3.1.0.1 / February 9, 2018
(3.0/5) (43)
Loading...

Description

Deze Meppel Afval App is bedoeld voor inwoners van de gemeenteMeppel. U voert eenmalig uw postcode en huisnummer in en de Apphaalt vervolgens de juiste gegevens voor u op (en geeft deze weerin de afvalkalender).Met deze App:• heeft u altijd de actueleinzameldagen bij de hand;• bent u nooit meer te laat met hetaanbieden van uw container. U kunt een herinnering krijgen wanneeru de container aan de straat moet zetten;• weet u wat u moet doenmet de verschillende afvalsoorten die u thuis tegenkomt;• geeft umeldingen openbare ruimte door aan de gemeente Meppel.Meerinformatie op www.meppel.nl/afvalThis Meppel Waste App is intendedfor residents of the town of Meppel. You enter once your postcodeand house number and the app then extracts the correct informationfor you (and displays it in the waste calendar).With this App:• youalways have the latest collection days at hand;• you are never toolate to offer your container. You can get a reminder when you needto put the container on the street;• know what to do with thedifferent types of waste that are found at home;• gives younotifications public space by the municipality Meppel.Moreinformation on www.meppel.nl/afval

App Information Meppel Afval

Gemeente Meppel Show More...

Meppel Afval 3.1.0.1 APK
Deze Meppel Afval App is bedoeld voor inwoners van de gemeenteMeppel. U voert eenmalig uw postcode en huisnummer in en de Apphaalt vervolgens de juiste gegevens voor u op (en geeft deze weerin de afvalkalender).Met deze App:• heeft u altijd de actueleinzameldagen bij de hand;• bent u nooit meer te laat met hetaanbieden van uw container. U kunt een herinnering krijgen wanneeru de container aan de straat moet zetten;• weet u wat u moet doenmet de verschillende afvalsoorten die u thuis tegenkomt;• geeft umeldingen openbare ruimte door aan de gemeente Meppel.Meerinformatie op www.meppel.nl/afvalThis Meppel Waste App is intendedfor residents of the town of Meppel. You enter once your postcodeand house number and the app then extracts the correct informationfor you (and displays it in the waste calendar).With this App:• youalways have the latest collection days at hand;• you are never toolate to offer your container. You can get a reminder when you needto put the container on the street;• know what to do with thedifferent types of waste that are found at home;• gives younotifications public space by the municipality Meppel.Moreinformation on www.meppel.nl/afval
Loading...