hul Bari" 11/213 dhe Muslimi 4/2076.)Dhe ka thënë (s.a.v.s.): "Me të vërtetë disa herë zemrën time ekaplon gafleti (pakujdesia), andaj kërkoj falje prej Allahutnjëqind herë në ditë."(Muslimi 4/2075 shih ''Xhamiul Usul''4/386)
Mburoja e Muslimanit APK
DawaTools
Mburoja e Muslimanit për Android- Ndarja e lutjeve në kaptina- Kërkimi i kaptinave të caktuara- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek kaptina dhe vendiku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin latinisht , shqip dhefusnote)- Ruajtja e një kaptine ne listën e favoriteve- Degjimi i recitimit te lutjeve ne gjuhen arabe- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet
Ti je Musliman 2.0 APK
DawaTools
Ky aplikacion ofron versionin mobil tewebfaqes Ti je Musliman.Mjafton qe te besh instalimin e programit dhe te njoftohesh meme te rejat.Të ndërtojmë ura mirëkuptimi së bashku.
Hadithet e Buhariut 1.1 APK
DawaTools
Hadithet e Buhariut te ndara ne kapituj.Perkthimi nga AITC.
40 Hadithet e Neveviut APK
DawaTools
40 Hadithet e Imam Neveviut për Android- 40 Hadithet me tekst arabisht dhe shqip- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek hadithi ku gjendetajo fjalë (kerkon ne tekstin shqip dhe fusnote)- Ruajtja e një hadithi në listën e favoriteve- Degjimi i recitimit të hadithit në gjuhën arabe- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet
Takvimi - Shqip 4.5.20 APK
DawaTools
Takvimi për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi (Ulqin).
Loading...